Берегозахисна споруда для запобігання розмивам берегів річок, лиманів, озер та інших природних і штучно створених водоймищ

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Берегозахисна споруда для запобігання розмивам берегів річок, лиманів, озер та інших природних і штучно створених водоймищ (далі - берегозахисна споруда), яка складається з окремих блоків, розташованих на деякій відстані вздовж берегової лінії, яка відрізняється тим, що вона є сукупністю не з'єднаних між собою пустотілих напівзанурених залізобетонних плавучих трапецієподібної форми блоків, встановлених вздовж берега в однорядну переривчасту берегозахисну стінку, зорієнтовану своїми уклінними фронтальними бортами у бік набігаючих хвиль.

2. Берегозахисна споруда за п. 1, яка відрізняється тим, що блоки берегозахисної споруди встановлені на глибині близько дворозрахункової висоти хвилі, при цьому верхні частини блоків височать над рівнем акваторії на висоті близько однієї розрахункової висоти хвилі, а зазор між суміжними блоками дорівнює близько 1/3 довжини блока.

3. Берегозахисна споруда за пп. 1, 2, яка відрізняється тим, що блоки після їх занурення обваловуються камінням вздовж їх фронтальних бортів та торцевих перебірок на висоту близько половини розрахункової висоти хвилі.

4. Берегозахисна споруда за пп. 1-3, яка відрізняється тим, що торці кожного блока скошені у бік його вертикального тильного борту.

5. Берегозахисна споруда за пп. 1-4, яка відрізняється тим, що зазори між суміжними блоками у шерензі мають форму плоских дифузорів, через які проходять водяні потоки хвиль, які набігають на берегозахисну споруду.

6. Берегозахисна споруда за пп. 1-5, яка відрізняється тим, що блоки, які входять до складу берегозахисної споруди, заздалегідь виготовляються у цехових умовах діючих заводів залізобетонного суднобудування і, після їх накопичення у необхідній кількості, буксируються плавом у готовому вигляді з заводу-постачальника до місця створення берегозахисної споруди.

7. Берегозахисна споруда за пп. 1-6, яка відрізняється тим, що блоки, що входять до складу берегозахисної споруди, поділені водонепроникними перебірками на відсіки, кількість яких визначається при розрахунках непотоплюваності блоків під час їх буксирування плавом до місця створення берегозахисної споруди.

8. Берегозахисна споруда за пп. 1-7, яка відрізняється тим, що занурення кожного блока у визначеному місці шеренги здійснюється при поступовому наповненні його відсіків піщаним баластом насипом або намивом земснарядом через люки у палубі блока.

9. Берегозахисна споруда за пп. 1-8, яка відрізняється тим, що блоки, при необхідності, після відкачування з їх відсіків піску у вигляді воднопіщаної пульпи і набуття блоками плавучості, можуть бути відбуксировані в інше місце для повторного там використання при створенні берегозахисної споруди для захисту берегової смуги від розмивання тощо.

