Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Консольне риштування для бетонування, що містить каркас щонайменше із двох опорних трикутних рам, робочі настили, огородження, пристосування для навішування опорних трикутних рам на вертикальні опори, яке відрізняється тим, що вертикальні опори являють собою рамні щити стінної опалубки, утворені поздовжніми рамними й поперечними профілями з отворами під палець або болт пристосування для навішування опорних трикутних рам, кожне з яких виконане з опорної вертикальної пластини, жорстко закріпленої однією стороною до торця верхньої горизонтальної частини опорної трикутної рами, до другої сторони пластини приварені вертикально під прямим кутом два паралельні вушка, при цьому одне з них виконане у формі пластини, а друге - у формі кутика, до горизонтальної полиці якого приварений вертикально урівень з вертикальною полицею палець, встановлюваний в отвори в поперечних профілях рамної опалубки при їх горизонтальному розташуванні, а при їх вертикальному розташуванні у співвісні отвори у вушках і у отвори у розташовуваному вертикально між ними поперечному профілі встановлюють болт, при цьому фіксацію встановлених відповідних пальця або болта виконують за допомогою пружинного фіксатора, встановлюваного у отвір, виконаний на кінці пальця і болта, стояк й укосина з'єднані в нижній частині рами з утворенням на укосині додаткового опорного трикутника, стояк якого розташований урівень з опорною вертикальною пластиною пристосування для навішування опорних трикутних рам на поперечних профілях рамної опалубки, на другому кінці верхньої горизонтальної частини опорної трикутної рами приварений патрубок для встановлення стояка огородження.

2. Консольне риштування для бетонування за п. 1, яке відрізняється тим, що кожний стояк огородження оснащений жорстко закріпленими двома тримачами для встановлення дощок перильного огородження, рухливо встановлюваним тримачем для встановлення дощок бортового огородження та привареним прямокутним обмежником встановлення стояка у патрубок, на кінці стояка огородження виконаний отвір під пружинний фіксатор.

3. Консольне риштування для бетонування за п. 1, яке відрізняється тим, що в нижній частині плоского вушка виконано два виступи за рахунок прямокутної виїмки, у горизонтальній полиці кутика виконаний розріз з відгинанням додаткової полички, яка утворює з краями виступів в нижній частини плоского вушка опорну площину.

4. Консольне риштування для бетонування за п. 1, яке відрізняється тим, що отвір у болті для встановлення пружинного фіксатора виконаний у формі поздовжнього паза.

5. Консольне риштування для бетонування за п. 1, яке відрізняється тим, що опорні трикутні рами з патрубком і з додатковим опорним трикутником та стояки огородження виконано із прямокутних труб.

