Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Патрон-бойовик для зворотного способу ініціювання шпурових зарядів, що містить патрон вибухової речовини й електродетонатор із детонаторними проводами, що відрізняється тим, що електродетонатор розміщений у середній третині довжини патрона вибухової речовини.

Текст

Патрон-бойовик для зворотного способу ініціювання шпурових зарядів, що містить патрон вибухової речовини й електродетонатор із детонаторними проводами, що відрізняється тим, що електродетонатор розміщений у середній третині довжини патрона вибухової речовини Даний винахід відноситься до області гірської справи і може бути використаним при буропідривній технології проведення гірських виробіток Відомий патрон-бойовик для зворотного способу ініціювання зарядів при електричному висадженні, що складається з патрона вибухової речовини (ВР) і електродетонатора Порядок робіт при виготовленні патрона-бойовика такий Наколкою, дерев'яною або виготовленою з металу, який не дає іскри, роблять у торці патрона по його осі поглиблення, не розгортаючи паперову оболонку У це поглиблення вводять електродетонатор на усю його довжину, а потім патрон ВР обв'язують, накидуючи на нього петлю з детонаторних проводів (Єдині правила безпеки при вибухових роботах Київ, «Норматив», 1992) Обв'язування повинне бути зроблене обережно, щоб не зашкодити ізоляції на детонаторних проводах, але в той же час надійно, щоб при заряджанні шпурів електродетонатор не вийшов із поглиблення патронабойовика ких виробіток на руднику їм К Лібкнехта Вибухова справа Збірник № 51/8, М, 1963, с 295-299) третім від дна шпура Дно гільзи електродетонатора спрямовано до устя шпура Роль зм'якшуючої подушки виконують пасивні патрони (два патрони), що розташовуються між патроном-бойовиком і дном шпура Ця конструкція прийнята як прототип Порядок робіт при виконанні цього заряду такий Спочатку для створення зм'якшуючої подушки в шпур уводять два пасивних патрони застосовуваної ВР Потім ВВОДИТЬСЯ патрон-бойовик так, щоб торець патрона, у який вставлений електродетонатор, упритул ПІДІЙШОВ до зм'якшуючої подушки Після ЦЬОГО ВВОДЯТЬ у шпур пасивні патрони основної частини заряду У останню чергу роблять набійку шпура Шпуровий заряд такої конструкції працює так При вмиканні струму спрацьовує електродетонатор, що ІНІЦІЮЄ вибухову речовину патронабойовика Виникаюча при цьому детонаційна хвиля переміщається по ВР патрона-бойовика від електродетонатора в напрямку до основної частини заряду Велика частина енергії, що виділяється від вибуху патрона-бойовика переміщається також у напрямку до основної частини заряду й ІНІЦІЮЄ її У протилежну сторону, тобто убік до патронів зм'як шуючої подушки йде ослаблений імпульс, що не завжди може викликати детонацію цих патронів Крім того, при застосуванні в якості зм'якшуючої подушки пасивних патронів ВР з'являється додатково стик патрона-бойовика з патроном, прийнятим для створення зм'якшуючої подушки, що розташований другим від дна шпура Ці патрони в стику розділяються прошарком зім'ятого пергаментного паперу товщиною 10-12 мм Цей прошарок є серйозною перешкодою для ініціального імпульсу, що вже ослабленим йде від патрона-бойовика у бік патрона зм'якшуючої подушки Спільний При зворотному способі ініціювання патронбойовик повинний бути розташований першим від дна шпура Дно гільзи електродетонатора повинно бути спрямоване до устя шпура Недоліком цієї конструкції є те, що при розташуванні патрона-бойовика першим від дна шпура між патроном-бойовиком і дном шпура немає зм'як шуючої подушки і торець патрона-бойовика детонатором контактує з породами дна шпура При такому положенні патрона-бойовика випадкова необережність одного з заряджаючих може призвести до важкого групового нещасного випадку Найбільш близьким за технічною сутністю і досягаємим ефектом до даного винаходу є шпуровий заряд, у якому патрон-бойовик розташований (Гагауз Ф Г, НІКІТІН І П , Федоренко ПІ та ш До свід ведення вибухових робіт при проходці гірсь 42247 вплив цих двох недоліків на патрони змякшуючої подушки є причиною того, що ці патрони як правило не детонують, залишаються в стаканах Що стосується впливу прошарку зім'ятого пергаментного паперу між ВР двох суміжних патронів на передачу детонації, то треба відзначити таке При застосуванні стандартних патронів амоніту скального № 1 пресованого, дуже часто спостерігалися випадки, коли не всі патрони цієї потужної ВР у шпурових зарядах детонували І майстрипідривники при заряджанні шпурів за вказівкою начальників ділянок, порушуючи правила безпеки, зривали з торців патронів зім'ятий пергаментний папір Після проведення цієї операції випадків, щоб патрони ВР не детонували не спостерігалося У основу винаходу поставлена задача удосконалення конструкції патрона-бойовика для шпурових зарядів за рахунок розміщення електродетонатора в середній третині довжини патронабойовика, що забезпечує високу безпеку виконання робіт із заряджання шпурів, а також реалізацію зворотного способу ініціювання шпурових