Установка для формування деталей головних уборів об’ємної форми в рідинно-активному робочому середовищі

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Установка для формування деталей головних уборів об'ємної форми в рідинно-активному робочому середовищі, що містить перфоровану нижню матрицю, що з'єднана з трубопроводом, яка відрізняється тим, що замість верхньої подушки виступає рідинно-активне робоче середовище (РАРС), яке водночас є пластифікатором і теплоносієм, забезпечує відповідність формуючих поверхонь та рівномірне вібраційне зусилля на напівфабрикат, додатково містить датчики вимірювання тиску РАРС; вузол контролю та регулювання температури з нагрівальним елементом; вузли для подачі РАРС та пульсуючого повітря під тиском в робочу зону камери, керування основними параметрами процесу формування деталі головного убору здійснюють за допомогою ЕОМ.

Текст

Установка для формування деталей головних уборів об'ємної форми в рідинно-активному робочому середовищі, що містить перфоровану нижню 3 повідність формуючих поверхонь та рівномірне вібраційне зусилля на напівфабрикат. Установка додатково включає датчики вимірювання тиску РАРС; вузол контролю та регулювання температури з нагрівальним елементом; вузли для подачі РАРС та пульсуючого повітря під тиском в робочу зону камери. Керування основними параметрами процесу формування деталей головних уборів здійснюється за допомогою ЕОМ. Установка для формування деталей головних уборів об'ємної форми в РАС представлено на Фіг.1, на якій: 1. компресор; 2. 18 стабілізатор тиску повітря (СТП); 3. манометр; 4. термопара; 5. датчик тиску ДТ1, ДТ2; 6. вентиль зливний; 7. перфорована матриця; 8. напівфабрикат; 9. підпружинене кільце; 10. платформа; 11. прокладка; 12. кришка; 13. болт; 14. вентиль подачі РАРС; 15. нагрівальний елемент RН; 16. мембранний пневматичний привід; 17. шток; 19. камера; 20. верхній впускний електромагнітний пневматичний розподільник; 21. верхній випускний електромагнітний пневматичний розподільник; 22. нижній впускний електромагнітний пневматичний розподільник; 23. нижній випускний електромагнітний пневматичний розподільник; На Фіг.2 представлено можливі варіанти пульсації повітря зверху (що приводить в рух РАРС), та вібрації напівфабрикату знизу. На Фіг.3 представлено графічний інтерфейс модуля керування електромагнітними пневматичними розподільниками. Установка для формування деталей головних уборів об'ємної форми в РАРС працює наступним чином. Напівфабрикат 8 закріплюється за допомогою підпружиненого кільця 9 на перфорованій матриці 7 та платформі 10, яка потім нагвинчується на шток 17. Камера 19 закривається і в робочу зону через вентиль 14 подається певна кількість РАРС. Після чого відбувається нагрівання РАРС за допомогою нагрівального елементу 15 до заданої температури, величина якої вимірюється термопарою 4 та контролюється за допомогою ЕОМ. Пульсація повітря зверху забезпечується завдяки двом розподільникам 20 та 21, які керуються за допомогою ЕОМ через паралельний порт та блок гальванічної розв'язки (БГР). Величина тиску повітря, що нагнітається контролюється манометром і встановлюється за допомогою СТП 2. Для забезпечення пульсації формуючого елемента з напівфабрикатом застосовується мембранний пневматичний привід 16. Впускання та випускання повітря забез 51683 4 печується двома розподільниками 22 та 23, електромагнітний привід яких керуються через паралельний порт ЕОМ та БГР. Тиск повітря встановлюється за допомогою СТП 18 та контролюється манометром 3. Від величини встановленого тиску пропорційно залежить амплітуда пульсації штока в робочому середовищі. Для вимірювання тиску повітря та тиску робочого середовища передбачено два датчика тиску ДТ1 та ДТ2 (РСХ5700), які містять вмонтований операційний підсилювач, що полегшує