Текст

1. Консольне риштування для бетонування, що містить каркас щонайменше із двох опорних трикутних рам, робочі настили, огородження, пристосування для навішування опорних трикутних рам на вертикальні опори, яке відрізняється тим, що вертикальні опори являють собою рамні щити стінної опалубки, утворені поздовжніми рамними й поперечними профілями з отворами під палець або болт пристосування для навішування опорних трикутних рам, кожне з яких виконане з опорної вертикальної пластини, жорстко закріпленої однією стороною до торця верхньої горизонтальної частини опорної трикутної рами, до другої сторони пластини приварені вертикально під прямим кутом два паралельні вушка, при цьому одне з них виконане у формі пластини, а друге - у формі кутика, до горизонтальної полиці якого приварений вертикально урівень з вертикальною полицею палець, встановлюваний в отвори в поперечних профілях рамної опалубки при їх горизонтальному розташуванні, а при їх вертикальному розташуванні у співвісні отвори у вушках і у о твори у розташовуваному вертикально між ними поперечному профілі встановлюють болт, при цьому фіксацію встановлених відповідних пальця або болта виконують за допомогою пружинного фіксатора, встановлювано U 2 (11) 1 3 34539 №1038446 А, Кл. Е04G3/08, опубл. 30.08.83, Бюл. №32]. Недоліком даного технічного рішення при використанні його для бетонування стін споруд є відносно велика металоємність і громіздкість конструкції опор для підмостків через здвоєність балок, що взаємодіють зі стінами споруди, і підкосів та наявність упорних елементів, обмежені можливості установки по висоті опор підмостків та необхідність опорних площадок для упорних елементів. Відома робоча площадка для встановлення опалубки зовнішніх монолітних стін, що включає робочий настил і гвинтовий упор, постачена знімними внутрішніми та зовнішніми кронштейнами, жорстко з'єднаними між собою і встановленими у прорізі вікна, при цьому робочий настил закріплений на рівні перекриття, а гвинтовий упор жорстко закріплений на внутрішньому кронштейні [Див. а.с. СРСР №1663144, кл. Е04G3/10, 9/00, опубл. 15.07.91, Бюл. №26]. Недоліком відомих робочих площадок є обмежений фронт робіт через пристосованість площадок тільки для установки у віконних прорізах. Найбільш близькими до консольних риштувань, що заявляються, по технічній сутності є консольні риштування у відповідності до[ а.с. СРСР №631627, М. Кл. 2 E04G3/06, опубл. 05.11.78, Бюл. №41]. Відоме консольне риштування закріплюється у віконних прорізах і містить складаний по висоті каркас з опорних трикутних рам (консолей), яруси робочих настилів, огородження і пристосування для кріплення (навішування) каркаса до зовнішньої стінки будівлі, риштування постачені горизонтальними балками, закріпленими на верхніх сторонах опорних рам з обпиранням на них нижніми кінцями вище розташованих рам, а пристосування для кріплення каркаса виконані у вигляді захватів, на кінцях балок і встановлених у розпір між перекриттями будівлі регульованих по висоті стояків з патрубками, з якими з'єднані захвати балок і у вигляді вертикальних штанг, прикріплених одними кінцями до балок верхнього ярусу, а другими - до нижче розташованих опорних рам. Недоліком даного технічного рішення є пристосованість кріплення риштування тільки у віконних прорізах, велика кількість складових монтажних елементів, необхідність в додаткових опорних елементах таких, як горизонтальні балки і штанги, які по-різному встановлюються на різних ярусах, або і зовсім не встановлюються, а також підкладки, встановлювані по-різному для поліпшення обпирання на стіну, що у цілому ускладнює монтаж риштування. Задачею, на рішення якої спрямована корисна модель, є створення зручної і надійної конструкції консолей, пристосованих для встановлення на профільних елементах рамної опалубки за рахунок простої і одночасно універсальної конструкції кріплення, що просто навішується на поперечний профіль рамного щита стінної опалубки на необхідній висоті будівлі, що зводиться, з утворенням за допомогою консолей як одиночних робочих площадок, встановлюваних на двох консолях, так і ярусів консольного риштування для бетонування. 