Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Вакуумний вимикач, що містить ізоляційну основу, на якій закріплені електромагнітний рушій, забезпечений пружиною стискування, та контактний модуль, виконаний у вигляді дугогасильної камери з розміщеною у її порожнині розімкненою контактною парою, рухомий контакт якої забезпечений рухомим струмопідводом, кінематично з'єднаним з штоком електромагнітного рушія, а нерухомий контакт забезпечений нерухомим струмопідводом, що встановлені з можливістю замикання і розмикання контактів, а також контактну колодку, електрично з'єднану з відповідними контактами, який відрізняється тим, що вільний торець штока електромагнітного рушія дотикається до вільного торця рухомого струмопідводу рухомого контакту, а шток електромагнітного рушія, контакти у дугогасильній камері, рухомий струмопідвід та пружина стискування встановлені співвісно.

2. Вакуумний вимикач за п. 1, який відрізняється тим, що основа забезпечена засобами кріплення до неї додаткового контактного модуля.

Текст

1. Вакуумний вимикач, що містить ізоляційну основу, на якій закріплені електромагнітний рушій, забезпечений пружиною стискування, та контактний модуль, виконаний у вигляді дугогасильної камери з розміщеною у її порожнині розімкненою контактною парою, рухомий контакт якої забезпечений рухомим струмопідводом, кінематично з'єд 3 ється на пластину, встановлену на поворотному ізоляційному важелі; - для виключення перекосу якоря відносно полюсних наконечників сердечника у момент включення електромагніту у пристрої застосовано сферичну підвіску обертового важеля, що складається з двох металевих стійок, вкладишів з конічними заглибленнями, кульок, різьбових втулок та вкладишів; - для виключення тангенціального перекосу рухомого струмопідводу камери відносно нерухомого струмопідводу та його затирання у процесі включення - виключення застосована спеціальна (шарнірна) установка як рухомого струмопідводу на обертовому ричагу, так і нерухомого струмопідводу на ізольованому корпусі; - описана конструкція виконана у вигляді триполюсного вимикача. Перелічені недоліки суттєво ускладнюють конструкцію вимикача, знижують його надійність, ускладнюють його експлуатацію і ремонт. У основу пропонованої корисної моделі поставлена задача створення такого вакуумного вимикача, який би був більш надійним, простим у виготовленні та у експлуатації. Поставлена задача вирішується за рахунок створення у пропонованому пристрої умов для окремого встановлення на його ізоляційній основі та регулювання рушія й контактного модуля. Пропонований, як і відомий вакуумний вимикач, містить ізоляційну основу, на якій закріплені електромагнітний рушій, забезпечений пружиною стисткування, та контактний модуль, виконаний у вигляді дугогасильної камери з розміщеною у її порожнині розімкненою контактною парою, рухомий контакт якої забезпечений рухомим струмопідводом, кінематичне з'єднаним з штоком електромагнітного рушія, нерухомий контакт забезпечений нерухомим струмопідводом, що встановлені з можливістю замикання і розмикання контактів, а також клемну колодку, електричне з'єднану з відповідними контактами, а, відповідно до винаходу, вільний торець штоку електромагнітного рушія дотикається до вільного торця рухомого струмопідводу рухомого контакту, а шток електромагнітного рушія, контакти у дугогасильній камері, рухомий струмопідвід та пружина стискування встановлені співвісно. Ще одною особливістю пропонованого вакуумного вимикача є і те, що основа забезпечена засобами кріплення до неї додаткового контактного модуля. Пропонована конструкція надає можливість для встановлення в ізоляційному корпусі дугогасильної камери контактів із заданим зазором між ними, який забезпечує визначений режим роботи контактного з'єднання. При цьому рухомий і нерухомий струмопідводи підключені до відповідних зовнішніх виводів контактної колодки, встановленої на ізоляційному корпусі, а контактний модуль, що включає вакуумну дугогасильну камеру з контактами, рухомим і нерухомим струмопідводами є окремим самостійним блоком. Електромагнітний рушій також є самостійним блоком, виконаним у вигляді електромагніта, шток 43520 4 якого не жорстко з'єднаний з рухомим струмопідводом. При цьому конструкція дозволяє встановити робочий і додатковий рухи (провал) якоря до магнітопровода завдяки застосуванню у конструкції перетискувального пристроя і орієнтування важеля рушія. Окреме встановлення дугогасильної камери і рушія на основі, відсутність жорсткого контакту між штоком рушія і рухомим струмопідводом, практично виключає затирання рухомих елементів і вплив перекосів на роботу контактів, що підвищує надійність роботи пропонованого вимикача. Суть пропонованої