Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Дріт для легування сталі молібденом, що містить металеву оболонку, наповнену порошковим наповнювачем, що являє собою подрібнений до частинок заданого розміру сплав молібдену з залізом - феромолібден, який відрізняється тим, що в порошковому наповнювачі, що являє собою подрібнений до частинок заданого розміру сплав молібдену з залізом - феромолібден, вміст елементу молібдену становить 40-87 %, а наповнення металевої оболонки порошковим наповнювачем складає від 200 до 1150 г/м.

2. Дріт за п. 1, який відрізняється тим, що кількісне співвідношення металевої оболонки та порошкового наповнювача, що являє собою подрібнений до частинок заданого розміру сплав молібдену з залізом - феромолібден, складає, мас. %:

металева оболонка

15-50

порошковий наповнювач, що являє собою подрібнений до частинок заданого розміру сплав молібдену з залізом - феромолібден

решта.

3. Дріт за п. 1, який відрізняється тим, що діаметр дроту складає 8,0-18,0 мм.

4. Дріт за п. 1 та п. 2, який відрізняється тим, що порошковий наповнювач, що являє собою подрібнений до частинок заданого розміру сплав молібдену з залізом - феромолібден, містить однакові за розміром частинки феромолібдену.

5. Дріт за п. 1 та п. 2, який відрізняється тим, що порошковий наповнювач, що являє собою подрібнений до частинок заданого розміру сплав молібдену з залізом - феромолібден, містить різні за розміром частинки феромолібдену у масовому співвідношенні наступних фракцій, мас. %:

фракція частинок феромолібдену розміром 0,1-0,3 мм

30-60

фракція частинок феромолібдену розміром 0,5-0,7 мм

решта.

6. Дріт за п. 1 та п. 2, який відрізняється тим, що порошковий наповнювач, що являє собою подрібнений до частинок заданого розміру сплав молібдену з залізом - феромолібден, містить різні за розміром частинки феромолібдену у масовому співвідношенні наступних фракцій, мас. %:

фракція частинок феромолібдену розміром 0,7-0,9 мм

50-75

фракція частинок феромолібдену розміром 1,1-1,5 мм

решта.

7. Дріт за п. 1 та п. 2, який відрізняється тим, що порошковий наповнювач, що являє собою подрібнений до частинок заданого розміру сплав молібдену з залізом - феромолібден, містить різні за розміром частинки феромолібдену у масовому співвідношенні наступних фракцій, мас. %:

фракція частинок феромолібдену розміром 0,7-0,9 мм

30-50

фракція частинок феромолібдену розміром 1,3-2,3 мм

решта.

