Електрогазогідродинамічний генератор /варіанти/

Номер патенту: 44503

Опубліковано: 15.05.2003

Автор: Володін Валентин Якович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Електрогазогідродинамічний генератор, який містить канал з діелектричними стінками, в якому розміщено ступінь перетворення, що включає емітерний електрод із загостреною зарядоутворюючою частиною, сполучений з витяжним електродом через джерело іонізуючої напруги, який відрізняється тим, що витяжний електрод сполучено з навантаженням генератора.

2. Електрогазогідродинамічний генератор, який містить канал з діелектричними стінками, в якому розміщено ступінь перетворення, що включає емітерний електрод із загостреною зарядоутворюючою частиною, сполучений з витяжним електродом через джерело іонізуючої напруги, який відрізняється тим, що генератор додатково забезпечений другим каналом зі ступенем перетворення, при цьому один вивід навантаження генератора з'єднаний з витяжним електродом першого ступеня перетворення, а другий вивід навантаження генератора з'єднаний з витяжним електродом другого ступеня перетворення.

3. Електрогазогідродинамічний генератор, який містить канал з діелектричними стінками, в якому розміщено ступінь перетворення, що включає емітерний електрод із загостреною зарядоутворюючою частиною, сполучений з витяжним електродом через джерело іонізуючої напруги, який відрізняється тим, що генератор додатково забезпечений другим каналом зі ступенем перетворення, а витяжні електроди першого і другого ступенів перетворення виконані перфорованими, в отворах яких розміщені загострені зарядоутворюючі частини емітерних електродів, при цьому генератор забезпечено також спільним вирівнюючим електродом, розміщеним за витяжними електродами першого і другого ступеня по ходу потоку середовища, причому один вивід навантаження генератора з'єднаний з витяжним електродом першого ступеня перетворення, а другий вивід навантаження генератора з'єднаний з витяжним електродом другого ступеня перетворення.

