Спосіб оцінки ефективності терапії нефротичної форми хронічного гломерулонефриту

Номер патенту: 37699

Опубліковано: 15.05.2001

Автори: Семідоцька Жана Дмитріївна, Бездітко Тетяна Василівна

Завантажити PDF файл.

Текст

Спосіб оцінки ефективності терапії нефротичної форми хронічного гломерулонефриту, який включає аналіз нативної проби крові на наявність в ній лейкоцитів, який відрізняється тим, що оцін 37699 на 109 л, Лейкоц. - 9,7х109 л; лейкоц. формула: п.я.н. - 5%, с.я.н. - 57,5%, еоз. - 0,5%, мон. - 6%, лимф. - 27%, що дозволило нам продовжувати терапію преднізолоном. Після проведеного лікування на 21 добу - головні болі й болі в спині не турбують, набряків немає, AT 160/95 мм рт.ст. Ан. крові кл.: Ер. - 4,3 на 1012 л, НВ - 120 г/л. Тр. -230 на 109 л, Лейкоц. - 7,8 на 109 л: лейкоц. формула: п.я.н. - 5%, с.я.н. 54,5%, еоз. -3%, баз. - 0,5%, мон. - 7%, лимф. 30%. Ан. сечі кл.: відносна щільність - 1015, білок 0,36 г/л, еритроц. вилужені - 10-12 в полі зору, епітелій нирковий - 1-3 екз. в полі зору, перехідний місцями, циліндри: гіалинові - 2-3 в полі зору, епітеліальні - 1-2 в препараті. Ан. сечі за Зимницьким: відносна щільність - 1011-1017, діурез 1280 мл (денний - 810 мл, нічний - 470 мл). Добова протеінурія - 0,89 г/л. Ан. сечі за Нечипоренко: лейкоцити - 2,8 на 106 л, еритроцити - 0,7 на 106 л. Креатинин крові - 96 мкМ/л, загальний білок крові - 79,6 г/л, холестерин крові - 5,9 мМ/л, вміст електролитів в крові: Na - 140 мМ/л, К - 4,25 мМ/л. Імунологічний аналіз крові: Лейкоц. - 7,5 на 109 л, лімфоцити 2,00 на 109 л (29%), Т-лимф. - 1,57 на 109 л (83%), В-лимф. - 0,14 на 109 л (10%), О-клет. - 0,11 на 109 л (6%), Т-лимф. активні - 52,1%, Т-теофілінстійкі (хелпери) - 51,3%, Т-теофілінчуйні (супресори) 8%, IgA - 12,1 мкМ/л, IgM - 0,76 мкМ/л, IgG - 54,5 мкМ/л, титр комплементу 73,2 С'Н50, ЦІК - 91%. У хворої нормалізувалися показники. В доброму стані була виписана із лікарні на 30 добу. Приклад № 2. Хвора Б. 28років, з історією хвороби № 51100 поступила до клініки 5.04.1995 зі скаргами на головній біль, загальну слабкість, набряк повік і обличчя, неодноразово приймала медикаментозне лікування (преднізолон, ціклофосфан), але без ефекту. Об'єктивно: стан середньої тяжкості, відзначається набряклість обличчя і повік, пастозність голінок, над легенями везикулярне дихання. Межі серця розширені ліворуч до рівня лівої середньодужкової лінії. Тони серця ритмічні, 1-й тон на верхівці серця послаблений, акцент 11го тону на аорті. AT 150/100 мм рт.ст. Ps 84 уд. на хвилину, живіт м'який, безбільний. Симптом Пастернацького слабкопозитивний з обох боків. Добовий діурез 900-1010 мл. Ан. крові кл.: Ер. - 4,2 на 1012 л, НВ - 110 г/л. Тр. - 310 на 109 л, Лейкоц.9,7х109 л; лейкоц. формула: п.я.н. - 8%, с.я.н. 70,5%, еоз. - 0,5%, баз. - 1%, мон. - 9%, лимф. 19%. Ан. сечі кл.: відн. щільність - 1012, білок 5,86 г/л, еритроц. вилужні - 50-60 в полі зору, епітелій нирковий - 5-6 екз. в полі зору, перехідний 2-3 екз., циліндри: гіалінові - 6-7 в полі зору, епітеліальні - 2-3 в полі зору, жирно-зернисті - одиничні в препараті. АН. сечі за Зимницьким: відн. щильність - 1010-1016, діурез 960 мл (денний - 500 мл, нічний - 460 мл). Добова протеінурія - 5,13 г/л. Креатинін крові - 112,6 мкМ/л, загальний білок крові - 55,9 г/л, холестерин крові - 6,9 мм/л, вміст електролітів в крові: Na - 132,5 мм/л, К - 4,75 мм/л. Імунологічний аналіз крові: Лейкоц. - 9,7 на 109 л, лімфоцити - 1,87 на 109 л (21%), Т-лимф. - 1,52 на 109 л (81%), В-лимф. - 0,06 на 109 л (6%), Т-лимф. активні - 65,5%, Т-теофілінстійкі (хелпери) - 69%, Т-теофілінчуйні (супресори) – 0,IgA - 9,3 мкМ/л, IgM - 0,96 мкМ/л, IgG - 42,1 мкМ/л, ти тр комплеме контроль за лікуванням рекомендують здійснювати на 10 добу, 21 добу (Иващенко Ж.