Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Двомісна пляшка, що містить корпус з горлечком, вертикальну перегородку, що розділяє порожнини для рідин, і клапанний пристрій, яка відрізняється тим, що горлечко виконано подвійним у вигляді двох автономних каналів з фасками на верхньому торці, а клапанний пристрій складається з основи, на верхній торцевій поверхні якої виконаний поздовжній паз, у якому поряд з горлечками виконані напливи, і рухомої планки, що пересувається у зазначеному пазу, та містить ергономічний виступ і систему з чотирьох пружинних пробок-фіксаторів, кожна з яких складається з пружини, яка впаяна у рухому планку, та пробки будь-якої форми, переважно циліндричної з округлим кінцем або кулькової, яка зв'язана з пружиною будь-яким відомим способом, наприклад укручена, вклеєна або впаяна, при цьому діаметр кожної пробки відповідає зовнішньому діаметру фасок.

2. Двомісна пляшка за п. 1, яка відрізняється тим, що на менших сторонах поздовжнього паза виконані трикутні вирізи.

Текст

1. Двомісна пляшка, що містить корпус з горлечком, вертикальну перегородку, що розділяє порожнини для рідин, і клапанний пристрій, яка відрізняється тим, що горлечко виконано подвійним у вигляді двох автономних каналів з фасками на верхньому торці, а клапанний пристрій склада 3 якщо пляшку занадто різко повернути у вертикальне положення то в каналі з вихідним отвором пляшки може залишитися рідина яка при наступному, нехай навіть ненавмисному, нахилі пляшки в протилежну сторону може потрапити в порожнину з іншою рідиною й рідини перемішаються; для наступного наливання іншої рідини необхідно повторити маніпуляцію, описану вище. Це спричиняє додаткову витрату часу та певною мірою суперечить традиційним уявленням споживача про процес наливання рідини. Другим недоліком є те, що частки рідин контактують у спільному для обох порожнин каналі, що закінчується вихідним отвором пляшки. Це виключає можливість зберігання у пляшці рідин, що реагують між собою. Ще одним недоліком є те, що для правильного функціонування клапанного пристрою щільність кожної з рідин повинна бути принаймні у 2-3 рази меншою за щільність матеріалу, з якого виготовлена кулька клапанного пристрою. Інакше відбудеться виштовхування кульки рідиною, якщо рівень рідини в порожнині яка спорожняється, нижче рівня рідини в порожнині, що повинна перекриватися кулькою. Четвертим недоліком є те, що для функціонування клапана необхідно щоб у пляшці були рідини з різною щільністю. П'ятим недоліком такої конструкції пляшки є можливість використання в ній тільки рідини. В основу корисної моделі поставлено завдання розширення технологічних і споживчих можливостей двовмісної пляшки за рахунок підвищення зручності її використання споживачем при витрачанні рідин, що містяться у пляшці, шляхом зміни її конструкції. Рішення поставленого завдання досягається тим, що у двовмісної пляшці, що містить корпус з горлечком, вертикальну перегородку, що розділяє порожнини для рідин, і клапанний пристрій, згідно корисної моделі, горлечко виконано подвійним у вигляді двох автономних каналів з фасками на верхньому торці, а клапанний пристрій складається з основи, на верхній торцевій поверхні якої виконаний поздовжній паз, в якому поряд з горлечками виконані напливи, і рухомої планки, що пересувається у зазначеному пазу, та містить ергономічний виступ і систему з чотирьох пружинних пробок-фіксаторів, кожна з яких складається з пружини, яка впаяна в рухому планку та пробки будь-якої форми, переважно, циліндричної з округлим кінцем, або кулькової, яка зв'язана з пружиною будь-яким відомим способом, наприклад, укручена, вклеєна або впаяна, при цьому діаметр кожної пробки відповідає зовнішньому діаметру фасок. У запропонованій двовмісній пляшці на менших сторонах поздовжнього паза можуть бути виконані трикутні вирізи. Завдяки наявності горлечка у вигляді двох автономних каналів і клапанного пристрою, який включає систему з чотирьох пружинних пробокфіксаторів, використання пляшки стає зручним і не суперечить традиційним уявленням споживача про процес наливання рідини, до того ж зникає необхідність контролювати щільність та властиво 43749 4 сті рідин що наливаються в пляшку. Наявність напливів поряд з горлечками виключає можливість непередбаченого автоматичного пересування рухомої планки при нахилі пляшки. Наявність трикутних вирізів на поздовжньому пазу сприяє точному і акуратному наливанню рідини. Сутність корисної моделі пояснюється матеріалом, на якому зображено наступне: Фіг.1 - запропонована двовмісна пляшка у транспортному стані в поздовжньому розрізі; Фіг.2 - те ж саме, вигляд зверху; Фіг.3 - запропонована двовмісна пляшка у робочому стані в поздовжньому розрізі; Фіг.4 - те ж