Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Офтальмологічна лінза для терапії кольором глаукоми, що виготовлена із оптично прозорого матеріалу, яка відрізняється тим, що як оптично прозорий матеріал використано органічний оптично прозорий тонований по поверхні ударостійкий матеріал, наприклад, діетиленглікольбісіалілкарбонат, причому з одного або обох боків лінзи нанесено оптичний фільтр, наприклад, засобом вакуумного напиленння.

2. Офтальмологічна лінза за п.1, яка відрізняється тим, що лінза тонована по поверхні барвником в зелений колір (довжина хвилі максимального пропускання світлових променів 550нм) зі ступенем пропускання світла не менше ніж 75%.

Текст

1. Офтальмологічна лінза для терапії кольором глаукоми, що виготовлена Із оптично прозорого матеріалу, яка відрізняється тим, що як оптично прозорий матеріал використано органічний оптично прозорий тонований по поверхні ударостійкий матеріал, наприклад, діетипенглікольбісіаліпкарбонат, причому з ОДНОЇ о або обох боків лінзи нанесено оптичний фільтр, наприклад, засобом вакумного напиленння 2 Офтальмологічна лінза за п 1, яка відрізняється тим, що лінза тонована по поверхні барвником в зелений колір (довжина хвилі максимального пропускання світлових променів 550 нм) зі сту' ленем пропускання світла не менте ніж 75% Винахід відноситься до області медицини, зокрема до офтальмології, та може бути використаний для терапії кольором глаукоми Відомі різні пристрої та засоби лікування глаукоми, як з використанням хірургічного втручамня (СРСР, а с № 1621920, МКИ А61 F9/00, 1991 p.; СРСР, ас, № 1646549. МКИ А61 F 9/00, 1991 р ; Росія, пат № 2021794, МКИ А61 F9/00, 1994 p.; Росія, пат № 2018289, МКИ А61 F9/00, 1994 p.; Росія, пат № 2036626, МКИ А61 F 9/00, 1995 р Росія, пат № 2058130, МКИ А61 F 9/00, 1996 р ), медикаментозні(Росія, пат № 2019161, МКИ А61 F 9/00, 1994 р, Росія, пат.№2032391, МКИ А61 F9/00, 1995 р ) , так і завдяки впливу зовнішніх фізичних фзкторш(СРСР, ас. № 1621922, МКИ А61 F9/00, 1991 р , СРСР, а с № 1717133, МКИ А61 F9/00, 1992 р , СРСР, а с № 1736484, МКИ А61 F 9/00, 1992 р , Росія, пат. № 2021797, МКИ А61 F 9/00, 1994 р ). Засіб впливу зовнішніх физічних факторів передбачає вплив на очне дно енергії, у вигляді або лазерного променю певної довжини хвилі, або ультразвуку певної частоти Цей засіб лікування викликає менше ускладнень, ніж хірургічний, але завдяки складності обладнання, що використовується, та його недостатньої надійності неможлива точна фокусировка променю лазера на потрібній ділянці ока. важке дозування потужності впливу променю, можливі травми здорових тканин, необхідне складне та коштовне обладнання Такі ж недоліки характерні і для терапії ультразвуком Відомий в наш час також засіб терапії кольором глаукоми у вигляді тривалого впливу променів . світла певної фіксованої' довжини хвилі Цей засіб є найбільш кращим та перспективним Він не викликає негативних наслідків як хірургічний, медикаментозний та фізичний, не наносить травм оку, природно вписується в вплив світлового потоку на око людини Для реализації цього засобу в теперішній час використовується лінза для окулярів протиглаукомна нефацетована, яка виготовлена згідно вимогам ТУ 64-1-338-79, що є найбільш близькою за сукупністю ознак заявляемому винаходу. Лінза виготовлена із оптичного прозорого матеріалу, наприклад, із оптичного кольорового неорганічного скла за вимогами ГОСТ 9411-81, випускається тільки у вигляді чистої сфери, обмеженої номенклатури за діоптріями та розмірами Засіб хірургічного втручання передбачає проведення операцій на очах, який потребує складного технічного виконання, супроводжується травмуванням здорових тканин, можливістю інфікування та іншими небажаними ускладненнями. Медикаментозне лікування використовується при лікуванні різних стадій та видів глаукоми, а