Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Упор, що опускається, для зупинки металу, який рухається по рольгангу, що складається з плити, яка переміщується в напрямних станини та зв'язана з приводом переміщення підоймової системи, а також амортизаторів, які взаємодіють з плитою з того її боку, де упирається метал, який відрізняється тим, що його обладнано комплектом тарілчастих пружин, розміщених з того боку плити, яка протилежна амортизаторам, а підоймова система обладнана котками, розміщеними на кінцях важелів, що взаємодіють з плитою, при цьому напрямні станини виконані у вигляді неприводних роликів, а привід переміщення плити винесено з робочої зони.

2. Упор, що опускається, по п.1 який відрізняється тим, що поверхня станини, яка взаємодіє з плитою при її опусканні, обладнана змінними накладками.

Текст

1 Упор, що опускається, для зупинки металу, який рухається по рольгангу, що складається з плити, яка переміщується в напрямних станини та звязана з приводом переміщення підоймової системи, а також амортизаторів, які взаємодіють з плитою з того и боку, де упирається метал, який відрізняється тим, що його обладнано комплектом тарілчастих пружин, розміщених з того боку плити, яка протилежна амортизаторам, а підоймова система обладнана котками, розміщеними на кінцях важелів, що взаємодіють з плитою, при цьому напрямні станини виконані у вигляді неприводних роликів, а привід переміщення плити винесено з робочої зони 2 Упор, що опускається, по п 1 який відрізняється тим, що поверхня станини, яка взаємодіє з плитою при її опусканні, обладнана змінними накладками Винахід належить до металургійного виробництва, а саме до прокатного устаткування і може бути використаний в ЛІНІЯХ прокатних станів для зупинки металу, що рухається по рольгангу Існують упори, що містять корпус з поворотною С-образною упорною плитою, що приводиться в дію від гідроциліндра і встановлюється на горизонтальному валу та пружні елементи (А с СРСР № 1069895, МКИ В21В39/14) На упорній плиті і на горизонтальному валу жорстко закріплені важелі, причому, важелі, що закріплені на горизонтальному валу, шарнірно з'єднані за допомогою загальної осі зі штоком гідроциліндра, який установлено на корпусі, і через пружні елементи - з важелями упорної плити Крім того, кожний пружний елемент обладнано тягою, з розташованою на ній пружиною, яка взаємодіє з корпусом гідроциліндра, поршень якого нерухомо закріплено на згаданій тязі Для захисту упора від влучення окалини передбачено кожух Силовий циліндр привода поворотної плити встановлено на корпусі У таких пристроях упора досягнута їхня компактність, а також точність зупинки прокату різної маси, але не забезпечуються оптимальні умови для поглинання енергії удару У результаті їхньої зайвої твердості пружного елемента щодо маси металу підвищуються динамічні навантаження на деталі упора, що знижує прокатних станов - М Металургия, 1969 -С 140, мал 214 Це найбільш близьке технічне рішення прийняте за прототип Виконано цей упор, що опускається, у вигляді масивної плити, яка спирається знизу на пружинні амортизатори Підйом та опускання плити відбувається за допомогою пневматичного приводу та контргруза через підоймову систему У такому пристрої удар металу, що рухається, сприймає упорна сталева плита Жива сила удару поглинається пружною деформацією масивної плити та чотирма пружинними амортизаторами Амортизатори поглинають удар, після чого відбувається відкидання металу від упорної плити і повернення її в задане робоче положення, при цьому підвищуються динамічні навантаження на деталі упора, що знижує їхню ДОВГОВІЧНІСТЬ У контактних зонах підоймової системи при ПІДЙОМІ плити з виключеним пневмоприводом, а їхню ДОВГОВІЧНІСТЬ Частково зазначений недолік усувається