Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Опорно-зчіпний пристрій зчленованих автобусів і тролейбусів, що містить передній і задній несучі корпуси, шарикопідшипник, внутрішнє кільце якого знизу жорстко приєднане до заднього несучого корпусу вертикальними болтами, що встановлені в отворах внутрішнього кільця шарикопідшипника і вгвинчені в різьбові отвори заднього корпусу, гумово-металічні шарніри, якими обладнаний передній несучий корпус зі сторони приєднання до передньої ланки автобуса (тролейбуса) горизонтально розміщеними впоперек до поздовжньої осі пристрою гумово-металічними шарнірами з елементами для жорсткого приєднання до передньої ланки автобуса (тролейбуса), різьбові отвори, якими обладнаний задній несучий корпус зі сторони жорсткого приєднання до задньої ланки автобуса (тролейбуса), який відрізняється тим, що передній і задній несучі корпуси з'єднані між собою шарикопідшипником з вертикальними наскрізними отворами в зовнішній кільцевій обоймі і внутрішньому кільці, шарикопідшипник в зоні його розміщення встановлений під нижньою поверхнею переднього несучого корпусу, зовнішня кільцева обойма кулькового підшипника прилягає до нижньої поверхні переднього несучого корпусу і зверху жорстко приєднана до переднього несучого корпусу пристрою вертикальними болтами, що встановлені в отворах зовнішньої кільцевої обойми шарикопідшипникового вузла і вгвинчені в різьбові отвори переднього несучого корпусу пристрою.

2. Опорно-зчіпний пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що передній і задній несучі корпуси виконані зварними.

