Завантажити PDF файл.

Текст

6 A/ 6 МПК F28 С ї/00 КОРПУС ГРАДИРНІ Винахід відноситься до галузей теплоенергетики і виробничого водопостачання, зокрема до градирень, що використовуються для охолодження води або інших рідин як при "мокрому^, так і при "сухому" охолодженні. Корпус баштової градирні створює тягу повітря всередині градирні. Традиційні корпуси градирень виконуються з несучого каркаса і обшивки азбестоцементними, склопластиковими листами, дошками. Витяжні башти градирень великої продуктивності виконують з монолітного або збірного залізобетону у вигляді оболонок циліндричної або гіперболічної форми. Але вказані конструкції не реалізовують такої властивості корпуса градирні як акумуляція тепла зовнішніх джерел [1]. Відомий корпус градирні, каркас якої обшитий алюмінієвими листами [2], що навпаки не акумулює, а віддзеркалює тепло зовнішних джерел. Недоліком такого корпуса градирні є те. що конструктивно не передбачено розділ корпуса на акумулюючу і віддзеркалюючу частини для тепла зовнішніх джерел, що веде до зниження тяги повітря в градирні. В основу винаходу поставлено задачу підвищення тяги повітря в градирні шляхом створення такого корпуса градирні, верхня частина якого, та що знаходиться вище водорозподілювача. була виконана як акумулятор тепла зовнішніх джерел, а нижня частина корпуса, та що знаходиться нижче водорозподілювача, навпаки — була виконана як BiOT3q> калювач тепла. Такий корпус градирні дозволяє забезпечити підвищення тяги повітря в градирні за рахунок додаткового нагрівання повітря від корпуса у верхній частині градирні і зниження нагрівання повітря від корпуса у нижній частині градирні. При цьому питома вага повітря у верхній частині корпуса зменшується, тяга повітря в градирні збільшується і сходження води покращується. Наприклад, на зовнішній поверхні верхньої частини корпуса градирні виконується покриття темного кольору, або використовується будівельний матеріал темного кольору, або виконується скляне покриття з повітрянним прошарком так, щоб утворювався "тепличний ефект". Нижня частина корпуса градирні виконується ззовні світлого кольору. На фіг. ї зображено корпус баштової градирні підвищеної тяги, який складається з верхньої частини 1, розташованої вище водорозподілювача, яка має темну поверхню або скляне покриття з повітряним прошарком (фіг. 2), нижньої частини 2 (фіг. 1) світлого кольору, повітровхідних вікон З та колон 4, що підтримують корпус. На фіг. 2 зображено конструкцію верхньої частини корпуса, яка складається з скляного покриття 5, по w. j ряиог'4 пронырка 6 і а оудівельної конструкції' корпуса і радирні 8 і нат креним поісрипям темного кольору 7. Піл ДІСІО. наприклад, сонячних променів ЗОВНІШНЯ поверхня верх-ЧЇ -і частини І корпуса градирні (фіг. 1:2) су лгво нагрпин'і ься і ия час їй-г : а ! кч>рп\са перелаг юпло на ппутрпшпо поверхню р^алирш Повпря ». еро іин; : pa injMii і'л іаїкиїи* паї ріваї ЇЬСЯ. иоі о пні ома ваі а ІМЄНПЇ\РІЬ-ся а і ч і а поніп^я в і п а ЕИРШ ЮІЛЬШМТЬСЯ . При пьом\ іоільн^сться на і-ч. * ІЖЄЇІПЯ свіжої о нові і ря в іралиршо через пппітроііхідні вікна 3, теплоMjcooo>.fin ппенсифікугться і температура воли іменшупься Нижня частина 2 Kt^pnvca п'їалирні віх'Псркалюс сонячні промені, менше наірпіа( '\ bt я і }.менп1\г нагріпання повітря, а віл ньої о ; в^ди все•%е тиш г ралирш Рогоах\ ики Ї Я І И В І гадирні пока'іуюіь. і тю пий чпільитениї ріінииі між їемпера іурою повнря г г а виході Ї градирні і на вході я градирню па "С І Л І л і' :галні>!п ІОІЛІ.НР/* ІЬСЧ на 20°«. \ Фіг. 1 Корпус градирні Абгпори: НоЬохотнш В.Г. Ка/іюжнип АЛ. Корпус градирні Фіг. 2 . AbmopuМоЬохатніп В.Г Калюжний АП.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Body of cooling tower

Автори англійською

Novohatnii Valerii Havrylovych, Kaliuzhnyi Anatolii Pavlovych

Назва патенту російською

Корпус градирни

Автори російською

Новохатний Валерий Гаврилович, Калюжный Анатолий Павлович

МПК / Мітки

МПК: F28C 1/00

Мітки: корпус, градирні

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-32089-korpus-gradirni.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Корпус градирні</a>

Подібні патенти