Завантажити PDF файл.

Текст

Пожежна колонка, що має порожнистий корпус з головкою і затворами клапана, в якому розміщений ключ із рукояткою і головкою для з'єднання з торцевим ключем механізму управління кла 37940 розміщено ключ 4 з рукояткою 5 і головкою 6. В головці 6 по конусній поверхні встановлені чотири сегменти 7 з фіксаторами проти прокручування 8. Вище фіксаторів 8 і зразу за ними на внутрішніх поверхнях сегментів 7 виконана кільцева канавка, в яку встановлене пружне кільце 9 з внутрішнім діаметром, не меншим діаметра кола, що описує квадрат торцевого ключа механізму управління клапаном пожежного гідранта. Кільце 9 забезпечує також сумісне осьове переміщення сегментів. Знизу сегменти 7 мають західну фаску 10, яка полегшує з'єднання ключа 4 пожежної колонки із ключем механізму управління клапаном пожежного гідранта. Колонка працює таким чином. Перед установкою колонки на пожежний гідрант, сегменти 7, під власною вагою, знаходяться в нижньому положенні, спираючись фіксаторами 8 на торець пазу головки 6, і мають максимальний розмір сторони утвореного їх внутрішніми поверхнями квадрата, завдяки чому ключем 4 легко ловиться торцевий ключ механізму управління клапаном гідранта. Потім, по мірі нагвинчування колонки на гідрант і їх центровки, ключ 4 колонки опускається униз, одягаючись сегментами 7 на торцевий ключ механізму управління клапаном гід ранта. Після того, як сегменти 7 торцями упруться в шайбу на торцевому ключі механізму управління клапаном гідранта, їх переміщення униз зупиняється, а ключ 4 колонки з головкою 6 продовжує спускатись, і, завдяки конусної поверхні в з'єднанні сегментів з головкою 6, вони обжимають торцевий ключ механізму гідранта. При цьому пружне кільце 9 зжимається і одночасно забезпечує сумісне осьове переміщення сегментів. При відкритті або закритті гідранта, за допомогою колонки, обертання ключа 4 - через сили тертя в конусному з'єднанні головки 6 і сегментів 7, а також через фіксатори 8 і за рахунок притиснення сегментів 7 до стінок квадрата торцевого ключа гідранта - передається механізму управління клапаном гідранта. Таким чином, передача обертання від ключа пожежної колонки механізму управління клапаном гідранта виконується без зазору в їх з'єднанні протягом усього терміну експлуатації. Можливість здійснення цього технічного рішення підтверджується також виготовленим і випробуваним дослідним зразком. Джерела інформації: 1. Патент на винахід України № 23770 А від 16.06.98. кл.Е 03 В 9/00. 2 37940 Фіг.1 3 37940 Фіг.2 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Fire pump station

Автори англійською

Chornyi Anatolii Petrovych, Petrosov Valerii Albertovych

Назва патенту російською

Пожарная колонка

Автори російською

Черный Анатолий Петрович, Чорный Анатолий Петрович, Петросов Валерий Альбертович

МПК / Мітки

МПК: E03B 9/00

Мітки: колонка, пожежна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-37940-pozhezhna-kolonka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пожежна колонка</a>

Подібні патенти