Спосіб відображення інформації про час “ламані стрілки”

Номер патенту: 46706

Опубліковано: 25.12.2009

Автор: Шеремета Олександр Петрович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб відображення інформації про час, який включає відображення інформації про поточні години і хвилини шляхом світіння відповідних груп індикаторів, розміщених на циферблаті з позначеннями часу, який відрізняється тим, що інформацію про поточну годину відображають годинною "ламаною стрілкою", яку формують світінням відповідного поточній годині індикатора першої основної групи, яка складається з дванадцяти радіально розташованих індикаторів, та світінням розміщених в секторі між поточною та наступною годиною N індикаторів першої додаткової групи, яка складається з 12 х N індикаторів, що з дискретністю N визначають ступінь проходження поточних годин, а інформацію про поточні хвилини відображають хвилинною "ламаною стрілкою", яку формують світінням індикатора першої основної групи та індикатора другої основної групи, що відповідають кількості хвилин, кратних п'яти, та світінням індикаторів другої додаткової групи, розташованих в секторі між індикаторами поточних та наступних хвилин, кратних п'яти, які відповідають хвилинам залишку ділення на п'ять, причому друга основна група складається з дванадцяти радіально розташованих індикаторів, виконаних як продовження індикаторів першої основної групи, а друга додаткова група складається з дванадцяти розміщених по окружності секцій, кожна з яких містить по чотири індикатори.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що інформацію про поточну годину дублюють або заміщують шляхом підсвічування та/або індикації позначення поточної години на циферблаті.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що інформацію про поточні години в моменти їх зміни дублюють відповідною кількістю миготінь індикаторами, які формують інформацію про час.

4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що інформацію про поточний час відображають на циферблаті, на якому розміщена рекламна інформація.

