Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

  1 .Зарядний пристрій, що складається з діодного мосту, вихідних клем, зв'язаних з виходами діодного мосту, першої і другої вхідних клем, першого і другого конденсаторів, перший з яких з'єднаний з пертою вхідною клемою, а другий - з першим входом діодного мосту, який відрізняється тим, що іншими виводами перший конденсатор з'єднаний з другим входом діодного мосту, а другий - з другою вхідною клемою.

2.3арядний пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що вихідні клеми підключені до накопичувана електроенергії.

З.Зарядний пристрій за п.2, який відрізняється тим, що між нахопичувачем електроенергії і вихідною клемою включений індикатор струму.

4.3арядний пристрій за. П.п.2,3, який відрізняється тим, що перша, і друга вхідні клеми підключені до електромережі змінного струму.

5.3арядний пристрій за п.4, який відрізняється тим, що вихідна клема зв'язана з споживачем електроструму через вимикач.

6.Зарядний пристрій за п.5, який відрізняється тим, що споживач електроструму виконаний з можливістю зміни струму споживання.

Текст

1. Зарядний пристрій, що складається з діодного мосту, вихідних клем, зв'язаних з виходами діодного мосту, першої і другої вхідних клем, першого і другого конденсаторів, перший з яких з'єднаний з першою вхідною клемою, а другий - з першим входом діодного мосту, який відрізняється тим, що іншими виводами перший конденсатор з'єднаний з другим входом діодного мосту, а другий - з другою вхідною клемою. 39013 Завдання вирішується тим, що в пристрої, котрий складається з діодного мосту, вихідних клем, зв'язаних з виходами діодного мосту, першої і другої вхідних клем, першого і другого конденсаторів, перший з яких з'єднаний з першою вхідною клемою, а другий - з першим входом діодного мосту, іншими виводами перший конденсатор з'єднаний з другим входом діодного мосту, а другий - з другою вхідною клемою. Завдання вирішується також тим, що вихідні клеми підключені до накопичувача електроенергії, між накопичувачем і вихідною клемою включений індикатор струму, перша і друга вхідні клеми підключені до електромережі змінного струму, вихідна клема зв'язана зі споживачем електроструму через вимикач, споживач електроструму виконаний з можливістю зміни струму споживання. Уникнення гальванічного зв'язку між вхідним і вихідними клемами пристрою, за рахунок симетричного з'єднання конденсаторів зі входами діодного мосту і вхідними клемами, дає змогу підключення до мережі змінного струму без визначення "фазної" і "нульової" клем, що спрощує його експлуатацію і дозволяє розширити функціональні можливості пристрою. Наприклад, процес заряджання можна проводити при розташуванні накопичувача електроенергії на "робочому" місці, тобто у батарейному відсіку споживача електроенергії, як при відключенні споживача власним вимикачем, так і при включенні споживача з можливістю зміни струму споживання. Або при включенні його на фіксоване споживання електроструму з одночасним підзарядом накопичувача електроенергії. Для заряджання накопичувача електроенергії можна застосувати будь-яке джерело змінного струму, в тому числі і імпульсне, якщо параметри компонентів зарядного пристрою відповідають параметрам струму джерела. При цьому контроль процесу заряду можна, проводити за допомогою приладу чи іншого індикатора зарядного струму. Термін заряджання визначається енергоємністю накопичувача, його останнім зарядом і величною зарядного струму, а при підключенні споживача - різницею між зарядним і споживаним електрострумом. На фіг.1 зображена принципова схема зарядного пристрою, на фіг.2 - спрощена конструкція в загальному вигляді. Пристрій складається з діодного мосту 1, вихідних клем 2 і 3, вхідних клем 4 і 5, конденсаторів 6 і 7, джерела 8 змінного струму, накопичувача 9 електроенергії, вимикача 10, споживача 11 електроенергії, індикатора 12 зарядного струму. Пристрій працює наступним чином. Діодний міст 1, виходи якого зв'язані безпосередньо з вихідними клемами 2 і 3, при відсутності з'єднання вхідних клем 4 і 5 з джерелом 8 змінного струму, підключається до накопичувача 9 електроенергії. Вимикач 10 розриває зв'язок накопичувача 9 із споживачем 11 і прилад 12 фіксує відсутність зарядного струму незалежно від останнього заряду накопичувача 9. При відключенні вхідних клем 4 і 5 до джерела 8 змінного струму через конденсатори 6 і 7 проходить струм, обмежений величиною їх реактивного опору, шлях якого пролягає через відповідні діоди мосту 1, накопичувач 9 і індикатор 12. Індикатор 12 фіксує наявність спрямленого зарядного струму. Процес іде впродовж визначеного терміну відносно накопичувача 9 електроенергії. Надалі пристрій вхідними клемами 4 і 5 відключається від джерела 8 і вимикачем 10 підключається споживач 11 електроструму. При потребі підзарядки накопичувача 9 з одночасною роботою споживача 11, вхідні клеми 4 і 5 підключаються до джерела 8 змінного струму. За допомогою регулятора струму споживача 11 встановлюється оптимальна різниця між зарядним і споживаним струмом, яку зафіксує індикатор 12 при ввімкненнірозімкненні вимикача 10. Таким чином, зарядний пристрій використовується як своєрідний адаптер живлення споживача від електромережі і в той же час дозволяє проводити підзарядку сухих елементів і батарей, що ефективно заряджаються при оптимальному співвідношенні зарядного і розрядного струму. Конструктивно зарядний пристрій виконується в ізольованому корпусі, в якому розміщені діодний міст 1 з конденсаторами 6 і 7, з далеко винесеними за межі корпусу вихідними клемами 2 і 3, форма котрих дозволяє підключити пристрій між полюсами акумуляторної батареї і контактними ламелями батарейного відсіку споживача електроенергії. Вхідні клеми 4 і 5 значно менш віддалені від корпусу і їх конструкція робить можливим приєднання до штепсельної вилки, що стикується з розеткою електромережі змінного струму. 2 39013 Фіг. 1 Фіг. 2 3 39013 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Charging device

Автори англійською

Stepchuk Herman Mykolaiovych, Stepchuk Mykola Petrovych

Назва патенту російською

Зарядное устройство

Автори російською

Степчук Герман Николаевич, Степчук Николай Петрович

МПК / Мітки

МПК: H02J 7/00

Мітки: пристрій, зарядний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-39013-zaryadnijj-pristrijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Зарядний пристрій</a>

Подібні патенти