Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Ланка трака гусениці, що містить два трубчастих елементи, жорстко з'єднаних одним поздовжнім і двома торцевими елементами жорсткості, бігову доріжку, розміщену над першим торцевим елементом жорсткості, і асфальтохідний башмак, прикріплений за допомогою болтового з'єднання з внутрішнього боку до поздовжнього елемента жорсткості, на зовнішній поверхні якого виконане заглиблення під болт, яка відрізняється тим, що поздовжній елемент жорсткості розташований над трубчастими елементами і виконаний з плоскою зовнішньою поверхнею, піднятою до рівня бігової доріжки, заглиблення під болт зміщене до другого торцевого елемента жорсткості і має на дні канавку, направлену від отвору під болт до другого торцевого елемента жорсткості, причому з внутрішнього боку першого торцевого елемента жорсткості виконаний паз для установлення арматури асфальтохідного башмака.

2. Ланка за п. 1, яка відрізняється тим, що болт зафіксований за допомогою місцевого зминання фланця головки болта в канавку.

3. Ланка за п. 1, яка відрізняється тим, що заглиблення під болт виконане з боку поздовжнього елемента жорсткості з циліндричними стінками, а з протилежного боку дно заглиблення під болт сполучене з другим торцевим елементом жорсткості.

Текст

1 Ланка трака гусениці, що містить два трубчастих елементи, жорстко з'єднаних одним поздовжнім і двома торцевими елементами жорсткості, бігову доріжку, розміщену над першим торцевим елементом жорсткості, і асфальтохідний башмак, прикріплений за допомогою болтового Винахід стосується транспортного машинобудування, переважно гусеничних транспортних засобів, зокрема гусениць шарнірного типу Відома ланка трака гусениці, що містить два трубчастих елементи, жорстко з'єднаних один з одним за допомогою поздовжнього елемента жорсткості і двох торцевих елементів жорсткості Над одним із торцевих елементів жорсткості виконана бігова доріжка У заглибленні між трубчастими елементами розміщений знімний асфальтохідний башмак з пластинчастою арматурою, яка кріпить його до ланки Пластина арматури своєю напрямною частиною установлена в пазах, а фіксуючою частиною, виконаною у вигляді Г-подібного пелюстка, взаємодіє з опорним виступом, розташованим поза зоною опорної поверхні башмака (Авт свідоцтво СРСР №1724507 від 14 05 90 р, МКВ5 B62D 55/20) Недоліком відомого технічного рішення є недостатньо висока експлуатаційна СТІЙКІСТЬ, яка обумовлена тим, що в міру зносу грунтозачепів знижується надійність закріплення башмака із-за ВШ з'єднання з внутрішнього боку до поздовжнього елемента жорсткості, на ЗОВНІШНІЙ поверхні якого виконане заглиблення під болт, яка відрізняється тим, що поздовжній елемент жорсткості розташований над трубчастими елементами і виконаний з плоскою зовнішньою поверхнею, піднятою до рівня бігової доріжки, заглиблення під болт зміщене до другого торцевого елемента жорсткості і має на дні канавку, направлену від отвору під болт до другого торцевого елемента жорсткості, причому з внутрішнього боку першого торцевого елемента жорсткості виконаний паз для установлення арматури асфальтохідного башмака 2 Ланка за п 1, яка відрізняється тим, що болт зафіксований за допомогою місцевого зминання фланця головки болта в канавку 3 Ланка за п 1, яка відрізняється тим, що заглиблення під болт виконане з боку поздовжнього елемента жорсткості з циліндричними стінками, а з протилежного боку дно заглиблення під болт сполучене з другим торцевим елементом жорсткості о можливого сколення кромок грунтозачепів, що приводить до роз'єднання башмака з траком Крім того незахищеність масиву башмака грунтозачепами після зносу останніх приводить до низької тривкості другого і наступного комплектів башмака, а використовувана схема закріплення башмака вимагає підвищеної механічної обробки трака Найбільш близьким до технічного рішення, що заявляється, є ланка трака гусениці за авторським свідоцтвом СРСР №1404402 від 04 01 87 р , МКВ4 B62D 55/28 Відома ланка трака гусениці містить два трубчастих елементи, жорстко з'єднаних одним поздовжнім і двома торцевими елементами жорсткості Бігова доріжка у ВІДОМІЙ ланці розміщена над першим торцевим елементом жорсткості Асфальтохідний башмак прикріплений за допомогою болтового з'эднання з внутрішнього боку до поздовжнього елемента жорсткості На ЗОВНІШНІЙ поверхні поздовжнього елемента жорсткості виконане заглиблення під болт, яке сформовано протилежними ЗОВНІШНІМИ поверхнями трубчастих елементів і 42113 зовнішньою поверхнею поздовжнього елемента жорсткості, розміщеного між двома трубчастими елементами в площині, що проходить по поздовжнім осям останніх У заглибленні розташована