Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Плоскощілинна екструзійна головка, що містить корпус з верхньою та нижньою плитами головки, вхідний канал, колектор, канал зменшеної висоти, дросельну планку, накопичувач, канал подавання та вихідні регульовані формуючі губки, яка відрізняється тим, що канал зменшеної висоти утворений виступами, які виконані на верхній та нижній плитах, і розташований між вхідним каналом і колектором .

Текст

Плоскощілинна екструзійна головка, що містить корпус з верхньою та нижньою плитами головки, вхідний канал, колектор, канал зменшеної висоти, дросельну планку, накопичувач, канал подавання та вихідні регульовані формуючі губки, яка відрізняється тим, що канал зменшеної висоти утворений виступами, які виконані на верхній та нижній плитах, і розташований між вхідним каналом і колектором. (19) (21) 99020601 (22) 02.02.1999 (24) 16.04.2001 (33) UA (46) 16.04.2001, Бюл. № 3, 2001 р. (72) Рябінін Дмитро Дмитрович, Мотін Анатолій Миколайович, Білецька Оксана Володимірівна, Рябініна Олена Дмитрівна (73) Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 35890 губки, згідно до винаходу, новим є те, що канал зменшеної висоти утворений виступами, які виконані на верхній та нижній плитах, і розташований між вхідним каналом і колектором. Запропонована конструкція плоскощілинної екструзійної головки дозволяє ефективно розподіляти полімер по ширині головки, досягти покращення якості полімерного виробу при зменшенні його собівартості в наслідок зменшення собівартості, габаритів, метало- та енергомісткості конструкції головки. Таким чином, у запропонованій плоскощілинній екструзійній головці досягається підвищення ефективності розподілення полімеру по ширині головки порівняно з відомими конструкціями головок, яке дозволяє підвищити якість одержаної продукції при зниженні витрат на її виробництво. Суть винаходу пояснюється кресленнями, де на фіг. 1 зображений вертикальний розріз плоскощілинної екструзійної головки, на фіг. 2 - її горизонтальний розріз. Плоскощілинна екструзійна головка містить (фіг. 1 і 2) корпус 1 з верхньою 2 та нижньою 3 плитами головки, вхідний канал 4, канал зменшеної висоти 5, утворений виступами 6 та 7 відповідно на верхній 2 та нижній 3 плитах головки, колектор 8, дросельну планку 9, накопичувач 10, канал подавання 11 та регульовані формуючі губки 12. Канал зменшеної висоти 5 розташований на вході в головку безпосередньо за вхідним каналом 4. Плоскощілинна екструзійна головка працює таким чином. Розплав полімеру із екструдера (не показаний) надходить у вхідний канал 4 (фіг. 1 і 2) корпуса 1. Вхідний канал 4 має менш складну форму, ніж у прототипі, де він зменшується і розширюється одночасно у взаємно перпендикулярних площинах. У запропонованій конструкції в такій складній формі вхідного каналу 4 не має потреби, тому що безпосередньо за ним розташований канал зменшеної висоти 5, утворений виступи 6 і 7 на верхній 2 та нижній 3 плитах головки. Канал зменшеної висоти 5 частково приймає на себе функції розподілення полімеру на вході в головку, які у прототипі виконував вхідний канал 4. Завдяки цьому можна зменшити розміри вхідного каналу 4 по ширині головки (порівняно з прототипом), а відтак - і габарити, метало- і енергоємність головки. Енергоємність зменшується завдяки тому, що треба підтримувати визначену досить високу температуру корпусу 1 головки у меншому об'ємі металу конструкції. Стає нижчою тепловіддача. Основні функції каналу зменшеної висоти 5 полягають в тому, щоб розподілити полімер по ширині головки, виходячи із вимоги забезпечення однакових втрат тиску на різних траєкторіях течії у головці. При цьому до втрат тиску в каналі зменшеної висоти 5 треба додавати втрати тиску у колекторі 8, який разом з каналом 5 утворює розподільну частину головки. Порівняно з прототипом, розміри колектора 8 можна зменшити завдяки тому, що його висота більша ніж висота каналу 5 і напруження, які створюються в полімері на ділянці каналу 5, релаксують в колекторі 8. Вивільнена таким чином пружна використовується для створення додаткового перепаду тиску у колекторі 8. Стає також непотрібною ділянка АБ, яка використовувалась у прототипі для релаксації напружень. Дорсельна планка 9 використовується у запропонованій конструкції для тонкого регулювання тиску по ширині головки і не створює по ширині головки значних перепадів тиску. Завдяки тому, що канал 5 розташований на вході в головку на значно менший ширині головки, ніж у прототипі, зменшується розпірні зусилля. Зменшуються також гідравлічні втрати енергії в колекторі 8, тому що колектор 8 розширюється у напрямі від вхідного каналу 4 до дросельної планки 9 і завдяки цьому зменшується вплив бокових стінок колектору на тертя у потоці полімеру. В прототипі по всій довжині колектора полімер рухається практично у прямокутному каналі, де бокові стінки сильно впливають на тертя в потоці полімеру, що обумовлює значні гідравлічні втрати енергії. Накопичувач 10, канал подавання 11 та регульовані формуючі губки 12, теж працюють за кращи х те хнологічних умов, бо їм не треба суттєво змінювати тиск чи швидкість розплаву полімеру. Дана конструкція плоскощілинної екструзійної головки дозволяє ефективно розподіляти полімер по ширині головки, досягти покращення якості полімерного виробу за рахунок релаксації напружень і забезпечення ізотропії властивостей полімеру по ширині і висоті виробу при зменшенні його собівартості внаслідок зменшення собівартості, габаритів, метало- та енергомісткості конструкції головки та собівартості і енергомісткості процесу екструзії крізь головку. Таким чином, в даній плоскощілинній екструзійній головці досягається підвищення ефективності розподілення полімеру по ширині головки порівняно з відомими конструкціями головок, яке дозволяє підвищити якість одержаної продукції при зниженні витрат на її виробництво. 2 35890 Фіг. 1 3 35890 Фіг. 2 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Flat die

Автори англійською

Riabinin Dmytro Dmytrovych, Motin Anatolii Mykolaiovych, Biletska Oksana Volodymyrivna, Riabinina Olena Dmytrivna

Назва патенту російською

Плоскощелевая экструзионная головка

Автори російською

Рябинин Дмитрий Дмитриевич, Мотин Анатолий Николаевич, Билецкая Оксана Владимировна, Рябинина Елена Дмитриевна

МПК / Мітки

МПК: B29L 7/00, B29C 47/14

Мітки: плоскощілинна, екструзійна, головка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-35890-ploskoshhilinna-ekstruzijjna-golovka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Плоскощілинна екструзійна головка</a>

Подібні патенти