Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Кар'єрний екскаватор-лопата, що містить ходові візки з рамою та поворотну платформу, на якій установлені стріла, механізм підйому, зв'язаний канатами з ковшем, установленим на рукояті, шарнірно закріпленій на коливній стійці, з якою взаємодіє напірний механізм, установлений на надбудові, який відрізняється тим, що напірний механізм виконаний у вигляді силового циліндра, а коливна стійка - у вигляді тригранної призми, яка одною гранню опирається на шарніри поворотної платформи, другою гранню зв'язана з стрілою, а третьою - зі штоком силового циліндра.

2. Кар'єрний екскаватор-лопата за п. 1, який відрізняється тим, що напірний механізм виконано у вигляді пари силових циліндрів.

3. Кар'єрний екскаватор-лопата за пп. 1 і 2, який відрізняється тим, що шарніри точки кріплення тригранної призми до поворотної платформи розміщені на повзуні, який установлено з можливістю переміщення в вертикальній площині.

4. Кар'єрний екскаватор-лопата за п. 3, який відрізняється тим, що повзун обладнано силовим циліндром.

Текст

1 Кар'єрний екскаватор-лопата, що містить ходові візки з рамою та поворотну платформу, на якій установлені стріла, механізм підйому, зв'язаний канатами з ковшем, установленим на рукояті, шарнірно закріпленій на коливній СТІЙЦІ, З якою взаємодіє напірний механізм, установлений на надбудові, який відрізняється тим, що напірний механізм виконаний у вигляді силового циліндра, а коливна стійка - у вигляді тригранної призми, яка одною гранню опирається на шарніри поворотної платформи, другою гранню зв'язана з стрілою, а третьою - зі штоком силового циліндра 2 Кар'єрний екскаватор-лопата за п 1, який відрізняється тим, що напірний механізм виконано у вигляді пари силових циліндрів 3 Кар'єрний екскаватор-лопата за пп 1 і 2, який відрізняється тим, що шарніри точки кріплення тригранної призми до поворотної платформи розміщені на повзуні, який установлено з можливістю переміщення в вертикальній площині 4 Кар'єрний екскаватор-лопата за п 3, який відрізняється тим, що повзун обладнано силовим циліндром Винахід відноситься до галузі землерийних машин і може бути використаний для спорудження землечерпальних машин з покращеними робочими параметрами ВІДОМІ землерийні машини типу екскаваторлопата, які мають ходові візки з рамою На рамі з можливістю обертання розміщена повертальна платформа, на якій встановлена стріла з напірним механізмом, в сідловому підшипнику якого з можливістю зворотнопоступального руху змонтована рукояті, шарнірно звязаною з коливною стійкою, з якою взаємодіє напірний механізм, установлений на надбудові Механізм напору виконано у вигляді двох балок об'єднаних між собою балансиром, на якому шарнірно кріпиться кінець рукояті Балки переміщуються канатним приводом Кінець рукояті і балок розміщено на одній осі, через яку проходить вісь коливної стійки (див , наприклад, авт св № 544730 по кл Е 02 F 3/30) По сукупності суттєвих ознак даний екскаватор є найбільш близьким до заявленого і може бути прийнятим за прототип Недоліком прототипу є те, що канатнобалочний напірний механізм, який має шарніри на одній осі з кінцем стріли, має значні габарити по довжині, щоб забезпечити необхідну довжину ходу ковша Крім того, цю великогабаритну балку необхідно установити на значній висоті над кузовом, щоб забезпечити и паралельне переміщення над поверхнею кузова Все це потребує значних розмірів надбудови, що тягне за собою підвищення маси повертальної платформи, а отже всього екскаватора Це також ускладнює конструкцію екскаватора, так як надбудова повинна підтримувати напірний механізм зі значними габаритами і масою рукоять з ковшем