Спосіб приготування розчину для видалення з очищуваних поверхонь шару фарби і/або емалі на основі епоксидовмісних композицій

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб приготування розчину для видалення шару фарби і/або емалі на основі епоксидовмісних композицій з очищуваних поверхонь, що включає контроль якісних і кількісних показників, наприклад густини, питомої ваги, окремих його складових компонентів, а також підготовку їх вагових доз відповідно до складу розчину, наприклад, за допомогою лабораторних і/або технічних ваг, і змішування (диспергування) за допомогою диспергатора, наприклад, з магнітною мішалкою, наприклад, із сталою швидкістю обертання його рухомої частини в межах від 40 до 50 обертів на хвилину протягом усього процесу диспергування, а також використання як першої компоненти для диспергування - повної дози метиленхлориду, що становить, наприклад, 60 % від загальної ваги змивального розчину, до складу якого також входить парафін і/або очищений бджолиний віск, який відрізняється тим, що змішування компонентів здійснюють у наступному порядку: до зазначеної першої компоненти додають повну дозу парафіну і/або очищеного бджолиного воску, яка перевищує 0,3 % від загальної ваги змивального розчину, при цьому парафін і/або очищений бджолиний віск попередньо дрібно подрібнюють, наприклад, натиранням на тертушці з дрібними отворами, здійснюють перше диспергування до повного змішування суміші, додають половинні дози чотирихлористого вуглецю, загальний вміст якого у змивальному розчині становить, наприклад, 10 % від його загальної ваги, і ізопропілового і/або бутилового спирту, загальний вміст яких у змивальному розчині становить, наприклад, 18,5 %, здійснюють друге диспергування до повного змішування суміші, після чого в процесі третього диспергування поступово додають аеросил невеликими порціями, наприклад, приблизно по 10 % від повної дози, призначеної для змішування, яка становить, наприклад, 0,4 % від загальної ваги розчину, здійснюють четверте диспергування до повного змішування суміші, додають повну дозу неонолу, наприклад, М-10 і/або М-9, яка становить, наприклад, 5 % від загальної ваги розчину, вп'яте диспергують до повного змішування суміші, вводять повні дози мурашиної і/або щавлевої, і/або оцтової кислот, сукупний вміст яких становить, наприклад, 0,3 % від загальної ваги розчину, і поступово в процесі шостого диспергування невеликими порціями, наприклад, приблизно по 10 % від повної дози, додають ефіри ацетилцелюлози, наприклад, 5 % від загальної ваги розчину, всьоме диспергують до повного змішування і набуття сумішшю сметаноподібної густини, після чого в утворену суміш в процесі восьмого диспергування додають залишкову частину доз чотирихлористого вуглецю та ізопропілового і/або бутилового спирту, після повного змішування в процесі дев'ятого диспергування дрібними порціями, наприклад, приблизно по 10 % від повної дози, яка становись, наприклад, 0,5 % від загальної ваги розчину, додають останній складовий компонент розчину - метилсиліконат натрію і/або натрій тризаміщений фосфорнокислий, останнє диспергування продовжують до повного змішування і набуття сумішшю однорідної, наприклад, сметаноподібної, консистенції і однорідного, наприклад, з відтінками від світло-сірого до кавово-сірого, забарвлення.