Текст

Корисна модель відноситься до транспортного машинобудування і стосується конструкції міських шарнірнозчленованих автобусів і тролейбусів. Відомі опорно-зчіпні пристрої шарнірно-зчленованих автобусів і тролейбусів п'ятникового типу, [Див., наприклад: И.С.Ефремов, Б.П.Гущо-Малков «Теория и расчет механического оборудования подвижного состава городского электрического транспорта» Москва, "Издательство литературы по строительству", Москва, 1970, стор.183; И.С. Ефремов, В.М. Кобозев "Механическое оборудование троллейбусов", Москва, "Транспорт", 1978, стор.113, 114, 115, 119, 120]. Такі пристрої мають: силову шарову опору, закріплену вертикально і жорстко на передній рамі пристрою, жорстко з'єднаній з основою кузова передньої ланки автобуса (тролейбуса); шаровий підшипник ковзання, що шарнірно опирається на силову шарову опору і жорстко встановлений в задній рамі пристрою, яка жорстко скріплена з основою кузова задньої ланки автобуса (тролейбуса). Через силову шарову опору і підшипник ковзання здійснюється силова взаємодія між ведучою передньою ланкою і веденою задньою ланкою автобуса чи тролейбуса та одночасно забезпечується можливість необхідних кутових переміщень передньої і задньої ланок відносно одна одної в трьох взаємно перпендикулярних площинах при русі, гальмуванні і відстої. Основними недоліками таких пристроїв зчленування є неможливість їх застосування на сучасних автобусах і тролейбусах з низьким рівнем підлоги і з розміщеним в задній штовхаючій ланці силовим агрегатом через велику габаритну висоту пристрою і конструктивну неспроможність протидіяти складенню між собою передньої і задньої ланки під час руху і гальмування автобуса (тролейбуса). Суттєвим недоліком такої конструкції є також погіршення поздовжніх геометричних параметрів проходимості (кліренса і кутів в'їзду та з'їзду) автобуса (тролейбуса) в зоні шарніра пристрою через його опускання при початковому русі передньої ланки на підйом. Відомі опорно-зчіпні пристрої шарнірно-зчленованих автобусів і тролейбусів поворотно-кругового типу, [Див., наприклад: И.С.Ефремов, Б.П.Гущо-Малков «Теория и расчет механического оборудования подвижного состава городского электрического транспорта» Москва, "Издательство литературы по строительству", Москва, 1970, стор.180-181]. Такі пристрої мають два горизонтально розміщені поворотні круги: великий, що закріплений на задній рамі пристрою, яка жорстко скріплена з основою кузова задньої ланки автобуса (тролейбуса) і малий, що встановлений на передній рамі пристрою, жорстко з'єднаній з основою кузова передньої ланки автобуса (тролейбуса). Кожен поворотний круг складається із нижньої і верхньої обойм, між якими розміщені шарики, і зовнішнього і внутрішнього кілець, з'єднаних з обоймами привулканізованими гумовими прокладками. Малий поворотний круг розміщений концентрично в площині великого поворотного круга. Великий і малий поворотні круги з'єднані між собою горизонтальними шарнірами в зоні діаметральної осі, поперечної до поздовжньої осі автобуса (тролейбуса). Взаємне кутове переміщення передньої і задньої ланок відносно поздовжньої осі здійснюється за рахунок деформації вказаних вище гумових прокладок поворотних кругів і деформації підвісок автобуса (тролейбуса). Взаємне вертикальне кутове переміщення передньої і задньої ланок здійснюється за рахунок поперечного шарнірного з'єднання великого і малого поворотних кругів. Взаємне горизонтальне кутове переміщення передньої і задньої ланок здійснюється за рахунок взаємного повертання за допомогою шарикового з'єднання нижньої і верхньої обойм великого і малого поворотних кругів. Такий пристрій дає можливість понизити рівень підлоги автобуса (тролейбуса), але при цьому має дуже складну з великими трудомісткістю і вартістю конструкцію через наявність двох великогабаритних кульковопідшипникових вузлів і велику кількість деталей, що сприймають тертя. Разом з тим значним недоліком такої конструкції є додаткове навантаження каркасів основ кузовів передньої і задньої ланок додатковими закручуючими зусиллями в зв'язку з відсутністю в пристрої шарнірного з'єднання для забезпечення достатнього взаємного кутового переміщення ланок автобуса (тролейбуса) у поперечній вертикальній площині. Відомі опорно-зчіпні пристрої шарнірно-зчленованих автобусів і тролейбусів фірми HUBNER (ФРН) [Див. російський журнал "За рулем", №4, 2001р., стор.63]. Конструкція цього пристрою дає можливість застосовувати її на автобусах (тролейбусах) з високим і низьким рівнями