Пристрій для визначення антропометричних характеристик фігури людини в динаміці

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для визначення антропометричних характеристик фігури людини в динаміці, що містить змонтовану на основі вертикальну стійку з поперечною штангою, на якій закріплені засоби для вимірів довжини рук, який відрізняється тим, що вертикальна стійка має градуйований шарнір з фіксатором, який забезпечує нахили стійки уперед-назад та (або) вправо-вліво на задані кути, відносно вертикалі, а на кінцях поперечної штанги за допомогою градуйованих шарнірів з фіксаторами кріпляться верхні планки, які можуть здійснювати просторові рухи в двох площинах на задані кути, відносно поперечної штанги, причому до нижніх кінців верхніх планок за допомогою градуйованих шарнірів з фіксаторами приєднані нижні планки, які можуть здійснювати рухи уперед-назад відносно верхньої планки із заданими кутами відхилення.

Текст

Пристрій для визначення антропометричних характеристик фігури людини в динаміці, що містить змонтовану на основі вертикальну стійку з поперечною штангою, на якій закріплені засоби для вимірів довжини рук, який відрізняється тим, 3 ширину, а також положення рук. Пристрій забезпечує зняття величин всіх розмірних ознак, необхідних при визначенні особливостей фігури людини. Недоліком є те, що цей пристрій не дозволяє визначити величини розмірних ознак фігури людини в динаміці, тобто при здійсненні певних просторових рухів. В основу корисної моделі поставлена задача створення такого пристрою для визначення антропометричних характеристик фігури людини в динаміці, який би дозволяв фіксувати положення людини при виконанні складних просторових рухів рук і тулуба відносно основної статичної пози та з високою точністю визначати величини розмірних ознак у заданому положенні, що забезпечило би проектування спеціального та побутового одягу з високим рівнем динамічної та статичної відповідності. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої для зняття вимірів фігури людини, що містить змонтовану на основі вертикальну стійку з поперечною штангою, на якій закріплені засоби для вимірів довжини рук, згідно з корисною моделлю вертикальна стійка має градуйований шарнір з фіксатором, який забезпечує нахили стійки уперед-назад та (або) вправо-вліво на задані кути, відносно вертикалі, а на кінцях поперечної штанги за допомогою градуйованих шарнірів з фіксаторами кріпляться верхні планки, які можуть здійснювати просторові рухи в двох площинах на задані кути, відносно поперечної штанги, при чому до нижніх кінців верхніх планок за допомогою градуйованих шарнірів з фіксаторами приєднані нижні планки, які можуть здійснювати рухи уперед-назад відносно верхньої планки із заданими кутами відхилення. Оскільки більшість робочих рухів рук виконуються людиною одночасно в профільній, фронтальній та горизонтальних площинах та нахилом тулуба, то необхідним є проектування одягу з урахуванням динамічних ефектів розмірних ознак фігури людини, які виникають саме при виконанні складних просторових рухів рук та тулуба. Визначення антропометричних характеристик фігури людини в динаміці ускладнене тим, що під час проведення дослідження встановлюють певні кути відведення рук в плечовому суглобі та згинання їх в ліктьовому суглобі, які характерні при виконанні робочих рухів, після чого проводять необхідні виміри. Однак, людина не може тривалий час перебувати з відведеними в плечовому суглобі та зігнутими в ліктьовому суглобі руками, тому необхідним є зафіксувати положення рук та тулуба за допомогою спеціального пристрою, що дозволить визначити антропометричні характеристики фігури в динаміці з високою точністю і в короткий термін. На Фіг. 1, зображено запропонований пристрій, вигляд спереду; на Фіг. 2 - вигляд пристрою збоку; на Фіг. 3 - вигляд пристрою ззаду. Пристрій для визначення антропометричних характеристик фігури людини в динаміці складається з основи 1 із встановленою на ній вертикальною стійкою 2, на якій змонтовано градуйований 47672 4 шарнір 3, який надає можливість нахиляти верхню частину вертикальної стійки 2 уперед-назад та (або) вправо-вліво на задані кути, відносно вертикалі, які фіксуються фіксатором 4. В верхній частині вертикальної стійки 2 міститься пазовий отвір по якому переміщується вверх-вниз поперечна штанга 5, яка може змінювати своє положення відносно горизонталі на заданий кут. Положення поперечної штанги 5 фіксується градуйованим фіксатором 6. На поперечній штанзі 5 розміщені рухомі елементи 7 з фіксаторами 8 та градуюванням, що вказує на проекційну відстань між плечовими суглобами досліджуваної людини. На кінцях рухомих елементів 7 змонтовано градуйовані шарніри 9 з фіксаторами 10. Градуювання вказує на кут підйому руки, або відведення її