прямокутна планка, опорна поверхня якої взаємодіє з ЗОВНІШНІМИ поверхнями трубчастих елементів На зазначену прямокутну планку через пружинну шайбу обпирається головка болта Асфальтохідний башмак виконаний з арматурою із трьох окремих частин, центральної і двох крайніх, розміщених у спільному гумовому масиві Прикріплюється асфальтохідний башмак до трака гусениці, зібраного із двох ланок, за допомогою двох болтів (по одному болту на кожну крайню частину арматури) У ВІДОМІЙ ланці трака гусениці мала ширина бігової доріжки приводить до збільшення контактного напруження, зносу і розкатки катків Конструкція трак, зібраний з двох ланок, і асфальтохідний башмак з арматурою, яка складається із трьох окремих частин, запресованих у пружний гумовий масив, не має потрібної жорсткості Тиск катка на бігові доріжки передається, в основному, на центральну частину арматури асфальтохідного башмака, залишаючи менше навантаженими крайні частини арматури асфальтохідного башмака Внаслідок недостатньо жорсткої конструкції трака буде відбуватися руйнування асфальтохідного башмака на стику його арматури і, як наслідок, втрата башмаків Таким чином, експлуатаційна надійність відомої ланки трака гусениці недостатня В основу винаходу поставлена задача удосконалення ланки трака гусениці, в якій шляхом нового виконання відомих вузлів ланки (бігових доріжок, заглиблення під болт), а також нового взаємного розташування відомих вузлів ланки (поздовжнього елемента жорсткості, заглиблення під болт) забезпечується підвищення експлуатаційної надійності ланки Вирішується поставлена задача в ланці трака гусениці, що заявляється, яка містить два трубчастих елементи, жорстко з'єднаних одним поздовжнім і двома торцевими елементами жорсткості, бігову доріжку і асфальтохідний башмак Бігова доріжка розміщена над першим торцевим елементом жорсткості Асфальтохідний башмак прикріплений за допомогою болтового з'єднання з внутрішнього боку до поздовжнього елемента жорсткості, на ЗОВНІШНІЙ поверхні якого виконане заглиблення під болт Ланка трака гусениці, що заявляється, відрізняється від прототипу таким чином Поздовжній елемент жорсткості розташований над трубчастими елементами і виконаний з плоскою зовнішньою поверхнею, піднятою до рівня бігової доріжки Заглиблення під болт зміщене до другого торцевого елемента жорсткості і має на дні канавку, направлену від отвору під болт до другого торцевого елемента жорсткості 3 внутрішнього боку першого торцевого елемента жорсткості виконаний паз для установлення арматури асфальтохідного башмака Додатковою ВІДМІННІСТЮ Є те, що болт зафіксований від самовільного відвернення через місцеве зминання фланця головки болта в канавку Ще однією ВІДМІННІСТЮ є виконання заглиблення збоку поздовжнього елемента жорсткості з циліндричними стінками, а з протилежного боку дно заглиблення під болт сполучене з другим торцевим елементом жорсткості Ланка трака гусениці, що заявляється, відрізняється від прототипу більш високою експлуатаційною надійністю Це обумовлено таким Поперше, забезпечена можливість збільшення ширини бігової доріжки, яка, на відміну від прототипу, розташована також і на плоскій ЗОВНІШНІЙ поверхні поздовжнього елемента жорсткості Завдяки цьому навантаження від катка перерозподіляється практично по всій довжині ланки По-друге, реакція ланки на нерівність грунту також перерозподіляється практично по всій довжині ланки, зважаючи на те, що ланка, що заявляється, на відміну від прототипу більш жорстка По-третє, заглиблення під болт займає меншу, ніж в прототипі, площу, зміщене до другого торцевого елемента жорсткості і заглиблене відносно бігової доріжки Внаслідок цього болт кріплення асфальтохідного башмака до ланки знаходиться в сприятливих для нього умовах динамічного навантаження розтягненнястиснення, і не зазнає зсувних навантажень У конструкції ланки, що заявляється, болт кріплення надійно зафіксований від самовільного відвернення в процесі експлуатації за допомогою частини фланця головки болта, заглибленої в канавку, а надійність кріплення арматури асфальтохідного башмака в пазу не залежить від ступеня зносу гумового масиву асфальтохідного башмака і грунтозачепів Під час установки арматури башмака в паз у торцевому елементі жорсткості і наступного затягування болта відбувається пружна деформація арматури, яка створює напружений стан у болтовому з'єднанні, перешкоджаючи відверненню болта додатково до зминання фланця болта Крім того, увігнутість арматури в сполученні зі спеціальним профілем перерізу, за клинчастою подібністю, забезпечують щільну посадку башмака в підошву ланки трака незалежно від сполучання допусків на розміри, які визначають