Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для видалення вологи і випалення окатишів, що містить стрічковий конвеєр (1), що несе сирі окатиші, уздовж якого послідовно розташовані секція сушіння (2), обладнана зверху дуттьовою камерою (3), а знизу вакуумною камерою (4), секція підігріву (5), обладнана зверху дуттьовою камерою (6), а знизу вакуумною камерою (7), секція випалення (8), обладнана зверху горном (9) з паливоспалюючим пристроєм (10), а знизу вакуумною камерою (11), і секція охолоджування (12), а також газохід (13) для рекуперації відпрацьованого в секції випалення (8) теплоносія з ежекторами-змішувачами (14, 15), сполучений з одного боку з вакуумною камерою (11) секції випалення (8), а з іншого боку - з вхідними патрубками (16, 17) дуттьових камер (3, 6) секції сушіння (2) і секції підігріву (5), а також колектор (18) для відведення відпрацьованого теплоносія, сполучений з вихідними патрубками (19, 20) вакуумних камер (4, 7) секцій сушіння (2) і підігріву (5), який відрізняється тим, що ежектори-змішувачі (14, 15) встановлені на входах в дуттьові камери (3, 6) секції сушіння (2) і секції підігріву (5), а горно (9) секції випалення (8) обладнане відбійником (21), встановленим під кутом до осі паливоспалюючого пристрою (10) для відхилення факела полум'я вгору.

2. Пристрій для видалення вологи і випалення окатишів за п. 1, який відрізняється тим, що секція охолоджування (12) виконана у вигляді відкритої з усіх боків зони природного охолоджування.