Текст

1. Дріт для легування сталі молібденом, що містить металеву оболонку, наповнену порошковим наповнювачем, що являє собою подрібнений до частинок заданого розміру сплав молібдену з залізом - феромолібден, який відрізняється тим, що в порошковому наповнювачі, що являє собою подрібнений до частинок заданого розміру сплав молібдену з залізом феромолібден, вміст елементу молібдену становить 40-87 %, а наповнення металевої оболонки порошковим наповнювачем складає від 200 до 1150 г/м. 2. Дріт за п. 1, який відрізняється тим, що кількісне співвідношення металевої оболонки та порошкового наповнювача, що являє собою подрібнений до частинок заданого розміру сплав молібдену з залізом - феромолібден, складає, мас. %: металева оболонка 15-50 порошковий наповнювач, що являє собою подрібнений до частинок заданого розміру сплав молібдену з залізом - феромолібден решта. 3. Дріт за п. 1, який відрізняється тим, що діаметр дроту складає 8,0-18,0 мм. 4. Дріт за п. 1 та п. 2, який відрізняється тим, що порошковий наповнювач, що являє собою U 2 (11) 1 3 45245 4 наповнювачем, що являє собою подрібнений до введений феромолібден за рахунок підвищення засвоєння основного елементу. частинок заданого розміру сплав молібдену з Відомий також допоміжний легуючий сплав залізом феромолібден. Новим в для легування сталей, який містить молібден запропонованому дроті є те, що в порошковому (Патент Російської Федерації на винахід № наповнювачі, що являє собою подрібнений до 2321666, м. кл. 2319777, С22 С35/00, 2008 [2]). частинок заданого розміру сплав молібдену з Такий допоміжний сплав певною мірою підвищує залізом феромолібден, вміст елементу якість сталі, але він містить молібден у кількості молібдену становить 40-87 %, а наповнення 10-20 мас. % у складі з іншими елементами металевої оболонки порошковим наповнювачем бором, титаном, магнієм, кальцієм, ніобієм, складає від 200 до 1150 г/м. залізом, що не дозволяє застосовувати його у Запропонований дріт додатково поширених межах, диференційовано - залежно від характеризується наступними ознаками. Кількісне співвідношення металевої оболонки заданої якості кінцевого продукту. та порошкового наповнювача, що являє собою Відповідно до ГОСТу 47-91 - Ферромолибден подрібнений до частинок заданого розміру сплав [3], марки феромолібдену містять молібден у молібдену з залізом - феромолібден, складає, мас. масовій долі від 50 до 60 %, а згідно з марками %: (ISO) феросплавів з молібденом, які тут вказані від 55 до 75 %. Такий феросплав підвищує якість металева оболонка 15-50 порошковий наповнювач, що являє сталі, але він має резерв для удосконалення, тому собою подрібнений до частинок що не в повній мірі дозволяє застосовувати його у заданого розміру сплав молібдену з поширених межах, диференційовано - залежно від решта. залізом - феромолібден заданої якості кінцевого продукту - сталі, і Діаметр дроту складає 8,0 - 18,0 мм. відповідно економити введений феромолібден за Порошковий наповнювач, що являє собою рахунок підвищення засвоєння основного подрібнений до частинок заданого розміру сплав елементу. молібдену з залізом - феромолібден містить Відомі фундаментальні розробки, в яких однакові за розміром частинки. систематизовані досягнення фахівців Порошковий наповнювач, що являє собою підприємства ВАТ "Завод "Універсальне подрібнений до частинок заданого розміру сплав обладнання" (Україна), в тому числі технічні молібдену з залізом - феромолібден, містить різні рішення відносно застосування порошкової за розміром частинки феромолібдену у масовому проволоки для легування сталі (наприклад, співвідношенні наступних фракцій, мас. %: Дюдкин Д.А., Бать С.Ю., Гринберг С.Е., Кисиленко фракція частинок феромолібдену В.В., Онищук В.