геометрію підошви ланки трака, що також приводить до підвищення надійності кріплення башмака Таким чином, у ланці, що заявляється, відвернена втрата асфальтохідного башмака і наступне руйнування ланки трака гусениці Додатковими перевагами ланки трака гусениці, що заявляється, є високий рівень уніфікації, можливість використання його з деталями гусениць, що виготовляються серійно, наприклад для танка типу Т-80, а також можливість використання його в гусеницях виробів, які мають погумовані опорні катки При цьому немає необхідності використовувати погумовання бігової доріжки, що дорого коштує, яка часто ушкоджується при експлуатації і вимагає додаткових витрат на ремонт чи заміну зруйнованих траків Суть винаходу пояснюється кресленням, на якому на фіг 1 зображена ланка трака гусениці в зборі з асфальтохідним башмаком, поздовжній розріз, на фіг 2 і 3 - ланка, що заявляється, в аксонометрії, вигляд зверху і вигляд знизу, ВІДПОВІДНО Ланка трака гусениці містить два трубчастих елементи 1, жорстко з'єднаних одним поздовжнім 42113 елементом 2 жорсткості і першим і другим торцевими елементами 3 і 4 жорсткості, ВІДПОВІДНО, бігову доріжку 5, асфальтохідний башмак 6 Поздовжній елемент 2 жорстокості розташований над трубчастими елементами 1 і виконаний з плоскою зовнішньою поверхнею, піднятою до рівня бігової доріжки 5 Бігова доріжка 5 в ланці, що заявляється, розміщена над першим торцевим елементом 3 жорсткості і далі по плоскій поверхні поздовжнього елемента 2 жорсткості Асфальтохідний башмак 6 установлюється виступною частиною арматури (на кресленні не приведена) в паз 7, виконаний з внутрішнього боку торцевого елемента 3 жорсткості, і кріпиться з внутрішнього боку до поздовжнього елемента 2 жорсткості за допомогою болтового з'єднання Заглиблення 8 під болт 9 зміщене до торцевого елемента 4 і заглиблено відносно рівня бігової доріжки 5, при цьому заглиблення 8 збоку поздовжнього елемента жорсткості 2 виконане з циліндричними стінками Дно заглиблення 8 сполучене з торцевим елементом жорсткості 4 і містить канавку 10, направлену від отвору 11 під болт 9 до торцевого елемента 4 жорсткості В арматурі асфальтохідного башмака 6 виконаний нарізний отвір 12 для болта 9 ном 7 Болт 9 вводиться в отвір 11 заглиблення 8 і далі вгвинчується в нарізний отвір 12 арматури асфальтохідного башмака 6 і закручується, підтискуючи при цьому асфальтохідний башмак 6 до трубчастих елементів 1 Болт 9 фіксується від самовільного відвернення шляхом місцевого зминання фланця головки болта 9 в канавку 10 Таким чином асфальтохідний башмак 6 надійно кріпиться до ланки трака гусениці Під час руху транспортного засобу від опорного катка (на кресленні не приведений) навантаження розподіляється рівномірно по всій площі бігової доріжки 5 і далі на асфальтохідний башмак 6 Нерівність грунту, по якому проходить транспортний засіб, створює тиск, направлений знизу вгору, який також перерозподіляється практично по всій ланці, виконаній у вигляді достатньо жорсткої конструкції із двох трубчастих елементів 1 і елементів 2, 3 і 4 жорсткості При цьому болт 9 піддається навантаженням на розтягнення-стиснення, тобто находиться в сприятливих умовах динамічного навантаження Демонтаж асфальтохідного башмака 6 здійснюється таким чином Болт 9 відгвинчується, при цьому зрізується фіксуюча його від провороту частина фланця головки болта 9, яка входить у канавку 10 Арматура асфальтохідного башмака 6 вилучається із паза 7 Працює ланка, що заявляється, таким чи Монтаж асфальтохідного башмака 6 здійснюється просто виступна частина арматури асфальтохідного башмака 6 установлюється в пазу Э 2 6 Фіг. 1 42113 Фіг. 2 Фіг. З Тираж 50 екз Відкрите акціонерне товариство «Патент» Україна, 88000, м Ужгород, вул Гагаріна, 101 (03122) 3-72-89 (03122) 2-57-03

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Component of caterpillar track

Автори англійською

Borysiuk Mykhailo Dem'ianovych, Busiak Yurii Mytrofanovych, Vakulenko Volodymyr Viktorovych, Hryva Hryhorii Fedorovych, Zhadan Volodymyr Andriiovych, Maheramov Liuftfalii Kurban-Alievych, Maheramov Liutfalii Kurban-Aliievych, Uhnenko Dmytro Mykolaievych

Назва патенту російською

Звено трака гусеницы

Автори російською

Борисюк Михаил Демьянович, Бусяк Юрий Митрофанович, Вакуленко Владимир Викторович, Грива Григорий Федорович, Жадан Владимир Андреевич, Магерамов Лютфалий Курбан-Алиевич, Угненко Дмитрий Николаевич

МПК / Мітки

МПК: B62D 55/20, B62D 55/18

Мітки: трака, ланка, гусениці

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-42113-lanka-traka-gusenici.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ланка трака гусениці</a>

Подібні патенти