Пристрій для нагромадження, зберігання та видачі листових предметів

Номер патенту: 34928

Опубліковано: 26.08.2008

Автор: Косилов Владислав Геннадійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для нагромадження, зберігання та видачі листових предметів, що містить корпус у вигляді камери з нагромаджувачем листових предметів, який відрізняється тим, що пристрій оснащений механізмом автоматичної видачі листових предметів і засобом керування зазначеним механізмом, запрограмованим на заздалегідь задані моменти часу їхньої видачі, з'єднаним з таймерами.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що механізм автоматичної видачі листових предметів виконаний у вигляді двох, з'єднаних з двигунами, барабанів, закріпленої на барабанах кінцями стрічки, яка намотана на один з них у рулон, засобу керування зазначеним механізмом, виконаного у вигляді з'єднаних з джерелом живлення, через кнопковий вмикач і перемикач, двигунів завантаження або видачі листових предметів, паралельно вмикачу приєднані входи датчика видачі листових предметів, розташованого над вирізом на стрічці, та реле, з'єднаного із входом таймерів, виконаних у вигляді послідовно з'єднаних генератора стабільної частоти, подільника та, через вмикач початку відліку часу, з паралельно з'єднаними лічильниками зворотного відліку часу.

Текст

1. Пристрій для нагромадження, зберігання та видачі листових предметів, що містить корпус у вигляді камери з нагромаджувачем листових предметів, який відрізняється тим, що пристрій оснащений механізмом автоматичної видачі листових предметів і засобом керування зазначеним механізмом, запрограмованим на заздалегідь задані моменти часу їхньої видачі, з'єднаним з таймерами. 3 34928 Зазначені ознаки необхідні і достатні для здійснення корисної моделі і досягнення технічного результату. Корисна модель характеризується також тим, що механізм автоматичної видачі листових предметів виконаний у вигляді дво х, з'єднаних з двигунами барабанів, закріпленої на барабанах кінцями стрічкою, намотаної на один з них у рулон. Пристрій постачений засобом керування зазначеним механізмом, виконаним у вигляді, з'єднаних з джерелом живлення через вмикач завантаження та перемикач двигунів на завантаження або видачу листових матеріалів. Паралельно вмикачу приєднані входи датчика видачі листових предметів, розташованого над вирізом на стрічці, і реле, з'єднане з таймерами. Таймери виконані у вигляді послідовно з'єднаних генератора стабільної частоти, дільника та, через вимикач початку відліку часу, з паралельно з'єднаними лічильниками зворотного відліку. Зазначені ознаки є факультативними, тому що принципове рішення завдання (здійснення автоматичної видачі листових предметів) можна здійснити і іншими механізмами. Причинно-наслідковий зв'язок нових ознак корисної моделі та досягання при її здійсненні технічного результату полягає в наступному: - оснащення пристрою механізмом автоматичної видачі листових предметів і засобом керування зазначеним механізмом, з'єднаним з таймерами, дозволяє здійснити видачу зазначених предметів у заздалегідь задані моменти часу; - виконання механізму видачі листових предметів у вигляді дво х, з'єднаних з двигунами, барабанів, з якими з'єднана кінцями стрічка, намотана на один з них у рулон, дозволяє накопичувати листові предмети між витками стрічки в рулоні та зберігати на строго визначеній відстані один від одного; - виконання засобу керування механізмом автоматичної видачі листових предметів у вигляді послідовно з'єднаних з джерелом живлення вмикача завантаження та перемикача двигунів на завантаження або видачу листових предметів і приєднання паралельно вмикачу входів датчика видачі листових предметів, розташованого над вирізом на стрічці