Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Безстанинна прокатна кліть, що містить у собі верхній та нижній валки з подушками та стяжними болтами з гайками, які проходять через них, механізми радіальної установки валків з ексцентриковими втулками, яка відрізняється тим, що у подушках додатково виконано діаметральні прорізи перпендикулярно площині поздовжніх осей валків, при цьому у прорізах встановлено із зазором прокладки, а ексцентрикові втулки обладнано різьбовими відтинками, на яких остановлено регулювальні гайки з фіксаторами, наприклад, у вигляді болтів.

Текст

Безстанинна прокатна кліть, що містить у собі верхній та нижній валки з подушками та стяжними 39042 ексцентрикові втулки обладнано різьбовими відтинками, на яких установлено регулювальні гайки з фіксаторами, наприклад, у вигляді болтів. Наведена нова сукупність спільних (відомих) та відмінних (нових) від прототипу істотних ознак, якими характеризується безстанинна прокатна кліть, є достатньою в усіх випадках, на які розповсюджується обсяг правового захисту винаходу, через те, що розв'язує поставлену те хнічну задачу. Причинно-наслідковий зв'язок між новою сукупністю ознак винаходу і те хнічним результатом полягає у наступному. Зазначена модернізація безстанинної прокатної кліті дозволяє у місцях з'єднання валків і подушок повністю виключити зазори. Це суттєво знижує динамічні навантаження у місцях з'єднань валків і подушок, що значно підвищує надійність та довговічність кліті. За рахунок цього також підвищується точність регулювання кліті та стабільність процесу прокатки. Суть винаходу пояснюється кресленням, де показана безстанинна прокатна кліть, на фіг. 1 загальний вид, на фіг. 2 - вид з розрізом кліті вздовж верхнього валка. Безстанинна прокатна кліть містить (фіг 1; 2) верхню 1 та нижню 2 подушки, в яких розташовані робочі валки 3 і 4. В подушках 1 і 2 установлені стяжні болти 5; 6 з гайками 7; 8. В подушках 1 і 2 розташовані ексцентрикові втулки 9 і 10, в яких на підшипниках 11 установлені робочі валки 3 і 4. У подушках 1 і 2 виконано діаметрально розташовані прорізи 12, перпендикулярні площині повздовжніх осей валків у напрямку від посадочного отвору під ексцентрикові втулки 9 і 10 до перетину з місцем проходження стяжних болтів 5; 6. У прорізах 12 установлені із зазором прокладки 13. Ексцентрикові втулки 9 і 10 мають на своїх кінцях різьбові відтинки 14 і 15, на яких установлені гайки 16. Гвинтові пари ексцентрикова втулка 9 і 10 - гайка 16 мають фіксатори від самовідгвинчування гайки, наприклад у вигляді радіально установлених в гайці 16 болтів 17. Запропонована прокатна кліть працює у такій послідовності. При початковому положенні кліті подушки 1 і 2 сполучені одна з одною, через них проходять стяжні болти 5; 6 з гайками 7; 8. У прорізах 12 із зазором установлені прокладки 13; в подушках 1; 2 установлені ексцентрикові втулки 9 і 10, а в них робочі валки 3 і 4. Регулювальні гайки 16 нагвинчені на різьбові відтинки 14; 15 ексцентрикових втулок 9 і 10. Після цього за допомогою згаданих гайок 16 та фіксаторів 17 установлюється взаємне положення робочих валків 3 і 4 уздовж їх поздовжніх осей, а за допомогою ексцентрикових втулок 9 і 10 - зазор по вертикалі. Потім загвинчують гайки 7; 8 на стяжних болтах 5; 6, при цьому виникають розтягуючі зусилля у болтах 5; 6 та відповідно стискаючі зусилля у подушках 1; 2. Зусилля збільшуються в міру загвинчування гайок 16, зазори у прорізах і на контакті подушка 1; 2 - втулка 9; 10 зменшуються майже до нуля. Для роботи кліті достатньо мати осьове та радіальне регулювання одного валка 3, або 4. Це дозволяє не ускладнювати без доконечної потреби конструкцію кліті, якщо це припустимо за технологічними вимогами. В цьому випадку для осьової установки регульованого валка 3, або 4 достатньо мати одну пару регулювальних гайок 16. Згадана пара може бути розташована на одній з ексцентрикових втулок 9, або 10, або на двох втулках 9 і 10. В останньому випадку пара утворюється з двох крайніх, або двох внутрішніх гайок 16. Винахід не обмежується описаними та показаними на кресленнях варіантами реалізації, але може бути змінений, модифікований і доповнений у межах об'єму, визначеного формулою винаходу. Винахід може бути реалізований промисловим засобом при реконструкції діючих станів, або будівництві нових. Діючі кліті можуть бути модернізовані шляхом внесення в них змін, згідно з описом і формулою винаходу. Запропонована конструкція кліті використовується як горизонтальна, або вертикальна. 2 39042 Фіг. 1 3 39042 Фіг. 2 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Frameless rolling stand

Автори англійською

Kisil Volodymyr Kostiantynovych, Ohinskyi Yosyp Kuzmych, Kohan Mykhailo Markovych, Sivak Vladyslav Olehovych

Назва патенту російською

Бесстанинная прокатная клеть

Автори російською

Кисиль Владимир Константинович, Огинский Иосиф Кузьмич, Коган Михаил Маркович, Сивак Владислав Олегович

МПК / Мітки

МПК: B21B 13/00, B21B 31/16

Мітки: кліть, прокатна, безстанинна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-39042-bezstaninna-prokatna-klit.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Безстанинна прокатна кліть</a>

Подібні патенти