вбік в плечовому суглобі. До шарнірів 9 кріпляться верхні планки 11; довжину планок 11 регулюють за допомогою рухомих елементів 12 та фіксують за допомогою фіксаторів 13. До нижніх кінців верхніх планок 11 за допомогою градуйованих шарнірів з фіксаторами 14 приєднані нижні планки 15; градуювання вказує на величину кута згинання руки в ліктьовому суглобі. Вертикальна стійка 2 виконана такою, що може змінювати свою висоту, фіксувати яку дозволяє фіксатор 16, змонтований в нижній частині стійки 2, градуювання на якій вказує на висоту лінії талії. Для фіксації рук та ніг досліджуваної людини під час проведення антропометричних вимірів на верхніх та нижніх планках, а також на основі розміщені утримувачі 17. Пристрій працює таким чином: На оголеному до талії тілі людини, за наявності лише білизни, намічаються антропометричні точки. Людина розміщується на основі 1 спиною до вертикальної стійки 2, ноги фіксуються утримувачами 17. Висоту стійки 2 регулюють у відповідності з висотою лінії талії досліджуваної людини (шарнір 3 повинен знаходитись на рівні лінії талії) та фіксують фіксатором 16. Встановлюють поперечну штангу 5 на рівні виміру ширини спини досліджуваної людини та фіксують фіксатором 6. Рухомі елементи 7 встановлюють таким чином, щоб шарніри 9 знаходились на рівні підпахових впадин людини після чого фіксують фіксаторами 8. Довжину планок 11 встановлюють відповідно відстані від заднього кута підпахової впадини до ліктя досліджуваної людини за допомогою рухомих елементів 12 та фіксують за допомогою фіксаторів 13. Відповідно обраним робочим рухам людини спочатку відводять верхні планки 11 в фронтальній, профільній та горизонтальних площинах на визначені кути за допомогою градуйованого шарніра 9 та фіксують фіксатором 10. Далі відводять нижні планки 15 відносно верхніх на визначений кут та фіксують фіксатором 14. Досліджувана людина розміщує руки в виставленому на пристрої положенні, після чого положення рук людини фіксують за допомогою утримувачів 17. Якщо робочі рухи людини передбачають, крім просторових рухів рук, нахили тулуба, то послаблюють фіксатор 4 та нахиляють верхню частину стійки 2 на необхідний кут, після чого фіксують нове положення стійки 5 фіксатором 4. Уточнюють довжину планок 11 та відстань між шарнірами 9. Далі визначають антропометричні характеристики фігури людини в заданому положенні за допомогою сантиметрової стрічки. Конструкція пристрою не перешкоджає проведенню вимірів розмірних ознак фігури людини в динаміці, які необхідні при проектуванні побутового та спеціального одягу. Запропонований пристрій дозволяє проводити дослідження антропометричних характеристик фігури людини при виконанні просторових рухів рук в плечовому суглобі з одночасним згинанням рук в ліктьовому суглобі та відхилень тулуба. Зміна лінійних розмірів елементів конструкції пристрою забезпечує можливість дослідження фігур людей в широкому діапазоні розмірів та зростів. За допомогою запропонованого пристрою можливо зафіксувати, на необхідний для дослідження час, положення людини із заданими кутами відве 47672 6 дення рук та тулуба, що дозволяє визначати антропометричні характеристики фігури людини в динаміці з високою точністю. Джерела інформації 1. Пат. 25779 України, МПК А 41 Н 1/00 Пристрій для визначення динамічних ефектів обхватних розмірних ознак тіла людини / Е.В. Базилюк, І. М. Баннова - № 200702620; Заявл. 12.03.2007; Опубл. 27.08.2007, Бюл. № 13. - 2 с 2. Устройство для определения эргономических показателей фигуры человека: А.с. 1134158 3 СССР, МКИ А41 Н 1/00. / В. А. Батурина, Е. И. Бахмат, А. А. Булдаков (СССР). - № 3508521/2812; Заявл. 27.07.82; Опубл. 15.01.85, Бюл. № 2 - 3 с. 3. Устройство для снятия мерок с фигуры человека: А.с. 1039477 СССР, МКИ3 А41 Н 1/04. / П. П. Римкявичюс (СССР). - № 2694975/28-12; Заявл. 07.12.78; Опубл. 07.09.83, Бюл. № 33 - 4 с. 7 Комп’ютерна верстка І.Скворцова 47672 8 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for determining anthropometric characteristics of human figure in dynamics

Автори англійською

Luschevska Olena Mykolaivna, Troian Oleksandr Mykhailovych, Luschevskyi Mykola Leontiiovych

Назва патенту російською

Устройство для определения антропометрических характеристик фигуры человека в динамике

Автори російською

Лущевская Елена Николаевна, Троян Александр Михайлович, Лущевский Николай Леонтьевич

МПК / Мітки

МПК: A41H 1/00

Мітки: пристрій, динаміці, антропометричних, визначення, людини, фігури, характеристик

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-47672-pristrijj-dlya-viznachennya-antropometrichnikh-kharakteristik-figuri-lyudini-v-dinamici.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для визначення антропометричних характеристик фігури людини в динаміці</a>

Подібні патенти