Спосіб розподілу за механічною міцністю зерен синтетичного алмазу, отриманих у присутності сплаву-розчинника вуглецю, який містить залізо та кремній у кількості від 2 до 17 (мас. %)

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб розподілу за механічною міцністю зерен синтетичного алмазу, отриманих у присутності сплаву-розчинника вуглецю, який містить залізо та кремній у кількості від 2 до 17 (мас. %), що включає ситову класифікацію зерен алмазу на вузькі зернистості та наступний розподіл зерен кожної зернистості по формі зерен та за міцністю, який відрізняється тим, що зерна розділяють в магнітному полі на групи з різною магнітною сприйманістю і різною механічною міцністю.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що в процесі розподілу зерен змінюють напруженість магнітного поля.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що порошки алмазу з різною магнітною сприйманістю піддають термічному відпуску кожний окремо.

4. Спосіб за пп. 1, 3, який відрізняється тим, що термічний відпуск алмазів проводять в інертному середовищі при температурі 800-1000 °С.

Текст

1. Спосіб розподілу за механічною міцністю зерен синтетичного алмазу, отриманих у присутності сплаву-розчинника вуглецю, який містить залізо та кремній у кількості від 2 до 17 (мас. %), що включає ситову класифікацію зерен алмазу на 3 47735 Означене завдання вирішується завдяки тому, що у способі розподілу за механічною міцністю зерен синтетичного алмазу отриманих у присутності сплава-розчинника вуглецю, який містить залізо та кремній у кількості від 2 до 17 (мас. %), що включає ситову класифікацію зерен алмазу на вузькі зернистості та наступний розподіл зерен кожної зернистості по формі зерен та за міцністю згідно корисної моделі зерна розділяють в магнітному полі на групи з різною магнітною сприйманістю і різною механічною міцністю, при цьому в процесі розподілу зерен змінюють напруженість магнітного поля; порошки алмаза з різною магнітною сприйманістю піддають термічному відпуску кожний окремо; термічний відпуск алмазів проводять в інертному середовищі при температурі 8001000 °С. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак, що заявляється і технічними результатами, які досягаються при її реалізації, полягає у наступному. Завдяки проведенню пропонованого способу при розподілу зерен алмазу вузьких зернистостей у магнітному полі на групи з різною магнітною сприйманістю та з різною міцністю, зростає однорідність цих порошків за міцністю. Термічний відпуск порошків алмазу поділених на групи с різною магнітною сприйманістю додатково дозволяє підвищити міцність цих порошків завдяки зняттю напруги навколо домішок в кристалах алмазу Приклад конкретної реалізації пропонованого способу. Приклад 1. 4 Порошки алмазу, які було синтезовано при використанні сплава-розчинника - заліза, з концентрацію 5-7 % кремнію, за допомогою ситової класифікації розподілили на вузькі зернистості. Алмази зернистості 80/63 поділили на магнітному сепараторі 138 Т в магнітному полі при різній напруженості поля від 0 до 2 Т на 5 груп з різною магнітною сприйманістю, яки розрізняються між собою за магнітної сприйманістю і міцністю. Напруженість магнітного поля регулювали за допомогою змінення сили струму І, А в котушках електромагніту. Контроль процесу розподілу контролювали за зміненою питомою магнітною сприйманістю 10-8, м3/кг по методиці М88 України 90.256-2004 "Методика определения удельной магнитной восприимчивости сверхтвердых материалов". Алмази зернистості 80/63 подшили за формою зерен на вібраційному столі (по прототипу). В отриманих порошках після розподілу в магнітному полі за формою визначали міцність в ньютонах (Р, Н), марку по ДСТУ 3292 "Порошки алмазні синтетичні. Загальні технічні умови", коефіцієнт форми при розподілі за формою зерен по методикам ДСТУ 3292 "Порошки алмазні синтетичні. Загальні технічні умови" та однорідність за міцністю по СТП 090.042-00. "Метод определения коэффициента однородности шлифпорошков из синтетических алмазов по показателю статической прочности". Результати розподілу представлені у таблиці 1. Таблиця 1 Об'єкт випробувань Пропонований спосіб Спосіб за прототипом Сила № продуктів току, І, Вихід, % А 1 0,5 6,6 2 1,0 7,1 3 2,5 26,8 4 5,0 35,0 5 10,0 24,5 Вихідний 100,0 1 2 3 4 5 Вихідний 19,3 38,8 30,6 6,2 5,1 100,0 Приклад 2. Алмазні порошки зернистості 80/63, які було поділено у магнітному полі на п'ять продуктів потім піддавали кожний окремо термічному відпуску у 10-8, м3/кг 467 363 162 115 81 152 Кф 1,18 1,19 1,26 1,34 1,46 1,27 12,7 7,7 4,6 3,1 1,7 7,4 Однорідність за міцністю, Kодн. пр, % 39,8 44,9 49,8 43,6 37,3 21,5 7,9 7,8 7,6 5,3 4,0 7,4 28,8 29,5 25,3 28,3 34,2 21,5 Міцність, Р,Н Марка АС20 АС6 АС6 АС4 АС2 АС6 АС6 АС6 АС6 АС6 АС4 АС6 інертному середовищі в струмі аргону при температурі 900±10 °С протягом 10±2 хв. Результати представлені у таблиці 2. 5 47735 6 Таблиця 2 № продуктів 1 2 3 4 5 -8 3 10 , м /кг 467 363 162 115 81 Приклад 3. Алмазні порошки зернистості 80/63 1, 2 и 3 продуктів після розподілу у магнітному полі піддавали термічному відпуску у інертному середовищі в струмі аргону при температурі 700 10 °С, 800 10 °С, 900±10 °С і 1000 10 °С протягом 10±2 хв. При температурі 800±10 °С и 900 10 °С відбувається зростання міцності зерен алмазу порошків 1, 2 і 3 продуктів розподілу в магнітному полі при темпе до термообробки 12,7 7,7 4,6 3,1 1,7 Міцність, Р,Н після термообробки 14,5 9,2 6,1 4,0 1,7 ратурі 700±10 °С зростання міцності зерен алмазу незначний, тому що при цій температурі повністю не відбувається нормалізація напруг навколо домішок сплава-розчинника. Процес нормалізації відбувається при температурі 800±10 °С. При температурі 1000 10 °С відбувається зменшення міцності зерен порошків алмазу, тому що починається графітизація зерен. Результати представлені в таблиці 3. Таблиця 3 Температура, °С 700±10 800+10 900±10 1000+10 № продуктів 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Приклад 4. Алмазні порошки зернистості 80/63 1, 2 и 3 продуктів після розподілу у магнітному полі піддавали термічному відпуску у інертному середовищі в струмі аргону при температурі 900 10 °С протя Міцність, Р,Н до термообробки після термообробки 12,7 12,8 7,7 7,7 4,6 4,6 12,7 13,7 7,7 8,5 4,6 5,5 12,7 14,5 7,7 9,2 4,6 6,1 12,7 11,6 7,7 5,3 4,6 3,0 гом 8±2 хв., 10±2 хв. і 15±2 хв. Процес нормалізації напруг при 5±2 хв. недостатній, а при 15 2 хв.. подальший прогрів не має смислу, тому що міцність порошків алмазу не зростає. Результати наведені в таблиці 4. Таблиця 4 Час, хв. 8 2 10±2 15±2 № продуктів 1 2 3 1 2 3 1 2 3 За результатами випробувань встановлено, що за пропонованим способом після розподілу порошків алмазу зернистості 80/63 в магнітному полі отримано п'ять порошків які розрізняються Міцність, Р,Н до термообробки після термообробки 12,7 10,8 7,7 5,7 4,6 3,6 12,7 14,5 7,7 9,2 4,6 6,1 12,7 14,5 7,7 9,2 4,6 6,1 між собою за магнітною сприйманістю від 467 10-8, 3 -8 3 м /кг до 81 10 , м /кг і за міцністю від от 12,7 Н до 1,7 Н з однорідністю за міцністю продуктів розподілу приблизно 40 %. Розділення порошків алмазу 7 47735 у магнітному полі забезпечує отримання порошків марки АС20 у продукті № 1. При розподілі порошків алмазу цієї же зернистості за формою зерен було отримано порошки, які відрізняються між собою за міцністю від 7,9 Н до 4,0 Н з однорідністю за міцністю приблизно 30 %. Таким чином, при пропонованому способі виділяються зерна алмазу Комп’ютерна верстка І.Скворцова 8 більш високої міцності і з більш високою однорідністю. Процес є більш селективним. Додатковий термічний відпуск продуктів розподілу підвищує міцність зерен алмазу на (10-30) %. Таким чином пропонований спосіб має значні переваги порівняно з прототипом. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of separation by mechanical strength of grains of synthetic diamond produced in presence of alloy-solvent of carbon, which contains iron and silicon in amount from 2 to 17 (mass %)