П. Внепечная обработка расплава 30-60 розміром 0,1-0,3 мм порошковыми проволоками. Донецк: Юго-Восток, фракція частинок феромолібдену 2002 [4]) та інші публікації, в яких узагальнено розміром 0,5-0,7 мм решта. результати дослідного і практичного досвіду Порошковий наповнювач, що являє собою фахівців. Однак відомі досягнення мають також подрібнений до частинок заданого розміру сплав резерв для удосконалення. молібдену з залізом - феромолібден, містить різні Найбільш близьким до запропонованого за розміром частинки феромолібдену у масовому технічного рішення є дріт для легування сталі співвідношенні наступних фракцій, мас. %: молібденом, що містить у середині металевої фракція частинок феромолібдену оболонки порошковий наповнювач 50-75 розміром 0,7-0,9 мм феромолібден, тобто такий дріт містить металеву фракція частинок феромолібдену оболонку,наповнену порошковим наповнювачем, решта. розміром 1,1-1,5 мм що являє собою подрібнений до частинок Порошковий наповнювач, що являє собою заданого розміру сплав молібдену з залізом подрібнений до частинок заданого розміру сплав феромолібден (Деклараційний патент України на молібдену з залізом - феромолібден, містить різні корисну модель № 26330, м.кл. С21С 7/00, публ. за розміром частинки феромолібдену у масовому 10.09.2007, бюл. № 14 [5]). Але при використанні співвідношенні наступних фракцій, мас. %: цього технічного рішення дуже малий діапазон фракція частинок феромолібдену використання та ефективність застосування такого розміром 0,7-0,9 мм 30-50 дроту. фракція частинок феромолібдену В основу корисної моделі поставлено розміром 1,3-2,3 мм решта. завдання створення дроту для легування сталі Наведені ознаки дроту є необхідними та молібденом, який би за рахунок його нових ознак достатніми на всі випадки використання дозволив підвисити технічні характеристики дроту і в результаті підвисити економічність плавки, запропонованого технічного рішення. Сукупність відомих та нових ознак якість легування сталі, розширити діапазон запропонованого технічного рішення забезпечує використання та підвисити ефективність досягнення технічного результату - підвищення застосування дроту, крім того - поширити технічних характеристик дроту, при застосуванні асортимент дротів (порошкових дротів дроту підвищується економічність плавки і якості порошкових проволок) для легування сталі легування сталі, поширюється можливість та молібденом. Поставлене завдання вирішується тим, що діапазон його використання, підвищується дріт для легування сталі молібденом містить ефективність застосування дроту для легування металеву оболонку, наповнену порошковим сталі молібденом. 5 45245 6 Між суттєвими ознаками і технічним металевої оболонки та наповнювача понад 50 % з результатом забезпеченням підвищених наповненням більше 1150 г/м, коли наповнювач технічних характеристик дроту, економічності містить молібдену понад 87 %, порошковий дріт плавки і якості легування сталі, поширенням стає настільки жорстким, що утруднює не тільки діапазону використання та ефективності його намотування у бухту, алей введення у застосування дроту існує причинно-наслідковий розплав. зв'язок, який пояснюється наступним чином. При виготовленні дроту при співвідношенні За рахунок нових ознак, а саме - вмісту металевої оболонки та наповнювача менше 10 % елементу молібдену 40-87 % - в порошковому та при долі частинок наповнювача фракції наповнювачі у вигляді сплаву молібдену з залізом частинок розміром 1,3-2,3 мм більше 75 % спостерігаються пориви оболонки дроту. феромолібдені, номінального наповнення Вибір дроту з певним розміром частинок металевої оболонки порошковим наповнювачем феромолібденом від 200 до 1150 г/м в результаті порошкового наповнювача феромолібдену варіювання залежно від конкретного завдання при визначається глибиною ванни розплаву, тобто виробництві дроту для певної технології легування ємністю ковша, в якому проводиться обробка розплаву. сталі, диференційовано в залежності від цілей Дріт, що містить різні за розміром частинки легування стає можливим виробництво дроту з феромолібдену у масовому співвідношенні заданими характеристиками, поширюється фракцій, мас. %: можливість діапазону, підвищується ефективність фракція частинок феромолібдену застосування дроту, економічність плавки і якості розміром 0,1-0,3 мм 30-60 легування сталі. При цьому номінальне фракція частинок феромолібдену наповнення металевої оболонки порошковим розміром 0,5-0,7 мм решта. наповнювачем феромолібденом в межах від 200 Дріт, що містить різні за розміром частинки до 1150 г/м досягають залежно від ступеню феромолібдену у масовому співвідношенні подрібнення (дисперсності) частинок порошкового фракцій, мас. %: наповнювача