Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Дата прийняття

рішення

07 02 2001р.

(21)2000074180

(54) (57)

          Пристрій для остеосинтезу, що містить коаксіально розташовані рухомо один відносно одного спицю Кіршнера і порожнистий гвинт, проксимальна частина якого виконана конусоподібною, а дистальна його частина — у вигляді опорної головки, який відрізняється тим, що на нарізній частині гвинта виконані один або кілька поздовжніх спонгіозних пазів, основа яких на проксимальній частині гвинта виконана з уклоном до осі останнього, при цьому проксимальна частина гвинта проміж пазами в поперечному перерізі виконана зменшеною по діаметру в бік, - зворотній напряму обертання гвинта.

Текст

Пристрій для остеосинтезу, що містить коаксіально розташовані, рухомо один відносно одного, спицю Кіршнера і порожнистий гвинт, проксималь 38498 Поздовжні пази, що виконані на нарізній частині гвинта, розділяють цю частину стрижня на окремі елементи, які мають різальні властивості і забезпечують автономне утворення канюляційної порожнини в кістці під гвинт без використання порожнистого свердла. Тому що канюляція порожнини під гвинт в кістковій тканині здійснюється одноразово з просуванням зазначеного гвинта до тканини, базові опори для спиці Кіршнера залишаються незміненими, бічна поверхня внутрішньої порожнини гвинта і міграція спиці при цьому не здійснюється, що попереджує травмування покривних хрящів і зміщення кісткових фрагментів. Крім того, зазначені пази правлять їм за порожнину для розташування в них вільної спонгіозної кісткової тканини, що утворюється при просуванні гвинта в цю тканину і стимулює репаративні процеси, а тим самим, скорочує строки консолідації перелому. Виконання основи поздовжніх пазів на проксимальній частині гвинта з ухилом до осі останнього створює на торці цієї частини гвинта, що звернута до кістки, мінімально можливу площадку зминання при просуванні гвинта в кісткову тканину і створює, таким чином, сприятливі умови для остеосинтезу. Виконання проксимальної частини гвинта між поздовжніми пазами в поперековому перерізі зменшеною за діаметром в бік, що зворотний напрямку обертання гвинта, забезпечує створення заданого кута на елементах різі зазначеної частини гвинта, як різальних елементах і сприяє, таким чином, зниженню величини тертя цих елементів об кісткову тканину, а отже, зменшенню зусилля просування гвинта. Аналогічних рішень з подібними ознаками у патентних пошуках не встановлено. Це дозволяє зробити висновок, що дане рішення є новим, корисним і має винахідницький рівень. Винахід пояснюється малюнками, де на фіг. 1 зображено загальний вигляд пристрою для остеосинтезу, що пропонується; на фіг.2 — переріз А-А на фіг. 1; на фіг.3 — вузол 1, проксимальна частина гвинта; на фіг.4 — переріз Б-Б на фіг. 1. Пристрій для остеосинтезу вміщує коаксіальне розташовані, рухомо один від одного, спицю Кіршнера 1 і порожнистий гвинт 2, які вироблені з біологічного інертного матеріалу, наприклад, титанового сплаву. Проксимальна частина з гвинта виконана конусоподібною, а дистальна його частина — у вигляді опорної головки 4. На нарізній частині гвинта виконані одна або кілька поздовжніх спонгіозних пазів 5, кількість яких визначається їх глибиною h. При збільшенні глибини h паза кількість їх зменшується. Оптимальним для пристрою є три пази. Поздовжні пази 5 поділяють нарізну частину гвинта на окремі елементи 6, які мають різальні властивості, а зазначені пази правлять їм за об'ємні порожнини для розташування в них вільної спонгіозної кісткової тканини, що утворюється при просуванні гвинта в цю тканину. Основа пазів 5 на проксимальній частині гвинта виконана з ухилом 7 до осі останнього, розмір якого складає 25-350. Проксимальна частина гвинта проміж пазами 5 в поперековому переризі виконана зменшеною за діаметром від Д1 до Д2, де Д2 < Д1, в бік, зворотний напрямку обертання гвинта при просуванні його в кісткову тканину. Пристрій працює наступним чином. Після виконання хірургічного доступу, ревізії області перелому і репозиції кісткових фрагментів виконується попередня фіксація їх за допомогою спиці Кіршнера 1. На зазначену спицю установлюють порожнистий гвинт 2 і вкручують його через кісткові фрагменти. Різальні елементи 6 нарізної частини гвинта, що упроваджуються в кісткову тканину, формують гвинтоподібну порожнину, яка заповнюється витками різьби. Вільна спонгіозна кісткова тканина при цьому витискується різальними елементами 6 в поздовжні пази 5 до лінії перелому, що стимулює репаративні процеси і зменшує строки консолідації перелому. Виконання основи поздовжніх пазів 5 на проксимальній частині З гвинта з ухилом 7 до осі останнього створює на торці цієї частини гвинта, що звернута до кістки, мінімально можливу площадку зминання при упровадженні гвинта в кісткову тканину і створює, таким чином, мінімальне зусилля при просуванні гвинта. В той же час, виконання проксимальної частини 3 гвинта проміж поздовжніх пазів в поперековому перерізі зменшеною за діаметром від Д1 до Д2 в бік, зворотний напрямку обертання гвинта, забезпечує зниження величини тертя різальних елементів 6 об кісткову тканину, а внаслідок цього, зниженню зусилля просування гвинта 2. Гвинт 2 просувають в кісткову тканину до контакту опорної головки 4 з кортикальним шаром. Після досягнутої стабільної фіксації спицю 1 виводять. Тому як канюляція порожнини під гвинт 2 в кістковій тканині відбувається без використання додаткового інструменту (порожистого свердла), а базовими опорами для спиці 1 правлять бічна поверхня внутрішньої порожнини гвинта, міграція спиці і гвинта при операції не відбувається. Пристрій для остеосинтезу пройшов клінічні іспити при хірургічному лікування епіметафізарних переломів довгих кісток і показав високу ефективність його використання. Травмування покривних хрящів та зміщення кісткових фрагментів не спостерігалося. Тривалість операції знизилася на 1215 %, а витрати на її проведення — на 7-9 %. Пристрій пропонується для клінічного використання. 2 38498 Фіг. 1. Фіг. 2. Фіг. 3. Фіг. 4. 3 38498 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for osteosynthesis

Автори англійською

Korzh Oleksii Oleksandrovych, Horidova Lidiia Dmytrivna, Prozorovskyi Dmytro Veniaminovych

Назва патенту російською

Устройство для остеосинтеза

Автори російською

Корж Николай Алексеевич, Горидова Лидия Дмитриевна, Прозоровский Дмитрий Вениаминович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/58

Мітки: остеосинтезу, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-38498-pristrijj-dlya-osteosintezu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для остеосинтезу</a>

Подібні патенти