Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для електропунктурної діагностики, що включає мікропроцесорний блок, в складі якого мікропроцесор, постійний запам'ятовуючий пристрій, оперативний запам'ятовуючий пристрій, аналого-цифровий перетворювач, аналоговий підсилювач, вимірювальні електроди, який відрізняється тим, що в нього введені керований комутатор вимірювального ланцюга, підключений до процесора, звуковий випромінювач, програмно керований процесором відповідно до зміни величини, що вимірюється, рідкокристалічний індикатор, підключений до виходу процесора, два джерела опорної напруги, підключені до вимірювальних електродів та аналогово-цифрового перетворювача, клавіатура, підключена до процесора, блок гальванічної розв`язки, підключений до процесора, блок живлення з перетворювачем напруги, підключені до елементів схеми та блок резервного живлення, підключений до оперативного запам'ятовуючого пристрою.

Текст

Пристрій для електропунктурної діагностики, що включає мікропроцесорний блок, в складі якого мікропроцесор, постійний запам'ятовуючий пристрій, оперативний запам'ятовуючий пристрій, аналого-цифровий перетворювач, аналоговий Винахід відноситься до медичної діагностичної техніки, а саме, до електронних пристроїв для електропунктурної діагностики Відомий пристрій для діагностики [1], що містить активний і пасивний електроди, джерело опорної напруги, еталонний резистор, компаратор, двійковий лічильник, кодові резистори, перший, другий і третій оптронні ключі, пороговий датчик тиску, регістр діагностики, регістр управління, дешифратор адреси, схему управління регістрами Недоліком пристрою є те, що допускаються помилки вимірювання через відхилення характеристик комплексу, складність пристрою, тривалість часу діагностики Найбільш близьким по технічній суті і результату, що досягається є пристрій для пульсової і електропунктурної діагностики [2], що містить датчик, аналоговий підсилювач, аналогово-цифровий перетворювач, електронний обчислювальний блок, відеотермінал, принтер, індикатор, розподільник імпульсів, постійний запам'ятовуючий пристрій, блок порівняння, п-електронних ключів і презисторів Недоліки пристрою наступні дорожнеча, великі розміри, підсилювач, вимірювальні електроди, який відрізняється тим, що в нього введені керований комутатор вимірювального ланцюга, підключений до процесора, звуковий випромінювач, програмно керований процесором ВІДПОВІДНО ДО ЗМІНИ вели чини, що вимірюється, рідкокристалічний індикатор, підключений до виходу процесора, два джерела опорної напруги, підключені до вимірювальних електродів та аналоговоцифрового перетворювача, клавіатура, підключена до процесора, блок гальванічної розв'язки, підключений до процесора, блок живлення з перетворювачем напруги, підключені до елементів схеми та блок резервного живлення, підключений до оперативного запам'ятовуючого пристрою збільшення часу діагностики, наявність в діагностичному комплексі персонального комп'ютера, немає обліку впливу перехідних процесів в ТІЛІ пацієнта на точність вимірювання В основу винаходу поставлена задача створення пристрою для електропунктурної діагностики, який виконаний на аналоговій, цифровій і мікропроцесорній техніці з високою мірою алгоритмізації і мінімізації, в якому забезпечується портативність, можливість автономної роботи без персонального комп'ютера, можливість запам'ятовування отриманих даних для 100 пацієнтів в кожному з трьох режимів вимірювань і підвищення достовірності результатів в процесі тривалих досліджень, і за рахунок цього дозволяє здійснити з високою достовірністю масове обстеження населення як в умовах стаціонару, так і поза ним Поставлена задача вирішується за рахунок того, що в пристрій для електропунктурної діагностики, який включає мікропроцесорний блок в складі мікропроцесора, постійного запам'ятовуючого