Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Машина коренезбиральна навісна, що містить раму, на якій закріплені опорно-копіюючі колеса і лапи для підіймання гички, а за допомогою важелів з сайленблоками приєднаний вібровико-пувач коренеплодів, на рамі на підшипникових упорах встановлені привідні вали з ножами для високого зрізання гички і очисники головок коренеплодів, відрізняється тим, що ножі високого зрізання гички виконані [-подібної форми, причому лезо заточене по дузі.

2. Машина коренезбиральна навісна, по п.1 відрізняється тим, що очисники головок коренеплодів виконані в вигляді V-подібних еластичних бичів, що огинають вал з пружиною, кінці якої знаходяться по боках еластичних бичів, причому два бича зміщені в радіальному напрямку відносно двох інших бичів.

3. Машина коренезбиральна навісна, по п.1 відрізняється тим, що ножі високого зрізання гички розташовані на одній лінії відносно привідного валу, а очисники головок коренеплодів зміщені один відносно, одного в вісевому напрямку.

4. Машина коренезбиральна навісна,, по п.1 відрізняється тим. що леміщі вібровикопувача коренеплодів мають сепаруючі пази, розташовані перпендикулярно до вісі леміша.

Текст

1. Машина коренезбиральна навісна, що містить раму, на якій закріплені опорно-копіюючі колеса і лапи для підіймання гички, а за допомогою важелів з сайленблоками приєднаний вібровикопувач коренеплодів, на рамі на підшипникових упорах встановлені привідні вали з ножами для високого зрізання гички і очисники головок коренеплодів, відрізняється тим, що ножі високого зрізан ня гички виконані [-подібної форми, причому лезо заточене по дузі 2. Машина коренезбиральна навісна, по п.1 відрізняється тим, що очисники головок коренеплодів виконані в вигляді V-подібних еластичних бичів, що огинають вал з пружиною, кінці якої знаходяться по боках еластичних бичів, причому два бича зміщені в радіальному напрямку відносно двох інших бичів. 3 Машина коренезбиральна навісна, по п.1 відрізняється тим, що ножі високого зрізання гички розташовані на одній лінії відносно привідного валу, а очисйики головок коренеплодів зміщені один відносно одного в вісевому напрямку. 4 Машина коренезбиральна навісна,, по п 1 відрізняється тим, що леміщі вібровикопувача коренеплодів мають сепаруючі пази, розташовані Винахід відноситься до галузі сільськогосподарського машинобудування і може бути застосований в машинах для збирання коренеплодів цукрових буряків. Відома коренезбиральна машина (позитивне рішення про видачу патенту на винахід по заявці №96020738 від 27.10.97р.), що містить раму, на якій в ряд розташовані копіюючі колеса, пристрій для автоматичного ведення машини по рядках коренеплодів, викопуючі робочі органи, очисні вали, прутковий транспортер, бункер, задній міст. (Аналог). Недоліком відомої коренезбиральної машини є відносно велика і» металоємкість і неможливість зрізання нею гички цукрових буряків. Відомий пристрій для видалення гички до бурякозбиральної машини (а.с. СРСР № 1752242, МКВ А 01 D 23/02, бюл. № 29, 1992 p.), що вміщує встановлені на рамі очисник головок коренеплодів, опорно-копіюючі колеса, дообрізчика з розміщеними на поперечному брусі спареними гребінчатими копірами і ножами, механізм регуліровки висоти розміщення ножів. (Прототип). Недоліком відомого пристрою є відносно низька якість при зрізанні гички і доочищенні головок коренеплодів від залишків гички. Також відомий викопуючий робочий орган бурякозбиральної машини (а.с. СРСР № 1531896, МКВ А 01 D 17/16, бюл № 48, 1989 р ) , що вміщує леміш і встановлений за ним сепаратор, виконаний із ряду валків, що обертаються, і несучих гвинтових спіралей, над якими розміщений грудко-руйнівний механізм. (Прототип). Недоліком відомого викопуючого органу є те, що поздовжні пази - це додаткове джерело травмування коренеплодів, а звідси і зниження якості їх при збиранні. В основу винаходу поставлена задача вдосконалення машини коренезбиральної навісної, в якій ножі високого зрізання гички виконані [-подібної форми, причому лезо заточене по дузі, очисники головок коренеплодів виконані в вигляді V-noдібних еластичних бичів, що огинають вал з пружиною, кінці якої знаходяться по боках еластичних бичів, а лемеші вібровикопувача коренеплодів мають сепаруючі пази і за рахунок цього зменшується металоємкість машини, покращується якість зрізання гички і очищення головок коренеплодів від її залишків, зменшується травмування коренеплодів. Поставлена задача досягається за рахунок того, що в машині коренезбиральній навісній, що містить раму, лапи для підіймання і ножі високого зрізання гички, очисники головок коренеплодів, опорно-копіюючі колеса, вібровикопувач коренеплодів, згідно винаходу вводиться те, що ножі ви перпендикулярно до ВІСІ леміша. CO 1 о> 34756 сокого зрізання гички виконані [-подібної форми, причому лезо заточене по дузі, очисники головок коренеплодів виконані в вигляді V-подібних еластичних бичів, що огинають вал з пружиною, кінці якої знаходяться по боках еластичних бичів, причому два бичі зміщені