Текст

1 Електрогазопдродинамічний генератор, який містить канал з діелектричними стінками, в якому розміщено ступінь перетворення, що включає емітерний електрод із загостреною зарядоутворюючою частиною, сполучений з витяжним електродом через джерело іонізуючої напруги, який відрізняється тим, що витяжний електрод сполучено з навантаженням генератора 2 Електрогазопдродинамічний генератор, який містить канал з діелектричними стінками, в якому розміщено ступінь перетворення, що включає емітерний електрод із загостреною зарядоутворюючою частиною, сполучений з витяжним електродом через джерело іонізуючої напруги, який відрізняється тим, що генератор додатково забезпечений другим каналом зі ступенем перетворення, при цьому один вивід навантаження генератора з'єднаний з витяжним електродом першого ступеня перетворення, а другий вивід навантаження генератора з'єднаний з витяжним електродом другого ступеня перетворення З Електрогазопдродинамічний генератор, який містить канал з діелектричними, стінками, в якому розміщено ступінь перетворення, що включає емітерний електрод із загостреною зарядоутворюючою частиною, сполучений з витяжним електродом через джерело іонізуючої напруги, який відрізняється тим, що генератор додатково забезпечений другим каналом зі ступенем перетворення, а витяжні електроди першого і другого ступенів перетворення виконані перфорованими, в отворах яких розміщені загострені зарядоутворюючі частини емітерних електродів, при цьому генератор забезпечено також спільним вирівнюючим електродом, розміщеним за витяжними електродами першого і другого ступеня по ходу потоку середовища, причому один вивід навантаження генератора з'єднаний з витяжним електродом першого ступеня перетворення, а другий вивід навантаження генератора з'єднаний з витяжним електродом другого ступеня перетворення CO о Винахід відноситься до енергетики і може бути використаний як генератор електричної енергії, який використовує енергію вітра, а також енергію руху будь-якого діелектричного газоподібного або рідкого середовища Найближчим є електрогазопдродинамічний перетворювач енергії, який містить канал з діелектричними стінками В каналі розміщено ступінь перетворювання, що включає емітерний електрод із загостреною зарядоутворюючою частиною та електрично ізольовані від нього і один від одного витягуючий і колекторні електроди Принцип дії перетворювача заснований на зніманні потенціалу об'ємного електричного заряду, який сформовано шляхом іонізуючої напруги джерела високої напруги (ДІН), емітерного і витягуючого електродів (див патент Роси №2119232, 1998г) Дане рішення обрано прототипом Прототип збігається з винаходом, що заявля Ю ється у тому, що, по-перше, вирішує аналогічну технічну задачу, а, по-друге, містить СПІЛЬНІ ознаки канал з диелектричними стінками, ступінь перетворення, яка розміщена всередині каналу, склад ступеня перетворення а) емітерний електрод із загостреною зарядоутворюючою частиною, б) витягуючий електрод, схема поєднання елементів генератора, а саме емітерний електрод сполучений з витягуючим електродом через джерело іонізуючої напруги Але, в наслідок того, що колекторний електрод слабо зв'язаний з об'ємним зарядом, частка заряду не використовується, пролітаючи разом із середовищем крізь колекторний електрод Це призводить до падіння коефіцієнта питомої ваги генератора, а також до небезпечної іонізації 44503 навколишнього середовища Заявляється група винаходів пов'язаних єдиним винахідницьким задумом Зокрема перший винахід стосується електрогазопдродинамічного генератора з одною ступінню перетворення, другий винахід - електрогазопдродинамічний генератор з двома ступенями перетворення, а третій винахід - електрогазопдродинамічний генератор з двома ступенями перетворення, витягуючі електроди яких виконані перфорованими, крім того дві ступені перетворення мають спільний вирівнюючий електрод В основу першого винаходу поставлено задачу створити елетрогазопдродинамічний генератор, в якому за рахунок зміни схеми з'єднання витяжного електрода забезпечити підвищення коефіцієнта питомої ваги та екологічної чистоти генератора В основу другого винаходу поставлено задачу в електрогазопдродинамічному генераторі за рахунок введення додаткового другого каналу зі ступенем перетворення та іншої схеми з'єднання елементів генератора, забезпечити підвищення коефіцієнта питомої ваги та екологічної чистоти конструкції В основу третього винаходу поставлено задачу в електрогазопдродинамічному генераторі за рахунок введення другого каналу зі ступенем перетворення, іншого виконання витягаючих електродів, забезпечення генератора спільним вирівнюючим електродом та іншої схеми сполучення елементів, забезпечити підвищення коефіцієнта питомої ваги та екологічної чистоти конструкції Поставлена задача в першому винаході вирішена в електрогазопдродинамічному генераторі, який містить канал з діелектричними стінками, в якому розміщено ступінь перетворення, що включає емітерний електрод із загостреною зарядоутворюючою частиною, сполучений з витяжним електродом через джерело іонізуючої напруги, тим, що витяжний електрод сполучено з навантаженням генератора Поставлена задача в другому винаході вирішена в електрогазопдродинамічному генераторі, який містить канал з діелектричними стінками, в якому розміщено ступінь перетворення, що включає емітерний електрод із загостреною зарядоутворюючою частиною, сполучений з витяжним електродом через джерело іонізуючої напруги, тим, що генератор додатково забезпечений другим каналом зі ступенем перетворення, при цьому один вивід навантаження генератора з'єднаний з витяжним електродом першого ступеня перетворення, а другий вивід навантаження генератора з'єднаний з витяжним електродом другого ступеня перетворення Поставлена задача в третьому винаході вирішена в електрогазопдродинамічному генераторі, який містить канал з діелектричними стінками, в якому розміщено ступінь перетворення, що включає емітерний електрод із загостреною зарядоутворюючою частиною, сполучений з витягуючим електродом через джерело іонізуючої напруги, тим, що генератор додатково забезпечений другим каналом зі ступенем перетворення, а втяжні електроди першого і другого ступенів перетворення виконані перфорованими, в отворах яких роз міщені загостренні частини емітерних електродів, при цьому генератор забезпечено також спільним вирівнюючим електродом, розміщеним за витяжними електродами першого і другого ступенів по ходу потоку середовища, причому один вивід навантаження генератора з'єднаний з витяжним електродом першого ступеня перетворення, а другий вивід навантаження генератора з'єднаний з витяжним електродом другого ступеня перетворення Введення нових елементів і вузлів, а також зміна схеми з'єднання відомих і нових