Спосіб відтворення складних за формою лекальних виробів із листових заготовок

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб відтворення складних за формою лекальних виробів із листових, дощатих заготовок, який відрізняється тим, що:

-обробку заготовки і одночасний безперервний контроль відхилення її форми від форми зразка-копіра, зблокованого з заготовкою, здійснюють у С-подібній опорній конструкції із просторово рознесених жорстко зафіксованих співвісно навпроти фрезера і обкатуючого копір опорного ролика;

-заготовка й зразок-копір об'єднані у блок, а можливість зміни висоти подачі й співвідношення розмірів робочого органу і обкатуючого копір опорного ролика, протилежне їх взаємне фіксування дозволяють проведення наступної операції створення фасок, галтелей на виробі;

-спосіб може бути використаний самостійно чи як підпроцес наступної стадії обробки в залежності від цілей втілюваного завдання (наприклад оформлення кромок елементів поверхні складного виробу);

-спосіб дозволяє відтворювати як зовнішні, так і внутрішні елементи форми складних виробів;

-високу продуктивність виконання операції по відтворенню однотипних серій виробів забезпечують простим фіксуванням положення заготовки відносно зразка-копіра - штифтуванням.

Текст

Спосіб відтворення складних за формою лекальних виробів із листових, до щати х заготовок, який відрізняється тим, що: - обробку заготовки і одночасний безперервний контроль відхилення її форми від форми зразкакопіра, зблокованого з заготовкою, здійснюють у С-подібній опорній конструкції із просторово роз 3 35479 малюнків, схем, таблиць з вказанням доцільності вибору моделі, типу, характеристик фрезерних машин OFE 737, 738, OfE 1229 Signal, OfE 1812, їх режиму функціонування; укомплектування фрезами з твердосплавними зубцями [4, с. 152, 153] (прямими, для окантування, профільними, пазовими галтельними, оснащеними опорним кільцем з шарикопідшипником та без нього) та використання певного оснащення: а) кругової направляючої (зак. №6.31505) - для вирізання кругових отворів, пазів, кутів, то що максимальним Ø ~ 350мм; б) кутового упору (зак. №6.30103) - для створення можливості хорошого переміщення ріжучого інструменту при роботі на краю дощок, плит; в) прямолінійної направляючої (зак. №6.31307) - для вирізання отворів для вставних замків, фрезерування пазів; г) шти фта кругового ведення (зак. №6.31504) для створення кругових пазів; д) упору з направляючим роликом (зак. №6.30360) - для створення зігнутих кантів. Жоден з наведених способів не дає можливості вирішити завдання в комплексі. Задачею розроблення корисної моделі є створення простого високопродуктивного способу виготовлення складних лекальних за формою виробів із листових та доща тих заготовок з використанням універсальних електричних фрезерних машин, які дозволяють одержувати високу якість обробки виробів та добру відтворюваність подібності їх форми заданим зразкам, створювати їх серії, набори із різних за природою сортів дерева, фанери, ламінованих матеріалів, ін. як цільних так і з'єднаних їх частин, що важливо при раціональному використанні відходів розкрою ряду виробництв. В залежності від цілей втілюваних завдань спосіб може бути використаний самостійно чи як підпроцес наступних стадій обробки (наприклад, при оформленні кромок елементів поверхні складних виробів). І запропоновані розробки є одним із можливих варіантів їх реалізації, результатом довголітнього творчого пошуку можливості поєднання досягнень сучасних досконалих технологій обробки листових матеріалів і достоїнств використання методу повтору по копіру - простоти при технічному відтворенні складних форм й поверхонь виробів, що серійно виготовляються. Спосіб відтворення складних за формою лекальних виробів із листових заготовок технічно реалізується у спеціально розробленому пристрої, зображеному на кресленні, яке наочно дозволяє розібратися у здійсненні послідовності взаємозв'язаних технологічних прийомів при виконанні такої операції. За формою, конфігурацією майбутнього виробу розкроюванням із листових покупних матеріалів чи відходів виробництв одержують чорнові заготовки (1), які за розмірами більші за розміри копірузразка (2). Накладанням копіру-зразка на заготовку зверху і його притиснення за рахунок