Текст

1. Берегозахисна споруда для запобігання розмивам берегів річок, лиманів, озер та інших природних і штучно створених водоймищ (далі берегозахисна споруда), яка складається з окремих блоків, розташованих на деякій відстані вздовж берегової лінії, яка відрізняється тим, що вона є сук упністю не з'єднаних між собою пустотілих напівзанурених залізобетонних плавучи х трапецієподібної форми блоків, встановлених вздовж берега в однорядну переривчасту берегозахисну стінку, зорієнтовану своїми уклінними фронтальними бортами у бік набігаючих хвиль. 2. Берегозахисна споруда за п. 1, яка відрізняється тим, що блоки берегозахисної споруди встановлені на глибині близько дворозрахункової висоти хвилі, при цьому верхні частини блоків височать над рівнем акваторії на висоті близько однієї розрахункової висоти хвилі, а зазор між суміжними блоками дорівнює близько 1/3 довжини блока. 3. Берегозахисна споруда за пп. 1, 2, яка відрізняється тим, що блоки після їх занурення обваловуються камінням вздовж їх фронтальних бортів U 2 (19) 1 3 35160 4 генним причинам та через недбале ставлення до пичення пляжного матеріалу здійснюється внаслізбереження комишевих та інших водяних заростей док гасіння енергії набігаючих хвиль у порожнинах залишаються без природного захисту від їх розмиспоруди і осаджування там піску та інших матеріаву під час штормових погодних умов. Це призволів, які під час шторму потрапляють у ці порожнидить до втрати земельних площ, у тому числі з ни разом з водою через отвори в передній грані та розташованими на них зонами відпочинку, доміввиносяться ослабленими потоками води у простір ками та різними будівлями населених пунктів томіж цією спорудою та берегом через отвори в задщо. Збитки від руйнівної дії хвиль та витрат на ній грані. Недоліками цієї споруди є дуже велика боротьбу з цим явищем обчислюється мільярдами трудомісткість, матеріалозатратність, необхідність доларів США. Тому нагальною є задача розробзалучення плавучи х кранів, водолазної та іншої лення відповідних берегозахисних споруд для заспеціальної техніки, необхідних для її створення з побігання розмивів берегів та для накопичення окремих плит і стінок, встановлених на підводному піску і різних наносів на акваторії, розташованій бетонному фундаменті, заанкерованому у грунт між береговою смугою водоймища та побудовапалями. Це призводить до подорожчання будівниною вздовж неї берегозахисною спорудою. До цтва "Берегозащитного сооружения" та його не найбільш розповсюджених способів захисту береконкурентоспроможності. гів водоймищ від розмивання відноситься ствоЗадачами корисної моделі, що заявляється, є: рення різного роду відгороджувальних бетонних, - захист від розмивання берегів річок, лиманів, кам'яних та ґр унтови х дамб, стінок - накидок, бруозер та інших природних і штучно створених водоків тощо. ймищ за рахунок створення однорядної переривВідома споруда для запобігання від розмиву частої берегозахисної стінки; берегів, що утворюється за рахунок встановлення - накопичення піску та інших наносів на аквавздовж берегової лінії стінки з блоків, насаджених торії, розташованій між береговою смугою та пона вертикальні палі та з'єднаних між собою і запобудованою вздовж неї берегозахисною спорудою; внених баластом (пат. РФ №2050430, МПК Е 02 В - відродження вздовж берегової смуги, яка за3/12). хи щається берегозахисною спорудою, що заявляВідомий винахід "Обгороджувальна споруда" ється, природних захисників берегів від розмиван[пaт. RU 2241801 С2 7 Е02В3/06], що виконана у ня - комишевих заростей, а також іншої водяної вигляді суцільної, розташованої вздовж берега флори і фа уни; пустотілої трапецієподібної призми з решітчастими - забезпечення природного обміну води та її боковими гранями, заповненої кам'яною накидкою. самоочищення у акваторії, прилеглої до берегової Вона складається з основних і кінцевих решітчаслінії; тих блоків, зв'язаних між собою замковими з'єд- зменшення витрат на захист берегів від рознаннями, стояками, поперечинами тощо. мивання хвилями за рахунок будівництва берегоДо недоліків вищезазначених споруд можна захисної споруди з типових залізобетонних блоків віднести те, що вони не забезпечують у акваторії спрощеної конструкції, виготовлених у це хових між цими спорудами та берегом накопичення піску умовах діючи х заводів залізобетонного суднобута інших наносів, а також обміну води та її самодування і доставлених плавом до місця встановочищення, необхідних для відродження флори і лення. фа уни. Створення цих споруд у польових умовах з Суть корисної моделі. Наступне відомо. "Береокремих елементів та необхідність залучення до гозащитное сооружение", метою створення якого є роботи плавучих вантажопідіймальних кранів та підвищення ефективності захисту берега від розспеціальної техніки для виконання водолазних мивання шляхом затримання пляжного матеріалу, робіт, залежність термінів будівництва