4 Поставлена задача вирішується тим, що в консольному риштуванні для бетонування, що містить каркас, щонайменше, із двох опорних трикутних рам, робочі настили, огородження, пристосування для навішування опорних трикутних рам на вертикальні опори, відповідно до корисної моделі, вертикальні опори являють собою рамні щити стінної опалубки, утворені поздовжніми рамними й поперечними профілями з отворами під палець або болт пристосування для навішування опорних трикутних рам, кожне з яких виконане з опорної вертикальної пластини, жорстко закріпленої однією стороною до торця верхньої горизонтальної частини опорної трикутної рами, до другої сторони пластини приварені вертикально під прямим кутом два паралельні вушка, при цьому одне з них виконане у формі пластини, а друге - у формі кутика, до горизонтальної полиці якого приварений вертикально урівень з вертикальною полицею палець, установлюваний в отвори в поперечних профілях рамної опалубки при їхньому горизонтальному розташуванні, а при їхньому вертикальному розташуванні у співвісні отвори у вушках і у отвори у розташовуваному вертикально між ними поперечному профілі встановлюється болт, при цьому фіксація установлених відповідних пальця або болта виконується за допомогою пружинного фіксатора установлюваного у отвір, виконаний на кінці пальця і болта, стояк й укосина з'єднані в нижній частині рами з утворенням на укосині додаткового опорного трикутника, стояк якого розташований урівень з опорною вертикальною пластиною пристосування для навішування опорних трикутних рам на поперечних профілях рамної опалубки, на другому кінці верхньої горизонтальної частини опорної трикутної рами приварений патрубок для встановлення стояка огородження. Поставлена задача вирішується також тим, що: - кожний стояк огородження оснащений жорстко закріпленими двома тримачами для установлення дошок перильного огородження, рухливо встановлюваним тримачем для установлення дошок бортового огородження та привареним прямокутним обмежником встановлення стояка у патрубок, на кінці стояка огородження виконаний отвір під пружинний фіксатор; - в нижній частині плоского вушка виконано два виступи за рахунок прямокутної виїмки, у горизонтальній полиці кутика виконаний розріз з відгинанням додаткової полички, яка утворює з краями виступів нижньої частини плоского вушка опорну площину; - отвір у болті для встановлення пружинного фіксатора виконаний у формі поздовжнього паза; - опорні трикутні рами з патрубком і з додатковим опорним трикутником та стояки огородження виконано із прямокутних труб. Технічний результат запропонованої корисної моделі полягає в спрощенні конструкції консолі, підвищенні її експлуатаційної надійності, у прискоренні монтажу і демонтажу консольних риштувань, можливості швидкого переміщення по фронту робіт з бетонування. 5 34539 Перевагами перед відомими технічними рішеннями є зменшення кількості складових елементів консольних риштувань та уніфікація конструкції опорних трикутних рам - одиночних консолей та стояків огородження. Порівняльний аналіз запропонованого технічного рішення з відомими технічними рішеннями дозволяє зробити висновок про те, що консольні риштування відрізняються від відомих наявністю нових конструктивних ознак. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, де на Фіг.1 показаний загальний вид консольного риштування; на Фіг.2 - вид А на Фіг.1; на Фіг.3 - варіант установки пристосування для навішування опорної трикутної рами на вертикально розташований поперечній профіль рамної опалубки; на Фіг.4 - вид спереду пристосування для навішування опорної трикутної рами на поперечний профіль рамної опалубки; на Фіг.5 - вид зверху пристосування для навішування опорної трикутної рами; на Фіг.6 - вид збоку плоского вушка; на Фіг.7 - загальний вид варіанта щита рамної опалубки. Консольне риштування містить опорні трикутні рами 1, робочі настили 2, огородження 3, рамні щити опалубки 4, утворені рамними 5 і поперечними 6 профілями з отворами 7 і палубою 8. Кожна опорна трикутна рама 1 має верхню горизонтальну частину 9, укосину 10, стояк 11, та додатковий опорний трикутник 12, з'єднаний з укосиною 10 і стояком 11, стояк 13 якого призначений для поліпшення обпирання опорної трикутної рами 1 на відповідний поперечний профіль 6 щита 4 рамної опалубки. На одному кінці верхньої горизонтальної частини 9 приварене пристосування 14 для навішування опорних трикутних рам 1 на поперечні профілі 6, а на другому - патр убок 15 для встановлення стояка 16 огородження 3. На стояку огородження 16 жорстко