феромолібдену і залежно від фракція частинок феромолібдену кількісного вмісту молібдену в порошковому 50-75 розміром 0,7-0,9 мм наповнювачі. Технічний результат посилюється фракція частинок феромолібдену завдяки кількісному співвідношенню металевої решта. розміром 1,1-1,5 мм оболонки та порошкового наповнювача Дріт, що містить різні за розміром частинки феромолібден: металева оболонка - 15-50 мас. %, феромолібдену у масовому співвідношенні порошковий наповнювач феромолібден - решта фракцій, мас. %: (50-85) %, а також завдяки подрібненому фракція частинок феромолібдену наповнювачу до частинок певної дисперсності розміром 0,7-0,9 мм 30-50 однакових за розміром або з розміром в діапазоні фракція частинок феромолібдену від 0,1 до 2,3 мм. Розмір частинок порошку решта. розміром 1,3-2,3 мм феромолібдену суттєво визначає якість дроту. дає високу ефективність обробки розплавів в Запропонований дріт дозволяє в більш ковшах великої ємності (від 200 до 350-400 тонн). широких межах технологій виплавки сталі Для виробництва, якщо невідомі параметри застосовувати унікальні властивості молібдену ковшів, в яких буде оброблятись розплав, то рідке сполучення цінних надавати сталі порошковий дріт можна виготовляти з однаковим властивостей в одному металі - твердості та розміром частинок порошкового наповнювача. в'язкості. Практичне здійснення запропонованого Технічний результат при застосуванні технічного рішення в промислових умовах запропонованого дроту досягається саме в межах ілюструється наступним прикладом. запропонованих кількісних характеристик Приклад. Відповідно до запропонованого відповідно до формули корисної моделі: за рішення виготовляють дріт (порошковий дріт - у межами запропонованих значень технічний галузевій практиці також називають "порошкова результат не досягається. проволока") для легування сталі молібденом, який Порошковий дріт з феромолібденом, що містить металеву оболонку, наповнену містить менше 40 % молібдену, вимагає більших порошковим наповнювачем, що являє собою витрат дроту для забезпечення вимог. При вмісті молібдену у феромолібдені понад 87 % подрібнений до частинок заданого розміру сплав утруднюється процес легування через підвищення молібдену з залізом - феромолібден. В температури плавлення феромолібдену та порошковому наповнювачі, що являє собою нерівномірність розподілу молібдену в металі, що подрібнений до частинок заданого розміру сплав призведе до збільшення часу обробки сталі та молібдену з залізом - феромолібден, вміст зниження якості кінцевої продукції. елементу молібдену становить 40-87 %, а При виготовленні дроту з наповнювачем, що наповнення металевої оболонки порошковим містить молібдену менше 40 %, при наповненні наповнювачем складає від 200 до 1150 г/м. менше 200 г/м та діаметрі дроту менше 8,0 мм Кількісне співвідношення металевої оболонки та порошкового наповнювача - феромолібдену показали, що через недостатню жорсткість дроту складає, мас. %: металева оболонка - 15-50, зменшується засвоєння молібдену, збільшуються порошковий наповнювач, що являє собою витрати дроту для досягнення необхідного вмісту подрібнений до частинок заданого розміру сплав молібдену в сталі. При виготовленні дроту діаметром більше 18,0 мм при співвідношенні 7 45245 8 У металевий розплав при температурі 1580молібдену з залізом - феромолібден - решта, 1610 °С за допомогою трайбапарату вводять дріт. тобто 50-85. Діаметр дроту складає 8,0-18,0 мм. Запропонований дріт при його застосуванні Залежно від цілей застосування порошковий стабільно занурюється в рідку сталь на потрібну наповнювач, що являє собою подрібнений до глибину ковша, де металева оболонка частинок заданого розміру сплав молібдену з розплавляється і порошковий феромолібден залізом - феромолібден: певної дисперсності вивільняється і взаємодіє з - містить однакові за розміром частинки розплавом, і, розчиняючись, підвищує вміст феромолібдену або - містить різні за розміром частинки молібдену до необхідної концентрації згідно з феромолібдену у масовому співвідношенні хімічним складом марки сталі. При цьому наступних фракцій, а саме, мас. %: підвищується та стабілізується на високому рівні фракція частинок феромолібдену ступень засвоєння