шти фтів (3) здійснюється фіксація їх взаємного положення у жорсткий блок. Взявшись за ручки (4) утворений блок рухають вздовж опорної плити стола (5) до 4 фрези (6) і опорного копіруючого форму зразка ролика (7), здійснюючи одночасно зустрічне фрезерування заготовки. Ролик, упираючись й обкатуючись по боковій поверхні копіру-зразка, завдяки його жорстокому зв'язку з заготовкою дозволяє робочому органу відтворювати (повторювати) наперед задану форму останній. Змінюючи співвідношення діаметрів ріжучої фрези й опорного ролика, можна здійснювати пропорційну зміну розмірів створюваних фасонних поверхонь в порівнянні зі зразком-копіром, що дуже важливо при створенні наборів однотипних виробів: - якщо діаметр фрези рівний діаметру опорного ролика, то розміри виробу повторюють розміри копіра-зразка у співвідношенні 1:1; - якщо діаметр фрези більший діаметра ролика, то одержують виріб менший за розмірами на величину різниці діаметрів фрези й ролика; - якщо діаметр фрези, навпаки, менший діаметра опорного ролика, то одержують виріб більший за розмірами на величину різниці діаметрів ролика й фрези. В залежності від поставленого завдання (просто вирізання заготовки; вирізання заготовки з наступними формуванням фаски, створенням галтелей чи обробкою на виробі четвертей), товщини вихідного листового матеріалу й копіра-зразка, які використовуються висоти подачі обробляючої робочої фрези ручного електрофрезерного станка (8) й опускання колонки корпусу кріплення опорного ролика (9) жорстко фіксуються і контролюються перед початком операції. Для виконання подібного роду технологічних задач розроблена спеціальна конструкція незалежного кріплення вздовж однієї осі (співвісно) розміщених навпроти фрезера і колонки корпусу кріплення опорного ролика з внутрішніми шарикопідшипниковими опорами у вигляді Сподібної рами із опорної поверхні столу й кронштейну (10), шти фтованого й з'єднаного з першим болтами (11). Спосіб дозволяє створювати й обробляти елементи деталей форм складних виробів і по їх внутрішньому контуру. Для цього фрезу опускають нижче поверхні стола; піднімають вгору колонку корпусу опорного ролика; в центр робочої зони поміщають заготовку зблоковану з копіромзразком. Потім опускають опорний ролик нижче верхньої площини копіра на 2¸5мм; піднімають фрезу на необхідну висоту й здійснюють відтворення деталей фрезеруванням як описано раніше. Технологічні можливості запропонованого способу і його переваги у порівнянні з існуючими наочно демонструють його практичні застосування при відтворенні елементів конструкції, декоративного оздоблення для меблів; кухонних дощечок, рамок для фото, дзеркал, тощо (див. Фіг.2-10 додатку). Джерела, використані при описі корисних моделей: 1. Каталог продукции компании DWT (состояние 01.09.2005). Электроинструмент и аксессуары. Вертикальные фрезерные машины с. 49-52. 5 35479 Наборы фрез с. 76, 77. 2. Каталог продукции компании HITACHI 20062007. Профессиональный электроинструмент. Деревообработка и шлифовка. Фрезерные машины с. 20. 3. Каталог продукції фірми МАКІТА 2006-2007. Фрезери с. 103, 104. 6 Оснащення. Фрези з твердосплавними зубцями с. 106-108. 4. Главный каталог фирмы Metabo 2006/2007. Вертикально-фрезерные машины с. 150. Фрезы с. 152, 153. Принадлежности для фрезеров с. 154. Настольные фрезерные станки с. 253-259. 7 Комп’ютерна в ерстка М. Ломалова 35479 8 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of reconstitution of template articles of complicated forms made from sheet blanks

Автори англійською

Tokar Mykola Ivanovych, Tokar Dmytro Mykolaiovych, Tokar Iryna Mykolaivna, Driuchko Oleksandr Hryhorovych

Назва патенту російською

Способ воссоздания сложных по форме лекальных изделий из листовых заготовок

Автори російською

Токар Николай Иванович, Токар Дмитрий Николаевич, Токарь Ирина Николаевна, Дрючко Александр Григорьевич

МПК / Мітки

МПК: B27C 5/00

Мітки: формою, листових, складних, заготовок, виробів, спосіб, відтворення, лекальних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-35479-sposib-vidtvorennya-skladnikh-za-formoyu-lekalnikh-virobiv-iz-listovikh-zagotovok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб відтворення складних за формою лекальних виробів із листових заготовок</a>

Подібні патенти