Номер патенту: 35902

Опубліковано: 16.04.2001

Автор: Піддубний Петро Іванович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Вітряна енергетичне установка.яка містить турбіну, кінематично зв'я­зану з перетворювачем енергії і установлену у корпусі з повітряновідводним пристроєм, відрізняється тим, що корпус закріплений на платформі повітряновідводного пристрою і виконаний з можливістю обертання відносно повітряновідводвого пристрою, причому на закінченнях рукавів останнього розміщені привідні регулюючі заслінки, а привід обертання корпусу поєднаний з датчиком напрямку вітру.

Текст

Вітряна енергетична установка, яка містить турбіну, кінематично зв'язану з перетворювачем 35902 строєм, згідно винаходу, корпус закріплений на платформі повітряновідводного пристрою і виконаний з можливістю обертання відносно повітряновідводного пристрою, причому на закінченнях рукавів останнього розміщені привідні регулюючі заслінки, а привід обертання корпусу поєднаний з датчиком напрямку вітр у. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю суттєвих ознак винаходу і досягаємим технічним результатом забезпечується наступним. Так, закріплення на платформі повітряновідводного пристрою корпусу, виконаного з можливістю обертання відносно повітряновідводного пристрою, дозволяє розмістити турбіну у напрямку найбільшої швидкості потоку вітру. Розміщення на закінченнях рукавів приводних регулюємих заслінок, дозволяє збільшити об'єм повітря подаваємих вітром і зменшити надходження (підсмоктування) потоку не підвищуючого ефективність роботи турбіни, а отже, і перетворювача енергії (генератору). Поєднання приводу обертання корпусу s датчиком напрямку вітру, забезпечує стійке положення установки, орієнтованої у сторону змінних напрямків потоків повітря. Це дає можливість максимально використовува ти вітрову енергію при експлуатації установки. Вітрова енергетична установка пояснюється кресленням, де не фіг. 1 показано схематично загальний вид; на фіг. 2 - розріз А-А на фіг. 1 з положенням корпусу, його приводу і датчика напрямку вітру. Вітрова енергетична установка складається is турбіни 1, кінематичне з'єднаної з перетворювачем енергії 2 і установлену у корпусі 3 ж повітряновід водним пристроєм 4. Корпус закріплений на платформі 5 повітряновідводного пристрою і виконаний а можливістю обертання відносно повітряновідводного пристрою,за рахунок установки його вісей на підшипниках 6 і поєднання s приводом обертання 7. Останній з'єднаний з датчиком 8 напрямку вітру. Повітряновідводний пристрій розділено на ряд рукавів 9, на закінченнях яких розміщені регулюючі заслінки 10 з приводами 11. Вітряна енергетична установка працює наступним чином. Вітровий потік захоплюється орієнтованими на нього рукавами 9 повітряновідводного пристрою 4. При цьому, регулюючі заслінки 10 за допомогою приводів 11 установлюють так, щоб утворити потік повітря, який надходить у рукава, максимальної сили. Вітровий потік, попадаючи на турбіну 1, придає їй обертальний рух, а кінематичне вв'язаний з нею перетворювач енергії 2 виробляє при цьому електричний струмінь. При змінності напрямку вітру опрацьовує датчик 8, вмикається привід обертання 7 і зa рахунок обертання корпусу 3 у підшипниках 6 турбіна в перетворювачем енергії змінює своє положення на платформі 5, розміщуючи її р укаве у зоні найбільшого вітрового потоку. При цьому сила вітру, впливаюча на турбіну, буде максимальною, як і віддача електроенергії від перетворювача енергії (генератору). Вітряна енергетична установка забезпечує максимальне використання сили вітру, скорочує витрати вироблюваної електроенергії, спрощує регулювання відбором потоку повітря поступаючого на турбіну. 2 35902 Фіг. 1 3 35902 Фіг. 2 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Wind-driven powerplant

Автори англійською

Piddubnyi Petro Ivanovych

Назва патенту російською

Ветровая энергетическая установка

Автори російською

Поддубный Петр Иванович

МПК / Мітки

МПК: F03D 3/04

Мітки: установка, вітряна, енергетична

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-35902-vitryana-energetichna-ustanovka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вітряна енергетична установка</a>

Подібні патенти