Текст

1. Пристрій для видалення вологи і випалення окатишів, що містить стрічковий конвеєр (1), що несе сирі окатиші, уздовж якого послідовно розташовані секція сушіння (2), обладнана зверху дуттьовою камерою (3), а знизу вакуумною камерою (4), секція підігріву (5), обладнана зверху дуттьовою камерою (6), а знизу вакуумною камерою (7), секція випалення (8), обладнана зверху горном (9) з паливоспалюючим пристроєм (10), а знизу вакуумною камерою (11), і секція охолоджування (12), 3 печення оптимальних режимів термічної обробки окотишів. Так в секціях сушки і підігріву ежекторизмішувачі встановлені на великому видаленні від дуттьових камер і реагують на нештатні зміни температури з великим запізненням, внаслідок чого не забезпечується оптимальний температурний режим і ефективне видалення вологи з сирих окотишів в цих секціях. А в горні секції випалення факел полум'я і гарячих продуктів згорання паливоспалюючого пристрою обпалює підсушені, але такі, що включають залишкову вологу, окотиші. В результаті прямого нагріву і термічного удару, волога, що міститься в них, миттєво перетворюється на пару і приводить до розтріскування, або до руйнування окотишів. Технічною задачею, на розв'язання якої направлена корисна модель, є удосконалення пристрою для видалення вологи і випалення окотишів так, щоб ежектори-змішувачі були встановлені безпосередньо в дуттьових камерах сушки і підігріву, а горно секції випалення забезпечене засобом відхилення факела полум'я і продуктів згорання паливоспалюючого пристрою для виключення прямого попадання полум'я на окотиші, що випалюються. Технічний результат, який досягається при рішенні поставленої технічної задачі і використанні вдосконаленого пристрою для видалення вологи і випалення окотишів, полягає в оптимізації режимів термічної обробки окотишів, що суттєво підвищує їх якість. Поставлена технічна задача розв'язується, а технічний результат досягається тим, що в пристрої для видалення вологи і випалення окотишів, що містить стрічковий конвеєр, що несе сирі окотиші, уздовж якого послідовно розташовані секція сушки, обладнана зверху дуттьовою камерою, а знизу вакуумною камерою, секція підігріву, обладнана зверху дуттьовою камерою, а знизу вакуумною камерою, секція випалення, обладнана зверху горном з паливоспалюючим пристроєм, а знизу вакуумною камерою, і секція охолоджування, а також газохід для рекуперації відпрацьованого в секції випалення теплоносія з ежекторамизмішувачами, сполучений з одного боку з вакуумною камерою секції випалення, а з іншого боку - з вхідними патрубками дуттьових камер секції сушки і секції підігріву, а також колектор для відведення відпрацьованого теплоносія, сполучений з вихідними патрубками вакуумних камер секцій сушки і підігріву, згідно корисної моделі, ежекторизмішувачі встановлені на входах в дуттьові камери секції сушки і секції підігріву, а горно секції випалення обладнане відбійником, встановленим під кутом до осі паливоспалюючого пристрою для відхилення факела полум'я вгору. Установка ежекторів-змішувачів на входах в дуттьові камери секції сушки і секції підігріву надає можливість оперативного регулювання температурного режиму всередині згаданих камер, у разі його відхилення від оптимального, безпосередньо на вході в згадані дуттьові камери і забезпечує необхідне стехіометричне співвідношення суміші 52381 4 рекупераційних газів і повітря, що ежектується з атмосфери. А у зв'язку з тим, що горно секції випалення обладнане відбійником, встановленим під кутом до осі паливоспалюючого пристрою для відхилення факела полум'я вгору, цим самим запобігається пряме попадання полум'я і розжарених продуктів згорання на окотиші, внаслідок чого створюється оптимальний режим їх випалення, що виключає термічний удар і миттєве паротворення, які можуть привести до розтріскування або руйнування окотишів. Таке удосконалення пристрою для видалення вологи і випалення окотишів дозволяє забезпечити оптимальні режими видалення вологи в секціях сушки і підігріву, а також випалення окотишів в секції випалення, що суттєво підвищує якість готової продукції - окотишів з нікельвмісного пилу. Корисна модель має і інші додаткові відмінності, що розвивають та уточнюють основний та створюють додатковий технічний результат. У пристрої для видалення вологи і випалення окотишів, згідно корисної моделі, секція охолоджування виконана у вигляді відкритої з усіх боків зони природного охолоджування. Таке удосконалення дозволяє для окотишів з нікельвмісного пилу обмежитися після випалення лише природним охолоджуванням для забезпечення вологості не більше 2%. При цьому охолоджування окотишів після випалення здійснюється без необхідності споруди великогабаритної та енергоємної секції охолоджування у вигляді закритої з усіх боків ковпаком зони примусового охолоджування випалених окотишів повітрям, що нагнітається за допомогою автономних дуттьових камер. Запропоноване удосконалення секції охолоджування знижує енергоспоживання пристрою при одночасному забезпеченні високої якості готової продукції - окотишів з нікельвмісного пилу. Надалі корисна модель пояснюється кресленням, на якому зображена схема пристрою для видалення вологи і випалення окотишів, і прикладом його здійснення з посиланнями на згадане креслення. Пристрій для видалення вологи і випалення окотишів (див. креслення) містить стрічковий конвеєр 1, що несе сирі окотиші, уздовж якого послідовно розташовані секція сушки 2, обладнана зверху дуттьовою камерою 3, а знизу вакуумною камерою 4, секція підігріву 5, обладнана зверху дуттьовою камерою б, а знизу вакуумною камерою 7, секція випалення 8, обладнана зверху горном 9 з паливоспалюючим пристроєм 10, а знизу вакуумною камерою 11, і секція охолоджування 12. Пристрій містить також газохід 13 для рекуперації відпрацьованого в секції випалення 8 теплоносія з ежекторами-змішувачами 14, 15, сполучений з одного боку з вакуумною камерою 11 секції випалення 8, а з іншого боку - з вхідними патрубками 16,17 дуттьових камер 3, 6 секцій сушки 2 і секції підігріву 5, а також колектор 18 для відведення відпрацьованого теплоносія, сполучений з вихідними патрубками 19, 20 вакуумних камер 4, 7 секцій сушки 2 і підігріву 5. 