Текст

1. Спосіб відображення інформації про час, який включає відображення інформації про поточні години і хвилини шляхом світіння відповідних груп індикаторів, розміщених на циферблаті з позначеннями часу, який відрізняється тим, що інформацію про поточну годину відображають годинною "ламаною стрілкою", яку формують світінням відповідного поточній годині індикатора першої основної групи, яка складається з дванадцяти радіально розташованих індикаторів, та світінням розміщених в секторі між поточною та наступною годиною N індикаторів першої додаткової групи, яка складається з 12 х N індикаторів, що з дискретністю N визначають ступінь проходження поточних годин, а інформацію про поточні хвилини відображають хвилинною "ламаною стрілкою", яку формують світінням індикатора першої основної групи та індикатора другої основної групи, що від U 2 (19) 1 3 світловому індикаторі, утвореному з дванадцяти груп по п'ять світловипромінювальних елементів в кожній групі, який включає відображення поточних годин і хвилин шляхом світіння відповідних світловипромінювальних елементів, причому, індикацію поточної години здійснюють щонайменше один раз за хвилину поперемінно з індикацією поточної хвилини. В конкретному випадку поточну годину відображають одночасним світінням всіх світловипромінювальних елементів від першого світловипромінювального елемента першої групи до п'ятого світловипромінювального елемента групи з номером, що відповідає поточній годині. Поточні хвилини відображають одночасним світінням всіх світловипромінювальних елементів від першого світловипромінювального елемента першої групи до світловипромінювального елемента з номером, що відповідає поточній хвилині. Поточну годину найкраще відображати протягом 20-30 секунд. Світловипромінювальні елементи вмикають або разом, або послідовно, чи світловипромінювальні елементи вмикають в прямому або інверсному режимі, чи з прямою або зворотною послідовністю вмикання, чи при вмиканні збільшується або зменшується яскравість світловипромінювальних елементів [патент України на корисну модель № 29587, МПК 6 G04C 17/00, G04C 19/00, G04G 9/00, 2008]. Недоліком цього способу є суттєва зміна розмірів фігур, сформованих світінням індикаторів в процесі відображення інформації про час, в результаті чого значно ускладнюється сприйняття цієї інформації. Поперемінність індикації поточної години і хвилини збільшує тривалість визначення часу. В основу корисної моделі поставлена задача створення способу відображення інформації про час, в якому розміри фігур (стрілок), сформованих світінням відповідних індикаторів, в процесі відображення інформації, залишаються достатньо великими та практично не змінюються, а індикація поточної години та хвилин відбувається одночасно, що забезпечує простоту зняття відліку часу, швидкість зчитування та достовірність оцінювання інформації про час. Крім того, реалізація способу дозволяє розширити асортимент електронних годинників індивідуального та колективного користування. Поставлена задача вирішується тим, що в способі відображення інформації про поточний час, який включає відображення інформації про поточні години і хвилини шляхом світіння відповідних груп індикаторів, розміщених на циферблаті з позначеннями часу, згідно корисної моделі інформацію про поточну годину відображають годинною «ламаною стрілкою», яку формують світінням відповідного поточній годині індикатора першої основної групи, яка складається з дванадцяти радіально розташованих індикаторів, та світінням розміщених в секторі між поточною та наступною годиною N індикаторів першої додаткової групи, яка складається з 12 N індикаторів, що з дискретністю N визначають ступінь проходження поточних годин, а інформацію про поточні хвилини відобра 46706 4 жають хвилинною «ламаною стрілкою», яку формують світінням індикатора першої основної групи та індикатора другої основної групи, що відповідають кількості хвилин кратних п'яти, та світінням індикаторів другої додаткової групи, розташованих в секторі між індикаторами поточних та наступних хвилин кратних п'яти, які відповідають хвилинам залишку ділення на п'ять, причому друга основна група складається з дванадцяти радіально розташованих індикаторів, виконаних як продовження індикаторів першої основної групи, а друга додаткова група складається з дванадцяти розміщених по окружності секцій, кожна з яких містить по чотири індикатори. Для підвищення ефективності сприйняття інформації про поточну годину її дублюють або заміщують шляхом підсвічування та/або індикації позначення поточної години на циферблаті. Крім того, для підвищення ефективності сприйняття інформації про поточну годину, яка наступає в даний момент, її дублюють відповідною кількістю миготінь індикаторами першої додаткової групи. В окремому прикладі інформацію про поточний час відображають на циферблаті, на якому розміщена рекламна інформація. Запропонований спосіб відображення інформації про час ілюструється наступними кресленнями. Фіг.1 - розміщення індикаторів на циферблаті (загальний вигляд пристрою індикації поточного часу). Фіг.2 - приклади відображення годин і хвилин цифровим годинником, аналоговим годинником і годинником згідно запропонованого способу. Фіг.3 - приклади дублювання інформації про години шляхом підсвічування та/або індикації позначення поточної години на циферблаті: а) дублювання індикацією, б) дублювання підсвічуванням, а) дублювання індикацією та підсвічуванням. Фіг.4 - приклади заміщення інформації про години шляхом підсвічування та/або індикації позначення поточної години на циферблаті: а) заміщення індикацією, б) заміщення підсвічуванням, в) заміщення індикацією та підсвічуванням. Фіг.5 - приклад відображення поточного часу на циферблаті з рекламою. Пристрій (Фіг.1) містить циферблат 1 з позначеннями часу. «Ламані стрілки» сформовані за допомогою світлових індикаторів, які розташовані на двох концентричних окружностях і на радіальних лініях циферблату. Індикатори першої основної групи 2, що розташовані радіально, та індикатори першої додаткової групи 3, що розташовані на внутрішній окружності, служать для утворення годинної «ламаної стрілки». Індикатори першої основної групи 2, другої основної групи 4, що розташовані радіально, та індикатори другої додаткової групи 5, що розташовані на зовнішній окружності, служать для утворення хвилинної «ламаної стрілки». Спосіб здійснюється наступним чином. Інформацію про поточну годину відображають годинною «ламаною стрілкою», яку отримують світінням відповідного поточній годині індикатора 5 першої основної групи 2, та світінням N індикаторів першої додаткової групи 3, які розміщені в секторі між поточною та наступною годиною і з дискретністю N визначають ступінь проходження поточних годин. Для дискретної індикації ступеня проходження поточної години доцільно N вибирати з діапазону від одного до трьох для відображення проходження годинною стрілкою в поточній годині хвилин, кратних тридцяти, двадцяти або п'ятнадцяти хвилинам відповідно. Відображення інформації про поточні хвилини здійснюють хвилинною «ламаною стрілкою», яку утворюють світінням індикаторів першої основної групи, другої основної групи та другої додаткової групи. Пряму частину стрілки, яка вказує на кількість хвилин кратних п'яти, отримують світінням відповідних індикаторів першої основної групи 2 та другої основної групи 4. Частину стрілки, що вказує кількість пройдених хвилин залишку ділення на 46706 6 п'ять, отримують світінням індикаторів відповідного сектора другої додаткової групи 5. В конкретному прикладі інформацію про поточну годину дублюють або заміщують підсвічуванням та/або індикацією позначення поточної години на циферблаті (Фіг.3 та 4). Якщо інформацію про поточний час відображають на циферблаті, на якому розміщена рекламна інформація (Фіг.5), радіальні відрізки стрілочних індикаторів коротші. В конкретному прикладі інформацію про години, які наступають в даний момент, дублюють відповідною кількістю миготінь індикаторами, які формують інформацію про час. Таким чином реалізують функцію світлових курантів. Таким чином, запропонований спосіб дозволяє розширити асортимент електронних годинників індивідуального та колективного користування, забезпечує простоту зняття відліку часу, швидкість зчитування та достовірність оцінювання інформації про час. 7 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський 46706 8 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for representation of information on time broken pointers

Автори англійською

Sheremeta Oleksandr Petrovych

Назва патенту російською

Способ отображения информации о времени "ломаные стрелки"

Автори російською

Шеремета Александр Петрович

МПК / Мітки

МПК: G04C 17/00, G04C 19/00

Мітки: відображення, інформації, ламані, стрілки, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-46706-sposib-vidobrazhennya-informaci-pro-chas-lamani-strilki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб відображення інформації про час “ламані стрілки”</a>

Подібні патенти