Завантажити PDF файл.

Текст

Спосіб виробництва прямошовних електрозварних труб на безперервних валкових трубоелектрозварювальних станах, який включає поступове зменшення радіусів кривизни поперечних перети 36180 розгинають до кута менше завданого на величину, рівну величині пружності (а.с. № 369958,1973, БИ № 11. - С.23) Цей спосіб, призначений для ліквідації кінцевих де фектів при формуванні заготовки кінцевої довжини (листів), передбачає розгин всього поперечного перетину і для пропонованого безперервного процесу валкової формовки "безкінечної" штаби, не вносить ніяких суттєви х змін в її напружено-деформований стан, а в той же час призводить до необгрунтованого збільшення кількості формувальних клітин трубоелектрозварювального стану. Задачею винаходу є зменшення нерівномірності поперечних і поздовжніх деформацій і напруг в трубній заготовці і в готовій трубі, що утворилися в них в результаті використання штаби з підвищеною серповидністю і односторонньою хвилястістю, шляхом створення в поперечному перетині заготовки тангенціальних (поперечних) деформацій і напруг не одного знаку, як при звичайній технології, а двох знаків, тобто створення в певній мірі урівноваженої епюри поперечних (тангенціальних) напруг на найбільш відповідальних дільницях - в закритих калібрах, зварювальному калібрі і в калібрувальних калібрах. Це досягається тим, що центральна дільниця і дільниці кромок у цих калібрах піддаються поперечній (тангенціальній) деформації різних знаків, тобто одні дільниці поперечного перетину підгинаються, зменшуючи радіус поперечної кривизни, а інші одночасно з цим розгинаються, збільшуючи радіус поперечної кривизни. Така знакоперемінна поперчна деформація заготовки і готової труби зменшує нерівномірність не тільки поперечних, але і поздовжніх деформацій в заготовці та готовій трубі і цим стабілізує процес зварки кромок, підвищує точність труб за діаметром і поздовжньою кривизною. Ця задача вирішена тим, що в способі виробництва прямошовних електрозварних тр уб на безперервних валкових трубоелектрозварювальних станах, який включає поступове зменшення радіусів кривизни поперечних перетинів кромок і центральної дільниці штабової заготовки за ходом її просування у відкритих і закритих формувальних калібрах, у зварювальному калібрі і труби в калібрувальних калібрах від її плоского стану перед першим формувальним калібром до радіусу готової тр уби за останнім калібрувальним калібром, відповідно винаходу, в закритих калібрах і в зварювальному калібрі одночасно, зі зменшенням радіусів кривизни поперечних перетинів центральної дільниці, створюють збільшення радіусів кривизни поперечних перетинів дільниць кромок, а у калібрувальних калібрах, одночасно зі зменшенням радіусів кривизни поперечних перетинів дільниць кромок, створюють збільшення радіусів кривизни поперечних перетинів центральної дільниці. Тому даний спосіб передбачає: ЧоЧ3). У зварювальному калібрі (фіг.3) кромки заготовки знову розгинаються на радіус Чс, який більше за радіус Чз кромок в закритих калібрах (Чс>Чт,) і відбувається зварка кромок, які зігнуті по цьому радіусу Чс. При цьому радіус Чс кромок більший за радіус Rс центральної дільниці (Чc>Rс) і більше за радіус Чт готової труби (Чс>Чт), а радіус Rс центральної дільниці менше за радіус Чт готової тр уби (Rс

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of manufacturing of longitudinal welded tubes

Автори англійською

Kutsyn Volodymyr Semenovych, Furmanov Valerii Borysovych, Antypov Yurii Mykolaiovych, Safian Oleksandr Matviiovych, Bilyi Oleksandr Ivanovych, Kovalenko Anatolii Panasovych, POLUEKTOV VADYM VOLODYMYROVYCH

Назва патенту російською

Способ производства прямошовных электросварных труб

Автори російською

Куцин Владимир Семенович, Фурманов Валерий Борисович, Антипов Юрий Николаевич, Сафьян Александр Матвеевич, Белый Александр Иванович, Коваленко Анатолий Афанасьевич, Полуэктов Вадим Владимирович

МПК / Мітки

МПК: B21C 37/08, B21C 37/15

Мітки: труб, спосіб, електрозварних, виробництва, прямошовних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-36180-sposib-virobnictva-pryamoshovnikh-elektrozvarnikh-trub.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виробництва прямошовних електрозварних труб</a>

Подібні патенти