зарядів Поставлена задача вирішується за рахунок того, що патрон-бойовик для зворотного способу ініціювання шпурових зарядів містить патрон вибухової речовини й електродетонатор із детонаторними проводами, згідно з винаходом електродетонатор розміщений у середній третині довжини патрона вибухової речовини Розміщення електродетонатора в середній третині довжини патрона-бойовика для зворотного способу ініціювання шпурових зарядів дозволяє безпосередньо в самому патроні створювати зм'як шуючі подушки довжиною 100 мм одночасно з двох боків електродетонатора без застосування додаткових патронів вибухової речовини Застосування запропонованої конструкції патрона-бойовика дозволяє при високій безпеці робіт розширити область застосування зворотного способу ініціювання шпурових зарядів Поширити також на пряме ініціювання зарядів, що надзвичайно широко застосовується в нашій країні, і забезпечити при цьому високу безпеку і надійність вибухових робіт Сутність винаходу пояснюється фіг 1, де показаний патрон вибухової речовини в розрізі з поглибленням, виконаним для розміщення в ньому електродетонатора при виготовленні патронабойовика для зворотного способу ініціювання шпурових зарядів На фіг 2 показаний загальний вид патрона-бойовика для зворотного способу ініціювання шпурових зарядів, на фіг 3 - вид східчастої форми наколки для виконання поглиблення для розміщення електродетонатора в патроні ВР Патрон-бойовик для зворотного способу ініціювання шпурових зарядів запропонованої констру кції складається із звичайного патрона (довжиною 270-300 мм), оболонка якого виготовлена з пергаментного паперу 1 і покрита парафіном Торці патрона обмежені зім'ятостями пергаментного паперу 2 товщиною 5-6 мм У середній третині довжини патрона 3 виконане поглиблення 4 для розміщення електродетонатора 5, устя 6 поглиблення 4 Поглиблення 4 виконується наколкою східчастої форми 7, виготовленої з металу, що не дає іскри Для притиснення детонаторних проводів 8 використовується кільцевий пасок 9 Порядок робіт при виготовленні патронабойовика запропонованої конструкції У середній третині довжини патрона 3 наколкою 7 виконують поглиблення 4, у яке вводиться електродетонатор 5 на повну його довжину При невеликому натисненні пальцями на оболонку 1 патрона в устя 6 поглиблення 4 частки порошкоподібної вибухової речовини, змішуючись закривають устя 6 поглиблення 4, надійно затискають електродетонатор 5 у патроні вибухової речовини Крім того, для більшої надійності закріплення електродетонатора 5 у патроні-бойовику і притиснення детонаторних проводів 8 до нього на середню частину 3 довжини патрона надягається поліетиленовий кільцевий пасок 9 довжиною 100-150 мм При заряджанні патрон-бойовик для зворотного способу ініціювання зарядів вводиться в шпур першим так, щоб дно гільзи електродетонатора було спрямовано до устя шпура Потім у шпур вводяться ІНШІ патрони заряду і виробляється набійка шпура Патрон-бойовик запропонованої конструкції працює таким чином При вмиканні струму спрацьовує електродетонатор, що ІНІЦІЮЄ вибухову речовину патрона-бойовика, що подає собою єдину конструкцію Енергією останнього ІНІЦІЮЄТЬСЯ увесь шпуровий заряд Таке розміщення електродетонатора в патроні-бойовику дозволяє створити безпосередньо в самому патроні-бойовику з двох боків електродетонатора зм'якшуючі подушки достатнього розміру, щоб при зворотному способі ініціювання надійно охороняти електродетонатор, що утримується в патроні-бойовику, від контактування з породами дна шпура Це рішення забезпечує також підвищення безпеки робіт із заряджання шпурів при прямому способі ініціювання зарядів, тому що виключає контактування набійника з електродетонатором Таким чином, розміщення електродетонатора в середній третині довжини патрона-бойовика дозволяє обмежити його зм'якшуючими подушками з обох боків без застосування додаткових патронів ВР 42247 ФІГ. 1 Фіг. 2 Фіг. З 42247 ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Киів-133, бульв Лесі Українки, 26 (044)295-81-42, 295-61-97 Підписано до друку Обсяг обл -вид арк 2002 р Формат 60x84 1/8 Тираж 50 прим Зам УкрІНТЕІ, 03680, Киів-39 МСП, вул Горького, 180 (044) 268-25-22

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Live cartridge for back method of initiation of blast-hole charges

Автори англійською

Hudz Oleksandr Hryhorovych, Shevtsov Mykola Romanovych, Kupenko Ivan Volodymyrovych, Pudak Vitalii Ivanovych

Назва патенту російською

Патрон-боевик для обратного способа инициирования шпуровых зарядов

Автори російською

Гудзь Александр Григорьевич, Шевцов Николай Романович, Купенко Иван Владимирович, Пудак Виталий Иванович

МПК / Мітки

МПК: F42B 3/103, F42B 3/195

Мітки: способу, патрон-бойовик, шпурових, зворотного, зарядів, ініціювання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-42247-patron-bojjovik-dlya-zvorotnogo-sposobu-iniciyuvannya-shpurovikh-zaryadiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Патрон-бойовик для зворотного способу ініціювання шпурових зарядів</a>

Подібні патенти