Завантажити PDF файл.

Текст

1. Пристрій для пневмомеханічного масажу, який містить ресивер, що сполучений з пневморозподілювачем, виконаним з електроприводом, ма 37705 ня, що викликають сильні радіоперешкоди, підгоряння контактів комутатора. У прототипі для зниження рівня перешкод комутатор і електропривод із редуктором поміщають в герметичний корпус ресивера, що значно ускладнює профілактичні і ремонтні роботи і робить пристрій вибухонебезпечним: при наявності легкозаймистих домішок у повітрі, що знаходиться в ресивері, високою є можливість вибуху від комутатора, що іскриться. В основу винаходу поставлена задача вдосконалення пристрою для пневмомеханічного масажу за рахунок зміни його конструкції і принципу роботи. Поставлена задача вірішується тим, що в пристрої для пневмомеханічного масажу, який містить pecивер, що сполучений з пневморозподілювачем, виконаним з електроприводом, манжети із секціями, пневморозподілювач сполучений з секціями манжет повітрянім проводом, згідно винаходу ресивер оснащений регульованим редуктором на вході, пневморозподілювач виконаний роторним із числом виходів 10-25, секції манжети обладнані встановленими в них клапанами, для подачі повітря від відповідних виходів пневморозподілювача при їх відкриванні, і для відводу повітря при закриванні виходів пневморозподілювача. Згідно винаходу, електропривод пневморозподілювача виконаний реверсивним і регульованим по швидкості. Між сукупністю суттєви х ознак і технічним результатом, що досягається, існує такий причиннонаслідковий зв'язок: застосування роторного пневморозподілювача дозволяє найбільше раціонально створити в манжеті хвилю, що біжить, а також значно спрощує конструкцію пристрою за рахунок можливості виконання його yніверсальрим і малогабаритним; наявність роторного пневморозподілювача, електропривод якого дозволяє змінити швидкість і напрямок обертання, дає можливість ефективно розподіляти повітря по секціях манжети; виконання числа виходів пневморозподілювача від 10 до 25 дозволить підвищити експлуатаційні характеристики пристрою в цілому. При оптимальному діаметрі валика наповненої повітрям секції манжети 3-5 см у переважній більшості випадків довжина активної частини манжети для масажу кінцівок складає 40-50 см, довжина накладки на крісло водія або оператора складає 80-100 см, довжина матраца для лікування пролежнів складає 160-200 см. Якщо кількість виходів пневморозподілювача, що відповідають числу секцій у манжеті, прийняти менше 10, то розміри секцій будуть збільшуватися, що призведе до погіршення якості масажу. Якщо кількість виходів пневморозподілювача прийняти більше 25, то це призведе до збільшення розмірів пневморозподілювача та зменшення числа заходів хвилі, що біжить, на довгих манжетах і негативно позначиться на ефективності масажу; наявність у секціях манжети клапанів, що служать для подачі повітря від відповідних виходів пневморозподілювача при їх відкриванні і для відводу повітря при закриванні виходів пневморозподілювача, сприяє спрощенню конструкції в цілому і поліпшенню його експлуатаційних характеристик; наявність ресивера з регульованим редуктором на вході дозволяє одержати необхідний однаковий тиск у секціях манжети. Винахід ілюструється графічним матеріалом, де на фіг. 1 приведена схема пристрою для пневмомеханічного масажу. На фіг. 2 показане використання пристрою для лікування і профілактики пролежнів із манжетами у виді матраца. На фіг. 3 показане застосування пристрою для оснащення крісел операторів або водіїв у виді накладки на крісло. На фіг. 4 показане використання пристрою для масажу кінцівок. Пристрій для пневмомеханічного масажу включає джерело електроенергії 1, пульт управління 2, електропривод пневморозподілювача 3, джерело стисненого повітря 4, регульований редуктор 5, ресивер низького тиску 6, електромагнітний пневмоклапан 7, роторний пневморозподілювач 8 