пристрою, оперативного запам'ятовуючого пристрою та аналогово-цифрового перетворювача, аналоговий підсилювач, вимірювальні електроди, згідно винаходу введені керований комутатор вимірюва 1 ю ю 45572 льного ланцюга, підключений до процесора, звуковий випромінювач, програмно-керований процесором ВІДПОВІДНО до зміни величини, що вимірюється, рідкокристалічний індикатор, підключений до виходу процесора, два джерела опорної напруги, підключені до вимірювальних електродів та аналогово-цифрового перетворювача, клавіатура, підключена до процесора, блок гальванічної розв'язки, підключений до процесора, блок живлення з перетворювачем напруги, підключені до елементів схеми, та блок резервного живлення, підключений до оперативного запам'ятовуючого пристрою На кресленні (фіг) представлена структурна схема пристрою Пристрій містить процесор 1, постійний запам'ятовуючий пристрій (ПЗП) 2, оперативний запам'ятовуючий пристрій (ОЗП) 3, рідкокристалічний індикатор (РКІ) 4, звуковий випромінювач 5, клавіатуру 6, активний і пасивний електроди 7 і 8, джерело опорної напруги (ДОН) 9 для аналоговоцифрового перетворювача (АЦП), джерело опорної напруги (ДОН) 10 для ланцюгів вимірювання, керований комутатор вимірювального ланцюга 11, вхідний обмежувач-перетворювач 12, гальванічну розв'язку 13 інтерфейсу RS-232, блок живлення пристрою 14, блок резервного живлення ОЗП 15, перетворювач напруги 16 Процесор 1 призначений для виконання ПОСЛІДОВНОСТІ команд по алгоритму роботи пристрою, виконання функцій інтерфейсу з користувачем, за допомогою стеження за натисненнями клавіатури і відображенням інформації на РКІ 4 Процесор споживає потужність не більше за 500мВт в активному режимі ПЗП 2 призначене для зберігання програми згідно до алгоритму роботи пристрою і деяких констант Конструктивно виконаний на мікросхемі Флеш-пам'яті Дана мікросхема дозволяє багаторазове (до 100000 разів) перепрограмування, що робить можливою швидку і дешеву зміну функціональних можливостей пристрою в залежності від вимог замовника ОЗП 3 призначене для зберігання відомостей про результати вимірювань Дані вимірювань зберігаються в ОЗП навіть при вимкненому живленні пристрою протягом 1 року при наявності акумулятора і 20 хвилин без акумулятора (при його ЗМІНІ) За бажанням замовника час збереження даних без акумулятора (на час його зарядки) можна збільшити до 48 годин РКІ 4 призначений для відображення інформації про результати вимірювань у всіх режимах роботи пристрою і символів контролю стану пристрою Індикатор містить два рядки по 16 символів Звуковий випромінювач 5 створює додатковий звуковий інтерфейс в різних режимах роботи пристрою Звуковий інтерфейс призначений для посилення тактильного ефекту роботи з клавіатурою, тональної індикації величини сигналу, що вимірюється, і звукового супроводу процесу моніторингу Клавіатура 6 складається з семи кнопок, безпосередньо підключених до процесора 1 - шість на передній панелі пристрою і одна на активному електроді 7 Активний електрод з кнопкою 7 призначений для пошуку біологічно активних точок (БАТ) і фіксації за допомогою кнопки параметра, що вимірюється в БАТ Пасивний електрод 8 призначений для створення замкненого електричного ланцюга Джерело опорної напруги 9 для АЦП призначене для формування опорної напруги високої стабільності і точності незалежно від напруги живлення для забезпечення високої точності обчислення величини, що вимірюється Джерело опорної напруги 10 для ланцюга вимірювання призначене для забезпечення високої точності вимірювання Керований комутатор вимірювального ланцюга 11 призначений для забезпечення управління процесами вимірювання з боку процесора Вхідний обмежувач-перетворювач 12 призначений для підготовки вимірювального сигналу для аналогово-цифрового перетворення Гальванічна розв'язка 13 інтерфейсу RS232 призначена для