Автори англійською

Borymskyi Oleksandr Ivanovych, Ilnytska Halyna Dmytrivna, Nahornyi Petro Arseniiovych

Назва патенту російською

Способ распределения по механической прочности зерен синтетического алмаза, полученных в присутствии сплава-растворителя углерода, который содержит железо и кремний в количестве от 2 до 17 (масс. %)

Автори російською

Боримский Александр Иванович, Ильницкая Галина Дмитриевна, Нагорный Петр Арсеньевич

МПК / Мітки

МПК: B03C 7/00, B03C 1/00

Мітки: отриманих, розподілу, мас, кількості, механічною, присутності, міцністю, алмазу, залізо, сплаву-розчинника, спосіб, вуглецю, кремній, містить, синтетичного, зерен

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-47735-sposib-rozpodilu-za-mekhanichnoyu-micnistyu-zeren-sintetichnogo-almazu-otrimanikh-u-prisutnosti-splavu-rozchinnika-vuglecyu-yakijj-mistit-zalizo-ta-kremnijj-u-kilkosti-vid-2-do-17.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб розподілу за механічною міцністю зерен синтетичного алмазу, отриманих у присутності сплаву-розчинника вуглецю, який містить залізо та кремній у кількості від 2 до 17 (мас. %)</a>

Подібні патенти