в упорі, конструкція якого описана в книзі А А Корольова Конструкция и расчет машин и механизмов також у напрямних станини при ПІДЙОМІ ПЛИТИ та и опусканні, виникає тертя ковзання, що призводить до зносу деталей у контактних зонах, а це знижує їхню ДОВГОВІЧНІСТЬ Таким чином, недоліком описаного рішення є низька надійність упора в цілому через недовговічність окремих його деталей та вузлів В основу винаходу поставлене завдання створити пристрій, який забезпечив би підвищення ДОВГОВІЧНОСТІ вузлів упору, що опускається 00 ю 42582 Це завдання вирішується за рахунок технічного результату, який полягає в зниженні динамічного навантаження на деталі упора Для досягнення зазначеного результату упор, що опускається, для зупинки металу на рольгангу, який містить плиту, що переміщується в напрямних станини і зв'язану з приводом переміщення підоймової системи, а також амортизатори, які взаємодіють з плитою з того и боку, де упирається метал, ВІДПОВІДНО до винаходу, обладнано комплектом тарілчастих пружин, які розміщені з того боку плити, яка протилежна амортизаторам, а підоймова система обладнана котками, які розміщені на кінцях важелів, що взаємодіють із плитою, при цьому напрямні станини виконані у вигляді неприводних роликів, а привід переміщення плити винесено з робочої зони Крім того, поверхня станини, яка взаємодіє з плитою при її опусканні, обладнана змінними накладками Унаслідок порівняльного аналізу запропонованого технічного рішення з прототипом виявлено, що вони мають загальні ознаки - плита, що переміщується в напрямних станини, - привід переміщення плити, - підоймова система, - амортизатори, які взаємодіють з плитою, і ВІДМІТНІ ознаки - з боку плити, яка протилежна амортизаторам, розміщено комплект тарілчастих пружин, - на кінцях важелів, які взаємодіють із плитою, установлені котки, - поверхня станини, яка взаємодіє з плитою при и опусканні, обладнана змінними накладками, - напрямні станини виконані у вигляді неприводних роликів, - привід переміщення плити винесено з робочої зони Таким чином, запропонована конструкція упора, що опускається, має нові конструктивні елементи, нові зв'язки вузлів і деталей та нові форми виконання елементів і вузлів Між сукупністю істотних ознак запропонованого винаходу та досягнутим технічним результатом є причинно-наслідковий зв'язок Забезпечення упора комплектом тарілчастих пружин надає оптимальні умови для поглинання енергії удару, частка живої сили розподіляється і на них Зменшується потенційна енергія стиску пружин, знижується динамічне навантаження на них, що робить їх більш довговічними Завдяки розміщенню тарілчастих пружин з того боку плити, яка протилежна наявним амортизаторам, при поверненні металу в задане робоче положення, компенсується зворотна сила удару, що створює додаткове амортизування, та зменшує, тим самим, динамічне навантаження на взаємодіючі деталі, а це підвищує їхню ДОВГОВІЧНІСТЬ Установлення на кінцях важелів котків, що взаємодіють із плитою, дозволяє замінити тертя ковзання на тертя катання, що знижує тертя деталей у контактних зонах, а це підвищує їхню ДОВГОВІЧНІСТЬ При опусканні плити, поверхня станини, що контактує з нею зазнає удару, при якому обидві поверхні деформуються Щоб підвищити ДОВГОВІЧ НІСТЬ плити і станини, поверхня станини обладнана змінними накладками Виконання напрямних станини у вигляді неприводних роликів, дозволяє замінити тертя ковзання на тертя катання при ПІДЙОМІ та опусканні плити упора Це зменшує тертя деталей у контактних зонах, що підвищує їхню ДОВГОВІЧНІСТЬ Винесення привода переміщення з робочої зони, захищає його від влучення окалини, що підвищує Й Г ДОВГОВІЧНІСТЬ ОО Таким чином, за рахунок додаткового амортизування та зменшення тертя в контактних зонах, знижується динамічне