Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Якір електрогенератора, що містить корпус із магнітопровідного матеріалу з пазами, в яких розміщені витки обмотки якоря, який відрізняється тим, що корпус обладнаний магнітними шунтами з вирізами, які його охоплюють, і містять магнітопровідні пластини, розташовані з лобових сторін обмотки якоря, а обмотку якоря виконано комбінованою і складається вона з витків барабанної обмотки, викладених по дну пазів якоря, і витків двох кільцевих обмоток, викладених в пазах якоря по обидві сторони поверх витків барабанної обмотки і розміщених в одній площині, при цьому всі три обмотки з'єднані між собою зустрічно.

2. Якір електрогенератора за п.1, який відрізняється тим, що висоту зубців якоря визначають в залежності від висоти кільцевої обмотки.

Текст

1. Якір електрогенератора, що містить корпус із магнітопровідного матеріалу з пазами, в яких розміщені витки обмотки електропровідника, який відрізняється тим, що корпус оснащено магнітним шунтом, який його охоплює і містить магніто 3 45096 4 Співвідношенням значень основного магнітногальмуючого моменту і співпадає за напрямком з го потоку Ф та магнітних потоків шунтів Ф1 і Ф3 моΜοб . жна відрегулювати величину компенсуючого момеНа рисунку (фіг.1) наведено принципову схему нту. якоря електрогенератора. На фіг.2 - принципова При цьому магнітний потік Ф дорівнює: схема роботи сучасного електрогенератора постійного струму, на фіг.3 контур - рамка Ô = Ô1 + Ô 2 + Ô3 сучасного електрогенератора. На фіг.4 тобто принципова схема роботи електрогенератора з Ô ¹ Ô2 новим якорем, на фіг.5 -контур-рамка нового Нижче розглянемо проблему компенсації гальелектрогенератора. муючого моменту (аналогічно до того, як знижують Якір електрогенератора (фіг.1) містить корпус втрати енергії у меха ніці). 1, жорстко насаджений на вал 2. У глибоких пазах Так, при переміщенні вантажу по площи ні із 3 і 4 корпуса 1 укладені витки з активними однієї ви хідної в іншу затрачується енергія. Затрапривідниками 5 і 6 барабанної обмотки , а над ти енергії при цьому будуть тим меншими, чим активними провідниками 5 і 6 у пазах 3 і 4 корпуса менший коефі цієнт те ртя: F = KG, F = - Fтр, К якоря і розміщені контур рамки 7 і 8 кільцевих коефіцієнт тертя, F - сила рухаюча, - Fтр сила обмоток, при цьому усі обмотки з'єднані між собою тертя, G - вантаж. При K = 1 зусилля F буде зустрічне, тобто початок першої кільцевої обмотки максимальним і дорівнюватиме величині вантажа з'єднано з початком барабанної обмотки , кінець G. При К ® 0 зусилля для переміщення вантажа G барабанної обмотки з'єднано з кінцем другої буде незначним, також наближається до 0. кільцевої обмотки. Чи не можна такий же підхід застосовувати і Якір споряджено магнітним шунтом, який до роботи генератора ? охоплює корпус і містить магнітопровідні пластини Введемо таке поняття як коефіцієнт реакції 9 і 10, розташовані з лобових сторін обмотки якоря b , що характеризує ступень взаємодії якоря. Магнітний шунт виконано з вирізами 11 та магнітних полей якоря та індуктора. Для прикладу 12 для розміщення зубців корпуса 1 якоря. розглянемо генератор постійного струму. У світлі Ширина вирізів у шунті дорівнює ширині пазів у прийнятих понять можна зробити висновок, що в корпусі якоря. Розмір кільцевої контур-рамки теперішній час генератори працюють з b = 1, тобто відповідає висоті зубця корпуса і якоря. Магнітний шунт, як і корпус якоря , жорстко насаджений на b Ðí .÷åí . Pìåõ = вал 2 і разом з корпусом 1 і витками контур-рамки h ìåõ .÷åí . являє собою якір електрогенератора. потужність, прикладена первинним двигуном. Розглянемо роботу якоря електрогенератора. Отже, для виконання умови, коли. b Ф2 основного магнітного потоку не перетинає За умовою N1Ф=N2Ф2 генератор не володіє контур-рамку, а шунтує іі частково; принципом оборотності. Якщо проаналізувати Ô = Ô1 + Ô 2 + Ô3 рівняння Аналогічно можна провести розрахунок і для PN 1 PN 2 генераторів змінного струму, у яких обмотку IÔ = IÔ 2 виконано на статорі, а обмотку індуктора- на 2p a 2pa то можна побачити, що за певних умов роторі. генератор може відновити властивість оборотності Оскільки реакція якоря і реакція статора - це і працювати як сучасні електрогенератори. одне й те ж фізичне явище , то різниця полягає лише в тому , що є індуктором. bÐ Pìåõ = í .÷åí . h ìåõ .÷åí . Особливість конструкції якоря полягає ще й в Фіг. 1 Фіг. 2 3 7 45096 Фіг. 3 Фіг. 4 Фіг. 5 ДП “Український інститут промислової власності “(Укрпатент) Україна, 04119, Київ-119, вул. сім‘ї Хо хлових, 15 (044) 456-20-90 4 8

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Armature of an electric generator

Назва патенту російською

Якорь электрогенератора

МПК / Мітки

МПК: H02K 23/00

Мітки: електрогенератора, якір

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-45096-yakir-elektrogeneratora.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Якір електрогенератора</a>

Подібні патенти