від погодскладається з розташованої паралельно берегу них умов пов'язані з подорожчанням будівництва. пустотілої стінки з отворами та виступами різного Відомий винахід "Хвилеломна споруда від зарозміру і конфігурації у передній та задній гранях. хисту берегової смуги від розмиву" [пат. UA Установлюється ця споруда на постіль, виготов№28930 МПК ВО2В 3/06], яка складається з пустолену безпосередньо на місці її будівництва з твертілих напівзанурених залізобетонних хвилеломних діючого матеріалу або з підводного бетону, уклаблоків композитної конструкції, поділених подовжденого на морське дно. німи та поперечними перебірками на баластні та При цьому площа отворів у задній грані пересухі відсіки. Встановлюються ці блоки на дно аквавищує площу отворів у лицевій грані. Захист цією торії у дві шеренги у ша ховому порядку. Відстань спорудою берегової смуги від розмивання та накоміж шеренгами та між блоками у шеренгах дорівпичення пляжного матеріалу здійснюється внаслінює половиш довжини блоку. Бортові та торцеві док гасіння енергії набігаючих хвиль у порожнинах стінки блоків з наріжної сторони обладнані горизостінки і осаджування там піску та інших наносів, які нтальними та вертикальними ребрами. Призначепід час шторму потрапляють у порожнини разом з на ця Хвилеломна споруда для захисту берегової водою через отвори в передній грані та виносятьсмуги відкритих морських акваторій. ся ослабленими потоками води у простір акваторії Найбільш близьким до того, що пропонується між цією спорудою та берегом через отвори в заду заявці, є відоме авторське свідоцтво SU 1172982 ній грані. А "Берегозащитное сооружение", яке складається Наступне нове. Берегозахисна споруда для з установленої паралельно берегу пустотілої стінзапобігання розмивів берегів річок, лиманів, озер ки з отворами та виступами різного розміру і конта інших природних і штучно створених водоймищ, фігурації у передній та задній гранях. Захист цією що заявляється, ілюстрована кресленнями, на спорудою берегової смуги від розмивання та накояких зображені: на Фіг.1 - схема розташування 5 35160 6 блоків Берегозахисної споруди; на Фіг.2 - виносний ково втрачає енергію, зштовхується з аналогічниелемент "А"; на Фіг.3 - перетин по ББ. Конструкція ми потоками з суміжних блоків і прямує у зазор Берегозахисної споруди передбачає створення (поз. 15 Фіг.1) між блоками разом з тими хвилями, переривчастої хвилеломної стінки, яка складаєтьщо безпосередньо набігають на цю частину спося з окремих типових напівзанурених залізобетонруди. Потоки води, які пройдуть у зазор між сконих блоків спрощеної трапецієподібної конструкції шеними торцями блоків, як через дифузор, розши(поз. 2 Фіг.1), встановлених вздовж берегової смурюються у вільному просторі акваторії (поз. 14 ги (поз. 1 Фіг.1) у одн у шеренгу на відстані один від Фіг.1) за захисною спорудою і втрачають свою одного на відстані біля 1/3 довжини блоку. При енергію до величини, безпечної для руйнування цьому глибина води на місці встановлення блоків берегової смуги. При цьому пісок та інші наноси, дорівнює біля двох розрахункових висот хвиль, що які під час шторму разом з потоками води потрапвиникають під час штормової погоди на акваторії, ляють за берегозахисну споруду, осаджуються на а висота блоку над водною поверхнею дорівнює дно акваторії і накопичуються там. Одночасно біля однієї розрахункової висоти хвилі. Внутрішня здійснюється обмін води, яка знаходиться між запорожнина кожного блоку поділена водонепроникхисною спорудою і берегом, насичення її киснем неними поперечними перебірками (поз. 3 Фіг.2) на повітря, та самоочищення. Таким чином здійснювідсіки (поз. 4 Фіг.2) , які забезпечують непотопється поступове нарощування Берегової смуги ність блоків під час їх буксирування з заводу - по(поз. 1 Фіг.1) піском та іншими наносами і створюстачальника до місця встановлення. При зануренються сприятливі умови для відродження між зані блоків на дно їх відсіки через отвори у верхній хисною спорудою і берегом комишевої рослинноспалубі (поз. 5 Фіг.2 та Фіг.3) поступово наповнюті, а також іншої водяної флори та фа уни, які є ються піщаним баластом (поз. 8Фіг.3) шляхом природними захисниками берегів від розмивання. його намивання земснарядами або насипом. НижВиготовлення типових плавучих залізобетонні плити блоків (поз. 6 Фіг.3) обладнані "ножами" них блоків, з яких складається Берегозахисна спо(поз. 7 Фіг.3). З сторони наріжного борту (поз. 9 руда, не потребує створення нових виробничих Фіг.3) та торців (поз. 10 Фіг.2) блоки обваловуютьпотужностей тому, що може здійснюватися в цехося камінням на висоту біля 1/3 висоти хвилі (поз. вих умовах діючи х заводів залізобетонного судно11 Фіг.2 та Фіг.3). Наріжні борти (поз. 9 Фіг.3) блобудування протягом всього календарного року і не ків, що розташовані з боку набігання хвиль, мають залежить від погодних умов. Накопичені у необуклін 1:1,2 у бік