Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Вакуумна пральна машина, що включає центрифугу з приводом, змонтовану в корпусі з кришкою, розташовану в корпусі та розділену на зону миття та зону вакууму  герметичну ємність, на боковій частині якої виконані отвори, розміщені по діаметру нижче лінії розділу зони вакууму та зони миття, і яка має вузол для подачі мийної рідини або повітря та вузол для зливу мийної рідини, змонтовані в зоні миття, вакуумну помпу, з'єднану патрубком з зоною вакууму, програмний блок управління технологічним процесом, зв'язаний з вузлами конструкції, яка відрізняється тим, що вакуумна помпа /6/ з'єднана з корпусом через запірний керований патрубок /7/, змонтований в корпусі /1/ поза мийною рідиною, частина бокової поверхні ємності /3/, на якій виконані отвори /15/, обхоплена жолобом /16/, оснащеним патрубком /17/ для зливу мийної рідини, отвори /20/ під кришкою /2/ з'єднані з вакуумною помпою /8/.

2. Вакуумна пральна машина за п. 1, яка відрізняється тим, що нижче отворів /15/, обхоплених жолобом /16/, розташована сітка /25/, виконана із різнойменних матеріалів, що має форму, відповідну до форми поперечного перерізу ємності /3/, яка забезпечує вільне розташування сітки /25/ в ємності /3/.

3. Вакуумна пральна машина за п. 1 та п. 2, яка відрізняється тим, що як   різнойменні матеріали вибрані нержавіюча сталь та нікель.

4. Вакуумна пральна машина за пп. 1-4, яка відрізняється тим, що кришка /2/ корпусу /1/ виконана із прозорого матеріалу.