із дванадцятьма виходами 9, який сполучено з ресивером 6, манжети 10, що складаються із секцій 11, клапани 12, що встановлені в секціях 11 манжет 10, повітряний провід 13, який сполучує пневморозподілювач 8 і манжети 10. Джерело енергії 1 може являти собою бортову мережу транспортного засобу. Пульт управління 2 містить органи контролю і управління (на фігурах не показані: тумблер вмикання постачання електропривода пневморозподілювача 3, вентиль для завдання необхідного тиску в манжеті 10, перемикач реверса, електропривода пневморозподілювача 3, потенціометр зміни швидкості електропривода пневморозподілювача 3). Електропривод пневморозподілювача 3 являє собою реверсивний електродвигун із редуктором 5 і служить для обертання пневморозподілювача 8. Джерело стисненого повітря 4 - компресор, або магістраль транспортного засобу, або балон із стисненим повітрям. Регульований редуктор 5 служить для завдання необхідного тиску в манжеті 10. Ресивер низького тиску 6 служить для стабілізації тиску в секціях 11 манжети 10. Електромагнітний пневмоклапан 7 служить для припинення подачі повітря в пневморозподілювач 8 і далі в манжету 10 на час припинення або реверсування електропривода 3, або відповідно до режиму масажу, якщо використовується переривчастий режим. Роторний пневморозподілювач 8 забезпечує виникнення хвилі, що біжить, за рахунок почергового заповнення повітрям секцій 11 манжети 10. Ритм масажу визначається частотою заходу хвилі, що біжить. Одна манжета 10, наприклад, при використанні пристрою для масажу кінцівок містить дванадцять секцій 11. При використанні пристрою для оснащення крісел операторів або водіїв у вигляді накладки на крісло до пневморозподілювача паралельно приєднують дві манжети 10 по дванадцять секцій 11. Хвиля, що біжить, у такій накладці на крісло буде двозаходною. При використанні пристрою для лікування і профілактики пролежнів у вигляді матраца до пневморозподілювача паралельно приєднують три або чотири манжети 10 по дванадцять секцій 11. Відповідно, хвиля що біжить, в цьому випадку буде трьохабо чотирьохзаходною. Клапан 12 манжети 10 служить для нагнітання повітря в секцію 11 і наступного стравлювання його із секції 11 відповідно до фази роботи роторного пневморозподілювача 8. 2 37705 Пристрій працює таким чином. На пульті управління 2 включають електропривод 3 пневморозподілювача 8, при цьому відчиняється електромагнітний клапан 7. Відчиняють вентиль регульованого редуктора 5, установлюють необхідний тиск повітря в ресивері 6. Повітря з pecивера 6 через електромагнітний клапан 7 надходить у роторний пневморозподілювач 8. З виходів 9 роторного пневморозподілювача 8 повітря по повітряним проводам 13 через клапани 12 надходить у секції 11 манжети 10. Під час роботи роторного пневморозподілювача 8 відбувається послідовне заповнення секцій 11 манжети 10, тобто створюється ефект хвилі, що біжить. Під час заповнення наступної секції 11 повітря з попередніх секцій 11 під дією пружних сил манжети і ваги пацієнта стравлюється через клапани 12. Хвиля, що біжить, робить пневмомеханічний вплив на тіло пацієнта близьким за сенсорикою до дії мануального масажу, але значно переважаючим ручний масаж за обсягом охоплюваної м'язової маси. Тому в ряді випадків пневмомеханічний пристрій для масажу є більш переважаючим, ніж ручний масаж, а у випадку профілактики і лікування пролежнів - незамінним. Фіг. 1 Фіг. 2 3 37705 Фіг. 3 Фіг. 4 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Yeremenko Leonid Vasyliovych, Sysoiev Mykola Petrovych

Автори російською

Еременко Леонид Васильевич, Сысоев Николай Петрович

МПК / Мітки

МПК: A61H 7/00, A61H 9/00

Мітки: пневмомеханічного, масажу, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-37705-pristrijj-dlya-pnevmomekhanichnogo-masazhu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для пневмомеханічного масажу</a>

Подібні патенти