Текст

Спосіб приготування розчину для видалення шару фарби і/або емалі на основі епоксидовмісних композицій з очищуваних поверхонь, що включає контроль якісних і кількісних показників, наприклад густини, питомої ваги, окремих його складових компонентів, а також підготовку їх вагови х доз відповідно до складу розчину, наприклад, за допомогою лабораторних і/або те хнічних ва г, і змішування (диспергування) за допомогою диспергатора, наприклад, з магнітною мішалкою, наприклад, із сталою швидкістю обертання його рухомої частини в межах від 40 до 50 обертів на хвилину протягом усього процесу диспергування, а також використання як першої компоненти для диспергування повної дози метиленхлориду, що становить, наприклад, 60 % від загальної ваги змивального розчину, до складу якого також входить парафін і/або очищений бджолиний віск, який відрізняється тим, що змішування компонентів здійснюють у наступному порядку: до зазначеної першої компоненти додають повну дозу парафіну і/або очищеного бджолиного воску, яка перевищує 0,3 % від загальної ваги змивального розчину, при цьому парафін і/або очищений бджолиний віск попередньо дрібно подрібнюють, наприклад, натиранням на тертушці з дрібними отворами, здійснюють перше диспергування до повного змішування суміші, додають половинні дози чотирихлористого вугле U 2 (19) 1 3 34891 4 бових композицій (ЛФК), у тому числі і застарілих, верхні, наприклад, змивкою або одним з її композ очищуваних поверхонь апаратури (приладів, нентів, а потім дистильованою водою т.д. блоків тощо), наприклад, при її відновленні у приВідомий спосіб приготування зазначеного ЗР ладобудуванні, в тому числі: для очищення повервключає контроль якісних і кількісних показників, хонь, виготовлених з алюмінієвих сплавів, із сталі, наприклад, питомої ваги, окремих його складових а також поверхонь, виготовлених, з інших матеріакомпонентів, а також підготовку їх вагови х доз відлів. Крім того, змивальні розчини, виготовлені із повідно до складу ЗР, наприклад, за допомогою застосуванням запропонованого способу, також лабораторних і/або технічних ваг, і змішування за можуть бути застосовані для ефективного видадопомогою диспергатора, наприклад, з магнітною лення залишкових, продуктів, які лишаються після мішалкою, наприклад, із сталою швидкістю оберочищення поверхонь від ЛФК, нанесених на епоктання рухомої частини в межах від 40 до 60 оберсидовмісні ґрунти та шпаклівки. тів на хвилину протягом усього процесу приготуВідомий спосіб приготування відомого змивавання зазначеного ЗР, а також використання льного розчину, реконструйований авторами, виповної дози метиленхлориду як першої компоненходячи із складу і властивостей складових компоти для диспергування ЗР. При цьому у дисперганентів розчину „СП-6", який представлений в ТУ 6тор закладають хімічно неактивні, наприклад, 10-1526-76", призначений для видалення масляскляні, бісерні кульки з діаметром приблизно ної, алкідно-вінілохлориднях, поліакрилових, ме3¸4мм для покращення процесу змішування. ламіно-формальдегіднях фарб/ЛФК з поверхонь Подальший порядок змішування (диспергуапаратури у приладобудуванні при її виготовленвання) складових частин відомого ЗР, тобто і поню і відновленні (поверхонь приладів, блоків тощо) дальші ознаки способу приготування відомого ЗР, і містить: визначаються взаємними властивостями складодіоксолан 1,3 (9,21%), вих компонентів відомого ЗР, сукупність яких відріметилхлорид (75,8%), зняється від складових частин ЗР, які використані смола ПСХ-С (11,24%), у запропонованому способі. ксилол (5,62%), За сукупністю спільних ознак, з урахуванням оцтова кислота (2,26%), сфери застосування відомого ЗР, способу впливу парафін (1,12%). останнього на очищувану поверхню і за наявністю Як видно, відомий ЗР містить (як складові часспільних ознак відомого способу приготування тини) активні розчинники для окремих компоненцього ЗР розглянутий відомий спосіб приготування тів, то входять до складу фарб/ЛФК (метиленхловідомого ЗР прийнятий авторами як спосібрид - основний активний компонент для прототип. ефективного розчинення полімерпих покриттів, Головні недоліки способу-прототипу зумовледіоксолан - добрий розчинник для масел, жирів, ні, в першу чергу, властивостями окремих складовоскових речовин, низько закипаючий розчинник вих компонентів відомої змивки, а також сукупнісдля фарб і ефірів целюлози тощо). тю їх взаємних властивостей по відношенню як Крім активно діючих компонентів, до складу одне до одного, так і до сукупної суміші, а саме: відомого ЗР входять компоненти (наприклад, пависокою горючістю і токсичністю, невеликим часом рафін) які забезпечують уповільнення випаровузберігання і високими вимогами до консервації і вання його летючих компонентів за рахунок ствотари для пакування, занадто повільною і неглиборення так званого „розмежовуючого" прошарку на кою дифузією компонентів змивки-прототипу в зовнішній поверхні шару нанесеної змивки (тобто