Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб інформування про навчально-виховний процес, який полягає у тому, що інформацію про успішність, поведінку тощо переносять уручну з класних журналів в блок автоматизованої системи навчального закладу, в якому автоматизовано формують електронні листи та SMS-повідомлення про успішність, поведінку тощо, після цього зазначені електронні листи передають до поштового сервера, яким користується клієнт, клієнт відкриває свою електронну скриньку на поштовому сервері та отримує електронні листи про стан навчально-виховного процесу учня на свій персональний комп'ютер, зазначені SMS-повідомлення передають до блока оператора мобільного зв'язку, яким користується клієнт, з якого SMS-повідомлення про стан навчально-виховного процесу учня передають до мобільного телефона клієнта, який відрізняється тим, що кожному учню надають індивідуальний носій-перепустку, учень, входячи в навчальний заклад, чи виходячи з нього, реєструє свій носій-перепустку в блоці зчитування турнікета, ідентифікатор носія-перепустки з блока зчитування турнікета передають до модуля безпеки навчального закладу, де зазначений ідентифікатор перевіряють на дозвіл щодо можливості відвідування навчального закладу, якщо учню дозволяється відвідування навчального закладу, з модуля безпеки навчального закладу надають сигнал-дозвіл до турнікета та надають ідентифікатор носія-перепустки до блока автоматизованої системи навчального закладу, після цього в блоці автоматизованої системи навчального закладу розпізнають ідентифікатор та визначають відповідну йому анкету учня, автоматизовано формують електронний лист і SMS-повідомлення про відвідування та передають їх відповідно до поштового сервера, яким користується клієнт, та до веб-сервера SMS-передач, у веб-сервері SMS-передач SMS-повідомленню про стан навчально-виховного процесу учня надають пріоритет, завдяки якому прискорюється відправлення SMS-повідомлення про стан навчально-виховного процесу учня блоком оператора мобільного зв'язку.