проти листового предмета та реле, з'єднане з таймерами, дозволило подавати механізму сигнал на видачу листового предмета в заздалегідь заданий час; - виконання таймерів у вигляді послідовно з'єднаних генератора стабільної частоти та дільника, а через вмикач початку відліку часу, з паралельно з'єднаними лічильниками зворотного відліку часу, ви хід яких з'єднаний із реле засобу керування механізмом автоматичної видачі листових предметів, дозволило забезпечити програму їхньої видачі в заздалегідь заданий час. Принципова сутність корисної моделі складається в автоматичній видачі листових предметів у заздалегідь запрограмовані моменти часу і може бути реалізована різними прикладами виконання. На Фіг.1 показаний пристрій для прийому, зберігання та видачі листових предметів, вид зверху зі знятою кришкою; 4 Фіг.2 - те саме, розріз А-А на Фіг.1; Фіг.3 - інший приклад виконання згаданого пристрою, вид збоку. Пристрій для накопичення, зберігання та видачі листових предметів (Фіг.1) складається з корпуса 1, накопичувача 2, листових предметів 3, таймерів 4 і пристрою 5 керування. Корпус 1 виконаний у вигляді закритої камери 6 з горизонтальним вирізом 7 на передній стінці 8 для закладки та видачі листових предметів 3. Усередині камери 6 змонтований накопичувач 2 листових предметів 3, виконаний у вигляді накопичувального 9 і випускного 10 барабанів, установлених відповідно на валах 11 і 12 у підшипникових опорах 13 і 14. На барабанах 9 і 10 закріплена кінцями стрічка 15, намотана на одному з них у рулон 16. На стрічці 15 з однієї її сторони, на відстанях рівних довжинам листових предметів 3, що укладаються на них, виконані вирізи 17, над першим з яких установлений, закріплений у камері 6, датчик 18. Вали 11 і 12 з'єднані із двигунами 19 і 20, наприклад, електродвигунами. У камері 6 установлений пристрій 5 керування накопичувачем 2, що складається з електричної батареї 21, з'єднаної послідовно через кнопковий вмикач 22 і перемикач 23 з електродвигунами 19 і 20. Паралельно кнопковому вмикачу 22 підключено реле 24 таймерів 4, також установлених у камері 6. Таймери 4 виконані у вигляді генератора 25 стабільної частоти, електричне з'єднаного через дільник 26 і вмикач 27 з паралельно з'єднаними лічильниками 28 зворотного відліку часу, які з'єднані з реле 24. В іншому прикладі пристрій (Фіг.3) складається з камери 29 з прорізом 30 для подачі листових предметів 3 і що подає 31 і опорного 32 роликів для нагромадження листових предметів у вигляді стопи 33. Над днищем 34 камери 29 виконане вікно 35 для видачі предметів 3 і встановлений датчик 18, а під днищем 34 установлені що подають 36 і опорний 37 ролики. Над стопою 33 листових предметів 3 установлений натискний ролик 38. Пристроєм для накопичення, зберігання і видачі листових предметів використовуються таким чином. У початковому положенні пристрою стрічка 15 накопичувача 2 листових предметів 3 намотана на барабан, що подає, 10, перший виріз 17 якої перебуває під розімкнутим датчиком 18. Перемикач 23 перебуває в положенні «режим завантаження», тобто скомутірований на привод вала 11 накопичувального барабана 9, кнопка вмикача 22 не натиснута, реле 24 і вмикач 27 початку відліку часу розімкнуті. Листові предмети 3 по черзі вставляють у виріз 7 у передній стінці 8 камери 6 і короткочасно натискають кнопковий вмикач 22. Напруга від батареї 21 надходить на електродвигун 19 привода обертання накопичувального барабана 9, що намотує стрічку 15 у рулон 16, між витками якого затягаються та затискуються предмети 3. Оскільки вмикач 22 при завантаженні включений, виріз 17 на стрічці 15 замкне датчик 18 і не приведе до зупинки електродвигуна 19 до наступного вирізу 17. На накопичувальний барабан 9 буде намотана довжина стрічки 