Текст

1 Вакуумна пральна машина, що включає центрифугу з приводом, змонтовану в корпусі з кришкою, розташовану в корпусі та розділену на зону миття та зону вакууму, герметичну ємність, на боковій частині якої виконані отвори, розміщені по діаметру нижче лінії розділу зони вакууму та зони миття, і яка має вузол для подачі мийної рідини або повітря та вузол для зливу мийної рідини, змонтовані в зоні миття, вакуумну помпу, з'єднану патрубком з зоною вакууму, програмний блок управління технологічним процесом, зв'язаний з вузлами конструкції, яка відрізняється тим, що вакуумна помпа /6/ з'єднана з корпусом через запірний керований патрубок / 7/, змонтований в корпусі / 1 / поза мийною рідиною, частина бокової поверхні ємності /3/, на якій виконані отвори /15/, охоплені жолобом /16/, оснащеним патрубком /17/ для зливу мийної рідини, отвори /20/ під кришкою 121 з'єднані з вакуумною помпою /8/ 2 Вакуумна пральна машина за п 1, яка відрізняється тим, що нижче отворів /15/, охоплених жолобом /16/, розташована сітка /25/, виконана із різнойменних матеріалів, має форму, ВІДПОВІДНО до форми поперечного перерізу ємності /3/, яка забезпечує вільне розташування сітки /25/ в ємності/З/ 3 Вакуумна пральна машина за п 1 та п 2, яка відрізняється тим, що як різнойменні матеріали вибрані нержавіюча сталь та нікель 4 Вакуумна пральна машина за пп 1-4, яка відрізняється тим, що кришка 121 корпусу /1/ виконана із прозорого матеріалу Винахід відноситься до нехімічної обробки виробів, а точніше стосується конструкцій машин для рідинної очистки тканин від забруднення поверхні в пральних машинах Може бути застосований в машинобудуванні для очищення тари, деталей машин, а також для конструювання мийних машин для посуду У відомих конструкціях пральних машин злив забрудненої мийної рідини під час прання здійснюється через вузол, змонтований в дні ємності, що приводить до залишкового забруднення вже очищених виробів та декількаразового полоскання Відома конструкція пральної машини для рідинної очистки виробів, що включає корпус, змонтовану в корпусі ємність, яка оснащена вузлом зливу забрудненої рідини з кришкою, механічний вузол / активіватор/, для перемішування мийної рідини в ємності, яка розташована в середині цієї ємності, двигун з приводом для обертання механічного вузла /див авторське свідоцтво СРСР №26558, кл В67С1/02, опубліковане в 1929 році/ У ВІДОМІЙ конструкції пральної машини злив рідини виконується через вузол зливу, що розташований в дні ємності, що призводить до декількаразового прополіскування виробів та продовжування процесу очищення Відома конструкція пральної машини для рідинної очистки виробів, що включає корпус, розташовану в ньому похилу ємність з кришкою та зливним краном, механічним вузлом перемішування мийної рідини, двигун з приводом та вузол для подачі атмосферного повітря в мийну рідину /Див авторське свідоцтво СРСР №549417, кл В67С1/16, опубліковане в 1975 році/ У ВІДОМІЙ конструкції пральної машини злив забрудненої мийної рідини виконується через вузол зливу, що розташований в дні ємності, що вимагає багаторазового прополіскування виробів та подачу стисненого атмосферного повітря, продовжування процесу очистки, витрат електроенергії Відома технологія для рідинної очистки виробів, яка містить герметичну ємність з мийною рідиною, яка обертається, над якою створюють вакуум, а злив забрудненої рідини виконується через отвори, в стінках ємності на лінії розділу зони мит ю ю ю тя та зони вакууму /Див авторське свідоцтво СРСР №977374, кл В67С1/00, опубліковане в 1982 році/ Відомий спосіб не забезпечує герметичності ємності та вимагає застосування додаткових запірних пристосувань, наприклад вакуумних клапанів, що ускладнює конструкцію, не забезпечує постійного процесу зливу забрудненої рідини з пральної машини В основу винаходу покладена задача створення такої конструкції пральної машини для рідинної очистки виробів, яка забезпечує постійний злив забрудненої мийної рідини з поповненням в ємність чистої мийної рідини, що забезпечує підвищення ЯКОСТІ ОЧИСТКИ Суть винаходу заключається в тому, що в конструкції пральної машини для рідинної очистки виробів, що включає корпус з кришкою в якому розташована герметична ємність з центрифугою, з приводом від електродвигуна та вакуумної помпи, з'єднаних з програмним блоком управління технологічним процесом, оснащених отворами в бокових стінках для зливу відпрацьованої рідини із зони вакууму та миття виробів через патрубки подачі води, мийного засобу, а вакуумна помпа /6/ з'єднана з корпусом через запірний керований патрубок 111 змонтований в корпусі /1/ поза мийною рідиною, частина бокової поверхні ємності /3/, на якій виконані отвори /15/, охоплені жолобом /16/, з патрубком /17/ для зливу митної рідини, отвори /20/ з'єднані з вакуумною помпою /8/, нижче отворів /15/,охоплених жолобом /16/, розташована сітка /25/, виконана із різнойменних матеріалів, яка має форму, ВІДПОВІДНО до форми поперечного перерізу ємності /3/ та розташована відносно внутрішніх стінок з щілиною, яка забезпечує вільне розташування сітки /25/ в ємності /3/ Як різнойменні матеріали наприклад вибрані, нержавіюча сталь та нікель або залізо та алюміній, кришка, змонтована на корпусі, виконана із прозорого матеріалу