А., Кузнецова О.П., Комиссарова И.А., Калашникова Е.А. Изучение гормоночувствительности у больных гломерулонефритом // Терапевтический архив. - 1996. - Т. 68. - № 6. - С. 13-16). Для визначення ефективності лікування нами були вироблені показники лейкоцитарної формули - лімфоцити, моноцити, палочкоядерні нейтрофіли, отримані в результаті використання програми (Loh W.Y., Shih Y.S. Split selection methods for classification trees. - Statistica Sinica. - 1997. - 7. - P. 815-840). Якщо на 10 добу з'являється тенденція до нормолізаціі цих показників, то ми продовжували лікування в обраній стандартній дозі, якщо ні, то до терапії додавали лікарські препарати які мають імуномодулюючу дію - канафлазин у дозі 2 т три рази на день. Спосіб ілюструє приклад № 1: Хвора М. 20 років, з історією хвороби № 21300, поступила до клініки 3.04.1996 p. зі скаргами на головній біль, загальну слабкість, набряк повік і обличчя, які посилювались зранку, болі у спині ниючого характеру. Хворіє 4 роки. Неодноразово приймала лікування протизапальними засобами (преднізолон, ціклофосфан), але без ефекту. Об'єктивно: стан середньої тяжкості, відзначається набряклість обличчя і повік, пастозність голінок, над легенями везикулярне дихання. Межі серця розширені ліворуч до рівня лівої середньодужкової лінії. Тони серця ритмічні, 1-й тон на верхівці серця послаблений, акцент 11-го тону на аорті. AT 150/100 мм рт.ст. Ps 84 уд. на хвилину, живіт м'який, безбільний. Симптом Пастернацького слабко позитивний з обох боків. Добовий діурез 900-1010 мл. Ан. крові кл.: Ер. - 4,2 на 1012 л, НВ - 110 r/л. Тр. - 310 на 109 л, Лейкоц. - 9,7х109 л; лейкоц. формула: п.я.н. - 9%, с.я.н. - 63,5%, еоз. - 0,5%, мон. - 6%, лимф. - 21%. Ан. сечі кл.: відн. щільність - 1012, білок - 4,86 г/л, еритроц. вилужні - 20-25 в полі зору, епітелій нирковий - 4-6 екз. в полі зору, перехідний - 1-2 екз., циліндри: гіалінові - 4-5 в полі зору, епітеліальні 2-3 в полі зору, жирно-зернисті - одиничні в препараті. Аналіз сечі за Зимницьким: відн. щільність. 1010-1016, діурез 890 мл (денний - 410 мл, нічний 480 мл). Добова протеінуриія - 2,13 г/л. Ан. сечі за Нечипоренко: лейкоцити - 4,6 на 109 л, еритроцити - 2,8 на 1012 л. Креатінін крові - 110,6 мкМ/л, загальний білок крові - 65,9 г/л, холестерин крови - 5,9 мм/л, вміст електролітів в крові: Na - 132,5 мм/л, К - 4,75 мм/л. Імунологічний аналіз крові: Лейкоц. 