також при різних супутніх захворюваннях Цей засіб не є радикальним, можливі алергічні та іний ускладнення після дії лікарських препаратів т— CO со 34617 (слід ВІДМІТИТИ, ЩО В теперішній час потреба в астигматичних лінзах досягає 70% всієї потреби лінз хворими). До того ж цей тип лінз має ряд суттєвих недоліків. В лінзі губиться близько 60% потоку світла, що проходить крізь неї, навіть иа максимальній довжині хвилі пропускання 530 нм при товщині по центру лінзи 1,1мм. Внаслідок таких великих втрат на очне дно потрапляє в кращому випадку тільки максимум 40% потоку світла, що надходить Це, в свою чергу, значно зменшує кольоротерапевтичні властивості лінзи. Лінза має дуже пологі передній та задній фронти кривої пропускання потоку світла (фіг. 1, крива 1), внаслідок чого на очне дно потрапляє не чисто зелене, а змішане світло (зліва - частина синього, справа - частина жовтого), що також зменшує лікувальний ефект. Лінза, що виготовлена з скла, недостатньо ударостійка, при руйнуванні виникають гострі відламки, -які можуть травмувати око. В основу винаходу покладена задача створити офтальмологічну лінзу для терапії кольором глаукоми, в якій як оптично прозорий матеріал був би використаний органічний оптично прозорий, тонований по поверхні ударостійкий матеріал, наприклад, діетиленглікольбісіалілкарбонат, причому з одного або обох боків лінзи наноситься оптичний фільтр, що дозволило би підвищити кольоротерапевтичні та технічні характеристики протиглаукомної лінзи для окулярів.Поставлена задача вирішується тим, що офтальмологічна лінза для терапії кольором глаукоми, що виготовлена із оптично прозорого матеріалу, в якій згідно винаходу як оптично прозорий матеріал використано органічний оптично прозорий тонований по поверхні ударостійкий матеріал, наприклад, діетиленглікольбісіалілкарбонат, причому з одного або обох боків лінзи нанесе' но оптичний фільтр, Офтальмологічна лінза згідно винаходу тонована по поверхні барвником в зелений колір (довжина хвилі максимального пропускання світлових променів 550 нм) зі ступенем пропускання світла не меньше ніж 75%. Використання для виготовлення офтальмологічної кольоротерапевтичної лінзи органічного ударостійкого матеріалу, наприклад, діетиленглікопьбісіапілкарбонату, з тонуванням по поверхні та з подальшим нанесенням на одну або обидві поверхні лінзи оптичного фільтру, дозволяє відфільтрувати (відрізати) потрапляння на очне дно усіх променів світла, крім зеленого (максимальна довжина хвилі пропускання 550 нм) зі ступенем пропускання більше ніж 75%, так що втрати потоку світла при проходженні крізь лінзу складають максимум 25%. Тонування поверхні оптично прозорого органічного матеріалу в зелений колір з подальшим нанесенням на одну або обидві сторони лінзи оптичного фільтру, наприклад, у вигляді багатошарової плівки (наприклад, способом вакуумного напилення) дозволило на довжині хвилі 550 нм сформувати криву пропускання потоку світла з крутими переднім та заднім фронтами з максимумом пропускання не меньше ніж 75% та не біль» ше ніж 10% пропускання на довжині хвиль 510 нм та 590 нм (фіг.1, крива 2). Це дозволяє збільшити в 2,5 рази кількість енергії зеленої, складової світла, яке потрапляє на очне дно, порівняно з аналогом, що відповідно підвищує технічні характеристики (ефективність) винаходу, що підтверджено клінічними дослідженнями на великій групі хворих. При надходженні на очне дно не меньше ніж 75% зовнішнього світла око не перенавантажується, що дозволяє більш тривало носити окуляри з лінзами, що пропонуються хворим на глаукому. Використання в якості оптичного прозорого матеріалу органічного оптично прозорого ударостійкого матеріалу, покращення оптичних ознак (як було зчзнячено вище) в зв'язку з тим, що питома вага органічного матеріалу в 2 рази меньша, ніж неорганічного, лінза із органічного матеріалу при однакових розмірах є в 2 рази легшою, також органічний матеріал, що використовується, має ударну стійкість в 3,7 рази більшу, ніж неорганічне скло, не дає при руйнуванні мілких гострих відламків, які можуть травмувати око, так що більш безпечна в експлуатації. Робота винаходу пояснюється кресленнями, де на фіг.1 наведені графіки кривих пропускання потоку світла прототипом (крива 1) та винаходом (крива 2); на фіг.2 наведена конструкція винаходу; на фіг.