Винахід дозволяє при спрощені конструкції пральної машини, зменшити витрати активних мийних засобів, зменшити значно витрати електроенергії, покращити охорону навколишнього середовища з одночасним покращанням якості та надійності очищення виробів 45559 зол 5 для виведення із ємності 3 мийної рідини, вакуумну помпу 8, патрубок 7, який сполучає вакуумну помпу із зоною вакууму в ємності 3 з центрифугою/на фіг не показана/ Конструкція для рідинної очистки виробів має площадку 9 з пружиною 10, на якій змонтовано вакуумну помпу 8 Вакуумна помпа 8 та центрифуга мають окремі приводи від електродвигуна /на кресленнях не показано/ Корпус 1 оснащений регульованими опорами 11 Кришка 2 виконана із прозорого матеріалу, між торцем ємності 3 та кришкою 2 розташована еластична прокладка 11, а на ЗОВНІШНІЙ частині корпуса 1 змонтовано кнопки управління процесом прання та змонтовано рівнемір 12 з міткою 12" рівня наповнення ємності З мийною рідиною Виконання кришки 2 із прозорого матеріалу дозволяє візуально та постійно спостерігати за технологічним процесом виведення забрудненої рідини до появи чистої води для полоскання під дією вакууму, при цьому, можливо змінювати технологічні режими через пульт електронного управління вакуумування, виведення рідини та сушіння очищених виробів В дальшому викладений винахід детально пояснюється конкретними прикладами його виконання та прикладеними кресленнями, на яких на фіг 1 показано, як один із варіантів, загальний вигляд конструкції пральної машини для рідинної очистки виробів, згідно з даним винаходом, на фіг 2 - загальний вигляд конструкції для рідинної очистки виробів з вакуумною помпою, розташованою за межами корпусу пральної машини, згідно з винаходом, на фіг 3 - загальний вигляд конструкції пральної машини для прання білизни з сіткою, розташованою у внутрішній частині ємності, згідно з винаходом Конструкція для рідинної очистки виробів, наприклад, мийна або пральна машина, складається з корпусу 1 / фіг1/ з кришкою 2, розташованою зовні корпуса та ємності 3, що має зону миття та зону створення вакууму, вузол 4 для наповнення мийною рідиною або атмосферним повітрям, ву Ємність 3 може бути додатково оснащена сіткою 14 Бокова поверхня ємності 3 оснащена отворами 15, розташованими по всьому діаметру та може мати форму центрифуги з ЛІНІЄЮ розділу зони вакууму та зони миття, а із зовнішньої сторони ємності 3 виконано жолоб 16, який охоплює отвори 15, з патрубком 17 для зливу забрудненої мийної рідини Патрубок 17 приєднаний до вузла 5, сполученого із запірним вузлом 18 та патрубком 19 для остаточного зливу відпрацьованої рідини та и нейтралізації від залишків прального порошку Наявність жолоба 16 дозволяє виконувати злив відпрацьованої мийної рідини 13 з ємності З навіть при незначному нахилі корпусу пральної машини 1, оскільки жолоб 16 охоплює всі отвори 15, розташовані по всьому діаметру ємності З Конструкція жолоба 16 не створює ніякого опору для зливу відпрацьованої мийної рідини та не затримує и в центрифузі та збору крапель мийної рідини при сушінні та виведені 'її через зливний патрубок 17 Вакуумна помпа 8 з електродвигуном безшумної дії з'єднана з ємністю 3 через патрубок 7 Між кришкою 2 та жолобом 16 виконано два ряди отворів 20, які сполучають ємність з центрифугою Нижній ряд отворів 20 розташований на одному рівні з нижньою окрайкою 22 об'єму 21 Розрідження повітря /створення зони вакууму/ в ємності З забезпечується вакуумною помпою 8 за допомогою патрубка 7 та отворів 20, які є відкриті до мийної рідини та виробів, що підлягають очищенню В наслідок розрідження повітря в ємності 3 розчинений в мийній рідині газ /атмосферне повітря/ інтенсивно переміщується в зону вакууму тобто мийна рідина в даному стані "закипає" без нагріву, над поверхнею виникають бульбашки різноманітних розмірів, які хаотично рухаються в зону вакууму, при цьому відсутнє попадання таких бульбашок в вакуумну помпу 8 Вакуумна помпа 8 /фіг 2/ може бути розташована, як варіант конструкції, за межами корпусу 1 На ЗОВНІШНІЙ поверхні корпуса 1 розташований блок електронного управління технологічним про 45559 цесом 23 рідинної очистки і роботи окремих опеднень за рахунок інтенсивних молекулярних ударів рацій вузлів пральної машини, згідно з винаходом молекул мийної рідини Величина таких ударів Для контролю технологічного процесу вакуумузалежить від величини вакуумного розрідження в вання під час очищення виробів та при необхідноємності 3 Режим роботи вакуумної помпи 8 залесті, на корпусі 1 може бути додатково змонтовано жить від заданої стандартної програми та тривавакуумметр /на фіг не показаний/, з'єднаний з лості вакуумування мийної рідини Забруднена внутрішньою частиною ємності З мийна рідина зливається через отвори 15, жолоб 16 та патрубок 17 Верхні шари мийної рідини, як В внутрішній частині ємності 3 /фіг 3/ для вернайбільш забруднені, постійно зливаються, а на тикальних пральних машин, може бути виконаний заміну доливається чиста вода, згідно з програмвиступ 24, на якому встановлена сітка 25 за розміним управлінням процесом очистки виробів в аврами, ВІДПОВІДНО до форм поперечного перерізу томатичному режимі роботи пральної машини В ємності 3 Сітка 25 виготовлена із двох частинок пральних машинах оснащених центрифугою, здій26 