протилежних бортів (поз. 12 Фіг.2 хідній кількості блоки доставляються плавом у та Фіг.3) блоків, які виконані вертикальними. Торці повній технічній готовності з заводу-постачальника кожного блоку (поз. 10 Фіг.2) скошені у бік його безпосередньо до місця створення Берегозахисної вертикального борту, створюючи з суміжними блоспоруди. Занурення блоків за рахунок поступового ками плоскі дифузори. Палуба кожного блоку (поз. намивання земснарядами або насипу у їх відсіки 16 Фіг.3) обладнана кнехтами (не показані), які (поз. 4 Фіг.2) баластного піску (поз. 8 Фіг.3) не повикористовуються під час буксирування блоків. требує великих ви трат коштів на залучення буксиДовжина блоків, їх кількість залежать від довжини рів і барж для доставки баластного матеріалу на та конфігурації берегової лінії, що захищається, місце створення Берегозахисної споруди, а також характеристики грунту дна акваторії, розрахунковеликої кількості робітників і допоміжної техніки вої висоти хвиль під час шторму та переважного для виконання робіт у польових умовах. Таким напрямку їх набігання. чином забезпечується скорочення термінів будівТехнічний результат. Виконання своїх функцій ництва берегозахисної споруди та зменшення її Берегозахисна споруда, що заявляється, забезпевартості. Конструкція блоків та технологія їх вигочує наступним чином: блоки, що входять до складу товлення відповідають Правилам Російського захисної споруди, розташовані в одну шеренгу і Морського Регістра судноплавства і Українського створюють свого роду переривчасту стінку з зазоРегістра судноплавства та здійснюється під їх нарами між суміжними блоками у вигляді плоских глядом, що забезпечує високу якість виготовлених дифузорів. Занурення блоків на глибину, яка доріблоків і гарантований термін їх експлуатації без внює біля подвійній розрахунковій висоти хвилі, ремонту на протязі 50 років. Блоки з заводутобто на глибину, на яку вже не розповсюджується постачальника буксируються плавом річковими та хвильове коливання водних мас, забезпечує, наморськими шляхами безпосередньо до місця їх дійне гасіння хвиль, які набігають на блоки. Під встановлення. дією ваги піщаного баласту, а також самого блоку Занурення блоків завдяки намиванню або навін щільно прилягає до дна акваторії, а заглиблені сипу баластного піску в їх відсіки дозволяє, при у гр унт "ножі" гарантує надійну фіксацію блоку у потребі, здійснити поступове спливання блоків з визначеному місці у складі шеренги берегозахисдна при відкачуванні водно-піщаної пульпи з відсіної споруди. Водяна маса хвилі, яка набігає безпоків і зростанні при цьому сили плавучості кожного середньо на уклінний наріжний борт блоку (поз. 9 блоку. Це дає можливість, при потребі, після відФіг.3), розділяється на частки, одна з яких при народження комишів та іншої водяної рослинності на біганні на блок рухаються вгору по наріжному боракваторії (поз. 14 Фіг.1) за Берегозахисною споруту, втрачає частково енергію і відкочується назад в дою, що заявляється, відбуксирувати блоки в інше акваторію. Друга частка хвилі, потоки води якої місце і встановити їх там для повторного викориспереміщуються униз по наріжному борту, гасяться тання при захисті берегової смуги від розмивання кам'яною накидкою (поз. 11 Фіг.2 та 3). Частина хвилями тощо. потоків води, що рухаються в обидві сторони Джерела інформації: вздовж наріжного борту, при зміні напрямку част 7 35160 8 1. Ф.М. Шихиев, Б.Ф. Горюнов "Устройство мо2. Описание изобретения к авторскому свидерских портов". Москва "Транспорт" 1976, стр. 154, тельству SU 1172982 А "Берегозащитное соору157-159, 172. жение". Комп’ютерна в ерстка Г. Паяльніков Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Bank-protection structure for prevention of washing-out banks of rivers, estuaries, lakes and other natural and artificial water reservoirs

Автори англійською

Slutskyi Mykola Heorhiiovych, Kryvoshein Vilen Semenovych, Tsyhanov Mykola Vasyliovych, Yermakov Dmytro Vladyslavovych, Dymanova Natalia Volodymyrivna

Назва патенту російською

Берегозащитное сооружение для предотвращения размывов берегов речек, лиманов, озер и других естественных и искусственно созданных водохранилищ

Автори російською

Слуцкий Николай Георгиевич, Кривошеин Вилен Семенович, Цыганов Николай Васильевич, Ермаков Дмитрий Владиславович, Диманова Наталья Владимировна

МПК / Мітки

МПК: E02B 3/06

Мітки: річок, водоймищ, споруда, берегів, лиманів, запобігання, створених, інших, розмивам, природних, берегозахисна, озер, штучної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-35160-beregozakhisna-sporuda-dlya-zapobigannya-rozmivam-beregiv-richok-limaniv-ozer-ta-inshikh-prirodnikh-i-shtuchno-stvorenikh-vodojjmishh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Берегозахисна споруда для запобігання розмивам берегів річок, лиманів, озер та інших природних і штучно створених водоймищ</a>

Подібні патенти