Завантажити PDF файл.

Текст

1. Сухий трифазний реактор, який містить обмотки фаз, розміщені вертикально одна над дру 37702 Плити 5 розміщені між фазами обмоток 1 і 2, 2 і 3, а плити 6 розміщені по торчаках крайніх фаз обмоток 1 і 3. По твірній циліндрів 4 обмоток 1, 2, 3 встановлені дистанційні стеклотекстолітові рейки 7. Прямокутні плити 5 і 6 з'єднані між собою спільними стяжними елементами, наприклад, металічними або склоепоксидними шпильками 8. Зверху торчакової плити 6 обмотки 1 установлені дерев'яні бруски 9, торчакова плита 6 обмотки 3 установлена на дерев'яні бруски 10. Прямокутні склотекстолітові плити 5 і 6 відносяться до засобу пресування, при цьому плити 5 між фазами виконані пересувними на циліндрах 4. Між прямокутними плитами 5 і 6 і торцями обмоток 1, 2, 3 вільно установлені ізоляційні кільця 11, які прилягають до плит 5 і 6. На установлених над верхньою обмоткою 1 брусках 9 розміщені металічні опори 12, а установлені під нижньою обмоткою 3 бруски 10 мають металічні опори 13. Через прямокутні плити 5 і 6 і бруски 9 і 10 проходять стяжні шпильки 8, нижні торці яких закріплені у металічних опорах 13, а на верхніх торчаках указаних шпильок 8, які проходять через металічні опори 12 установлені гайки 14. Обмотки 1, 2, 3 кожної фази розділені на сім частин (див. фіг. 3). Кожна частина складається із чотирьох паралельних гілок 15. Початок і кінець кожної гілки 15 виводиться окремо на панель 16, 17, 18 і з'єднується в експлуатації із другими гілками 15 частин обмоток згідно схеми випробувань (не показана). Циліндри 4 забезпечені взаємно перекриваючими проточками 19 по внутрішньому і зовнішньому діаметрам. Пресування реактора виконується стягуванням обмоток 1, 2, 3 за допомогою плит 5 і 6, при цьому зусилля пресування регулюється затягуванням гайок 14 на верхніх торчаках шпильок 8, які проходять через металічні опори 12 (див. фіг. 1). Заявлений сухий трифазний реактор (без магнітного осердя) дозволяє проводити випробування електротехнічного обладнання із різними значеннями індуктивності і випробувального струму. Вертикальне розміщення обмоток і телескопічне з'єднання бакелітових циліндрів дає можливість зекономити площу приміщення у випробувальних лабораторіях. Фіг. 1 2 37702 Фіг. 2 Фіг. 3 3 37702 Фіг. 4 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Dry three-phase reactor

Автори англійською

Kobyletskyi Anatolii Andriiovych, Pulov Dmytro Stepanovych

Назва патенту російською

Сухой трехфазный реактор

Автори російською

Кобылецкий Анатолий Андреевич, Пулов Дмитрий Степанович

МПК / Мітки

МПК: H01F 30/06, H01F 29/00

Мітки: трифазній, сухий, реактор

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-37702-sukhijj-trifaznijj-reaktor.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Сухий трифазний реактор</a>

Подібні патенти