Спосіб виготовлення труб і пристрій для його здійснення

Номер патенту: 38499

Опубліковано: 15.05.2001

Автори: Акімов Генадій Якович, Алексєєв Володимир Павлович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Дата прийняття

рішення

02.02.2001р.

(21) 2000074182

(54) (57)

1.Спосіб виготовлення труб, при котрому послідовно гнуть штрипс, згортають його, зварюють, формоутворюють трубу, калібрують її і правлять, відрізняється тим, що перед правкою трубу продавлюють через фільєру зі ступенем деформації рівної 4-7%.

2. Пристрій для виготовлення труб, що містить послідовно розташовані вигинальну кліть, формувальну, зварювальну, калібровальну, правільну, що відрізняється тим, що перед правільною кліттю встановлена додаткова кліть, постачена фільєрой, яка виконана з високомицної технічної кераміки з кутом заходного конуса рівним 5-10° і встановленої в обоймі з відносним натягом, рівним 0,2-0,4% діаметра фільєри.

Текст

1. Спосіб виготовлення труб, при котрому послідовно гнуть штрипс, згортають його, зварюють, формоутворюють трубу, калібрують її і правлять, 38499 Відомі спосіб і пристрій дозволяють одержати трубу, проте не передбачають обробку її зовнішньої поверхні. Задачею цих винаходів є розширення технологічних можливостей трубозварювального стана за рахунок забезпечення якісної обробки зовнішньої поверхні труби шля хом виконання додаткової операції у вже існуючій послідовності і введення додаткової кліті в лінію стана. Поставлена задача досягається завдяки тому, що в способі виготовлення труб, при якому послідовно гнуть штрипс, згортають його, зварюють та формоутворюють трубу, калібрують її і правлять, додатково перед правкою трубу продавлюють через філь’єру зі ступенем деформації, рівним 4-7%. Поставлена задача вирішується також тим, що в пристрої для виготовлення труб, що містить послідовно розташовані вигинальну кліть, формувальну, зварювальну, калібрувальну, правильну, відповідно до винаходу, перед правильною кліттю встановлена додаткова кліть, яка постачена філь’єрою виконану з високоміцної технічної кераміки, з кутом заходного конуса рівним 5-10° і встановленої в обоймі з відносним натягом, рівним 0,2-0,4%. Саме введення додаткової кліті у відомий пристрій, розміщення її перед правильною кліттю і постачання філь’єрой, яка виконана з високоміцної технічної кераміки, дозволяє, відповідно до способу, продавлювати тр убу через філь’єру з визначеним ступенем деформації і тим самим забезпечує досягнення задачі винаходів. Вище зазначене дозволяє зробити висновок про те, що запропоновані винаходи пов’язані між собою єдиним винахідницьким задумом. Вибір ступеня деформації, а саме 4-7% обумовлений тим, що при більшому ступені деформації можлива втрата усталеності труби, а так само пробуксовка валків попередньої кліті. А розмір деформації менше мінімального значення граничить з пружною областю. Межі ступеня деформації визначені дослідним шляхом. Крім того, місце розташування додаткової кліті дозволяє, в деяких випадках, виключити калібрувальну кліть. Так, нова кліть або калібрує і вигладжує зовнішню поверхню труби, або додатково калібрує (коректує) і вигладжує зовнішню поверхню труби. При цьому в рішенні що заявляється запропонований матеріал для філь’єри і зазначений кут заходного конуса, параметри якого обрані з умови забезпечення мінімального силового режиму, тому що розмір зусилля деформації, в залежності від її ступеню, і кут воронки філь’єри пов’язані між собою. Розмір натягу 0,2-0,4% філь’єри обрано досвідним шля- хом, так, при меншому розмірі натягу можлива руйнація філь’єри при експлуатації. Варто під креслити, що запропоновані технічні рішення дозволяють сполучити процес обробки труби з процесом її виготовлення в часу і на існуючому устаткуванні. Це стало можливим завдяки удосконаленню відомого пристрою і застосуванню інструмента що дозволяє підвищити якість обробки зовнішньої поверхні труби. Порівняння запропонованих рішень з прототипом дозволило установити відповідність їх критерію "новизна". А приведена сукупність істотних ознак запропонованих способу й пристрою є достатньої в усіх випадках, на які поширюється об’єм правового захисту, тому що розв’язує поставлену задачу. На фіг. 1 приведена схема пристрою, який заявлено. На фиг. 2 показана додаткова кліть із філь’єрой. Пристрій для виготовлення труб містить вигинальну кліть 1 (фіг.1), формувальні кліті 2 і 3, кліть 4 що зварює, кліті 5 і 6 що калібрують, кліть 7 для правки труби. Між останньою кліттю 6 , що калібрує і кліттю 7, що править встановлена кліть 8, що вигладжує тр убу. Кліть 8 містить філь’єру 9 (фіг.2), виконану з високоміцної технічної кераміки, виготовленої, наприклад, на основі двоокису цирконію (ZrO2), кут заходного конуса якої дорівнює 5-10°, при цьому філь’єра встановлена в обоймі 10 із відносним натягом, рівним 0,2-0,4% від діаметра філь’єри. Обойма 10 із філь’єрой 9 встановлена в корпусі 11 (фіг. 2), закріпленому в рамі 12, за допомогою гайки 13-У проміжку між приводними валками клітей 1 і 2, 2 і 3, 4 і 5, 5 і 6 установлені кліті з неприводними валками 14. Двоокис цирконію відрізняється високими значеннями міцності і тріщиностійкості, підвищеною твердістю, ударною грузькістю, низькою теплопровідністю, хімічною і корозійною стійкістю, відсутністю спорідненості з металами. Це забезпечує роботу філь’єри, виготовленої з ZrO2 без застосування мастила, високу якість обробки поверхні труби, тому що практично виключаються задиркі через зчеплення матеріалу труби з матеріалом інструмента. Проведені нами порівняльні іспити в лінії трубозварювального стана американської фірми RAFTER показали, що при вигладжуванні труби з використанням філь’єри з твердого сплаву ВК6М, відбувалося налипання металу на філь’єру після пресування 10-12 м труби. При використанні керамічної філь’єри, після обробки 10000 м труби були відсутні будь-які ознаки її зносу, при цьому поверхня філь’єри залишалася дзеркальної, а якість обробленої зовнішньої поверхні труби була чудова. 2 38499 Фіг. 1 3 38499 Фіг. 2 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method and device for production of pipes

Автори англійською

Aleksieiev Volodymyr Pavlovych, Alekseev Volodymyr Pavlovych, Akimov Henadii Yakovych

Назва патенту російською

Способ изготовления труб и устройство для его осуществления

Автори російською

Алексеев Владимир Павлович, Акимов Геннадий Яковлевич

МПК / Мітки

МПК: B21D 31/00, B21B 23/00

Мітки: труб, пристрій, спосіб, виготовлення, здійснення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-38499-sposib-vigotovlennya-trub-i-pristrijj-dlya-jjogo-zdijjsnennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виготовлення труб і пристрій для його здійснення</a>

Подібні патенти