Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пружинно-коливальний пристрій для доочистки бульбокоренеплодів, що виконаний у вигляді багатофігурного пружинного елемента, рифленої площини з поздовжніми отворами, відвідних упорних роликів, який відрізняється тим, що багатофігурний пружинний елемент виготовлений з пружинного дроту у вигляді П-подібної коливальної рамки шириною В і висотою h, яка в нижніх частинах переходить в циліндрично навиті пружини з n-ною кількістю витків радіусом R, кінці яких виходять прямолінійно і є перпендикулярні до площини П-подібної коливальної рамки, а витки знаходяться всередині прямого кута, утвореного П-подібною площиною і вихідними кінцями, які на віддалі l в площинах, перпендикулярних до площини, в якій вони знаходяться, зігнуті по радіусу r вниз на 180°, а на віддалі t зігнуті по радіусу r вверх на 90° з прямолінійною частиною довжиною 3 r, крім того, на П-подібній рамці жорстко встановлено рифлену площину з поздовжніми отворами, а пружинно-коливальний пристрій жорстко закріплений на прутках транспортера, крім того, над транспортером встановлені звідні опорні ролики з можливістю їх взаємодії з П-подібною рамкою і відхиляння її на заданий кут α.

Текст

Пружинно-коливальний пристрій для доочистки бульбокоренеплодів, що виконаний у вигляді багатофігурного пружинного елемента, рифленої площини з поздовжніми отворами, відвідних упорних роликів, який відрізняється тим, що багатофігурний пружинний елемент виготовлений з пру 3 площину з поздовжніми отворами, а пружино коливальний пристрій жорстко закріплений на прутках транспортера, крім того над транспортером встановлені звідні опорні ролики з можливістю їх взаємодії з П-подібною рамкою і відхиляти її на заданий кут. Пружинно-коливальний пристрій показано на Фіг.1, січення по АА на Фіг.2, багатофігурний пружинний елемент на Фіг.3, принципова схема роботи пружинно-коливального пристрою на Фіг.4. Пружинно-коливальний пристрій для доочистки бульбокоренеплодів від ґрунту складається з багатофігурного пружинного елементу 1, виконаного у вигляді П-подібної рамки 2, циліндричнонавитих пружин 3 і 4, колін 5, 6, встановлених на прутки транспортера 7, колін 8 і 9 жорсткого кріплення з прутком транспортера 10. На П-подібній рамці 2 жорстко закріплена рифлена площина з поздовжніми отворами 11. На рамі транспортера 12 встановлені звідні опорні ролики 13. Робота пружинно-коливального пристрою для доочистки бульбокоренеплодів від ґрунту здійснюється наступним чином. Бульбокоренеплоди, які падають на похилий транспортер, опираються на прутки транспортера і рифлену площину з пазами 11. Під час руху транспортера з швидкістю V. Пподібна рамка 2 з рифленою площиною з поздов 44427 4 жніми отворами 11 при контакті з рамкою 13 відхиляються назад на заданий кут α, при цьому циліндричні пружини 3 і 4 закручуються з силою F і приходять у зведений стан. При дальшому переміщенні рамка з рифленою площиною 11 проходить під роликом 13, при цьому зведені пружини 3 і 4 розкручуються і різко повертають П-подібну рамку з рифленою площиною в початкове положення, відкидаючи бульбокоренеплоди, які на неї опираються в напрямку руху транспортера. Коренеплоди, які відірвалися від рифленої площини, перекочуються по прутках транспортера вгору, вдаряються в попереду встановлену таку саму площину і під дією сили Р повертаються на площину, з якої були викинуті. В цей час рамка з рифленою площиною під дією інерційних сил починає інтенсивно коливатися і бульбокоренеплоди які повертаються на неї підкидаються коливальними рухами і інтенсивно очищаються від ґрунту. При підході П-подібної рамки з рифленою площиною до наступного звідного опорного ролика процес очищення повторюються. До переваг відноситься простота конструкції, мала металомісткість, висока технологічність при виготовленні і встановлені, висока ефективність доочищення бульбокоренеплодів від ґрунту. 5 44427 6 7 Комп’ютерна верстка О. Рябко 44427 8 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Spring and oscillation device for final cleaning of tuberous roots

Автори англійською

Pavliskyi Vasyl Mykhailovych, Hnatio Mykhaylo Vasyliovych, Hnatio Petro Mykhailovych, Hrabar Andrii Volodymyrovych, Hrabar Volodymyr Andriiovych, Chvartatskyi Ihor Ivanovych

Назва патенту російською

Пружинно-колебательное устройство для доочистки клубнекорнеплодов

Автори російською

Павлиский Василий Михайлович, Гнатьо Михаил Васильевич, Гнатьо Петр Михайлович, Грабар Андрей Владимирович, Грабар Владимир Андреевич, Чвартацкий Игорь Иванович

МПК / Мітки

МПК: A01D 33/00

Мітки: доочистки, бульбокоренеплодів, пружинно-коливальний, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-44427-pruzhinno-kolivalnijj-pristrijj-dlya-doochistki-bulbokoreneplodiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пружинно-коливальний пристрій для доочистки бульбокоренеплодів</a>

Подібні патенти