Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Культиватор-сівалка, що містить, причіпний пристрій, раму з встановленими на ній культиваторними лапами, насіннєвим бункером з висівними апаратами та механізмом їх приводу і ротаційний коток з вузлом приєднання до рами, який відрізняється тим, що між останнім рядом культиваторних лап перед ротаційним котком з вузлом приєднання до рами встановлено коток - борозноутворювач, який складається з дисків на осі, розміщених таким чином у поперечному напрямі, що вони мають постійний крок, який дорівнює С=0,5В, де В -ширина захвату культиваторної лапи, та поперечне зміщення від поздовжньої осі носка найближчої культиваторної лапи на відстань 0,5С, крім того, ширина кожного з дисків котка-борозноутворювача на рівні поверхні поля складає від 2 до 6 см, а їх зовнішній обід має овальний або трикутний переріз, при цьому висівні апарати обладнані насіннєпроводами, кінці яких закріплені за відповідними дисками котка-борозноутворювача й знаходяться на висоті в межах 5-10 см від сліду нижньої точки диска, а елементи кріплення котка-борозноутворювача з'єднані з вузлом приєднання до рами ротаційного котка підпружиненою тягою з можливістю регулювання його глибини ходу, крім того, привід висівних апаратів здійснено від окремого польового колеса, шарнірно приєднаного до рами.

Текст

Культиватор-сівалка, що містить причіпний пристрій, раму з встановленими на ній культиваторними лапами, насіннєвим бункером з висівними апаратами та механізмом їх приводу і ротаційний коток з вузлом приєднання до рами, який відрізняється тим, що між останнім рядом культиваторних лап перед ротаційним котком з вузлом приєднання до рами встановлено коток - борозноутворювач, який складається з дисків на осі, розміще 39011 ртується насіння з насіннєвого бункера. Насіння, яке потрапило в борозенку, загортається і притискається тонким шаром грунту, що переміщується в борозенки при його взаємодії з ротаційним котком. Постійний крок дисків, що дорівнює 0,5 В, та поперекове зміщенні дисків котка-борозноутворювача на відстань 0,5 С від сліду носка відповідної культиваторної лапи забезпечує необхідну рівномірність заглиблення дисків та загортання насіння, а форма поперекового перерізу дисків (овальна чи трикутна) попереджує самоосипання стінок борозенки та поздовжнє розкочування по ній насіння при висіві. Ширина диску в межах 2-6 см коткаборозноутворювача попереджує його надмірне заглиблення на легких за механічним складом ґрунтах. Розміщення кінцевиків насіннєпроводів на висоті в межах 5-10 см від дна борозни попереджає можливість технологічного налипання на них грунту. З'єднання елементів кріплення котка-борозноутворювача з вузлом приєднання до рами ротаційного котка підпружиненою тягою з можливістю регулювання глибини ходу забезпечує необхідну якість загортання насіння після його висіву в борозенку. Привід висівних апаратів від окремого польового колеса значно спрощує конструкцію і підвищує надійність її роботи. Таким чином, запропоноване технічне рішення культиватора-сівалки дозволяє виконати поставлене завдання, а саме, стабілізувати якість висіву насіння в грунт, оброблений за мінімальною технологією, здійснити висів більш точним, рядковим способом з економією до 30% насіннєвого матеріалу, розподілити насіння по площі поля за раціональною схемою та спростити конструкцію культиватора-сівалки при покращенні якості її роботи. Суть винаходу пояснено графічно: на фіг.1 зображено культиватор-сівалку, вигляд зверху; на фіг. 2 - культиватор-сівалку, вигляд збоку; на фіг. 3 - схему котка-борозноутворювача, вигляд ззаду. Культиватор-сівалка включає причіпний пристрій 1, раму 2 з встановленими на ній культиваторними лапами 3, насіннєвим бункером 4 з висівними апаратами 5 та механізмом 6 їхнього приводу, а також ротаційним котком 7 з вузлом 8 приєднання до рами 2; крім того, між останнім рядом ку льтиваторних лап 3 та перед ротаційним котком 7 встановлено коток-борозноутворювач 9, який складається з дисків 10, розміщених на осі 11 з постійним кроком С = 0,5 В і зміщених відносно носка культиваторної лапи 3 на відстань 0,5С. При цьому висівні апарати 5 обладнані насіннєпроводами 12, кінцевики 13 яких закріплені за відповідними дисками 10 котка-борозноутворювача 9 на висоті 5-10 см від нижньої точки диску 10. Елементи кріплення 14 котка-борозноутворювача 9 з'єднані з вузлом 8 приєднання до рами 2 ротаційного котка 7 підпружиненою тягою 15 з можливістю регулювання глибини ходу. А привід 16 висівних апаратів 5 здійснено від польового колеса 17, шарнірно з'єднаного з рамою 2. Культиватор-сівалка працює наступним чином. В робочому положенні культиваторні лапи 3 підрізають та розпушують верхній шар грунту на глибину від 6 до 12 см. Найбільш рівномірними за глибиною обробітку є зони, віддалені в середньому на 0,5 С від носка культиваторної лапи 3 у поперековому напрямі. Саме по цих зонах слідом за культиваторними лапами 3 проходять диски 10 котка-борозноутворювача 9, які, ущільнюючи локально грунт, утворюють борозенки з твердим насіннєвим ложем трикутної або овальної форми у поперековому перерізі. Потім, з бункера 4 через висівні апарати 5, які приводяться в дію з допомогою польового колеса 17, насіннєпроводи 12 та кінцевики 13, розміщені за дисками 10, насіння транспортується у борозенки, створені дисками 10 котка-борозноутворювача 9 для загортання та ущільнення посівного шару ґрунту. Після падіння зернят у борозенку здійснюється обробіток поверхневого шару ротаційним котком 7, глибина ходу якого регулюється з допомогою тяги 15, що з'єднує з ним кріплення 14 коткаборозноутворювача 9. Параметри взаємного розміщення робочих органів культиватора-сівалки дозволяють здійснювати технологічні процеси мінімального обробітку та висіву (зокрема, мілко насіннєвих культур) з високою надійністю. [1] - Проспект фірми Vogel and Noot, 2000. 2 39011 Фіг. 1 Фіг. 2 3 39011 Фіг. 3 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Seeding cultivator

Автори англійською

Kovtun Volodymyr Yosypovych, Dubrovin Valerii Oleksandroych, Dubrovin Valerii Oleksandrovych, Dubrovin Valerii Oleksandrovych, Botvynovskyi Valerii Viktorovych, Moroz Anatolii Ivanovych, Bondar Serhii Myronovych

Назва патенту російською

Культиватор-сеялка

Автори російською

Ковтун Владимир Иосифович, Дубровин Валерий Александрович, Ботвиновский Валерий Викторович, Мороз Анатолий Иванович, Бондарь Сергей Миронович

МПК / Мітки

МПК: A01B 49/06

Мітки: культиватор-сівалка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-39011-kultivator-sivalka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Культиватор-сівалка</a>

Подібні патенти