Спосіб визначення впливу біологічно активних речовин на функціональний стан проксимальних канальців нирок

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення впливу біологічно активних речовин на функціональний стан проксимальних канальців нирок при пошкодженні латеральних ядер перегородки мозку, який відрізняється тим, що визначають зміни інтенсивності транспорту іонів натрію за показником їх реабсорбції в проксимальному відділі нефрону тварин із зруйнованими латеральними ядрами перегородки мозку після внутрішньочеревинного введення лідокаїну.

Текст

Спосіб визначення впливу біологічно активних речовин на функціональний стан проксимальних канальців нирок при пошкодженні латеральних ядер перегородки мозку, який відрізняється тим, що визначають зміни інтенсивності транспорту ІОНІВ натрію за показником їх реабсорбції в проксимальному ВІДДІЛІ нефрону тварин із зруйнованими латеральними ядрами перегородки мозку після внутрішньоочеревинного введення лідокашу Винахід відноситься до галузі медицини, а саме нефрології, і може бути використаним в експериментальних дослідження та лікувальних закладах для визначення впливу біологічно активних речовин і лікарських препаратів для кількісної оцінки функціонального стану проксимальних канальців нирок Задачею винаходу є розробка способу оцінки впливу пошкодження латеральних ядер перегородки мозку на функціональний стан проксимальних канальців нирок за дії лідокашу з визначенням ролі центральної нервової системи в розвитку розладів функції нирок з встановленням критеріїв кількісної біохімічної оцінки початкових уражень проксимального відділу нефрона Оцінка функціонального стану проксимального відділу нефрона необхідна для визначення змін канальцевої реабсорбції основного катіона плазми крові - натрію (Наточин Ю В Выделение Физиология почки // В кн Физиология человека Под ред В М Покровского и Г Ф Коротько -М Медицина- 1997- Т 2 - С 141-181) Така оцінка проводиться для визначення дії гормонів, інгібіторів та інших чинників регуляції, лікових засобів на різні системи і структури, за якої порушуються функції нирок (Шюк О Функциональное исследование почек - Прага, Авиценум - 1982-322 с ) внаслідок пошкодження різних ланок центральної і периферичної регуляції beek A , Van Heenkhnize J J , Wortel J , Buys R M A diural rhythm of stimulatory input to the hypotalamopituitan-adrenal system as revealed by timed intrahypothalamic administration of the vasopressm V, antagonist//J Neurosci-1996 -V 16,-317-P 55555565, Wilson RW, Weremg M , Green R The effect of luminary applied K+-H+ ATPhase inhibitors on potassium transport in the proximal convoluted tubule of the anaesthetized rat [Pap ] Sci Meet Physiol Soc (19-21 Dec, 1994, Birmengham) // Physiol Proc 1995- № 483 - P 174) Проте такі методи вимагають проводити оперативні втручання на нирках та структурах мозку і тому є досить важкими у Вплив центральних структур на функцію проксимальних канальців вивчають за умов безпосереднього введення вазопресину в супрахіазматичні ядра, гіпоталамус або шлуночки мозку (Kals вш виконанні, як в експерименті, так і в КЛІНІЦІ ВІДОМИЙ ГІСТОЄНЗИМОХІМІЧНИЙ метод визна чення пошкодження ниркових канальців (Роговий Ю Є , Гоженко А І , Магаляс В М Спосіб визначення пошкоджень ВІДДІЛІВ нефрону - Патент на винахід України UA № 19211) Проте недоліком цього методу полягає в тому, що визначення пошкодження ниркових канальців необхідне приготування ГІСТОЛОГІЧНИХ зрізів тканини нирок з подальшим енЗИМОХІМІЧНИМ вивченням, що досить проблематичним за відсутності необхідного обпадання та реактивів, а в КЛІНІЧНИХ умовах постає питання ДОЦІЛЬ НОСТІ біопсії тканини нирок у хворих Запропонований спосіб полягає у визначенні реабсорбції натрію в проксимальних канальцях у щурів з інтактними та пошкодженими латеральними ядрами перегородки мозку для оцінки змін проксимальної реабсорбції катіона після внутрішньоочеревинного введення лідокашу в дозі 25 мг/кг маси тіла за 24 та 2 години до водного навантажен со 43492 ня Опису застосування лідокашу в якості біологічно активної речовини для визначення впливу на проксимальні канальці не знайдено Водночас відомо, що місцевий анестетик лідокаш стимулює секрецію вазопресину, гальмує синтез ацетилхоліну, йому притаманна антиаритмічна дія (Галенко-Ярошевский П А , Уваров А В , Галыго Д С и др Влияние суфана, лидокаина и их сочетание на течение ранних окклюзионных и реперфузионных аритмий у кошек//Бюл Экс Биол и мед -1997 Т 123, № 5 - С 545-547), тобто він впливає на чинники регуляції функції нирок, проксимальних канальців зокрема, що дає можливість оцінювати ступінь розладів проксимальної реабсорбції ІОНІВ натрію, що стались через центральні впливи Внутрішньоочеревинне ведення лідокашу сприяє кращому і більш рівномірному всмоктуванню препарату через збільшення поверхні дотику до слизових оболонок, завдяки чому препарат діє ефективніше ніж за підшкірного та внутрішньом'язевого введення Порушення в проксимальних відділах канальців нефрону відносять до дуже чутливих стосовно пошкодження (Гоженко А И Энергетическое обеспечение основных почечных функций и процессов в норме и при повреждении почек Автореф дис докт мед наук Киев, 1987, с 38) їх визначають на підставі аналізу кількісної біохімічної оцінки показників проксимальної реабсорбції ІОНІВ натрію У разі зменшення інтенсивності проксимального транспорту ІОНІВ натрію за умов пошкодження структур лімбічної системи і введення біологічно активних речовин або лікарських препаратів констатують порушення цих функцій нирок, які є більш ранніми проявами пошкодження проксимального канальця нефрону За даною методикою проведені експериментальні досліди у 32 білих щурів з пошкодженими структурами перегородки мозку, в яких за дії лідокашу спостерігали зменшення проксимальної реабсорбції юну натрію та зміни інших показників ниркового транспорту катіона (таблиця) Зміни ниркового транспорту натрію у щурів із зруйнованою латеральною ділянкою перегородки мозку за дії лідокашу (х ± Sx) Показники Контроль п = 10 Концентрація натрію в сечі, ммоль/л 0,35±0,03 Екскреція натрію, ммоль/2 год Кліренс натрію, мл/2 год 1,38±0,12 0,010±0,003 Зруйнування ЛЯПМ Зруйнування ЛЯПМ+ 1 група п = 12 лідокаїн 2 група п = 10 1,04±0,09 Р

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Zabolotna Liudmyla Vasylivna, Kukharchuk Oleksandr Leonidovych, Mahalias Viktor Mykolaiovych, Moldovan Vasyl Ivanovych

Автори російською

Заболотная Людмила Васильевна, Кухарчук Александр Леонидович, Магаляс Виктор Николаевич, Молдован Василий Иванович

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/48, A61B 5/20

Мітки: активних, канальців, впливу, спосіб, функціональний, визначення, проксимальних, стан, біологічно, речовин, нирок

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-43492-sposib-viznachennya-vplivu-biologichno-aktivnikh-rechovin-na-funkcionalnijj-stan-proksimalnikh-kanalciv-nirok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення впливу біологічно активних речовин на функціональний стан проксимальних канальців нирок</a>

Подібні патенти