забезпечення захисту приладу від аварійного попадання високої напруги через інтерфейс при передачі даних вимірювань в персональний комп'ютер Блок живлення 14 з акумулятором, перетворювач напруги 16 та блок резервного живлення 15 для оперативного запам'ятовуючого пристрою служать для забезпечення необхідних живильних і вимірювальних напруг Моніторинг стану акумулятора проводиться процесором 1 При розряді акумулятора пристрій видає про це повідомлення на РКІ Пристрій працює таким чином Режим калібрування Калібрування пристрою проводиться автоматично При включенні живлення процесор 1 проводить опит стану складових частин і вузлів пристрою ПЗП 2, ОЗП 3, джерела живлення 14, джерел опорних напруг 9 і 10, і при їх справності видає на екрані РКІ запрошення на початок роботи Калібрування пристрою здійснюється також користувачем При розімкнених вимірювальних електродах на РКІ висвічується значення «0», при замкнених вимірювальних електродах висвічується значення «1000» Ці значення підтверджують правильність вимірювання провідності і пристрій вважається справним Відсутність або ВІДМІННІСТЬ цих значень від норми свідчить про несправність пристрою При включенні пристрою процесор завантажує програму і константи з ПЗП, ЗМІННІ стани пристрою з ОЗП, проводить включення і тестування всіх частин пристрою і відображає на РКІ привітальне повідомлення користувачеві Надалі управління пристроєм здійснює користувач за допомогою клавіатури Базовим елементом пристрою є процесор (1) Через мультиплексировану шину адреси/даних процесор зв'язується з ОЗП (3) і ПЗП (2) Через вбудований блок швидкісного введення-виведення процесор отримує дані від клавіатури і передає дані на РКІ (4) З ДОН для ланцюга вимірювання (10) опорна напруга +10В подається на керований комутатор (11), який призначений для подачі вимірювальної 45572 ється вимір і дані записуються в ОЗП і виводяться напруги на електроди в зумовлений алгоритмом на РКІ Пристрій пропонує зробити вимір в наступроботи час Управління комутатором здійснюється ній точці По закінченні останнього 24-го виміру процесором 3 виходу керованого комутатора виобчислюється середнє значення і за таблицями мірювальна напруга поступає на активний елект«Реодораку» ставиться діагноз У цьому режимі род (7) Величина, що вимірюється, пропорційна також можливий звуковий контроль провідності шкіри тіла людини в точці, що досліджується, через пасивний щуп (8) поступає на обРежим моніторингу служить для спостереженмежу вач-перетворювач (12) Сигнал з виходу обня за станом пацієнта протягом певного часу Замежувача-перетворювача, а також опорна мість активного електрода підключається ще один напруга, що поступає з ДОН (9), подається на пасивний електрод, і ці два електроди встановлюАЦП, реалізований на процесорі Після аналоговоються в потрібні біологічно активні точки Кожні З цифрового перетворення значення величини, що секунди проводиться вимір і виведення результату вимірюється, програмне обробляється процесона РКІ із вказанням процентного відхилення від ром згідно з алгоритмом роботи пристрою первинного виміру Режим необхідний при дослідженні впливу на пацієнта різних лікувальних чинДля зручності користувача в пристрій введеників ний додатковий звуковий інтерфейс (5), який має можливість програмного включення і вимкнення за Позитивний ефект від використання пристрою бажанням користувача складається в підвищенні достовірності результатів в процесі обстеження за рахунок швидкості При необхідності роботи з персональним компроведення вимірів, виключення помилок при вип'ютером, для зв'язку з ним через інтерфейс мірюваннях, а також в забезпеченні зручності і RS232 в пристрої використовується блок перетвопростоти в користуванні, особливо - в можливості рення і гальванічної розв'язки (13), реалізований роботи без комп'ютера на оптопарах Живлення блоку