Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Тракційний стіл, що містить корпус у вигляді похилого щита з елементами кріплення, лямки, ваги та блоки, циліндричний шарнір, встановлений на станині, який відрізняється тим, що він містить шийну петлю, прикріплену до троса, перекинутого через блок похилого щита у головному його кінці, пахвові лямки,закріплені на протилежних бокових сторонах щита, і ножні манжети, які також прикріплені до троса і перекинуті через блоки похилого щита у ножному кінці, а також має ваги дозуючі для витяжіння, що виконані із рознімних дисків, з'єднаних з тросом і розташованих у головному кінці похилого щита, ручку для керування, розташовану також у головному кінці ліжка, підйомний механізм, що змінює кут нахилу ліжка у декількох положеннях, стійку, що ховається, П-подібний кронштейн для витяжіння хребта у вертикальній площині за допомогою поперечної планки, яка має коригуючі лямки, крім того на похилому щиті виконана поздовжня щілина для можливості інструментального впливу на спину хворого.

Текст

Тракційний стіл, що містить корпус у вигляді похилого щита з елементами кріплення, лямки, ваги та блоки, циліндричний шарнір, встановлений на станині, який відрізняється тим, що він містить шийну петлю, прикріплену до троса, перекинутого через блок похилого щита у головному його кінці, пахвові лямки, закріплені на протилежних бокових сторонах щита, і ножні манжети, які також прикріплені до троса і перекинуті через блоки похилого щита у ножному кінці, а також має ваги дозуючі для витяжіння, що виконані із рознімних дисків, з'єднаних з тросом і розташованих у головному кінці похилого щита, ручку для керування, розташовану також у головному кінці ліжка, підйомний механізм, що змінює кут нахилу ліжка у декількох положеннях, стійку, що ховається, П-подібний кронштейн для витяжіння хребта у вертикальній площині за допомогою поперечної планки, яка має коригуючі лямки, крім того на похилому щиті виконана поздовжня щілина для можливості інструментального впливу на спину хворого. Корисна модель відноситься до галузі медичної техніки, а саме до реабілітаційної медицини, нейрохірургії, травматології та ортопедії, і може бути використана для витяжіння хребта та суглобів. Відомий аппарат для занять лікувальною фізкультурою, що містить шарнірно - встановлену на станині основу з упором для ніг, на якій розташовано візок і засіб для регулювання кута нахилу основи, що дозволяє поступово переводити хворого з горизонтального положення у вертикальне [1]. Але цей пристрій має ряд недоліків: неможливість витяжіння шийного відділу й витяжіння ніг, складність пересування пацієнта з ліжка на ліжко, відсутність плавного навантаження на хребет, неможливість закріплення додаткових діагностичних і лікувальних апаратів, фіксоване горизонтальне положення, що виключає тракції під власною вагою, громіздкість пристрою та складність проведення процедури. Найбільш близьким до запропонованого рішення є пристрій для підводного витяжіння хребта, що складається з ванни, похилого щита з елементами кріплення, а також підйомного механізму з електроприводом, який дозволяє проводити плавну релаксацію у ході занурювання у воду і змінювати кут нахилу щита [2]. Недоліками прототипу є також неможливість витяжіння ніг, складність пересування пацієнта й уміщення його у пристрій, який знаходиться під водою, що ускладнює процедуру витяжіння і робить її більш трудомісткою і менш універсальною, а громіздкість, металоємність пристрою, складність конструкції електроприводу знижує надійність процедури, крім того, відсутність пристрою для контролю температурного режиму, підігріву та витрати води, необхідність додаткового медичного персоналу для проведення процедури також зменшує ефективність витяжіння. В основу корисної моделі поставлена задача розробки тракційного столу для витяжіння хребта та суглобів, який містить похилий щит з блоками, вагами і елементами керування витяжіння, що дозволяє спростити уміщення і пересування пацієнта, підвищити надійність і ефективність витяжіння хребта та суглобів. Поставлена задача вирішується тим, що, згідно корисної моделі тракційний стіл містить шийну петлю, прикріплену до тросу, перекинутого через блок похилого щита у головному його кінці, пахвові лямки, закріплені на протилежних бокових сторонах щита, і ножні манжети, які також прикріплені до тросу і перекинуті через блоки похилого щита у ножному кінці, а також має ваги дозуючі для витя (О N. CM ю 5276 жіння, що складені із роз'ємних дисків, з'єднаних з тросом і розташованих у головному кінці похилого щита ваги для витяжіння, ручку для керування, розташовану також у головному кінці ліжка, підйомний механізм, що змінює кут нахилу ліжка у декількох положеннях, стійку, що ховається, Побразний кронштейн для витяжіння хребта у вертикальній площині за допомогою поперечної планки, яка має коригуючі лямки, крім того, на похилому щиті виконана поздовжня щілина для можливості інструментального впливу на спину хворого. Тракційний стіл представлений на Фіг. 1 і 2, де: 1 - щит похилий; 2 - шарнір циліндричний; 3 - станина; 4 - кінець ножний; 5 - з'єднання шарнірне; 6 - фіксатори; 7 - стійка; 8 - трос; 9 - ручка; 10 - щілина поздовжня; 11 - кожух; 12-блоки; 13- ваги дозуючі; 14 - механізм підйомний; 15- кронштейни; 16 - петля шийна; 17 - манжети ножні; 18 - лямки пахвові; 19- ніжка; 20 - кронштейн П-образний; 21 - планка поперечна; 22 - втулки пересувні; 23 - гвинт фіксуючий; 24 - лямки коригуючі. Тракційний стіл складається із щита похилого 1, шарніра циліндричного 2, встановленого на станині 3, кінця ножного 4 із з'єднанням шарнірним 5 і фіксаторами 6, стійки 7, що ховається при натяжінні троса 8 за допомогою ручки 9, крім того, на щиті похилому 1 виконана щілина поздовжня 10 для визначення стану хребта хворого при витяжінні, а також для додаткового лікувального впливу під час процедури, із кожуха 11, що пересувається вздовж щілини поздовжній 10. У головному кінці щита похилого 1 розташовані блоки 12 і ваги дозуючі 13, з'єднані тросами 8, а механізм підйомний 14 закріплений верхньою рухомою - частиною до торця щита похилого 1 і фіксований до підлоги, а також кронштейни 15 для кріплення блока 12 і ваги 13, шийної петлі 16 прикріпленої до тросу 8, ножних манжет 17, також прикріплених до тросу 8, окрім цього, на щиті похилому 1 закріплені дві лямки пахвові 18 і ніжка 19, що опускається. У лівій боковій частині щита похилого 1 закріплено кронштейн П-образний 20, поперечна планка 21 якого переміщується у вертикальному положенні за допомогою втулок пересувних 22 і гвинта фіксуючого 23. Запропонований пристрій працює таким чином: після опускання ножного кінця 4, внаслідок натягування троса 8 і підіймання стійки 7, що ховається, за допомогою ручки 9 хворий самостійно сідає на щит похилий 1, що знаходиться у горизонтальному положенні і повільно укладається на нього. У залежності від типу лікування використовуються необхідні елементи пристрою: лямки пахвові 18, лямки коригуючі 24, петля шийна 16, манжети ножні 17, які закріплюють на відповідних частинах тіла хворого. Визначається напрямок тракції хребта і, за необхідністю, встановлюється планка поперечна 21 за допомогою втулок пересувних 22 і гвинтів фіксуючих 23 для виконання тракції хребта у вертикальній площини. До блоків 12 прикріплюються необхідні ваги дозуючі 13, складені із роз'ємних дисків, при цьому регулюються й фіксуються лямки коригуючі 24. Ножний кінець 4 щита похилого 1 закріплюється фіксаторами 6 паралельно до похилого щита 1, який переводиться у положення 2 (Фіг.2), що регулюється механізмом підйомним 14. При піднятті щита похилого 1 під власною вагою опускається ніжка 19. За необхідністю, під час процедури на хворого впливають через щілину поздовжню 10 додатковими лікувальними і діагностичними засобами, розташованими на кожусі 11, фіксованому на певному рівні хребта хворого. Таким чином, пристрій, що пропонується, дозволяє здійснити тракцію усіх відділів хребта й нижніх кінцівок у трьох площинах з поступовою зміною навантаження на опорно-руховий апарат. Крім того, при потребі, додатково впливають за допомогою, наприклад, електронагрівальних приладів, чим знижують гіпертонус довгих м'язів спини і м'язового корсету, що значно підвищує ефективність тракції; також можна проводити діагностичне обстеження (наприклад, рентгенографію), і лікувальні засоби (наприклад, різні види електромагнітного випромінювання) за допомогою діагностичної і лікувальної апаратури, розташованої у кожусі 11 з можливістю пересування її уздовж щілини 10 поздовжньої одночасно з тракцією. Даний пристрій можливо використовувати як у стаціонарних, так і в амбулаторних умовах. За допомогою підйомного механізму можна змінювати кут нахилу стола. Тракційний стіл простий у використанні, достатньо одного медичного працівника, оскільки елементи, що управляють столом - ручка 9, трос 8, стійка 7, що ховається, дозована вага 13 для тракції ніг та інших відділів хребта, розташовані у головній частині пристрою; а ніжка 19, що опускається під власною вагою, полегшує доступ до елементів, що управляють пристроєм. В порівнянні з прототипом, запропоноване технічне рішення дозволяє виконувати витяжіння хребта у трьох площинах одномоментно, крім того, при цьому можливий також діагностичний і лікувальний вплив на проблемну ділянку спини хворого. ЛІТЕРАТУРА: 1. Авторское свидетельство СССР №85882, МПК5: А61Н1/00; А63В23/04. Аппарат для занятий лечебной физкультурой. 2. Авторское свидетельство СССР №1664316, МПК6: А61Н1/02. Устройство для подводного вытяжения позвоночника. 5276 * Фіг. 2 ФІІ.1 Комп'ютерна верстка Л Литвиненко Підписне Тираж 37 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул Урицького, 45, м Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Глазунова, 1, м Київ - 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Traction table

Автори англійською

Scherbakov Taras Volodymyrovych, Son Anatolii Serhiiovych, Son Anatolii Serhiovych, Stoianov Oleksandr Mykolaiovych, Scherbakova Bohdana Illinichna

Назва патенту російською

Тракционный стол

Автори російською

Щербаков Тарас Владимирович, Сон Анатолий Сергеевич, Стоянов Александр Николаевич, Щербакова Богдана Ильинична

МПК / Мітки

МПК: A61F 5/01, A61H 1/02

Мітки: стіл, тракційний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-5276-trakcijjnijj-stil.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Тракційний стіл</a>

Подібні патенти