елементів генератора дозволили виключити із ступеня перетворення колекторного електроду, який має місце у конструкції по прототипу і знімати електричний потенціал з витягуючого електрода, який практично повністю пов'язаний з формуємим зарядом При цьому електричний потенціал доцільно знімати з витягуючого електроду відносно електрично нейтрально зарядженої землі або відносно витягуючого електроду аналогічного ступеня перетворення, де середовище іонізується у протилежній полярності У другому випадку разом з підвищенням коефіцієнта питомої ваги генератора має місце підвищення екологічної чистоти за рахунок того, що різнополярні іони середовища гарантовано рекомбінуються на виході генератора ДОЦІЛЬНІСТЬ створення конструкції генератора, у ВІДПОВІДНОСТІ до третього винаходу, пояснюється тим, що в окремих випадках витягуючі електроди різнополярних ступенів перетворення вигідно розташувати в одній площині, перпендикулярно потоку середовища і виконати їх перфорованими з отворами, в яких розміщати ВІДПОВІДНІ емітерні електроди У цьому випадку для вирівняння потоку середовища крізь отвори витягаючих електродів необхідно створити рівномірне електричне поле на шляху іонізованого середовища Це створюється за допомогою додаткового вирівнюючого електроду, який розташований після витягуючих електродів до напрямку потоку середовища Водночас вирівнюючий електрод є провідним електричного поля між витягуючими електродами різнополярних ступенів перетворення Суть винаходу пояснюється кресленням, де зображені на фіг 1 - електрогазопдродинамічний генератор з одним каналом зі ступенем перетворення, на фіг 2 - електрогазопдродинамічний генератор з двома каналами зі ступінями перетворення, на фіг 3 - електрогазопдродинамічний генератор з двома каналами зі ступінями перетворення та спільним вирівнюючим електродом Електрогазопдродинамічний генератор, що зображений на фіг 1 містить канал 1 з диелектричними стінками 2 В каналі 1 розміщено ступінь перетворення (окремою позицією не показано), яка включає витягуючий електрод 3 та емітерний електрод 4 із загостреною зарядоутворюючою частиною 5 Емітерний електрод 4 сполучений з витягуючим електродом 3 через джерело іонізуючої напруги 6, який в свою чергу сполучено з одним виводом навантаженням 8, другий вивід якого має заземлення 7 Електрогазопдродинамічний генератор, що зображений на фіг 2, містить два аналогічних канала 1 і 9 з диелектричними стінками 2 В каналах 1 і 9 розміщені аналогічні ступіні перетворення 44503 (окремою позицією це показані), які містять ВІДПОбезпечної іонізації середовища РІЗНІСТЬ потенціаВІДНІ витягуючі електроди 3 і 10 та емітерні електлів, яка виникає між витягуючими електродами 3 і роди 4 і 11, кожен з яких має відповідну загострену 10 різнополярних ступенів перетворення, приклачастину 5 і 12 Емітерні електроди 4 і 11 сполучені дається до навантаження 8 генератора Цей генез витягуючими електродами 3 і 10 через джерела ратор може генерувати як постійний, так і переіонізуючої напруги 6 і 13 Обидві ступіні перетвомінний струм рення мають спільний вихідний канал 14 Один Робота електрогазопдродинамічного генеравивід навантаження 8 генератора з'єднаний з витора, що зображений на фіг 3 відбувається аналотягуючим електродом 3 першого ступеня перетвогічно роботі генератора, зображеного на фіг 2 Для рення, а другий вивід навантаження 8 генератора створення рівномірного поля між витягуючими з'єднаний з витягуючим електродом 10 другого електродами 3 і 10, які розміщені в одній площині, ступеня перетворення використовується вирівнюючий електрод 16 Електрогазопдродинамічний генератор плоскої конструкції, що зображений на фіг 3, містить два аналогічних канали 1 і 9 з діелектричними стінками 2 В каналах 1 і 9 розміщені аналогічні ступені перетворення (окремими позиціями не показані), які містять ВІДПОВІДНІ витягуючі електроди 3 і 10 Витягуючі електроди 3 і 10 виконані перфорованими з отворами 15 В отворах 15 витягуючих електродів 3 і 10 розміщені загострені зарядоутворюючі частини 5 і 12 емітерних електродів 4 та 11 Емітерні електроди 4 та 11 сполучені з витягуючими електродами 3 і 10 через джерела іонізуючої напруги 6 і 13 Один вивід навантаження 8 генератора з'єднаний з витягуючим електродом З першого ступеня перетворення, а другий вивід навантаження 8 генератора з'єднаний з витягуючим електродом 10 другого ступеня перетворення Електрогазопдродинамічний генератор містить також спільний вирівнюючий електрод 16 Електрогазопдродинамічний генератор, що зображений на фіг 1, працює слідуючим чином Нейтрально заряджене середовище надходить в канал 1 ступеня перетворення генератора В зазорі між витягуючим електродом 3 і загостреною зарядоутворюючою частиною 5 емітерного електроду 4, під дією напруги джерела іонізуючої напруги 6, середовище поділяється на заряди (іонізується) Заряд з полярністю, яка протилежна полярності емітерного електрода 4, стікає на витягуючий електрод 3 через емітерний електрод 4 та джерело іонізуючої напруги 6 Заряд з полярністю, яка відповідає полярності емітерного електрода 4, виноситься потоком середовища у вигляді ІОНІВ РІЗНІСТЬ потенціалів між витягуючим електродом З та заземленням 7 прикладається до навантаження 8 генератора Даний електрогазопдродинамічний генератор призначено для генерування однофазної перемінної напруги У цьому випадку іони, які вироблені генератором у різнополярні періоди напруги, рекомбінуються, що виключає небезпечну іонізацію зовнішнього середовища 3 аналогічних однофазних генераторів збираються багатофазний генератор Робота електрогазопдродинамічного генератора, що зображений на фіг 2, відбувається аналогічно тому, як описано вище, але на ВІДМІННІСТЬ ВІД генератора, що зображений на фіг1, цей генератор можна використовувати для генерування постійної напруги, тому, що використовується два аналогічні ступеня перетворення, які іонізують середовище у протилежній полярності Завдяки цьому іони різної полярності рекомбінуються у спільному вихідному каналі 14, не викликаючи не Фіг 2 44503 Фіг З ДП «Український інститут промислової власності» (Укрпатент) вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119, Україна (044) 456 - 20 - 90

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Electric gashydrodynamic generator (variants)

Автори англійською

Volodin Valentyn Yakovych

Назва патенту російською

Электрогазогидродинамический генератор (варианты)

Автори російською

Володин Валентин Яковлевич

МПК / Мітки

МПК: H02N 3/00

Мітки: електрогазогідродинамічний, варіанти, генератор

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-44503-elektrogazogidrodinamichnijj-generator-varianti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Електрогазогідродинамічний генератор /варіанти/</a>

Подібні патенти