молібдену, зменшується розміром 0,1-0,3 мм 30-60 технологічний брак металу і підвищується фракція частинок феромолібдену ефективність використання молібдену. розміром 0,5-0,7 мм решта. Запропонований дріт має підвищені технічні або характеристики, його використання дозволяє фракція частинок феромолібдену диференційовано, залежно від конкретного 50-75 розміром 0,7-0,9 мм завдання при виробництві дроту для легування фракція частинок феромолібдену сталі молібденом виробляти дріт з заданими решта. характеристиками, поширити можливості та розміром 1,1-1,5 мм або ефективність діапазону застосування дроту, а також поширити на ринку асортимент порошкового фракція частинок феромолібдену розміром 0,7-0,9 мм 30-50 дроту для легування сталі молібденом. Запропонований дріт має високу якість і фракція частинок феромолібдену розміром 1,3-2,3 мм решта. забезпечує при його застосуванні економію Виготовляють запропонований дріт, що легуючого феросплаву - феромолібдену за характеризується вищезазначеними параметрами, рахунок можливості більшого засвоєння і які наведені у формулі корисної моделі в гарантованого забезпечення оптимальної кількості запропонованих межах кількісних значень цих вмісту основного легуючого елементу - молібдену. При цьому забезпечується швидка і рівномірна параметрів. Регламентне значення кожного з таких розчинність феросплаву у всьому об'ємі рідкої параметрів для їх загального сполучення сталі, високе засвоєння завдяки оптимальній визначають конкретно для певної виробничої дисперсності частинок феромолібдену. Крім того потреби. забезпечується необхідна однорідність розподілу і Металеву оболонку запропонованого дроту засвоєння легуючого компоненту. Запропоноване виготовляють зі стрічки із низьковуглецевої сталі рішення дозволяє корегувати вміст легуючого 08КП (ГОСТ 503-81). компоненту в заданих вузьких межах з високою Спочатку стрічку з низьковуглецевої сталі 08КП розмотують на розмотуючому пристрої, стабільністю і задовольняти самими жорстким вимогам щодо вмісту легуючого компоненту, потім розмотану стрічку направляють в особливо у випадках мікролегування, та якості формуючий пристрій, на якому здійснюють сталі. формування стрічки в профіль - профілюють в Виробництво і застосування запропонованого жолобоподібну металеву оболонку. Потім дроту дозволяє також поширити асортимент одержану металеву оболонку із спеціальної дротів (порошкових дротів) для легування сталі технологічної ємності дозовано наповнюють молібденом. порошком феромолібдену, рівномірно Джерела інформації: розподіляючи його по жолобу металевої оболонки. 1. Патент Російської Федерації на винахід № Після цього за допомогою роликових пристроїв 2321666, м. кл. С 22 С 35/00, 2008. заповнену порошковим наповнювачем металеву 2. Патент Російської Федерації на винахід № оболонку обтискують і направляють на 2321666, м. кл. 2319777, С22 С35/00, 2008. зварювальну машину, де виконують стикове 3. ГОСТ 47-91 - Ферромолибден. зварювання оплавленням кінців металевої стрічки. 4. Дюдкин Д.А., Бать С.Ю., Гринберг С.Е., Після цього заповнену порошковим наповнювачем Кисиленко В.В., Онищук В.П. Внепечная обработка феромолібденом металеву оболонку направляють расплава порошковыми проволоками. Донецк: на волочильний стан. Готовий дріт подають на Юго-Восток, 2002. стенд для його намотування в котушки. 5. Деклараційний патент України на корисну Використовують запропонований дріт модель № 26330, м.кл. С21С 7/00, публ. наступним чином. 10.09.2007, бюл. № 14. - прототип. Для випробування запропонованого дроту було здійснено необхідна кількість експериментів. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Wire for alloying of steel with molybdenum

Автори англійською

Rohatkin Vladyslav Stanislavovych, Mozharskyi Oleksandr Volodymyrovych

Назва патенту російською

Проволока для легирования стали молибденом

Автори російською

Рогаткин Владислав Станиславович, Можарский Александр Владимирович

МПК / Мітки

МПК: C21C 7/00

Мітки: дріт, сталі, легування, молібденом

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-45245-drit-dlya-leguvannya-stali-molibdenom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Дріт для легування сталі молібденом</a>

Подібні патенти