5 Особливістю пристрою є те, що ежекторизмішувачі 14, 15 встановлені на входах в дуттьові камери 3, 6 секцій сушки 2 і секції підігріву 5, а горно 9 секції випалення 8 обладнане відбійником 21, встановленим під кутом до осі паливоспалюючого пристрою 10 для відхилення факела полум'я вгору. Крім того, в пристрої для видалення вологи і випалення окотишів секція охолоджування 12 виконана у вигляді відкритої з усіх боків зони природного охолоджування. Пристрій видалення вологи і випалення окотишів працює таким чином. Нікельвмісні сирі окотиші з огрудковувача поступають на стрічковий конвеєр 1. Стрічковий конвеєр 1 транспортує сирі окотиші з початковою вологістю 20-25%, які послідовно проходять секцію сушки 2, секцію підігріву 5, секцію випалення 8 і на останньому етапі поступають в секцію охолоджування 12. Паливна суміш подається в паливоспалюючий пристрій 10, підпалюється, а факел полум'я та продукти згорання відхиляються вгору від відбійника 21 і прогрівають порожнину горна 9 секції випалення 8 до робочої температури, рівної 400650 С. У дуттьовой камері 3 секції сушки 2 підтримується температура сушки, на рівні 100-250 С, а вологість окотишів знижується до 3-6%. У дуттьовій камері 6 секції підігріву 5 підтримується температура підігріву, на рівні 250-350 С, а вологість окотишів знижується до рівня менше 3%. У горні 9 секції випалення 8 підтримується температура випалення, на рівні 400-650 С, а вологість окотишів знижується до рівня менше1 %. На останньому етапі випалені окотиші поступають в секцію охолоджування 12, виконану у вигляді відкритої з усіх боків зони природного охолоджування, температура в якій дорівнює температурі атмосферного повітря, а їх вологість складає не більше 1%. З вакуумної камери 11 секції випалення 8 теплоносій, що рекуперується, витяжним вентилятором (димососом) (на кресленні не показаний) нагнітається по газоходу 13, через вхідні патрубки 16, 17 в ежектори-змішувачі 14, 15, встановлені на входах в дуттьові камери 3, 6 секції сушки 2 і секції підігріву 5. Ежекторами-змішувачами 14, 15 регулюється необхідне співвідношення об'ємів нагрітого газу, що рекуперується, та повітря, що ежектується з атмосфери, внаслідок чого встановлюється необхідне стехіометричне їх співвідношення в суміші, що забезпечує необхідну температуру усередині дуттьових камер 3, 6 секцій сушки 2 і секції підігріву 5. Відпрацьований теплоносій з вакуумних камер 4, 7 секції сушки 2 і секції підігріву 5 через вихідні патрубки 19, 20 виводиться за допомогою вакууму (на кресленні не показано) в колектор 18 для подальшого технологічного використання або утилізації. Установка ежекторів-змішувачів 14, 15 на входах в дуттьові камери 3, б секції сушки 2 і секції підігріву 5 надає можливість оперативно регулю 52381 6 вати температурний режим всередині згаданих камер (3, 6) у разі його відхилення від оптимального значення безпосередньо на вході в згадані дуттьові камери З, 6, що забезпечує необхідне стехіометричне співвідношення рекупераційних газів і повітря, яке ежектується з атмосфери, і здійснює оптимальний температурний режим сушки підігріву окотишів. У зв'язку з тим, що горно 9 секцій випалення 8 обладнаний відбійником 21, встановленим під кутом до осі паливоспалюючого пристрою 10 для відхилення факела полум'я вгору, цим запобігається пряме попадання полум'я і розжарених продуктів згорання на окотиші, внаслідок чого створюється оптимальний режим їх випалення, що виключає термічний удар і миттєве паротворення, які можуть привести до розтріскування або руйнування окотишів. Таке удосконалення пристрою для видалення вологи і випалення окотишів дозволяє забезпечити оптимальні режими видалення вологи в секціях сушки і підігріву, а також випалення окотишів в секції випалення, що суттєво підвищує якість готової продукції - окотишів з нікельвмісного пилу. Причому виконання пристрою для видалення вологи і випалення окотишів секції охолоджування 12 у вигляді відкритої з усіх боків зони природного охолоджування, дозволяє для окотишів з нікельвмісного пилу обмежитися природним охолоджуванням для забезпечення вологості не більше 2%. При цьому охолоджування окотишів після випалення здійснюється без необхідності споруди великогабаритної і енергоємної секції охолоджування у вигляді закритої з усіх боків ковпаком зони примусового охолоджування випалених окотишів повітрям, що нагнітається за допомогою автономних дуттьових камер. Запропоноване удосконалення секції охолоджування знижує енергоспоживання пристрою при одночасному забезпеченні високої якості готової продукції - окотишів з нікельвмісного пилу. Таким чином, застосування пристрою для видалення вологи та випалення окотишів, що заявляється, дозволяє понизити витрати теплоносія, підвищити якість готового продукту і понизити експлуатаційні витрати на виробництво окотишів. Найбільший економічний ефект досягається при отриманні окотишів з нікельвмісного пилу. Приведені відомості свідчать про можливість промислового застосування пристрою, який може бути виготовлений на будь-якому збагачувальному підприємстві і може знайти широке застосування в металургії як устаткування для виробництва огрудкованих матеріалів, зокрема окотишів, з нікельвмісного пилу. Перелік позначень 1. стрічковий конвеєр 2. секція сушки 3. дуттьова камера секції сушки 2 4. вакуумна камера секції сушки 2 5. секція підігріву 6. дуттьова камера секції підігріву 5 7. вакуумна камера секції підігріву 5 8. секція випалення 9. горно секції випалення 8 7 52381 10. паливоспалюючий пристрій горно 9 секції випалення 8 11. вакуумна камера секції випалення 8 12. секція охолоджування 13. газохід для рекуперації відпрацьованого в секції випалення 8 теплоносія 14. ежектор-змішувач дуттьової камери 3 секції сушки 2 15. ежектор-змішувач дуттьової камери 6 секції підігріву 5 16. вхідний патрубок дуттьової камери 3 секції сушки 2 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський 8 17. вхідний патрубок дуттьової камери 6 секції підігріву 5 18. колектор для відведення відпрацьованого теплоносія 19. вихідний патрубок вакуумної камери 4 секції сушки 2 20. вихідний патрубок вакуумної камери 7 секції підігріву 5 21. відбійник полум'я паливоспалюючого пристрою 10 горно 9 секції випалення 8 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for moisture removal and burning of pellets

Автори англійською

Nahornyi Viacheslav Oleksandrovych, Livadnii Serhii Anatoliiovych, Novykov Mykyta Varfolomiiovych, Maizenberh Serhii Hryhorovych

Назва патенту російською

Устройство для удаления влаги и прокаливания окатышей

Автори російською

Нагорный Вячеслав Александрович, Ливадний Сергей Анатольевич, Новиков Никита Варфоломеевич, Майзенберг Сергей Григорьевич

МПК / Мітки

МПК: C22B 1/26

Мітки: вологи, прожарювання, окатишів, пристрій, видалення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-52381-pristrijj-dlya-vidalennya-vologi-i-prozharyuvannya-okatishiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для видалення вологи і прожарювання окатишів</a>

Подібні патенти