приповерхневий шар фарби/ЛКП, що видаляють, і частково ізолюючого прошарку, то відділяє легко завдяки цьому досить великим часом, необхідним випаровувані компоненти ЗР від зовнішнього повідля її видалення з очищуваної поверхні (не менше тряного середовища) і забезпечують дію розчин3,5-4 годин в залежності від товщини покриття, що ників від зазначеним „розмежовуючим" прошарвидаляється), неефективністю застосування при ком. Процес видалення покриття на основі видаленні фарб/ЛКФ, нанесених на епоксидовмісні фарби/ЛФК з очищуваних поверхонь за допомогою ґрунти та шпаклівки, завдяки ускладненому видавідомої змивки практично базується на дії поверхленню залишкових продуктів після очищення понево-активних розчинників і частковій абсорбції верхонь, належністю до І групи небезпеки завдяки розчинених компонентів фарби/ЛКП, які видалянаявності ксилолу у складі розчину. ють, в середину шару змивального розчину і Недоліки способу-прототипу (технології) привключає: розчинення поверхневої частини зазнаготування відомого розчину, пов'язані із наведеченого покриття, часткове дифузійне проникнення ними вище недоліками окремих його складових складових частин змивки до приповерхневого шачастин, і полягають у висуванні додаткових вимог ру покриття (при цьому швидкість дифузії невелидо використовуваного уста ткування і обладнання ка, а глибина дифузійного заглиблення незначна і приміщень, призначених для процесів (способів) для більшості випадків значно менша за товщину приготування, консервування і зберігання як відошару покриття, яке видаляютъ), часткове розм'якмого змивального розчину, так і його окремих комшення і спучування приповерхневого шару фарпонентів, час зберігання яких порівняно малий. би/ЛФК (практично на незначну глибину дифузії), Завданням запропонованої корисної моделі є видалення розм'якшених шарів фарби/ЛФК з очистворення способу приготування розчину для вищуваної поверхні, наприклад, стиранням м'якою далення з очищуваних поверхонь шару фарби ганчіркою, повторення зазначених вище операцій і/або емалі на основі епоксидовмісних композицій, до повного видалення фарби/ЛФК з очищуваної який практично не висуває додаткових вимог до поверхні, знежирення і промивання звільненої повикористовуваного устатк ування і обладнання 5 34891 6 приміщень, призначених для приготування, консевводять повні дози мурашиної і/або щавелевої, рвування і зберігання як самого запропонованого і/або оцтової кислот, сукупний вміст яких становрозчину, так і його окремих компонентів, завдяки: лять, наприклад, 0,3% від загальної ваги розчину, і введенню до складу змивки високоефективних поступово в процесі шостого диспергування невекомпонентів, які забезпечують швидку і глибоку ликими порціями, наприклад, приблизно по 10% дифузію її складових компонентів через мікросковід повної дози, додають ефіри ацетилцелюлози, пічні шпарини, мікропори тощо (практично на глинаприклад, 5% від загальної ваги розчину, в сьоме бину повної товщини шару фарби/ЛКП) для глибодиспергують до повного змішування і набуття сукого розм'якшення і збурення покриття з середини мішшю сметаноподібної густини, після чого в шару (так звана „вибухова" те хнологія), компоненутворену суміш в процесі восьмого диспергування тів, які забезпечують часткове змочування очищудодають залишкову частин у доз чотирихлористого ваних поверхонь для покращення відділення (відвуглецю та ізопропілового і/або бутилового спирту, риву) від останніх шару фарби/ЛКП з середини під після повного змішування в процесі дев'ятого дисйого товщею, створенню „розмежовуючого" пропергування дрібними порціями, наприклад, пришарку, який частково ізолює прошарок змивки від близно по 10% від повної дози, яка становить, назовнішнього середовища, що значно скорочує теприклад, 0,5% від звальної ваги розчину, додають рмін дії запропонованого ЗР; останній складовий компонент розчину - метилсизабезпеченню тексотропності композиції; ліконат натрію і/або натрій тризаміщений фосфорвизначенню ефективних складових доз для нокислий, останнє диспергування продовжують до змішування зазначених компонентів розчину; повного змішування і набуття сумішшю однорідної, визначенню параметрів і порядку процесу наприклад, сметаноподібної, консистенції і однорізмішування. дного, наприклад, з відтінками від світло-сірого до Поставлене завдання розв'язане за допомокавово-сірого, забарвлення. гою способу приготування розчину для видалення Завдяки взаємному причинно-наслідковому шару фарби і/або емалі на основі епоксидовмісних впливу всієї сукупності компонентів, введених до композицій з очищуваних поверхонь включає конскладу зазначеного ЗР, обраним дозам, режимам троль якісних і кількісних показників, наприклад диспергування і його порядку, тобто завдяки взаєгустини, питомої ваги тощо, окремих його складомодії усієї сукупності ознак, які сформульовано в вих компонентів, а також підготовку їх вагови х доз обох частинах формули корисної