закріплені тримачі 17 для перильного огородження з дошок 18, та рухливо встановлений в відповідний отвір (на креслені не показано) тримач 19 дошок 20 бортового огородження. Стояки огородження 16 мають в нижній частини приварений прямокутний обмежник 21 встановлення у патрубку 15 та отвір (на кресленнях Фіг.1, 2 не позначено) для встановлення пружинного фіксатора 22. Пристосування 14 для навішування опорних трикутних рам 1 містить опорну пластину 23, до якої під прямим кутом приварені паралельні між собою вушка (проушини) 24, 25, одне з яких 24 виконане у формі пластини, а друге 25-у формі кутика, до горизонтальної полиці якого у відповідний йому отвір, як показано на Фіг.4 і Фіг.5, приварений вертикально урівень з вертикальною поличкою палець 26, з отвором 27 на кінці під пружинний фіксатор 22. У вушках 24, 25 виконано співвісні отвори 28, призначені для встановлення болта 29 в них та в отвори 7 розташованого 6 між ними вертикально поперечного профілю 6, як показано у варіанті навішування консолі на Фіг.3. На кінці болта 29 виконаний отвір у ви гляді подовжнього паза (на кресленні не показано) для зручності установки пружинного фіксатора 22, з урахуванням виступання опорної пластини 23. У горизонтальній полиці вушка 25 шляхом надсічки та відгинання виконаний упорний виступ - поличка 30. У вушку 24 виконані упорні виступи 31 та 32 за рахунок виїмки 33 у нижній частині пластині вушка 24, як показано на Фіг.6. Поличка 30 та виступи 31, 32 утворюють площину обпирання на поверхню поперечного профілю 5 без зайвого навантаження на місця зварювання, зокрема пальця 26 з вушком 25, а також забезпечують пристосованість стійкого встановлення на можливі нерівності поверхні профілю 6. У верхніх частинах 9 опорних трикутних рам виконані наскрізні отвори 34 (перфорація) для фіксації робочого настилу 2 з дошок, отвори можуть бути круглими або прямокутними, в залежності від способу фіксації. У конкретному варіанті виконання ширина настилу становить 0,9 м, а висота бічного огородження 1,1 м. Елементи 9, 10, 11, 12, 13, 15 опорних трикутних рам 1 і стояк 16 огородження 3 виконано з прямокутних тр уб. Рамний щит опалубки не є предметом даної корисної моделі, тому детально не розглядається. Монтаж консольного риштування для бетонування починають з установки стояка огородження 16 у патрубок 15 опорної трикутної рами 1 з фіксацією з’єднання пружинним фіксатором 22. Зібрану консоль встановлюють у отвір 7 на відповідному поперечному профілі 6 з урахуванням його розташування: - при горизонтальному його розташуванні, як наведено на Фіг.1; - при вертикальному його розташуванні, як наведено на Фіг.3, з подальшим закріпленням з’єднання за допомогою пружинного фіксатора 22, встановлюваного у отвір 27 на кінці пальця 26 або у паз на кінці болта 29. Другу зібрану консоль встановлюють на тім же рівні на відстані, зокрема, не більше 1,5 м. На встановлені обидві консолі укладають робочий настил 2 з закріпленням у отворах 34 на верхніх частинах 9 опорних трикутних рам 1, потім встановлюють дошки 18 перильного та 20 бортового огородження. При необхідності по всьому фронту робіт з укладання бетону навішують підряд на щити опалубки аналогічні пари консолей з утворенням ярусів, по яких безпечно можуть переміщатися та виконувати роботи з бетонування робочі. При цьому дошки перильного та бортового огородження суміжних пар консолей встановлюють з перекриванням по краях одна одну. Демонтаж підмостків пересувних виконують у зворотному порядку. Використання у корисній моделі запропонованих технічних рішень дозволяє спростити технологію виробництва монтажних елементів консольного риштування, створити економічну, надійну та зручну в експлуатації конструкцію консолей. 7 Комп’ютерна в ерстка Н. Лисенко 34539 8 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Console scaffold for concreting

Автори англійською

Bilianskyi Mykhailo Fedorovych, Smyrnov Serhii Oleksandrovych

Назва патенту російською

Консольные леса для бетонирования

Автори російською

Билянский Михаил Федорович, Смирнов Сергей Александрович

МПК / Мітки

МПК: E04G 5/00, E04G 3/18

Мітки: бетонування, риштування, консольне

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-34539-konsolne-rishtuvannya-dlya-betonuvannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Консольне риштування для бетонування</a>

Подібні патенти