Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Реагент для видобутку залишкової нафти, що складається з водного розчину сульфатного чорного лугу, поверхнево-активної речовини та полімеру, який відрізняється тим, що як водний розчин сульфатного чорного лугу він містить 10-40%-вий його водний розчин, а як полімер він містить модифіковану сечовино-формальдегідну смолу при такому співвідношенні компонентів, об.%:

10-40%-вий водний розчин сульфатного чорного лугу

69,0-95,8

модифікована сечовино-формальдегідна смола

4,0-30,0

водорозчинна поверхнево-активна речовина

0,2-1,0.

2. Реагент для видобутку залишкової нафти за п. 1, який відрізняється тим, що як полімер використана сечовино-формальдегідна смола, модифікована полівінілацетатною емульсією.

3. Реагент для видобутку залишкової нафти за п. 1, який відрізняється тим, що як полімер використана сечовино-формальдегідна смола, модифікована спиртом.

4. Реагент для видобутку залишкової нафти за п. 1, який відрізняється тим, що як полімер використана сечовино-формальдегідна смола, модифікована гліколем.

Текст

1. Реагент для видобутку залишкової нафти, що складається з водного розчину сульфатного чорного щолоку, поверхнево-активної речовини та полімеру, який відрізняється тим, що як водний розчин сульфатного чорного лугу він містить 1040%-вий його водний розчин, а як полімер він містить модифіковану сечовино-формальдегідну смолу при такому співвідношенні компонентів, об.%: 37872 сульфатного чорного лугу він містить 10-40%-вий його водний розчин, а як полімер він містить модифіковану сечовино-формальдегідну смолу при такому співвідношенні компонентів, об.%: Компоненти 10-40%-вий водний розчин сульфатного чорного лугу модифікована сечовиноформальдегідна смола водорозчинна поверхневоактивна речовина полімеризації. На свердловині готують розрахункову кількість реагенту неотвердженого або такого, полімеризація якого тільки почалася, і закачують його в пласт. Після закінчення закачки та завершення процесу полімеризації реагенту закачують витискаючий агент (наприклад воду), проштовхуючи реагент по пласту. Наводимо конкретні приклади відтворення способу. Приклад 1. З упареного сульфатного чорного лугу (СЧЛ) готують 10%-вий водний розчин. До 96,8 см 2 зазначеного розчину додають 3,0 см 2 модифікованої сечовино-формальдегідної смоли, перемішують протягом 1 хв до отримання суміші, додають 0,2 см 2 водорозчинної поверхнево-активної речовини ОП-10, перемішують до повного розчинення ПАР і піддають випробуванням. Властивості реагенту, за цим та наступними прикладами, наведені в таблицях. Результати витиснення нафти запропонованим способом також наведені в таблицях. Склад і властивості реагенту, за винаходом, наведені в таблиці 1. Визначали також витіснення залишкової нафти реагентом на основі водного розчину сульфатного чорного лугу в залежності від його концентрації. Отримані дані наведені в таблиці 2. Значення міжфазного натягу на межі з нафтами в залежності від концентрації сульфатного чорного лугу наведені в таблиці 3. Запропонований реагент для видобутк у залишкової нафти дозволяє створити полімерну суспензію з еластичними дисперсними частками, яка має регульований час початку процесу суспензійної полімеризації та більш ефективне регулювання процесу витискання нафти. При цьому еластичність полімерних часток дозволяє їм змінювати конфігурацію при проходженні через порові отвори пласту. Це сприяє зняттю плівок залишкової нафти з поверхонь порових отворів по мірі просунення фронту суспензійної полімерної композиції, а також блокуванню частини фільтраційних каналів крупними дисперсними частками. Розчин ПАР за рахунок створюваного градієнта тиску та капілярного просочування ефективно насичує найбільш низькопроникні пори пласту і ви тискає з них нафту. Порівняно з існуючими, реагент забезпечує низькі значення міжфазного натягу на межі з нафтами (менш 0,1 мН/м), що дозволяє суттєво збільшити видобуток залишкової нафти з обводнених пластів при порівняно невеликих витратах витискаючого текучого середовища. Об.