15, рівна відстані між 5 34928 згаданими вирізами, а листовий предмет 3 затиснутий між її витками в рулоні 16. Дана операція повторюється при завантаженні всіх листових предметів 3, кількість яких визначається довжиною стрічки 15 і числом лічильників 28 таймерів 4. Після завантаження всіх листови х предметів 3 (у порядку перший зайшов, останній вийшов), установлюється часовий інтервал програмуванням лічильників 28 зворотного відліку, кожний з яких містить своє число, що відповідає тимчасовому інтервалу виходу листового предмета 3, що відраховується з моменту включення кнопкового вмикача 22. Прямого зв'язку між лічильником 28 і порядковим номером предмета 3 немає. Самий короткий часовий інтервал заданий останньому предмету 3, що видається першим. Після встановлення часу видачі чергового листового предмета 3, включають вмикач 27 початку відліку часу, а перемикач 23 установлюють на комутацію привода двигуна 20. При цьому виріз 17 на стрічці 15 розташований проти розімкнутого датчика 18, кнопковий вмикач 22 не включений, реле 28 розімкнуто, а вмикач 27 замкнув ланцюг лічильників 28 зворотного відліку. Вихід таймерів 4 через реле 24 з'єднаний з двигунами 19 і 20, а в кожному лічильнику 28 занесене число, що відповідає заданому часу видачі листових предметів 3. Як тільки час видачі чергового листового предмета минув генератор 25 через дільник 26 подасть напругу на відповідний таймер 4, що видасть імпульс на схему пристрою 5 керування приводом видачі листового предмета 3. Імпульс надходить на реле 24, що замкне контакти елект 6 ричного кола та подасть напругу на електродвигун 20. Вал 12 приведе в обертання барабан 10, який почне розмотувати стрічку 15 з накопичувального барабана 9 і намотува ти на себе. При цьому виріз 17 мине датчик 18, що замкне, продовжуючи подавати напругу на електродвигун 20, навіть після припинення подачі імпульсу з таймера 4 на реле 24 і воно розімкнеться. Обертання барабана 20 продовжиться до підходу чергового вирізу 17 на стрічці 15 під датчик 18. У цей момент датчик 18 розімкне електричне коло, і барабани 19 і 20 зупиняться. Листовий предмет 3, що перебуває під витком стрічки 15 у рулоні 16 на накопичувальному барабані 9 звільниться та пройде крізь виріз 7 на передній стінці 8 камери 6 і вийде з корпуса 1. Після цього пристрій буде перебувати в режимі очікування до часу видачі чергового листового предмета 3 і повторення циклу. В іншому прикладі (Фіг.3) накопичення листових предметів 3 виробляється в стопу 33 у камері 29 через проріз 30 що подає 31 і опорним 32 роликами. Видача предметів 3 виробляється через вікно 35 що подає 36 і опорним 37 роликами, розташованими під днищем 34 камери 29. Стопа 33 зверху підтискається роликом 39. Видача листових предметів 3 у заздалегідь задані проміжки часу виробляється аналогічно описаному в першому прикладі. Застосування пристрою дозволяє автоматично видавати документи, фотографії, інформаційні картки, листи, повідомлення, грошові купюри та інші тонкі гнучкі предмети в спеціально задані інтервали часу. Комп’ютерна в ерстка C.Литв иненко Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for accumulation, storage and delivering sheet objects

Автори англійською

Kosylov Vladyslav Hennadiiovych

Назва патенту російською

Устройство для накопления, хранения и выдачи листовых предметов

Автори російською

Косылов Владислав Геннадьевич

МПК / Мітки

МПК: B42F 17/00

Мітки: предметів, листових, нагромадження, зберігання, пристрій, видачі

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-34928-pristrijj-dlya-nagromadzhennya-zberigannya-ta-vidachi-listovikh-predmetiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для нагромадження, зберігання та видачі листових предметів</a>

Подібні патенти