Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Трак гусениці з гумометалевим шарніром, що містить пліцю з парною кількістю вушок з одного боку і непарною - з іншого, гумометалеві втулки з внутрішнім розтвором, запресовані у вушка, і сполучний елемент, виконаний із зовнішньою поверхнею, аналогічної внутрішньої поверхні згаданої втулки, який відрізняється тим, що гумометалева втулка виконана з внутрішнім отвором некруглої форми, що протидіє провертанню сполучного елемента щодо згаданої втулки при взаємному переміщенні пари з'єднаних між собою траків.

2. Трак гусениці з гумометалевим шарніром по п. 1, який відрізняється тим, що кожна гумометалева втулка виконана з гумової і металевої частин, розташованих осесиметрично між собою і з'єднаних між собою у місці контакту за допомогою клейової основи.

3. Трак гусениці з гумометалевим шарніром по п. 1, який відрізняється тим, що на зовнішній поверхні металевої частини виконана насічка.

4. Трак гусениці з гумометалевим шарніром по п. 1, який відрізняється тим, що кожна металева частина втулки виконана з каліброваним внутрішнім отвором під сполучний елемент.

Текст

1. Трак гусениці з гумометалевим шарніром, що містить плицю з парною кількістю вушок з одного боку і непарною - з іншого, гумометалеві втулки з внутрішнім розтвором, запресовані у вушка, і сполучний елемент, виконаний із зовнішньою поверхнею, аналогічною внутрішній поверхні згаданої втулки,- що відрізняється тим, що гумометалева втулка виконана з внутрішнім розтвором не круглої форми, що протидіє провертанню сполуч 34044 металевої частини виконана насічка, кожна металева частина виконана з каліброваним внутрішнім розтвором під сполучний елемент. Порівняльний аналіз технічного рішення, що заявляється, із прототипом дозволяє зробити висновок, що трак гусениці із гумометалевим шарніром, що заявляється, відрізняється тим, що металева частина гумометалевої втулки виконана з внутрішнім розтвором не круглої форми, що забезпечує неможливість провертання сполучного елемента щодо згаданої втулки при взаємному переміщенні пари з'єднаних між собою траків, кожна гумометалева втулка виконана у вигляді гумової і металевої частин, розташованих симетрично відносно осі між собою і з'єднаних між собою в місці контакту за допомогою клейової основи, на зовнішній поверхні металевої частини виконана насічка, кожна металева частина виконана з каліброваним внутрішнім розтвором під сполучний елемент. Таким чином, трак гусениці із гумометалевим шарніром, що заявляється, відповідає критерію винаходу "новизна". Порівняння технічного рішення, що заявляється, не тільки з прототипом, але й іншими технічними рішеннями в даній області техніки [3], [4], не дозволило виявити в них ознаки, які відрізняють трак гусениці із гумометалевим шарніром, що заявляється, від прототипу і визнати відповідному критерію винаходу "істотні відмінності". Суть винаходу пояснюється за допомогою креслень, де на фіг.1 показаний загальний вид трака, на фіг.2 подана схема нанесення насічки на металеву втулку, на фіг.3 подана схема з'єднання гумової і металевої частин за допомогою клейової основи, на фіг.4-9 подано форми розтвору гумометалевої втулки (як варіанти конструктивного виконання). Трак гусениці з гумометалевим шарніром містить безпосередньо трак (плицю) 1 із парною кількістю вушок 2 з одного боку і непарною - з іншого (позиція 3), гумометалеві втулки 4 із внутрішнім розтвором 5 не круглої форми, запресовані у вушка 2 і 3, і сполучний елемент 6, виконаний із зовнішньою поверхнею, аналогічною внутрішній поверхні згаданої втулки 4 (див. фіг.1). Гумометалева втулка 4 виконана з внутрішнім розтвором будь якої форми, крім круглої, наприклад, трикутної (див. фіг.4), квадратної (див. фіг. 5), сегментної (див. фіг.6), овальної (див. фіг.7) і інших (див. фіг.8., фіг.9), включаючи шестигранну (як у прототипі), що забезпечує неможливість провертання сполучного елемента 6 щодо згаданої втулки 4 при взаємному переміщенні пари з'єднаних між собою траків. Кожна гумометалева втулка 4 виконана у вигляді гумової 7 і металевої 8 частин, розташованих симетрично відносно осі між собою і з'єднаних між собою в місці контакту за допомогою клейової основи 9 (див. фіг.3). На зовнішній поверхні металевої частини 8 виконана насічка 10 (див. фіг.2). Кожна металева частина 8 виконана з каліброваним внутрішнім розтвором 5 під сполучний елемент 6. Трак гусениці з гумометалевим шарніром експлуатується таким чином. Попередньо на металеву частину 8 наноситься насічка 10. Після цього на металеву частину 8 із виконаною насічкою 10 наноситься клейова основа 9. Після нанесення на металеву частину 8 клейової основи 9, на згадану металеву частину 8 напресовують гумову частину 7. З'єднані між собою за допомогою клейової основи 9 гумова частина 7 і металева частина 8 являють собою гумометалеву втулку 4, що запресовуються у вушка 2 і 3 трака 1. Трак 1 із запресованими у вушка 2 і 3 гумометалевими втулками 4 з'єднуються у гусеничний ланцюг за допомогою сполучного елемента 6, виконаного формою поперечного перетину аналогічної внутрішньої поверхні згаданої втулки 4, що виконується будьякою форми, крім круглої, включаючи шестигранну. Підвищення ефективності застосування трака гусениці із гумометалевим шарніром, що заявляється, у порівнянні з прототипом, досягається за рахунок того, що при запресовці гумометалевих втулок у вушка плиці і при їхній роботі в процесі експлуатації не відбувається зриву кільця гумової частини з металевої частини, a відсутність зазорів між сполучним елементом і внутрішньою поверхнею металевої втулки не приводять у процесі експлуатації до їх взаємного зносу і, як наслідок, до можливих ушкоджень і поломок гусеничного ланцюга. Позитивним є також і те, що можна застосовувати сполучні елементи будь-якої форми поперечного перерізу (крім круглого), включаючи відому з прототипу шестигранну форму. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 1. Авторське посвідчення СРСР № 1703534 А1 від 1990 г., МКВ В 64 D 55/20 -аналог. 2. Авторське посвідчення СРСР № 1781121 А1 от 1991 г., МКВ В 64 D 55/21 -прототип. 3. Авторське посвідчення СРСР № 740590 от 1980 г., МКВ В 64 D 55/20, G 01 В 7/17. 4. Авторське посвідчення СРСР № 943068 від 1980 г., МКВ В 64 D 55/20. 2 34044 Фіг. 1 Фіг. 2 Фіг. 3 3 34044 Фіг.4 Фіг.5 Фіг.6 Фіг.7 Фіг.8 Фіг.9 ____________________________________________ ДП “Український інститут промислової власності” (Укрпатент) Бульв. Лесі Українки, 26, Київ, 01133, Україна (044) 254-42-30, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид.арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ Вул. Горького, 180, Київ, 03680 МСП, Україна (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Kholodniuk Vasyl Pavlovych

Автори російською

Холоднюк Василий Павлович

МПК / Мітки

МПК: B62D 55/20

Мітки: шарніром, гусениці, трак, гумометалевим

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-34044-trak-gusenici-z-gumometalevim-sharnirom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Трак гусениці з гумометалевим шарніром</a>

Подібні патенти