З наведена схема роботи фільтру та тонованої поверхні лінзи. На фіг 2 пристрій складається з лінзи 1, яка виготовлена з органічного оптично прозорого матеріалу, наприклад, з діетиленглікольбісіалілкарбонату, та нанесеного, наприклад, на одну сторону оптичного фільтру (наприклад, способом вакуумного напилення) 2. Оптичний фільтр 2Г як правило, складається з декількох груп шарів хімічних елементів, нанесених, наприклад, засобом вакумного напилення. Цими елементами можуть бути сірнистий цинк, креоліт, кварц та інші, які напиляються в зазначеній послідовності в залежності від необхідної форми кривої фільтру Пристрій працює таким чином. Промінь світла, який потрапляє на поверхню лінзи, що покрита оптичним фільтром, проходить крізь групу напилених шарів, які виконані з різних хімічних елементів (наприклад, сірнистий цинк, креоліт, кварц) в зв'язку з різними коефіцієнтами заломлення для різної довжини хвилі, усі складові світла, крім зеленого, зазнають багаторазового внутрішнього перевідображення по товщині фільтру, завдяки чому остаточно крізь лінзу проходить тільки зелена складова світла, яке потрапило на лінзу з втратами не більше ніж 25% (фіг. 4а та 46). Але, крім основної частини кривої, пропускання оптичного фільтру є ще два «всплески» на частотах 420 нм та 650 нм (фіг.З, крива 1), на яких процент пропускання складає 30% та 20% відповідно, таким чином, крізь фільтр проходить ще 30% синьої складової та 20% червоної складової світла, яке потрапляє на фільтр. Для того, щоб подавити ці шкідливі складові та недопустити їх попадання на очне дно, поверхня лінзи під фільтром тонується в зелений колір з максимумом пропускання 75% на частоті 550 нм. Крива пропускання тонованої поверхні лінзи представлена на фіг.4, (крива 2). Одержаний тонуванням фільтр дозволяє відрізати «всплески» на частотах 420 нм та 650 нм, але має пологі передній та задній фронти 34617 Світло, яке проходить послідовно крізь обидва фільтри (об'єднання кривих 1 та 2 фіг.З), має частотну характеристику, що відповідає необхідній для ефективної, терапії, кольором глаукоми (фіг.1, крива 2). ті сВіп7ло) so 10 60 so/,oso 10 10 Фіг. 2 Завдяки винаходу потік світла, що надходить на очне дно, став монохроматичним, підвищилась його інтенсивність впливу на очне дно, та відповідно, підвищився ступінь терапії кольором глаукоми. • 3*617 світла) Bjoe с SiтЛО Фіг. 4 Тираж 50 екз. Відкрите акцюнерне товариство «Патент» Україна, 88000, м. Ужгород, вул Гагаріна, 101 (03122)3-72-89 (03122)2-57-03

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Ophtalmic lens for therapy of glaucoma by colour

Автори англійською

Sergiienko Mykola Markovych, Romanenko Yurii Valentynovych, Ilchenko Oleh Stepanovych, Sharhorodska Iryna Vasylivna, Palem Anatolii Viktorovych

Назва патенту російською

Офтальмологическая линза для коррекции глаукомы цветом

Автори російською

Сергиенко Николай Маркович, Романенко Юрий Валентинович, Ильенко Олег Степанович, Шаргородская Ирина Васильевна, Палем Анатолий Викторович

МПК / Мітки

МПК: A61F 9/00, B29D 11/00

Мітки: терапії, кольором, лінза, офтальмологічна, глаукоми

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-34617-oftalmologichna-linza-dlya-terapi-kolorom-glaukomi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Офтальмологічна лінза для терапії кольором глаукоми</a>

Подібні патенти