Спосіб оцінки ефективності фармакологічної корекції енергетичного обміну в міокарді щурів за умов фторидної інтоксикації

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оцінки ефективності фармакологічної корекції енергетичного обміну в міокарді щурів за умов фторидної інтоксикації, що включає дослідження крові, який відрізняється тим, що за 30 хвилин до введення фториду внутрішньоочеревинно вводять кардіотрил - 5 мг/мл, метаболіт - 5 мг/мл, АТФ-лонг - 10 мл/мг, а через 60 хвилин визначають рівень АТФ, АДФ, АМФ, розраховують АЕЗ Аткінсона за формулою:

АЕЗ=АТФ+0,5АДФ/АТФ+АДФ+АМФ, де

АЕЗ - аткінсон-енергетичний заряд,

АТФ - аденозин-трифосфат,

АДТ - аденозин-дифосфат,

АМФ - аденозин-монофосфат

отримані результати порівнюють з контролем і при зміні показників оцінюють ефективність фармакологічної корекції енергетичного обміну в міокарді.

Текст

Спосіб оцінки ефективності фармакологічної корекції енергетичного обміну в міокарді щурів за умов фторидної інтоксикації, що включає дослідження крові, який відрізняється тим, що за 30 3 згідно корисної моделі, за 30 хвилин до введення фториду внутрішньоочеревинно вводять кардіотрил - 5 мг/мл, метаболіт - 5 мг/мл, АТФ-лонг - 10 мл/мг, а через 60 хвилин визначають рівень АТФ, АДФ. АМФ, розраховують АЕЗ Атіксона за формулою: АЕЗ=АТФ+0,5АДФ/АТФ+АДФ+АМФ, де АЕЗ - аткінсон-енергетичний заряд АТФ - аденозин-трифосфат, АДТ - аденозин-дифосфат, АМФ - аденозин-монофосфат. Отримані результати порівнюють з контролем і при зміні показників оцінюють ефективність фармакологічної корекції енергетичного обміну в міокарді. Спосіб здійснюється наступним чином: Дослідження проведені на 30 білих безпородних щурах обох статей лінії Wistar масою 210,0250,0. Всі експерименти проведені згідно "Методичних рекомендацій Державного фармакологічного центру МОЗ України" [9]. Фторид натрію вводили внутрішньоочеревинно в дозі 10 мг/кг. Досліджувані препарати вводили внутрішньоочеревинно за 30 хвилин до введення фториду в дозах кардіотрил - 5 мг/кг, метаболіт - 5 мг/кг, АТФ-лонг 10 мг/кг. Експозиція 60 хвилин. Стан енергетичного обміну в міокарді щурів визначали по рівню - АТФ, АДФ, АМФ. Аденилові нуклеотиди визначали методом тонкошарової хроматографії. Гомеостаз системи аденіннуклеотидів (макроергів) є одним з найстійкіших і надійних в організмі, а його енергетичний заряд (АЕЗ) Аткінсона, розраховують за формулою: АЕЗ=АТФ+0,5АДФ/АТФ+АДФ+АМФ, де АЕЗ - аткінсон-енергетичний заряд, АТФ - аденозин-трифосфат, АДТ - аденозин-дифосфат, АМФ - аденозин-монофосфат. Статистичну обробку результатів проводили методами математичної статистики за допомогою t-критерія Ст'юдента [7]. Реалізація енергозалежних функцій організму відбувається за рахунок підтримки енергетичного обміну на фізіологічному рівні. Енергетичний стан клітин визначається стаціонарними концентраціями АТФ, АМФ, АМФ, сумою аденілових нуклеотидів, контролюється енергетичним зарядом Аткінсона (АЕЗ). Величина енергетичного заряду в фізіологічних умовах дорівнює 0,8. АЕЗ може ко 52608 4 ливатися від 1 (в клітині всі аденилові нуклеотиди тільки у вигляді АТФ) до 0 (в клітині міститься тільки АМФ). Коли величина стає нижчою 0,5 клітина функціонувати не може. При гіпоксії в умовах дефіциту енергії пригнічується вміст внутрішньоклітинного АТФ, відбувається порушення спряження дихального і окислювального фосфорилювання в дихальному ланцюгу мітохондрій, що визначає перевищення енергосинтезуючих процесів в клітині. Корекція гіпоксичних станів різних тканин, крім відновлення кровообігу, включає корекцію функції енергетичного метаболізму. Фторид натрію спричиняє переважно блокаду гліколізу і менше окиснювального фосфорилювання [1, 3, 4, 6]. Відомо, що через 1 годину після моделювання натрію фторидом гострої фторидної