на КІНЦІ КІВШ З ДОПОМОГОЮ кана тів зв'язаний з механізмом підйому (див , наприклад, екскаватор Р&Н 2800ХР фірми "Харнішфегер") Недоліком цього аналога є те, що напірний механізм установлено на стрілі Це приводить до того, що стріла навантажується зусиллям напору, масою стріли з ковшем, масою напірного механізму Все це збільшує габарити стріли В технологічному плані виготовлення зубчатих рейок напірного механізму є трудомістким процесом Відомий також екскаватор-лопата, в якому частково усунуті недоліки попереднього, і який включає ходові візки з рамою та повертальну платформу, на якій установлені стріла, механізм підйому, сполучений канатами з ковшем, закріпленим на 1 о> 00 о ю 50897 В основу винаходу покладена задача спрощення конструкції, зниження маси екскаватора Ця задача вирішена за рахунок технічного результату, який полягає в тому, що зменшені габарити і маса напірного механізму та створена можливість його установки на меншій висоті над обертальною платформою Для досягнення цього технічного результату в кар'єрному екскаваторі-лопаті, що має ходові візки з рамою та повертальну платформу, на якій установлені стріла, механізм підйому, зв'язаний канатами з ковшем, установленим на рукояті, шарнірно закріпленою на коливній СТІЙЦІ, З ЯКОЮ взаємодіє напірний механізм, установлений на надбудові, останній виконано у вигляді силового циліндра, а коливна стійка у вигляді тригранної призми, яка одною гранню опирається на шарніри повертальноі платформи, другою гранню зв'язана з стрілою, а третьою - зі штоком силового циліндра Для більш надійної компоновки можливо використання двох силових циліндрів, а для регулювання параметрів робочої зони, шарніри точки кріплення на платформі тригранної призми розміщені на ковзуні, який установлено з можливістю переміщення в вертикальній площині з допомогою силових циліндрів Кар'єрний екскаватор-лопата (див фіг 1) включає ходовівізки 1 з рамою 2, що з'єднує між собою два візка і має роликовий круг 3, на якому розміщена обертальна платформа 4 На обертальній платформі 4 закріплена шарнірно стріла 5, яка утримується під заданим кутом до горизонту з допомогою канатів 6, які зв'язують стрілу 5 з надбудовою 7 На верхньому КІНЦІ стріли установлені блоки 8, через які проходять підіймальні канати 9, закріплені на ковші 10 Ківш 10 установлений на КІНЦІ рукояті 11, яка другим кінцем шарнірно з'єднана з коливною стійкою 12 Коливна стійка 12 виконана у вигляді тригранної призми (див фіг 1), яка на нижній грані має шарніри 13, що служать для кріплення стійки на обертальній платформі 4 На верхній грані призми 12, розміщені шарніри 14, якими рукоять приєднана до стійки 12 Третя грань має шарніри 15 для приєднання штоків силових циліндрів 16 напірного механізму Силові циліндри 16 установленні на надбудові 7, близько над дахом кузова 17 На обертальній платформі 4, між шарнірами 13 стріли розміщений ковзун 18 з шарнірами 14 Ковзун 18 установлено з можливістю руху в вертикальній площині на напрямниках 19 (див фігЗ) Переміщення ковзуна 18, відбувається під дією силових циліндрів 20 (див фіг 3) Між ВІДМІННИМИ ознаками винаходу і технічним результатом є причинно-наслідковий зв'язок Тільки завдяки тому, що напірний механізм виконано у вигляді силових циліндрів зв'язаних з коливною стійкою в точці, яка знаходиться нижче точки кріплення рукояті забезпечується можливість зменшити габарити і массу самого напірного механізму та зменшити висоту надбудови, на якій кріпиться механізм напору А розміщення шарнірів точки кріплення коливної стійки на ковзуні, встановленому з можливістю переміщення в вертикальній площині, дає можливість регулювання параметрів робочої зони екскаватора