перетворення і гальванічної розв'язки здійснюється через дюдну Підвищення достовірності вимірювань досягаматрицю з інтерфейсу RS232 персонального комється наступним Після прикладення вимірювальп'ютера ної напруги до тіла пацієнта, в ньому відбуваються перехідні електричні процеси, зумовлені опором і Для забезпечення збереження даних вимірюємністю тіла, що продовжуються протягом 20 - 40 вань в ОЗП при вимкненні живлення, в схемі пемілісекунд У цей час спостерігаються ІСТОТНІ колиредбачений блок резервного живлення (15) з вивання струму, що проходить через тіло У пристрої користанням юністора вимір значень починається через 50 мілісекунд Живлення пристрій отримує від блоку живленпісля подання вимірювальної напруги, коли переня (14), що складається з акумулятора і схеми рехідні процеси вже завершилися і значення струму гулювання, і перетворювача (16) При розряді акувстановилося постійним Крім цього, проводиться мулятора пристрій видає про це повідомлення на 5 вимірів з інтервалом в 10 мілісекунд протягом РКІ подальших 50 мілісекунд, і розраховується середПристрій, що пропонується, працює в автононє їх значення мному режимі без взаємодії з персональним комп'ютером і має можливість за бажанням користуДля підвищення достовірності вимірювань тавача передавати дані вимірювань в комп'ютер для кож введене 3-хвилинне обмеження на всі 24 виподальшого дослідження, обробки і зберігання міри, що проводяться в режимі діагностики Це викликане тим, що провідність тіла людини у велиПристрій має три основних режими роботи кій мірі залежить від емоційного і фізичного стану режим пошуку біологічно активних точок, режим саме в даний момент часу І, чим швидше буде діагностики, режим моніторингу стану біологічно зроблений весь комплекс вимірювань, тим більш активних точок Перемикання режимів проводитьоб'єктивну картину можна отримати Якщо протяся з клавіатури гом 3 хвилин не зроблені всі 24 виміри, то пристрій У режимі пошуку користувач проводить виявскидає всі дані по цьому пацієнту і пропонує зролення біологічно активних точок шляхом перемібити виміри наново щення активного електрода по тілу пацієнта (пасивний електрод закріплений на ТІЛІ нерухомо) До Джерела інформації, які використані при склатіла пацієнта з періодичністю в 1 секунду прикладанні заявки даються імпульси вимірювальної напруги величи1 Патент РФ №2020867 МКИ А61В5/05, ною 10 вольт з обмеженням по струму до 10 мікА61Н39/00, «Устройство для диагностики», автороампер, результати вимірів обробляються в ры Кравченко Н Я , Рудой И Ю, заявка пристрої і виводяться на РКІ Можливий також зву№5014556, от 2 6 1 1 9 1 , опубл 151094, Бюл ковий контроль за величиною, що вимірюється №19 (включається і відключається з клавіатури) 2 А с СССР №1792641 МКИ А61В5/05, «Устройство для пульсовой и электропунктурной диагУ режимі діагностики проводяться 24 виміри в ностики», авторы Кленов С И , Шибулкин А П , біологічно активних точках, активний електрод Лакин В В , Антоненко В В , заявка №4855473 от встановлюється на точку і проводиться натиснен31 07 90, опубл 07 02 93, Бюл №5 (прототип) ня на кнопку, розташовану на електроді, здійсню 45572 RS232 Фіг. ДП «Український інститут промислової власності» (Укрпатент) вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119, Україна (044)456-20- 90 ТОВ "Міжнародний науковий комітет" вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна (044)216-32-71

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Orel Oleksandr Yevhenovych

Автори російською

Орел Александр Евгеньевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/05

Мітки: пристрій, діагностики, електропунктурної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-45572-pristrijj-dlya-elektropunkturno-diagnostiki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для електропунктурної діагностики</a>

Подібні патенти