корисної моделі пояснюється схематичними кресленнями. На фіг.1 зображений вакуумний вимикач однополюсного виконання (вид збоку); на фіг. 2 - вид зверху на вакуумний вимикач однополюсного виконання; на фіг. 3 - вид А на вакуумний вимикач з фіг. 1; на фіг. 4 - вид зверху на вакуумний вимикач двополюсного виконання; на фіг. 5 - вид Б на вакуумний вимикач за фіг. 4; на фіг. 6 - вид зверху на вакуумний вимикач триполюсного виконання; на фіг. 7 - вид В на вакуумний вимикач за фіг. 6; на фіг. 8 - блок вакуумної дугогасильної камери; на фіг. 9 - електромагнітний рушій (поздовжній розріз); на фіг. 10 - переріз Г-Г електромагнітного рушія за фіг. 9. Пропонований вакуумний вимикач (фіг.1) містить контактний модуль 1, розташований на основі 2. На основі 2 також встановлені елементи кріплення 3 вимикача (фіг. 2), електромагнітний рушій з електромагнітом 4, важіль 5 рушія з додатковими контактами 6. Контактний модуль (фіг. 8) містить вакуумну дугогасильну камеру 7, в порожнині якої встановлені розведені на заданий зазор контакти. Згаданий зазор забезпечений встановленою ззовні камери 7 пружиною стискування 8, що одним торцем опирається на корпус 9 камери 7, а другим торцем через шайбу 10 за допомогою гайок 11 встановлена на рухомому струмопідводі 12 камери 7. При цьому величина зазору між контактами у камері 7 забезпечується ступенем стискування встановленої пружини 8. Нерухомий струмопідвід 13 у камері 7 закріплений на зовнішньому виводі 14 клемної колодки, а рухомий струмопідвід 12 камери 7, з'єднаний гнучким сполученням 15 із зовнішнім виводом 16 клемної колодки, встановленої на ізоляційному корпусі 17, що закріплений на основі 2. Електромагнітний рішій вимикача виконаний у вигляді електромагніта 4 з обмоткою, встановленою на магнітопроводі (фіг.9), шток 18 якого з'єднаний з рухомим струмопідводом 12 камери 7. Стикування упора штоку 18 з рухомим струмопідводом 12 камери 7, встановлення робочого і додаткового рухів (провалу) якоря 19, прилягання якоря 19 до шайби 20 сердечника 21 забезпечується застосуванням у електромагніті 4 перетискувального пристрою 22. На зовнішній поверхні 23 якоря 5 19 виконаний виступ 24 (фіг.9) прямокутної чи квадратної форми 25 (фіг. 10). Внутрішня поверхня 26 кришки 27 (фіг.9) має відповідну прямокутну чи квадратну форму 28 (фіг. 10). Вільний торець рухомого штоку 18 електромагнітного рушія дотикається до вільного торця рухомого струмопідводу 12 рухомого контакту. Шток 18 електромагнітного рушія, контакти у дугогасильній камері 7, рухомий струмопідвод 12 та пружина стискування 8 встановлені у конструкції співвісно. Пропонований вакуумний вимикач працює так. Попередньо за допомогою пружини стискування 8 встановлюють заданий зазор між контактами, шляхом регулювання ступеню стискування пружини 8. Зовнішні виводи вимикача 14 і 16, встановлені на клемній колодці підключають до електричної мережі у відповідності до електричної схеми дистанційного управління електричними приводами /не показана/ і включають джерело живлення. Під час подання електричного струму на обмотку 43520 6 електромагніта 4 шток 18 електромагнітного рушія стискує пружину стискування 8, що приводить до замикання контактів у порожнині дугогасильної камери 7. При відсутності струму у обмотці електромагніта 4 під дією пружини стискування 8 між контактами у камері 7 відновлюється заданий зазор і електрична мережа розривається. Завдяки окремому встановленню блоку 1 дугогасильної камери 7 і рушія на основі 2 і відсутності жорсткого контакту між рухомим штоком 18 рушія і рухомим струмопідводом 12, виключаються перекоси і затирання рухомих елементів, що підвищує надійність роботи пропонованого вимикача. Пропонований вакуумний вимикач, окрім сказаного, дозволяє розмістити на основі 2 один і більше окремих модулів 1 з електромагнітними рушіями, тобто створити вимикач вакуумний однополюсний - фіг.1; 2; 3; двополюсний - фіг. 4; 5; триполюсний - фіг.6; 7, або ж п'ятиполюсний, наприклад, для реверсора. 7 Комп’ютерна верстка І.Скворцова 43520 8 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Vacuum circuit breaker

Автори англійською

Smirnov Yurii Iosypovych, Chernyshov Serhii Ivanovych, Skorokhod Valerii Volodymyrovych, Yakovliev Viacheslav Mykhailovych, Solopikhin Dmytro Pavlovych

Назва патенту російською

Вакуумный выключатель

Автори російською

Смирнов Юрий Иосифович, Чернышов Сергей Иванович, Скороход Валерий Владимирович, Яковлев Вячеслав Михайлович, Солопихин Дмитрий Павлович

МПК / Мітки

МПК: H01H 33/66

Мітки: вимикач, вакуумний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-43520-vakuumnijj-vimikach.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вакуумний вимикач</a>

Подібні патенти