підлоги, з передньою ведучою ланкою або задньою штовхаючою ланкою. Пристрій має передній і задній несучі корпуси, які з'єднані між горизонтально розміщеним в площині переднього корпусу кульково-підшипниковим вузлом. В зоні кульково-підшипникового вузла задній корпус пристрою розташований під переднім корпусом пристрою. Зовнішньою обоймою кульково-підшипникового вузла служить передній корпус пристрою, в якому зроблена бігова доріжка. Внутрішнє кільце кульковопідшипникового вузла знизу жорстко приєднане до заднього корпуса пристрою. Через кульково-підшипниковий вузол здійснюється силова взаємодія між переднім і заднім несучими корпуса пристрою, а також їх взаємне кутове переміщення в горизонтальній площині при поворотах автобуса (тролейбуса). Передній корпус пристрою зі сторони приєднання до передньої ланки автобуса (тролейбуса) обладнаний горизонтально розміщеними в поперек до поздовжньої осі пристрою гумово-металічними шарнірами з елементами жорсткого приєднання до передньої ланки автобуса (тролейбуса). Шарніри забезпечують вертикальний згин пристрою і взаємне кутове зміщення переднього і заднього корпусів вздовж поздовжньої осі. Задній корпус пристрою зі сторони приєднання до задньої ланки автобуса (тролейбуса) обладнаний різьбовими отворами для приєднання до задньої ланки автобуса (тролейбуса). Опорно-зчіпний пристрій обладнаний вузлом протидії несанкціонованому взаємному кутовому зміщенню ланок автобуса (тролейбуса) в горизонтальній площині. Вузол протидії складається з зубчатої рейки і зубчатого сегмента, що знаходяться в зачепленні і розміщені горизонтально. Зубчатий сегмент виконаний на передньому торці переднього корпуса пристрою. Зубчата рейка встановлена на горизонтальному стержні з можливістю поперечного переміщення вздовж стержня, який жорстко закріплений на задньому корпусі пристрою. Зубчата рейка знизу має з'єднання з штоком поршня гідроциліндра. Значним недоліком цієї конструкції є наявність трудомісткого і металоємкого вузла протидії несанкціонованому взаємному кутовому зміщенню ланок автобуса (тролейбуса) в горизонтальній площині. Вказаний недолік попереднього опорно-зчіпного пристрою шарнірно-зчленованих автобусів і тролейбусів фірми HÜBNER усунутий в опорно-зчіпному пристрої фірми HÜBNER по [Заявці на винахід №2005106621/11 «Устройство для шарнирного соединения (сочленения) двух транспортных средств или их частей» (RU 2005106621А), опублікованій 20.08.2006р.] Ксерокопія креслення цього опорно-зчіпного пристрою HÜBNER прикладається до матеріалів заявки. Пристрій має передній і задній несучі корпуси, які з'єднані між собою горизонтально розміщеним кульково-підшипниковим вузлом. Кульково-підшипниковий вузол розташований по висоті в межах вертикальної товщини переднього корпусу в зоні розміщення кульково-підшипникового вузла. В зоні розміщення кульково-підшипникового вузла задній корпус пристрою розташований нижче переднього корпуса пристрою і при цьому під кульково-підшипниковим вузлом. Зовнішньою обоймою кульковопідшипникового вузла служить передній корпус пристрою. Внутрішнє кільце кульково-підшипникового вузла знизу жорстко приєднане до заднього корпуса пристрою вертикальними болтами, що встановлені в отворах внутрішнього кільця кульково-підшипникового вузла і вгвинчені в різьбові отвори заднього корпуса пристрою. Через кульково-підшипниковий вузол здійснюється силова взаємодія між переднім і заднім несучими корпуса пристрою, а також їх взаємне кутове переміщення в горизонтальній площині при поворотах автобуса (тролейбуса). Передній несучий корпус пристрою зі сторони приєднання до передньої ланки автобуса (тролейбуса) обладнаний горизонтально розміщеними в поперек до поздовжньої осі пристрою гумовометалічними шарнірами з елементами жорсткого приєднання до передньої ланки автобуса (тролейбуса). Шарніри забезпечують вертикальний згин пристрою і взаємне кутове зміщення переднього і заднього корпусів відносно поздовжньої осі. Задній несучий корпус пристрою зі сторони приєднання до задньої ланки автобуса (тролейбуса) обладнаний різьбовими отворами для жорсткого приєднання до задньої ланки автобуса (тролейбуса). Недоліком такого вирішення опорно-зчіпного пристроює є наявність спеціальної конструкції кульковопідшипникового вузла, в якому зовнішньою обоймою кульково-підшипникового вузла служить передній корпус пристрою, для чого у вертикальній циліндричній поверхні отвору в передньому корпусі для розміщення кульковопідшипникового вузла виконана концентрично до отвору канавка, в