навантаження на деталі упора, що підвищує його ДОВГОВІЧНІСТЬ В цілому Виключення з зазначеної сукупності ВІДМІТНИХ ознак хоча б одного не забезпечує досягнення нової якості - підвищення ДОВГОВІЧНОСТІ упора в цілому Запропоноване технічне рішення не відоме з рівня техніки, тому воно є новим Технічне рішення має винахідницький рівень, тому що запропоноване конструкторське виконання упора, що опускається, для фахівців явним чином не випливає з рівня техніки Запропоноване технічне рішення промислово застосовне, тому що виготовлення його в умовах ЗАТ «НКМЗ», не викликає труднощів 3 використанням запропонованого технічного рішення розроблено робочий проект МНЛЗ, м Єнакієво Таким чином, запропонованому технічному рішенню може бути наданий правовий захист, тому що воно є новим, має винахідницький рівень і промислово застосоване, тобто відповідає всім критеріям винаходу Конструкція упора наведена на фіг 1, 2 Упор, що опускається, складається з корпуса 1, плити 2 з виступами, яка переміщується по напрямних, що виконані у вигляді неприводних роликів 3 Переміщення плити 2 здійснюється приводом, який виконано у вигляді пневмоциліндра 4 через підоймову систему 5, у вигляді вала 6, на котрому розміщені важелі 7, КІНЦІ ЯКИХ обладнані котками 8, що контактують з плитою 2 Пнемоциліндр 4 підоймової системи 5 винесено з робочої зони Його встановлено у корпусі 1 на цапфах 9 Вал 6 підоймової системи 5 з'єднано зі штоком 10 пневмоциліндра 4 Усередині корпуса 1 з того боку плити 2, де упирається метал, розташовані амортизатори 11, які виконані у вигляді стакана 12 та гільзи 13, що взаємопов'язані зі штоком 14 Усередині стакана 12 розташовано комплект пружин стиску 15 З боку плити 2, що протилежний тому, де упирається метал, встановлено комплекти тарілчастих пружин 16 Поверхня корпуса 1, яка взаємодіє з виступами плити 2 при и опусканні, обладнана змінними накладками 17 Упор, що опускається, працює таким чином Заготовка на великій швидкості рухається по рольгангу При необхідності зупинки заготовки, оператором подається команда на виключення пневмоциліндра 4 За допомогою підоймової системи 5 плиту 2 підіймають у робоче (крайнє верхнє) положення по напрямних 3 корпуса 1 Заготовка переміщується по рольгангу та б'ється об плиту 2 Енергія удару заготовки гасить 42582 ся амортизаторами 12 Удар зворотного ходу плити 2 гаситься комплектом тарілчастих пружин 16, розташованих з боку плити 2, що протилежний тому, де упирається метал При цьому підоймова система 5 контактує з плитою 2 за допомогою котків 8, які встановлені на кінцях важелів 7 За командою датчика амортизаторів 11 плита 2 опускається При цьому виступи плити 2 взаємодіють зі змінними накладками 17 ФІГ. 1 42582 Фіг. 2 ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Киів-133, бульв Лесі Українки, 26 (044)295-81-42, 295-61-97 Підписано до друку Обсяг обл -вид арк 2002 р Формат 60x84 1/8 Тираж 50 прим Зам УкрІНТЕІ, 03680, Киів-39 МСП, вул Горького, 180 (044) 268-25-22

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Support for stopping of metal

Автори англійською

Hrytsenko Serhii Anatoliovych, Chapskyi Serhii Anatoliovych, Kalashnykov Andrii Anatoliovych, Mukhin Volodymyr Ivanovych, Romanenko Vitalii Volodymyrovych

Назва патенту російською

Опускающийся упор для остановки металла

Автори російською

Гриценко Сергей Анатольевич, Чапский Сергей Анатольевич, Калашников Андрей Анатольевич, Мухин Владимир Иванович, Романенко Виталий Владимирович

МПК / Мітки

МПК: B21B 39/14

Мітки: зупинки, упор, металу, опускається

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-42582-upor-shho-opuskaehtsya-dlya-zupinki-metalu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Упор, що опускається, для зупинки металу</a>

Подібні патенти