їх узгоджену роботу з АЦП. За допомогою спеціально складеної програми в пам'ять ЕОМ записується файл даних зі значеннями робочих тисків. Програма також містить модуль керування температурою, та модуль керування електромагнітами пневматичних розподільників. Модуль керування температурою порівнює значення температури зчитаної АЦП з термопари із встановленим значенням. У випадку коли температура нижче встановленого рівня в паралельний порт видається логічна "1" та через блок БГР вмикається нагрівальний елемент 15. Якщо температура вижче заданого рівня, в порт видається "0", внаслідок чого нагрівальний елемент 15 вимикається. Модуль керування електромагнітами являє собою вікно налаштування моменту включення та виключення електромагнітів, що керують пневматичними розподільниками. Даний модуль дозволяє забезпечити пульсацію повітря зверху та знизу з різною частотою та змістити їх по фазі, як це показано на Фіг.2. Налаштування на Фіг.3 відповідають схемі представленій на Фіг.2, в, тобто на один цикл зверху приходиться декілька пульсацій штока знизу. Такий спосіб керування забезпечує зміну амплітуди (залежить від тиску налаштованого СТП 18) та частоти пульсації (встановлюється програмою) штока, а також зміну величини тиску (встановлюється СТП 2) та частоти пульсації повітря зверху (встановлюється програмою). На фігурі 1 показано момент включення нагнітаючих магістралей, тобто в камеру зверху поступає повітря під тиском, а також одночасна подача повітря в камеру мембранного пневматичного приводу призводить до руху штоку вверх. Під час процесу формування модуль керування забезпечує вмикання та вимикання електромагнітів з потрібною частотою. Після проведення формування та відсмоктування РАРС через перфоровану матрицю 7 з напівфабрикатом 8 та шток 17 проводять сушіння та стабілізацію отриманої об'ємної форми деталі головного убору. Порівняльний аналіз установки з найближчим аналогом показує, що заявлена установка для формування деталей головних уборів об'ємної форми має переваги за рахунок заміни верхньої подушки на РАРС, яке водночас є пластифікатором і теплоносієм, забезпечує відповідність формуючих поверхонь та рівномірне вібраційне зусилля на напівфабрикат, а також за рахунок застосування програмного керування пульсацією повітря та формуючого елемента із напівфабрика 5 том, що суттєво спрощує процес формування та підвищує якість відформованої деталі головного убору, яка має об'ємну форму. Джерела інформації: 1. Патент 2096011 С1 RU, А42С001/02. Приспособление для вибрационного формования и 51683 6 формофиксации головных уборов / Бурмистров А.Г. - №93014897, 1997. 2. Патент 2147819 C1 RU, А42С001/02. Установка для сушки-формофиксации головных уборов / Бурмистров А.Г., Породзинский С.В. №99104664. 7 Комп’ютерна верстка О. Рябко 51683 8 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Unit to form parts of headwear of volumetric shape in a liquid-active working medium

Автори англійською

Koshevko Yulia Volodymyrivna, Kuschevskiy Mykola Oleksandrovich, Pribega Dmytro Volodymyrovich

Назва патенту російською

Установка для формирования деталей головных уборов объемной формы в жидкостно-активной рабочей среде

Автори російською

Кошевко Юлия Владимировна, Кущевский Николай Александрович, Прибега Дмитрий Владимирович

МПК / Мітки

МПК: A41H 41/00, B29C 55/00

Мітки: формування, рідинно-активному, уборів, середовищі, установка, робочому, форми, об'ємної, головних, деталей

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-51683-ustanovka-dlya-formuvannya-detalejj-golovnikh-uboriv-obehmno-formi-v-ridinno-aktivnomu-robochomu-seredovishhi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Установка для формування деталей головних уборів об’ємної форми в рідинно-активному робочому середовищі</a>

Подібні патенти