Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для подрібнення покришок пневматичних шин, що містить ос­нову, вертикальні напрямні для розміщення між ними покришок, голкофрезу, виконану у вигляді кільцеподібної шайби з голками на її верхньому торці і встановлену під вертикальними напрямними на порожнистому валу, який відрі­зняється тим, що голки голкофрези розміщено на знімних радіальних пласти­нах, закріплених із зазором одна відносно одної на верхньому торці шайби, при цьому вертикальні напрямні встановлені на основі з можливістю регулювання їх положення в радіальному напрямку.

Текст

Пристрій для подрібнення покришок пневматичних шин, що містить основу, вертикальні на 40355 нану у вигляді кільцеподібної шайби з голками на її верхньому торці і встановлену під вертикальними напрямними на порожнистому валу, згідно з пропонованим винаходом новим є те, що голки голкофрези розміщено на знімних радіальних пластинах, закріплених із зазором одна відносно одної на верхньому торці шайби, при цьому вертикальні напрямні встановлені на основі з можливістю регулювання їх положення в радіальному напрямку. Розміщення голок на знімних радіальних пластинах забезпечує регулювання положення пластин на торці шайби голкофрези, а отже зовнішній і внутрішній діаметри голкофрези, що забезпечує можливість перероблення покришок шин різних типорозмірів. Закріплення зазначених пластин на торці шайби із зазором одна відносно одної полегшує накопичення подрібненого матеріалу не між голками голкофрези, що призводить до її забивання, а між пластинами з голками, після чого під дією відцентрових сил, що виникають при обертанні голкофрези, зазначений матеріал видаляється за її межі. Встановлення вертикальних напрямних на основі з можливістю регулювання їх положення в радіальному напрямку забезпечує розміщення між ними і надійну фіксацію від повороту покришок, що підлягають переробленню. Суть винаходу пояснюється кресленнями, на яких зображено: на фіг. 1 - поздовжній розріз пропонованого пристрою для подрібнення покришок пневматичних шин; на фіг. 2 - вигляд А на фіг. 1. Пристрій містить основу 1, вертикальні напрямні 2 для розміщення між ними покришок 3, голкофрезу 4, встановлену під вертикальними напрямними 2 на порожнистому валу 5 і виконану у вигляді кільцеподібної шайби 6 із закріпленими на її верхньому торці 7 із зазором одна відносно одної знімними радіальними пластинами 8 з голками 9. Вертикальні напрямні 2 встановлені на основі 1 з можливістю регулювання їх положення в радіа льному напрямку, наприклад, за допомогою болтів 10, що проходять крізь поздовжні пази 11 в основах 12 вертикальних напрямних 2. Під порожнистим валом 5 розміщене сито 13, на виході з якого в корпусі 1 є дверцята 14 для видалення відрізуваних бортових кілець 15. Під ситом 13 розміщено розвантажувальний патрубок 16 для видалення з пристрою утворюваної кришки й порошку. Пристрій працює таким чином. Залежно від типорозміру (зовнішнього і посадочного діаметрів шини, а також ширини бортових кілець) на торці 7 шайби 6 голкофрези 4 виставляються і закріпляються радіальні пластини 8 таким чином, щоб зовнішній діаметр голкофрези 4 був не менше зовнішнього діаметра шини, а внутрішній - не менше посадочного діаметра шини, збільшеного на ширину кожного з бортових кілець, які не піддаються переробленню та ідуть у відходи (з подальшим переробленням, наприклад, у цементних або металургійних печах). Також, залежно від зовнішнього діаметра шини виставляється положення вертикальних напрямних 2, які фіксуються болтами 10, після чого в простір між напрямними 2 завантажуються перероблювані покришки 3. При обертанні порожнистого вала 5 голки 9 подрібнюють спочатку нижню боковину нижньої покришки, потім протектор, а потім і верхню її боковину. Після подрібнення нижньої боковини покришки відрізане бортове кільце 15 з металевим дротяним кордом потрапляє в порожнистий вал 5 на сито 13, після чого крізь дверцята 14 видаляється за межі пристрою. Безперервно утворювані гумові порошок і кришка (з подрібненим текстильним або металевим кордом, що міститься в каркасі та брекері покришки) видаляються крізь розвантажувальний патрубок 16. Пропонований винахід значно розширює технологічні можливості пристрою, а також підвищує його надійність. 2 40355 Фіг. 1 Фіг. 2 3 40355 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Mikulionok Ihor Olehovych, Riabtsev Hennadii Leonidovych, Sezonov Maksym Viktorovych

Автори російською

Микуленок Игорь Олегович, Рябцев Геннадий Леонидович, Сезонов Максим Викторович

МПК / Мітки

МПК: B29L 30/00, B29B 17/00

Мітки: пристрій, покришок, пневматичних, подрібнення, шин

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-40355-pristrijj-dlya-podribnennya-pokrishok-pnevmatichnikh-shin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для подрібнення покришок пневматичних шин</a>

Подібні патенти