інтоксикації у міокарді спостерігаються зміни енергетичного метаболізму, які поглиблюються через 6 годин. Так, через 2 години рівень АТФ та енергетичного потенціалу знижується до 67,9 % у порівнянні з інтактними тваринами. Натрію фторид при введенні в дозі 4,42 мг/кг при застосуванні протягом 4 тижнів сприяє в еритроцитах щурів зниженню суми аденілових нуклетидів. Більш виражена дія по зниженню вмісту аденілових нуклеотидів в еритроцитах тварин відмічається при підвищенні дози натрію фториду до 17,68 мг/кг. При дослідженні токсичного впливу фторидів, які надходять з продуктами харчування, водою та іншими шляхами встановлені значні зміни функції серцевоїсудинної, дихальної, травної системи людей [8]. Незважаючи на актуальність проблеми, існує лише кілька рекомендацій відносно антидотної терапії для запобігання токсичному впливу фторидів. Так, кальцію хлорид, введений мишам внутрішньовенно, зменшував летальність після застосування фториду натрію, що пов'язують зі зниженням біодоступності фториду. Суфан при введенні щурам підвищував вміст АТФ, відношення АТФ/АДФ і енергетичний заряд Аткінсона, а також знижував вміст АДФ та АМФ. Аденілові нуклеотиди відносяться до числа найважливіших показників стану енергетичної системи. АМФ і АДФ стимулюють швидкість енергетичних процесів і, отже, підвищують вихід АТФ [5]. В результаті регуляції процесів синтезу і розпаду АТФ в клітині підтримується стаціонарний енергетичний стан, що характеризується так званим енергетичним зарядом клітини. 5 52608 6 Таблиця Вплив кардіотрилу, метаболіту, АТФ-лонг на стан аденілові нуклеотиди при фторидній інтоксикації Показники Інтактні АТФ, мкм/г АДФ, мкм/г АМФ, мкм/г АЕЗ АМФ+АДФ+АТФ, мкмоль/л АТФ/АДФ, мкмоль/л АТФ/АМФ, мкмоль/л АМФ+АДФ+АТФ/АТФ, мкмоль/л АМФ+АДФ+АТФ/АМФ, мкмоль/л 8,3±0,6 3,8±0,75 0,77±0,28 0,8±0,57 12,77±0,54 2,2±0,65 10,78±0,45 1,54±0,55 16,58±0,37 ФН (контроль) 2,4±0,36 0,82±0,15 3,7±0,28 0,4±0,29 6,92±0,26 2,9±0,25 0,65±0,33 2,88±0,3 1,87±0,27 ФН+ кардіотрил 4,7±0,2* 2,2±0,31* 2,0±0,17* 0,65±0,27 8,9±0,23 2,14±0,25 2,35±0,18 1,89±0,22 4,45±0,2 ФН+МТ 6,1±0,42** 1,7±0,2** 2,1±0,16** 0,7±0,32 9,9±0,26 3,6±0,35 2,9±0,37 1,62±0,26 4,7±0,21 ФН+ АТФ-лонг 3,3±0,31* 3,4±0,26* 3,2±0,15* 0,5±0,28 9,9±0,24 0,97±0,27 1,03±0,27 3,0±0,27 3,09±0,19 Примітка: * - р 0,05 по відношенню до контролю; ** - р 0,05 по відношення до кардіотрил та АТФ-лонг Як видно з таблиці, фторид натрію в дозі (10 мг/кг) призводить до стійких порушень в системі аденілової системи міокарду. Рівень АТФ під впливом фториду натрію знижується в міокарді щурів з 8,3±0,6 мкм/г до 2,4±0,36 мкм/г, а АДФ з 3,8±0,75 мкм/г до 0,82±0,15 мкм/г, тоді як вміст АМФ підвищується з 0,77±0,28 мкм/г до 3,7±0,28 мкм/г, що призводить до зменшення значення співвідношення АТФ/АМФ, енергетичного потенціалу та суми аденілових нуклеотидів. При застосуванні похідних 1,2,4-триазолу (кардіотрил та його метаболіту) та координаційної сполуки - АТФ-лонг відмічено покращення стану аденілової системи міокарду. Кардіотрил викликає збільшення АТФ з 2,4±0,36 мкмоль/л до 4,7±0,2 мкмоль/л по відношенню до даних при фториді натрію, АДФ з 0,82±0,15 мкмоль/л до 22,2±0,31 мкмоль/л і зменшення АМФ з 3,7±0,28 мкмоль/л до 2,0±0,17 мкмоль/л, а це в свою чергу призводить до зменшення значення співвідношення АТФ/АДФ, зростання енергетичного потенціалу, що свідчить про перевагу АТФ в клітині та суми аденілових нуклеотидів. Метаболіт кардіотрилу викликає більш суттєве покращення стану аденілової системи міокарду - збільшення АТФ, АДФ і зменшення АМФ, що веде до підвищення АЕЗ до фізіологічних величин. АТФ-лонг також позитивно впливає на вміст аденілових нуклеотидів в міокарді щурів: збільшення АТФ з 2,4±0,36 мкмоль/л до 3,3±0,31 мкмоль/л, АДФ з 0,82±0,15 мкмоль/л до 3,4±0,26 