якій встановлена кільцева вставка з біговою доріжкою для шариків. Таке технічне вирішення вимагає виготовлення великогабаритної конструкції переднього корпусу з високою точністю і характеризується значними трудомісткістю і вартістю при виготовленні і монтажі. Завищеною є також трудомісткість заміни кульково-підшипникового вузла при необхідності ремонту. Метою заявленої корисної моделі є покращення виробничої і експлуатаційної технологічності опорно-зчіпного пристрою та зменшення його вартості і підвищення надійності. Поставлена мета корисної моделі досягається в опорно-зчіпному пристрої, тим, що: передній і задній несучі корпуси з'єднані між собою кульковим підшипником з вертикальними наскрізними отворами в зовнішній кільцевій обоймі і внутрішньому кільці, шариковий підшипник в зоні його розміщення встановлений під нижньою поверхнею переднього несучого корпусу, зовнішня кільцева обойма кулькового підшипника прилягає до нижньої поверхні переднього несучого корпусу і зверху жорстко приєднана до переднього несучого корпуса пристрою вертикальними болтами, що встановлені в отворах зовнішньої кільцевої обойми кульково-підшипникового вузла і вгвинчені в різьбові отвори переднього несучого корпуса пристрою. Корисна модель пояснюється графічними зображеннями, де: на Фіг.1 зображений опорно-зчіпний пристрій збоку; на Фіг.2 зображений опорно-зчіпний пристрій в плані; на Фіг.3 зображене в збільшеному масштабі жорстке приєднання зовнішньої кільцевої обойми кулькового підшипника до заднього корпуса пристрою і жорстке приєднання внутрішнього кільця кулькового підшипника до заднього корпуса пристрою. Опорно-зчіпний пристрій шарнірно-зчленованих автобусів (тролейбусів) має передній несучий корпус 1, задній несучий корпус 2 і кульковий підшипник 3. Передній несучий корпус 1 зі сторони приєднання до передньої ланки автобуса (тролейбуса) обладнаний горизонтально розміщеними в поперек до поздовжньої осі пристрою гумово-металічними шарнірами 4 з елементами 5 для жорсткого приєднання до передньої ланки автобуса (тролейбуса). Задній несучий корпус 2 зі сторони приєднання до задньої ланки автобуса (тролейбуса) обладнаний різьбовими отворами 6 для жорсткого приєднання до задньої ланки автобуса (тролейбуса). Зовнішня кільцева обойма 7 кулькового підшипника 3 прилягає до нижньої поверхні переднього несучого корпусу 1 і зверху жорстко приєднана до переднього несучого корпуса 1 вертикальними болтами 8, що встановлені в отворах 9 зовнішньої кільцевої обойми 7 кулькового підшипника 3 і вгвинчені в різьбові отвори 10 переднього несучого корпуса 1. Внутрішнє кільце 11 кулькового підшипника 3 знизу жорстко приєднане до заднього несучого корпуса 2 вертикальними болтами 12, що встановлені в отворах 13 внутрішнього кільця 11 кулькового підшипника 3 і вгвинчені в різьбові отвори 14 заднього корпуса 2. Через кульковий підшипник 3 здійснюється силова взаємодія між переднім 1 і заднім 2 несучими корпусами пристрою, а також їх взаємне кутове переміщення в горизонтальній площині при поворотах автобуса (тролейбуса). Гумово-металічні шарніри 4 забезпечують вертикальний згин пристрою і взаємне кутове зміщення переднього і заднього корпусів відносно поздовжньої осі. Таке технічне вирішення не вимагає виготовлення великогабаритної конструкції переднього корпусу з високою точністю канавки для встановлення шарикового підшипника і характеризується простотою монтажу і демонтажу при необхідності ремонту з застосуванням стандартних інструментів. Сукупність вирішення конструкції опорно-зчіпного пристрою позитивно впливає на зменшення вартості виготовлення і підвищення експлуатаційних якостей виробу.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Bolster of articulated buses and trolley buses

Автори англійською

Churkin Ihor Anatoliiovych, Farbazov Sahid Mahasumovych, Pidhainyi Yurii Orestovych, Tsiutsiura Andrian Orestovych, Klymchuk Oleksandr Vasyliovych

Назва патенту російською

Опорно-сцепное устройство сочлененных автобусов и троллейбусов

Автори російською

Чуркин Игорь Анатольевич, Фарбазов Сагид Магасумович, Пидгайный Юрий Орестович, Цюцюра Адриан Орестович, Климчук Александр Васильевич

МПК / Мітки

МПК: B62D 53/00

Мітки: автобусів, опорно-зчіпний, зчленованих, тролейбусів, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-32094-oporno-zchipnijj-pristrijj-zchlenovanikh-avtobusiv-i-trolejjbusiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Опорно-зчіпний пристрій зчленованих автобусів і тролейбусів</a>

Подібні патенти