в радіальному напрямку відносно двох інших бичів, ножі високого зрізання гички розташовані на одній лінії відносно привідного валу, а очисники головок коренеплодів зміщені одне відносно одного в вісевому напрямку, лемеші вібровикопувача коренеплодів мають сепаруючі пази, розташовані перпендикулярно до вісі леміша. Суттєві ознаки винаходу, що викладені у формулі винаходу, направлені на досягнення зменшення металоемкості машини, покращення якості зрізання гички і очищення головок коренеплодів від її залишків, зменшення травмування коренеплодів. Машина коренезбиральна навісна зображена на фіг. 1, фіг. 2 - вид зверху на фіг. 1, фіг. 3-4 - очисник головок коренеплодів. Машина коренезбиральна навісна складається з рами 1, до якої прикріплені лапи 2 для підіймання гички. На привідних валах 3, з'єднаних зірочками 4 ланцюгових передач, розташовані ножі високого зрізання гички 5, виконані [-подібної форми з лезом заточеним по дузі. Ножі високого зрізання гички 5 розташовані на одній лінії відносно привідних валів 3. На привідних валах 3 розташовані також очисники головок коренеплодів виконані в вигляді V-подібних еластичних бичів 6, що огинають вал з пружиною, кінці 7 якої знаходяться по боках еластичних бичів, причому два бича зміщені в радіальному напрямку відносно двох інших бичів. Очисники головок коренеплодів зміщені один відносно одного в вісевому напрямку. На рамі 1 встановлене опорно-копіююче колесо 8. До рами 1 за допомогою важелів з сайленблоками 9 приєднаний вібровикопувач з лемішем 10, що має сепаруючі пази 11, розташовані перпендикулярно до вісі леміша 10. Леміш 10 отримує коливні рухи за рахунок карданного валу 12, з'єднаного з привідним валом 3, і маховика 13 з зміщеним центром мас. До рами 1 прикріплений щиток 14 для відбивання гички. В процесі збирання цукрових буряків машиною коренезбиральною навісною відбувається підняття гички лапами 2 і наступне високе зрізання її ножами 5 [-подібної форми з лезом заточеним по дузі. Обертання ножів 5 передається через привідний вал 3, з'єднаний з валом відбору потужності трактора. Завдяки оригінальному заточуванню ножів 5 відбувається різання гички, в якому переважає різання ковзанням, що пом'якшує умови різання порівняно з рубленням і забезпечує якісне виконання цього технологічного процесу. Залишки гички на коренеплодах доочищуються V-подібними еластичними бичами 6 і кінцями 7 пружин, які охоплюють V-подібні еластичні бичі 7. Завдяки зміщенню в радіальному напрямку двох бичів відносно двох інших бичів, а також різної жорсткості матеріалів V-подібних еластичних бичів 6 і кінців 7 пружин відбувається повне очищення з копіюванням головок коренеплодів від залишків гички, а також їх переміщення на оброблене поле до щитка 14, який формує залишки в валок. Очищені коренеплоди викопуються лемішем 10, який має коливні рухи і сепаруючі пази 11, розташовані перпендикулярно до його вісі. Коливний рух леміша 10 відбувається за рахунок його розташування на важелях з сайленблоками 9 і обертанням маховика 13 зі зміщеним центром мас. Обороти до маховика 13 передаються через привідний вал 3 і карданний вал 12 від ВВП трактора. Завдяки тому, що леміш 10 має коливні рухи, значно зменшується потужність необхідна для викопування коренеплодів цукрових буряків, а виконання леміша 10 з сепаруючими пазами 11, розташованими перпендикулярно до його вісі, дозволяє відокремлювати від коренеплодів грунт, не травмуючи їх, так як коренеплоди рухаються по суцільній поверхні леміша 10. Для регулювання висоти робочих органів машини коренезбиральної навісної відносно коренеплодів використовується опорно-копіююче колесо 8. Виготовлений дослідний взірець машини коренезбиральної навісної показав працездатність конструкції, її малу метало- і енергоємність, що дозволяє використовувати її при роботі в фермерських господарствах. Якість виконання технологічного процесу відповідає технічним умовам для бурякозбиральної техніки. L'-НФ 34756 Є ffi I Фіг. 4 Фіг.З Тираж 50 екз. відкрите акціонерне товариство «Патент» Україна, 88000. м. Ужгород, вуя. Гагаріна. 101 (03122)3-72-89 (03122)2-57-03

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Mounted root harvester

Автори англійською

Hnatio Mykhailo Vasyliovych, Hnat’io Mykhailo Vasyliovych, Hnatio Mykhailo Васильович, Hnatio Mykhaylo Vasyliovych, Hnatio Volodymyr Mykhailovych, Hnat’io Petro Mykhailovych, Malanchyn Anatolii Mykolaiovych, Martynenko Volodymyr Yakymovych, Pavlov Yaroslav Antonovych, Bezpaliok Andrii Petrovych

Назва патенту російською

Машина корнеуборочная навесная

Автори російською

Гнатьо Михаил Васильевич, Гнатё Михаил Васильевич, Гнатё Петр Михайлович, Маланчин Анатолий Николаевич, Мартыненко Владимир Акимович, Павлов Ярослав Антонович, Безпалёк Андрей Петрович

МПК / Мітки

МПК: A01D 23/02, A01D 17/16

Мітки: коренезбиральна, машина, навісна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-34756-mashina-korenezbiralna-navisna.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Машина коренезбиральна навісна</a>

Подібні патенти