мкмоль/л та зменшення АМФ з 3,7±0,28 мкмоль/л до 3,2±0,15, а це призводить до зменшення значення співвідношення АТФ/АДФ, зростання енергетичного потенціалу, що свідчить про перевагу АТФ в клітині та суми аденілових нуклеотидів. Аналіз отриманих результатів показав, що найбільш енергопротекторний вплив проявляє метаболіт кардіотрилу. Тому для застосування в якості кардіопротектора увагу привернули похідні триазолу завдяки політропній дії. Результати стверджують доцільність застосування метаболітних засобів для запобігання токсичному впливу фторидів. Кардіотрил та його метаболіт в більшому ступеню, а також АТФ-лонг, що були введені за 30 хвилин до застосування натрію фториду запобігали змінам показників енергетичного обміну міокарду щурів при токсичному впливі фторидів. Література: 1. Гацура В.В. Энергетический обмен миокарда при острой ишемии и его фармакологическая коррекция // Усп. физиол. наук - 1981. - Т. 12, № 1. - С. 97-118. 2. Георгиевский Г.В., Куликов А.Ю. Определение примесей в отечественных субстанциях - производных 1,2,4-триазола методом ОФ ВЭЖХ // Фармаком. -2009.-№ 2. - С. 87-98. 3. Голиков С.Н., Саноцкий И.В., Тиунов Л.А. Нарушения биоэнергетических процессов. Общие механизмы токсического действия. - Л.: Наука, 1986. - 289 с. 4. Головацкий И.Д., Ивасик Б.Д. Влияние внутривенного введения натрия фторида на гликолиз и пентозный цикл в крови // Докл. АН УССР. 1963. -№ 1.-С. 504-507. 5. Губський Ю.І. Біологічна хімія : підручник / Ю.І. Губський. - Вінниця ; Київ : Нова Книга, 2007. 656 с. 6. Забродина Л.В., Феклушина В.И. Изменения отдельных реакций гликолиза в плазме крови и эритроцитах белых крыс при фтористой интоксикации // Науч. труды. Иркутский мед. институт. 1979. - Вып. 145. - С. 100-103. 7. Липкан Г.Н., Мхитарян Л.С., Кутняк В.П. «АТФ-ЛОНГ» - представитель нового класса кардиотропных препаратов // Журнал практичного лікаря. -1999.-№ 4. - С. 56-59. 8. Окунев В.Н., Мирошниченко Э.Н., РымарьЩербина Н.Б. и др. Влияние фтористого натрия на некоторые показатели энергетического и азотистого обмена // Рацион. питание - 1974. - Воп. 10 С. 59-62. 7 52608 9. Олексюк В.І. Стан енергетичного метаболізму і перекісного окислення ліпідів при гострій фтористій інтоксикації в міокарді за умов застосування гіпербаричної оксигенації: Автореф. дис. Канд.мед.наук. - Львов: Л.: Держ. Мед ун-т. - 1996. - 20 с. Комп’ютерна верстка Л.Литвиненко 8 10. Тринус Ф.П. Фармакология пуринергических систем // Вестн. АМН СССР. -1982.-№5.-С. 6972. 11. Максимов Ю.Н., Краснюк Е.П. и др. Антидотная єффективность ресинтезированного унитола. // Современные проблемы токсикологии. 2000.-№ 1. - c. 34-37. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for evaluation of effectiveness of pharmacological correction of energy metabolism in myocardium of rat under condition of fluoride intoxication

Автори англійською

Klymenko Olena Volodymyrivna, Chekman Ivan Serhiiovych, Pavlov Serhii Vasyliovych

Назва патенту російською

Способ оценки эффективности фармакологической коррекции энергетического обмена в миокарде крыс при условиях фторидной интоксикации

Автори російською

Клименко Елена Владимировна, Чекман Иван Сергеевич, Павлов Сергей Васильевич

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/53

Мітки: інтоксикації, міокарді, щурів, спосіб, оцінки, енергетичного, обміну, фармакологічно, ефективності, умов, фторидної, корекції

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-52608-sposib-ocinki-efektivnosti-farmakologichno-korekci-energetichnogo-obminu-v-miokardi-shhuriv-za-umov-ftoridno-intoksikaci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки ефективності фармакологічної корекції енергетичного обміну в міокарді щурів за умов фторидної інтоксикації</a>

Подібні патенти