% 69,0-95,8 4,0-30,0 0,2-1,0 Як полімер використана сечовино-формальдегідна смола, модифікована полівінілацетатною емульсією, спиртом або гліколем. Сульфатний чорний луг (СЧЛ) - побічний продукт целюлозно-паперових виробництв, рідина брунатного кольору щільністю 1,2-1,28 г/см 3. Застосовують також так званий слабкий сульфатний чорний луг, що одержують при промиванні паперової маси на фільтрах першого і друго го ступеня при виробництві паперу. Щільність слабкого СЧЛ складає 1,04-1,05 г/см 3. Вміст сухих речовин - 810%. Сечовино-формальдегідні смоли - олігомерні продукти поліконденсації сечовини з формальдегідом, спроможні перетворюватися в просторові (зшиті) полімери. Для підвищення водостійкості, надання спроможності розчинятися в органічних розчинниках, збільшення гідрофобності та адгезії або для поліпшення сумісності з іншими речовинами сечовино-формальдегідні смоли зазвичай модифікують. Використовують в даному випадку модифіковані сечовино-формальдегідні смоли загальної формули: Як водорозчинні поверхнево-активні речовини використовують промислово виготовлені склади ОП-7, ОП-10 або їх суміш з аніонними ПАВ типу сульфонол НП-1, НП-3, ДС-РАС та інші. Реагент використовують наступним чином. Виходячи з геолого-технічних умов ділянки, на якій планується проведення процесу витискання залишкової нафти, вибирають склад та кількість закачуваного реагенту та перевіряють в лабораторних умовах час початку та завершення процесу 2 37872 Таблиця 1 Склад і властивості реагенту за винаходом Приклад 1. 2. 3. 4. 5. 6.7. 8. 9. Склад реагенту, речовини Склад peaгенту, об.% Динамічна в'язкість, МПа×с Час до початку процесу утворення полімерної суспензії при 20°С, год. Динамічна в'язкість через 48 годин, МПа×с 96,8 3,0 0,2 18,0 30 18,3 80,0 19,5 0,5 17,8 19 9,2 69,0 30,0 1,0. 6,9 16 7,3 96,8 3,0 0,2 13,5 35 14,0 80,0 19,5 0,5 17,5 22 18,1 69,0 30,0 1,0. 16,6 11 17,0 96,8 30,0 1,0. 35,0 29 36,0 80,0 19,5 0,5 49,2 21 50,1 69,0 30,0 1,0. 25,5 15 26,8 10%-вий водний розчин сульф. чорного лугу сечовино-формальдегідна смола, модифікована бутиловим спиртом водорозчинна поверхнево-активна речовина (ОП-10) 10%-вии водний розчин сульф. чорного лугу сечовино-формальдегідна смола, модифікована гліколями водорозчинна поверхнево-активна речовина (ОП-7) 10%-вии водний розчин сульф. чорного лугу сечовино-формальдегідна смола, модифікована полівінілацетатною емульсією водорозчинна поверхневоактивна речовина (ОП-7+ДС-РАС) 24%-вий водний розчин сульф. чорного лугу сечовино-формальдегідна смола, модифікована бутиловим спиртом водорозчинна поверхнево-активна речовина (ОП-10) 24%-вий водний розчин сульф. чорного лугу сечовино-формальдегідна смола, модифікована гліколями водорозчинна поверхнево-активна речовина (ОП-7) 24%-вий водний розчин сульф. чорного лугу сечовино-формальдегідна смола, модифікована полівінілацетатною емульсією водорозчинна поверхневоактивна речовина (ОП-7 + ДС-РАС) 40%-вий водний розчин сульф. чорного лугу сечовино-формальдегідна смола, модифікована бутиловим спиртом водорозчинна поверхнево-активна речовина (ОП-10) 40%-вий водний розчин сульф. чорного лугу сечовино-формальдегідна смола, модифікована гліколями водорозчинна поверхнево-активна речовина (ОП-7) 40%-вий водний розчин сульф. чорного лугу сечовино-формальдегідна смола, модифікована полівінілацетатною емульсією водорозчинна поверхневоактивна речовина (ОП-7+ДС-РАС) 3 37872 Таблиця 2 Витіснення залишкової нафти реагентом на основі водного розчину сульфа тного чорного лугу в залежності від його концентрації Концентрація сульфатного чорного лугу, об.% 9,0 10,0 24,0 40,0 Залишкова нафтонасиченість, % 30,0 30,0 30,0 25,0 Коефіцієнт витіснення залишкової нафти реагентом на основі сульфатного чорного лугу, % 0,15 0,25 0,30 0,50 1,0 сліди 12,5 12,5 12,5 50,080,0 80,0 -50,0 80,0 80,0 18,8 53,0 82,0 85,0 35,0 60,0 90,0 94,0 Таблиця 3 Визначення міжфазного натягу на межі з нафтами в залежності від концентрації сульфатного чорного лугу №№ пп. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Концентрація сульфатного чорного лугу, об.%: 7,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 18,0 20,0 25,0 30,0 40,0 Щільність розчинів, г/см 3 1,010 1,015 1,020 1,021 1,027 1,027 1,030 1,040 1,041 1,046 1,058 1,240 рН водних розчинів 11,0 11,5 12,0 12,5 13.0 13,5 13,5 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 Міжфазний натяг, мН/м 1,18 0,17 0,12 0,10 0,04 0,04 0,05 0,08 0,10 0,12 0,22 0,25 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Reagent for oil residue recovering

Автори англійською

Buhai Yurii Mykolaiovych, Panikarska Olha Ivanivna, Nemchyn Oleksandr Fedorovych, Rybchych Illia Yosypovych, Chernyshov Viktor Hryhorovych, Yatsenko Oleh volodymyrovych

Назва патенту російською

Реагент для добычи остаточной нефти

Автори російською

Бугай Юрий Николаевич, Паникарская Ольга Ивановна, Немчин Александр Федорович, Рыбчич Илья Иосифович, ЧЕРНИШОВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ, Яценко Олег Владимирович

МПК / Мітки

МПК: E21B 43/16

Мітки: реагент, залишкової, нафти, видобутку

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-37872-reagent-dlya-vidobutku-zalishkovo-nafti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Реагент для видобутку залишкової нафти</a>

Подібні патенти