саме, вигляд зверху. Двовмісна пляшка, що пропонується, містить корпус 1 з подвійним горлечком 2 у вигляді двох автономних каналів, вертикальну перегородку 3, яка розділяє порожнини 4 і 5 для рідини, і клапанний пристрій 6. Клапанний пристрій б складається з основи 7, на верхній торцевій поверхні якої виконаний поздовжній паз 8, та рухомої планки 9. Рухома планка 9 виконана з можливістю пересування у пазу 8 і містить ергономічний виступ 10 для зручності її пересування, і систему з чотирьох однакових пружинних пробок-фіксаторів 11. В поздовжньому пазу 8 поряд з горлечками 2 виконані напливи 12, які фіксують положення пробокфіксаторів 11. Кожна пружинна пробка-фіксатор 11 складається з пружини 13, яка впаяна в рухому планку 9 та пробки 14 будь-якої форми, переважно, циліндричноїз округлим кінцем 15, або кулькової, яка зв'язана з пружиною 13 будь-яким відомим способом, наприклад, укручена, вклеєна або впаяна. Пружинні пробки-фіксатори 11 розміщені на однаковій відстані одна відносно другої і відносно осі симетрії рухомої планки 9. На верхньому торці горлечок 2 виконані фаски 16 для полегшення пересування пробок 14. Діаметр кожної пробки 14 відповідає зовнішньому діаметру фасок 16, а округлий кінець 15 пробки 14 контактує за всією поверхнею з фаскою 16. В іншому варіанті у запропонованої двовмісної пляшки на менших сторонах поздовжнього паза 8 виконані трикутні вирізи 17 для спрямування потоку рідини з кожного горлечка 2. Подальша сутність корисної моделі пояснюється спільно з принципом використання запропонованої двовмісної пляшки. Для того, щоб відкрити горлечко 2 порожнини 4, рухому планку 9 за допомогою ергономічного виступу 10 пересувають у поздовжньому пазу 8 до упору в бік порожнини 5. При цьому під дією прикладеної сили пружини 13 пружинних пробокфіксаторів 11 які закривають горлички 2 порожнин 4 і 5 стискаються, що спричиняє піднімання обох пробок-фіксаторів 11 і вся система пружинних пробок-фіксаторів 11 починає рухатися у поздовжньому пазу 8 по верхній торцевій поверхні основи 7 клапанного пристрою 6. Як тільки одна з пружинних пробок-фіксаторів 11 досягає горлечка 2 порожнини 5, пружина 13 розтискається, і дана пробка-фіксатор 11 закриває горлечко 2 порожнини 5. Одночасно з цим пружинна пробка-фіксатор 11, яка закривала горлечко 2 порожнини 4 повністю 5 його відкриває. Для того, щоб налити рідину з порожнини 4, пляшку нахиляють в бік порожнини 4 і наливають. Для того, щоб закрити горлечко 2 рухому планку 9 повертають в первинне положення. Горлечко 2 порожнини 5 відкривають аналогічним вище описаному способом. Суттєва відмінність запропонованого технічного рішення, у порівнянні з прототипом, полягає в тому, що горлечко пляшки виконано у вигляді двох автономних каналів, а пляшка постачена пристроєм, що містить систему з чотирьох пружинних пробок-фіксаторів. Зазначена відмінність дозволяє: - усунути додаткові маніпуляції при наливанні рідин; - зберігати у пляшці рідини, що реагують між собою; - не контролювати щільність кожної із рідин; - використовувати у пляшці не тільки рідини але й кремоподібні речовини. Жодна з відомих двовмісних пляшок не може володіти відміченими властивостями, оскільки конструктивно не мають пристроїв, яки б дозволя 43749 6 ли здійснювати відкривання одного вихідного отвору з одночасним закриванням іншого, та одночасно були зручними у використанні, тобто не вимагали додаткових маніпуляцій при наливанні рідин і думок про можливість пошкодження або втрати деталей пляшки при її відкриванні, а також виключали необхідність контролювати щільність та властивості рідин що наливаються в пляшку. До технічних переваг запропонованої корисної моделі, у порівнянні з найближчого аналога, можна віднести: - розширення техніко-споживчих можливостей двовмісної пляшки за рахунок наявності пристрою з системою з чотирьох пружинних пробокфіксаторів; - підвищення зручності користування з тієї ж причини. До соціальних переваг запропонованого технічного рішення, у порівнянні з найближчим аналогом, можна віднести те, що при використанні даного пристрою зберігаються традиційні уявлення споживача про процес наливання рідини. 7 Комп’ютерна верстка Л. Купенко 43749 8 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Double-hollow bottle

Автори англійською

Buhaievska Yulia Yuriivna, Ihnatieva Viktoria Borysivna, Kafanova Alina Oleksandrivna

Назва патенту російською

Двухполостная бутылка

Автори російською

Бугаевская Юлия Юрьевна, Игнатьева Виктория Борисовна, Кафанова Алина Александровна

МПК / Мітки

МПК: B65D 1/04

Мітки: пляшка, двовмісна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-43749-dvovmisna-plyashka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Двовмісна пляшка</a>

Подібні патенти