моделі, забезпевідповідно до складу розчину, наприклад, за дочується розв'язання поставленого корисною мопомогою лабораторних і/або технічних ва г, і зміделлю завдання. Запропонований спосіб приготушування (диспергування) за допомогою диспергавання ЗР для видалення шару фарби і/або емалі тора, наприклад, з магнітною мішалкою, на основі епоксидовмісних композицій з очищуванаприклад, із сталою швидкістю обертання його них поверхонь практично не висуває додаткових рухомої частини в межах від 40 до 60 обертів на вимог до використовуваного устатк ування і обладхвилину протягом усього процесу диспергування, нання приміщень, призначених для приготування, а також використання як першої компоненти для консервування і зберігання як самого запропонодиспергування - повної дози метиленхлориду, що ваного розчину, так і його окремих компонентів. становить, наприклад, 60% від загальної ваги змиНа теперішній час ні авторам, ні заявнику з вального розчину, до складу якого також входить офіційних науково-технічних джерел не відомі спопарафін і/або очищений бджолиний віск. Змішусоби приготування змивальних розчинів і сумішей, вання компонентів здійснюють у наступному поякі б забезпечували розв'язання завдання, постарядку: до зазначеної першої компоненти додають вленого корисною моделлю, за рахунок наведеної повну дозу парафіну і/або очищеного бджолиного сукупності складових компонентів. Отже корисна воску, яка перевищує 0,3% від загальної ваги змимодель задовольняє критеріям „новизна" і “винахівального розчину, при цьому парафін і/або очищедницький крок”. ний бджолиний віск попередньо дрібно подрібнюЗапропонований спосіб використовує апаратують, наприклад, натиранням на тертушці з ру і хімічне обладнання, які серійно виробляються дрібними отворами, здійснюють перше диспергупромисловістю згідно з нормативними документавання до повного змішування суміші, додають поми, що діють у відповідних галузях промисловості, ловинні дози чотирихлористого вуглецю, загальне висуває жорстких додаткових вимог до приміний вміст якого у змивальному розчині становить, щень, у яких здійснюється процес приготування, наприклад, - 10% від його загальної ваги, і ізопрозберігання, консервування запропонованого ЗР. пілового і/або бутилового спирту, загальний вміст Компоненти, введені до складу запропонованого яких у змивальному розчині становить, наприклад, ЗР, який приготовляється з використанням запро18,5%, здійснюють друге диспергування до повнопонованого способу, як і обладнання, необхідне го змішування суміші, після чого в процесі третього для приготування зазначеного ЗР, не є особливо диспергування поступово додають аеросил неведефіцитними і порівняно недорогі. ликими порціями, наприклад, приблизно по 10% На даний час в ДП НДІ „КВАНТ" запропоновавід повної дози призначеної для змішування, яка ний спосіб (згідно з формулою корисної моделі) становить, наприклад, 0,4% від загальної ваги апробований і використовується у те хнологічних розчину, здійснюють четверте диспергування до процесах, що стосуються приготування змивальповного змішування суміші, додають повну дозу них розчинів для видалення фарбових/лаконеонолу, наприклад, М-10 і/або М-9, яка станофарбових композицій, у тому числі і застарілих, з вить, наприклад, 5% від загальної ваги розчину, в поверхонь апаратури при її виготовленні і відновп'яте диспергують до повного змішування суміші, ленні. Позитивний ефект від використання запро 7 34891 8 понованого способу і від застосування змивальних сплавів, сталевих поверхонь тощо. розчинів, приготовлених за його допомогою, підЛітература: тверджений при використанні останнього для 1. Змивальний розчин СП-6, ТУ6-1-13426-76. очищення поверхонь, виготовлених з алюмінієвих Комп’ютерна в ерстка В. Мацело Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for preparation of solution for removal from cleaned surfaces of paint coat and/or enamel based on epoxy-containing compositions

Автори англійською

Belokon Anatolii Yefremovych, Martyniuk Mykola Andriiovych, Polozhentsev Viacheslav Vasyliovych, Tatarchuk Oleksandr Mykolaiovych

Назва патенту російською

Способ приготовления раствора для удаления с очищаемых поверхностй слоя краски и/ил эмали на основе эпоксидосодержащих композиций

Автори російською

Белоконь Анатолий Ефремович, Мартынюк Николай Андреевич, Положенцев Вячеслав Васильевич, Титарчук Александр Николаевич

МПК / Мітки

МПК: C23G 5/00, C08F 6/00

Мітки: приготування, поверхонь, основі, очищуваних, епоксидовмісних, видалення, спосіб, емалі, шару, фарби, розчину, композицій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-34891-sposib-prigotuvannya-rozchinu-dlya-vidalennya-z-ochishhuvanikh-poverkhon-sharu-farbi-i-abo-emali-na-osnovi-epoksidovmisnikh-kompozicijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб приготування розчину для видалення з очищуваних поверхонь шару фарби і/або емалі на основі епоксидовмісних композицій</a>

Подібні патенти