Текст

Спосіб інформування про навчально-виховний процес, який полягає у тому, що інформацію про успішність, поведінку тощо переносять уручну з класних журналів в блок автоматизованої системи навчального закладу, в якому автоматизовано формують електронні листи та SMS-повідомлення про успішність, поведінку тощо, після цього зазначені електронні листи передають до поштового сервера, яким користується клієнт, клієнт відкриває свою електронну скриньку на поштовому сервері та отримує електронні листи про стан навчально-виховного процесу учня на свій персональний комп'ютер, зазначені SMSповідомлення передають до блока оператора мобільного зв'язку, яким користується клієнт, з якого SMS-повідомлення про стан навчально-виховного U 2 (19) 1 3 ня; - можливість неконтрольованого входу/ виходу учнів протягом навчальної зміни; - велику вірогідність помилок щодо інформування про відвідування; - можливість фальсифікування інформації про відвідування. За найближчий аналог обрано спосіб інформування батьків про стан навчального процесу (деклараційний патент України на корисну модель №38341, G06F 12/00, опубліковано 12.01.2009, бюл. №1/2009). Вказаний спосіб полягає у наступному: Інформацію про стан навчально-виховного процесу (відвідування, успішність, поведінку, тощо) переносять уручну з класних журналів протягом або в кінці навчального дня в блок автоматизованої системи навчального закладу, в якому автоматизовано формують електронні листи та SMS- повідомлення про стан навчально-виховного процесу. Електронні листи передають до поштового серверу, яким користується клієнт. Клієнт відкриває свою електронну скриньку на поштовому сервері та отримує електронний лист про стан навчально-виховного процесу учня на свій персональний комп'ютер. SMS-повідомлення передають до блоку оператора мобільного зв'язку, яким користується клієнт. З блоку оператора мобільного зв'язку SMS-повідомлення передають до мобільного телефона клієнта. До недоліків вказаного способу можна віднести: - недостатню оперативність при інформуванні за рахунок низької швидкості обробки інформації при передаванні її напряму до блоку оператора мобільного зв'язку та ручного перенесення інформації; - недостатню гнучкість моніторингу відвідування; - можливість неконтрольованого входу/виходу учнів протягом навчальної зміни; - велику вірогідність помилок щодо інформування про відвідування; - можливість фальсифікування інформації про відвідування. Технічною задачею, на вирішення якої направлена запропонована корисна модель є створення способу інформування клієнтів про навчальновиховний процес, що забезпечує: - високу оперативність інформування; - високу гнучкість інформування про відвідування; - високу точність інформування про відвідування; - високу надійність інформування про відвідування; - високу захищеність інформування про відвідування. Поставлена технічна задача досягається шляхом створення способу інформування клієнтів про навчально-виховний процес (відвідування, успішність, поведінку, тощо) учнів у навчальному закладі, наприклад: інформування батьків про відвідування, успішність та поведінку учнів, інформування керівника відділу кадрів про відвіду 46713 4 вання та успішність студентів, що навчаються за кошти підприємства, який полягає у наступному: Інформацію про успішність, поведінку, тощо переносять уручну з класних журналів в блок автоматизованої системи навчального закладу, в якому автоматизовано формують електронні листи та SMS-повідомлення про успішність, поведінку, тощо. Після цього зазначені електронні листи передають до поштового серверу, яким користується клієнт. Клієнт відкриває свою електронну скриньку на поштовому сервері та отримує електронні листи про стан навчально-виховного процесу учня на свій персональний комп'ютер. Зазначені SMSповідомлення передають до блоку оператора мобільного зв'язку, яким користується клієнт. З блоку оператора мобільного зв'язку SMS-повідомлення про стан навчально-виховного процесу учня передають до мобільного телефона клієнта. При цьому, згідно із запропонованою корисною моделлю: Кожному учню надають індивідуальний носійперепустку (наприклад, пластикову картку учнівського квитка державного зразка з безконтактним чіп-модулем, яка містить графічну інформацію про особу учня з фотографією та інформацію в електронному вигляді на чіп-модулі). Учень, входячи в навчальний заклад, чи виходячи з нього реєструє свій носій-перепустку в блоці зчитування турнікета. Ідентифікатор носія-перепусткиз блока зчитування турнікета передають до модулю безпеки навчального закладу, де зазначений ідентифікатор перевіряють на дозвіл щодо можливості відвідування навчального закладу. Якщо учню дозволяється відвідування навчального закладу, з модулю безпеки навчального закладу надають сигнал - дозвіл до турнікету та надають ідентифікатор носія перепустки до блоку автоматизованої системи навчального закладу. Після цього в блоці автоматизованої системи навчального закладу розпізнають ідентифікатор та визначають відповідну йому анкету учня, за допомогою спеціального програмного забезпечення автоматизовано формують електронний лист і SMS-повідомлення про відвідування та передають їх відповідно до поштового серверу, яким користується клієнт та до веб-серверу SMSпередач. У веб-сервері SMS-передач SMSповідомленню про стан навчально-виховного процесу учня надають пріоритет, завдяки якому прискорюється відправлення SMS-повідомлення про стан навчально-виховного процесу учня блоком оператора мобільного зв'язку. Перераховані ознаки складають суть корисної моделі та забезпечують досягнення технічного результату, а саме: - високу