без збільшення розмірів надбудови Все це дає можливість спростити конструкцію механізму напору зменшити вишину його розміщення на надбудові екскаватора Завдяки цьому маса екскаватора може бути зменшена Такий технічний результат не можна одержати, якщо з наведеної сукупності ознак виключити будь-яку Заявлене рішення не відомо із рівня техніки, що дає змогу зробити висновок, що воно є новим Заявлене рішення має винахідницький рівень тому, що воно явним чином не випливає для спеціаліста із рівня техніки Винахід є промислово-придатним тому, що на AT НКМЗ розроблено ескізний проект екскаватора ЭКГ-5НГН, в якому напірний механізм виконано з гідроциліндрами (кресленик 2058 Г-Н) Суть винаходу поясняється кресленнями, де на фіг 1 показано загальний вигляд екскаватора, на фіг 2 показано дія ковзуна, (пунктиром показано ковзун в верхньому положенні і рукоять також), на фіг 3 показано вид А (ковзун в нижньому положенні), на фіг 4 показано екскаватор в плані (вид Б) Кар'єрний екскаватор-лопата діє так Для копання грунту з допомогою циліндрів 16 задають напірне зусилля на коливну стійку 12 Під дією циліндрів стійка 12 нахиляється вперед (див фіг 2), через шарніри 14 натискує на кінець рукояті 11 Це зусилля заглиблює зуби ковша 10 в грунт Для виконання копання та заповнення ковша 10 з допомогою підіймальних канатів 9 здійснюють його підйом на потрібну вишину Траєкторія ковшу задається рукояттю, підіймання ковша продовжується до його заповнення, або до розпушування та обвалювання породи в забої Якщо положення шарнірів 14, залишається незмінним, то рукоять виконує копання з постійним радіусом (RK) (див фіг 2) Для зняття наступної стружки, рукоять з ковшем опускають і знову натискують на стійку 12 циліндрами 16, а потім проводять підіймання ковша Щоб змінити параметри робочої зони екскаватора регулюється ступінь приближення ковша 10 до ходових ВІЗКІВ 1 з допомогою ковзуна 18 шляхом його підіймання або опускання з допомогою циліндрів 20 Це дає можливість ПІДІЙНЯТИ або опустити точку кріплення кінця рукояті 11, тобто змінити точку з якої описується ковшем радіус, а це змінює ступінь приближення ковша 10 до ходових ВІЗКІВ 1 Після розробки блоку забою екскаватор переміщується з допомогою ходових ВІЗКІВ 1 на інший блок і процес копання повторюється Таке виконання екскаватора дає можливість спростити конструкцію напірного механізму, зменшити його габарити та масу, а це дає змогу установити силові циліндри механізму напору безпосередньо над дахом кузова екскаватора Це зменшує вишину надбудови, зменшує масу екскаватора в цілому та покращує робочі характеристики машини 50897 14 >їг.2 ВиОА 50897 / / Л £ 1 4 1 11 Ю Фіг.4 ДП «Український інститут промислової власності» (Укрпатент) вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119, Україна ( 0 4 4 ) 4 5 6 - 2 0 - 90 ТОВ "Міжнародний науковий комітет" вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна (044)216-32-71

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Open-pit excavator-shovel

Автори англійською

Grokhotkin Valerii Ivanovych, Tokariev Oleksii Zakharovych, Khorunzhyi Volodymyr Dmytrovych, Kalashnikov Oleh Yuriiovych, Nevidomskyi Volodymyr Oleksandrovych

Назва патенту російською

Карьерный экскаватор-лопата

Автори російською

Грохоткин Валерий Иванович, Токарев Алексей Захарович, Хорунжий Владимир Дмитриевич, Калашников Олег Юрьевич, Невидомский Владимир Александрович

МПК / Мітки

МПК: E02F 3/04

Мітки: кар'єрний, екскаватор-лопата

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-50897-karehrnijj-ekskavator-lopata.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Кар’єрний екскаватор-лопата</a>

Подібні патенти