та 27, прокладки 28 між ними Частини 26 та 27 снюється стандартний злив води та сушка за досітки 25 оснащені отворами 29 та виконані із різпомогою вакууму нойменних матеріалів Наприклад, частина 26 - із нержавіючого заліза, а частина 27 - із алюмінію Для максимального виведення вологи з вироабо нікелю Допустиме виготовлення частин 26 та бів та забезпечення 3 -5 відсоткової вологості в тканинних виробах та нульового стану в нетканих 27 із інших металевих матеріалів Різнойменні мавиробах, використовують повторне вакуумування теріали сітки 25 утворюють між собою різницю без наявності води в ємності 3 Дану операцію електропотенціалів, та в мийній рідині виникає також виконують одночасну з обробкою виробів в іонний струм /слабкий електроліт/ Одночасно сітцентрифузі Температуру води для вакуумування ка 25 попереджує вироби, після очистки, від спливибирають в залежності від стану забруднення ву на поверхню при активному вакуумуванні Вакувиробів Програмне технологічне управління 23 є умна пральна машина може бути виготовлена з стандартним та монтується обов'язково для автогоризонтальною або вертикальною ємністю матичної очистки виробів Робота пральної вакуумної машини виконується наступним шляхом В конструкціях машин, які очищають СТІЙКІ заВ ємність 3 з центрифугою через відкриту бруднення з використанням сітки 25 /фіг 3/, прокришку 2 завантажують відповідну КІЛЬКІСТЬ вироцес виконується наступним шляхом бів, попередньо підготовлених до очистки ГермеСітка 25 занурена в мийну рідину, за рахунок тично зачиняють кришку 2 Через програмне різниці потенціалів матеріалів сітки, утворюється управління електронної стандартної дії включають направлений рух ІОНІВ солей /іонний струм/, винипральну вакуумну машину в роботу шляхом подачі кає локальне електричне поле, яке притягує заряструму та ВІДПОВІДНОГО заземлення В ємність З дженні частинки забруднень з поверхні виробів, подається вода з водопровідної мережі або допусщо очищаються, та які вже плавають у мийній рікається заповнення її водою шляхом наповнення дині Такі частинки налипають та утримуються на через отвір в корпусі /на фіг не показано/ Вода поверхні сітки 25 за рахунок змочування и поверхможе бути холодною, попередньо нагрітою або ні частинок, а верхні шари таких забруднень попідігрівається в корпусі пральної машини стандарступово зливаються через отвори 15 Таке поєдтними нагрівачами Вода змочує вироби, які підлянання інтенсивності перемішування мийної рідини гають очистці та перемішується з дозованим вакуумуванням та електрохімічне направлене пепральним порошком, який автоматично подається реміщування поверхневих забруднень з викорисв ємність 3 Через програмне стандартне управтанням іонного струму мийної рідини, дозволяє ління, яке виконується в автоматичному режимі прискорити процес очистки та зменшити викорисроботи вакуумної пральної машини в ємності З тання прального порошку, який негативно впливає створюється розрідження атмосферного повітря на навколишнє середовище, викликає алергію у від роботи вакуумної помпи 8 з електродвигуном, людей та захворювання сільськогосподарських через патрубок 7 Виникає вакуум в ємності 3, який тварин, зменшує витрати електроенергії Дане змушує мийну рідину хаотично рухатись в сторону вакуумування мийної рідини застосоване для обевакууму з ВІДПОВІДНОЮ кінетичною енергією, яка ртових барабанних пральних машин з центрифупереноситься на забруднену поверхню виробів, які гою та до вертикальних пральних машин, для мапіддаються очистці Молекули мийної рідини та шин з повним заповненням водою в ємність повітря, за рахунок розрідження повітря, механічВинахід може бути використаний в машинобудуно діють на різноманітну поверхню виробів, прониванні для очистки деталей від технологічного закають в найменші щілини та руйнують набухлі забруднення, в харчовій та переробній промисловобруднення нехімічного походження, частково їх сті для очистки тари пляшок, банок, для миття розчиняють, підхоплюють та викидають у вільний посуду в кафе, лікарнях, школах, військових часрідинний простір та змішують з пральним пороштинах, для очистки хірургічних інструментів після їх ком, який прискорює процес очищення В наслідок використання на операціях, на пральних тертя імпульсів рухомих частинок мийної рідини на фабриках поверхні виробів виконується робота змиву забру 45559 О О О 22 О О О О О О О о о 12" w/w/шшмш/л О о oiso 22 / б 11 фіг. З Фіг. 1 Фіг, 2 ДП «Український інститут промислової власності» (Укрпатент) вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119, Україна (044)456-20- 90 ТОВ "Міжнародний науковий комітет" вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна (044)216-32-71

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Wacuum washer

Автори англійською

Lyschyshyn Mariia Omelianivna, Lyshchyshyn Maria Omelianivna, Lyschyshyn Omelian Ivanovych

Назва патенту російською

Вакуумная стиральная машина

Автори російською

Лищишин Мария Емельяновна, Лыщишин Мария Емельяновна, Лищишин Емельян Иванович

МПК / Мітки

МПК: D06F 35/00

Мітки: пральна, вакуумна, машина

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-45559-vakuumna-pralna-mashina.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вакуумна пральна машина</a>

Подібні патенти