оперативність інформування; - високу гнучкість інформування про відвідування; - високу точність інформування про відвідування; - високу надійність інформування про відвідування; - високу захищеність інформування про відвідування. Причинно-наслідковий зв'язок ознак корисної моделі та технічного результату полягає у наступ 5 ному: - автоматизація інформування про відвідування та використання веб-серверу SMS-передач забезпечують високу оперативність інформування; - фіксація кожного проходження учня через турнікет забезпечує високу гнучкість інформування про відвідування; - керованість турнікета індивідуальними носіями-перепустками учнів забезпечує високу точність і надійність інформування про відвідування; - автоматизація інформування про відвідування забезпечує захищеність інформації від підробки на неавтоматизованих стадіях обробки. Запропонована корисна модель проілюстрована доданою фігурою на якій зображено структурну схему способу реалізації системи інформування клієнтів про навчально-виховний процес. Система інформування клієнтів про навчально-виховний процес складається з: учня, забезпеченого носієм-перепусткою, блока зчитування 1 турнікету, з'єднаного з модулем безпеки навчального закладу 2, який поєднаний з блоком автоматизованої системи навчального закладу 3. Блок автоматизованої системи навчального закладу 3 з'єднаний з веб-сервером SMS-передач 4 та поштовим сервером 5. При цьому веб-сервер SMSпередач 4 з'єднаний з блоком оператора мобільного зв'язку 6, який має зв'язок з мобільним телефоном 8 клієнта. При цьому персональний комп'ютер 7 клієнта поєднаний з поштовим сервером 5. Спосіб інформування клієнтів про навчальновиховний процес реалізується таким чином: В блок автоматизованої системи навчального закладу 3 (наприклад, блок автоматизованої системи АС «ШКОЛА» загальнодержавної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти ІВС «ОСВІТА») заносять анкети учнів. Кожному учню надають індивідуальний носій-перепустку (наприклад, пластикову картку учнівського квитка державного зразка з безконтактним чіп-модулем, яка містить графічну інформацію про особу учня з фотографією та інформацію в електронному вигляді на чіп-модулі). Прив'язують до кожної анкети учня ідентифікатор носія перепустки (наприклад імпортують з текстового файлу імпорту загальнодержавної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти ІВС «ОСВІТА»). Вносять до блоку автоматизованої системи навчального закладу 3 номери мобільних телефонів, адреси електронних скриньок та іншу інформацію про клієнтів. Встановлюють певним клієнтам ознаку «Чи згоден отримува 46713 6 ти CMC». Учень, входячи в навчальний заклад, чи виходячи з нього реєструє свій носій-перепустку в блоці зчитування 1 турнікета. При цьому ідентифікатор носія-перепустки з блока зчитування 1 турнікета передають до модулю безпеки навчального закладу 2, де зазначений ідентифікатор перевіряють на дозвіл щодо можливості відвідування навчального закладу. Якщо зазначеному учню дозволяється відвідування навчального закладу, з модулю безпеки навчального закладу 2 надають сигнал - дозвіл до турнікету та надають ідентифікатор носія перепустки до блоку автоматизованої системи навчального закладу 3. Після цього в блоці автоматизованої системи навчального закладу 3 розпізнають ідентифікатор та визначають відповідну йому анкету учня, за допомогою спеціального програмного забезпечення автоматизовано формують електронний лист і SMSповідомлення про відвідування та передають їх відповідно до поштового серверу 5, яким користується клієнт та веб-серверу SMS-передач 4. Інформацію про успішність, поведінку, тощо переносять уручну з класних журналів в блок автоматизованої системи навчального закладу 3. У веб-сервері SMS-передач 4 SMS-повідомленню про стан навчально-виховного процесу учня надають пріоритет, завдяки якому прискорюється відправлення цього SMS-повідомлення блоком оператора мобільного зв'язку 6. Після цього передають це SMS-повідомлення до блоку оператора мобільного зв'язку 6, яким користується клієнт. З блоку оператора мобільного зв'язку 6 SMSповідомлення про стан навчально-виховного процесу учня передають до мобільного телефону 8 клієнта. Клієнт відкриває свою електронну скриньку на поштовому сервері 5 та отримує електронний лист про стан навчально-виховного процесу учня на свій персональний комп'ютер 7. Електронні листи і SMS-повідомлення про відвідування передаються клієнтам одразу після входу/виходу учня та містять наступну інформацію: - ПІБ учня; - дата відправки повідомлення; - дія (вхід або вихід); - час дії; - назва навчального закладу; - міський номер навчального закладу; - іншу інформацію. Електронні листи і SMS-повідомлення про успішність, поведінку, тощо передаються клієнтам з певною заданою періодичністю. 7 Комп’ютерна верстка А. Крулевський 46713 8 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Information method of educational process

Автори англійською

Bobovkin Viktor Tykhonovych, Zhurovskyi Mykhailo Zakharovych, Vorobiov Yurii Yevhenovych, Yesaulov Yurii Viacheslavovych

Назва патенту російською

Способ информирования клиентов об учебно-воспитательном процессе

Автори російською

Бобовкин Виктор Тихонович, Згуровский Михаил Захарович, Воробьев Юрий Евгеньевич, Есаулов Юрий Вячеславович

МПК / Мітки

МПК: G06F 12/00

Мітки: навчально-виховний, клієнтів, спосіб, інформування, процес

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-46713-sposib-informuvannya-kliehntiv-pro-navchalno-vikhovnijj-proces.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб інформування клієнтів про навчально-виховний процес</a>

Подібні патенти