9,7 на 109 л, лімфоцити - 1,87 на 109 л (19,3%), Тлимф. - 1,52 на 109 л (81%), В-лимф. - 0,02 на 109 л (5%), Т-лимф. активні - 65,5%, Т-теофілінстійкі (хелпери) - 69%, Т-теофілінчуйні (супресори) – 0,ІgA - 9,3 мкМ/л, Ig M - 0,96 мкМ/л, IgG - 42,1 мкМ/л, титр комплемента - 65,2 С'Н50. Внутрішньожилова урографія: видільна функція нирок задовільна. УЗІ нирок: посилення ехогенності кіркового шару. ЕКГ: ритм синусовий, признаки гіпертрофії міокарда лівого шлунка. Окуліст: звуження судин сітківки. Клінічний діагноз: Хронічний гломерулонефрит, нефротична форма. ХГТН 0 ст. У хворої на 10 добу провели дослідження усіх запланованих показників і тільки в лейкоцитарній формулі намітилась тенденція до нормалізації показників. Ан. крові кл.: Ер. - 4,2 на 1012 л, НВ - 110 г/л. Тр. - 310 2 37699 нта - 65,2 С'Н50. УЗІ нирок: посилення ехогеності кіркового шару. Окуліст: звуження судин сітківки. Клінічний діагноз: Хронічний гломерулонефрит, нефротична форма. ХПН 0 ст. У хворої на 10 добу провели дослідження усіх запланованих показників і тільки в лейкоцітарній формулі виявлені погіршення показників: ан. крові кл.: Ер. - 4,1 на 1012 л, НВ - 110 г/л. Тр. - 310 на 109 л, Лейкоц. – 14,3х109 л; лейкоц. формула: п.я.н. - 8%, с.я.н. 78,5%, еоз. - 0,5%, мон. - 6%, базоф. - 2%, лимф. 17%, що є для нас сигналом для зміни терапії. Хворій було зменшено дозу преднізолону та циклофосфану, дано канафлазін. Проведено повторне обстеження на 21 добу. У хворої наявна позитивна динаміка у суб'єктивному та об'єктивному стані: зникли болі, слабкість. Ан. крові кл.: Ер. - 4,3 на 1012 л, НВ - 120 г/л. Тр. - 230 на 109 л, Лейкоц. 7,8 на 109 л: лейкоц. формула: п.я.н. - 4%, с.я.н. 59,5%, еоз. - 3%, баз. - 0,5%, мон. - 7%, лимф. 25%. Ан. сечі кл.: відносна щільність - 1015, білок 1,36 г/л, еритроц. вилужені - 10-12 в полі зору, епі телій нирковий - 1-3 екз. в полі зору, перехідний місцями, циліндри: гіалинові -2-3 в полі зору, епітеліальні - 1-2 в препараті. Ан. сечі за Зимницьким: відносна щільність - 1011-1017, діурез 1280 мл (денний - 810 мл, нічний - 470 мл). Добова протеінурія - 1,89 г/л. Ан. сечі по Нечипоренко: лейкоцити - 2,8 на 106 л, еритроцити - 0,7 на 106 л. Креатинин крові - 96 мкМ/л, загальний білок крові - 79,6 г/л, холестерин крові -5,9 мМ/л, вміст електролитів в крові: Na - 140 мМ/л, К - 4,25 мМ/л. Імунологічний аналіз крові: Лейкоц. - 7,5 на 109 л, лімфоцити 2,00 на 109 л (29%), Т-лимф. - 1,57 на 109 л (83%), В-лимф. - 0,14 на 109 л (10%), О-клет. - 0,11 на 109 л (6%), Т-лимф. активні - 52,1%, Т-теофілінстійкі (хелпери) - 51,3%, Т-теофілінчуйні (супресори) 8%, Ig A - 12,1 мкМ/л, Ig M - 0,76 мкМ/л, IgG - 54,5 мкМ/л, титр комплементу - 73,2 С'Н50, ЦІК - 82%. Ефективність способу, на наш погляд, пов'язана з нормалізацією показників лейкоцитарної формули. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 3 37699 ___________________________________________________________ 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for evaluation of effectiveness of therapy of nephrotic form of chronic glomerulonephritis

Автори англійською

Bezditko Tetiana Vasylivna, Semidotska Zhana Dmytriivna

Назва патенту російською

Способ оценки эффективности терапии нефротической формы хронического гломерулонефрита

Автори російською

Бездитко Татьяна Васильевна, Семидоцкая Жана Дмитриевна

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/48

Мітки: ефективності, терапії, форми, спосіб, гломерулонефриту, оцінки, хронічного, нефротичної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-37699-sposib-ocinki-efektivnosti-terapi-nefrotichno-formi-khronichnogo-glomerulonefritu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки ефективності терапії нефротичної форми хронічного гломерулонефриту</a>

Подібні патенти