Завантажити PDF файл.

Текст

МПКА61М25/00 ДРЕНАЖ ДНЯ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ Винахід відноситься до області медицини, зокрема до хірургії, до дренажів для відведення патологічного ексудату і може бути використаний при виконанні операції на підшлунковій залозі. Відомі дренажі для підшлункової залози являють собою різноманітні еластичні трубки для дренування, вони мають круглу або овальну форму і бокові перфораційні отвори [1]. Недоліком таких дренажів є низька ефективність дренування ексудата з області резекції підшлунквої залози, тому, що значна частина ексудату не попадає в просвіт дренажної трубки і не виводиться назовні. Найбільш близьким по технічній суті і прийнятий за прототип є дренаж на основі еластичної двохпросвітної трубки. При цьому другий канал дренажа частіше використовують для промивання дренажа і зрошення органа лікарськими розчинами [2]. Всеж і цей дренаж має недостатню ефективність з-за підтікання ексудату в черевну порожнину, що може викликати не бажані побічні ускладнення. Завданням винаходу є розробка такого дренажа для підшлункової залози, який би за рахунок зміни форми його дистальної частини дозволив би підвищити ефективність відведення патологічного ексудату. Поставлене завдання вирішується тим, що в дренажі для підшлунквої залози, який являє собою еластичну двохпросвітну трубку, згідно винаходу на дистальному кінці трубки зроблено розширення, яке переходить в еластичну тонкостінну циліндричну капсулу розміри якої відповідають розмірам дренажного органа. 2 Виконане нз дистальному кінці трубки розширення в вигляді еластичної тонкостінної капсули дозволяє помістити в цю капсулу та ізолювати від черевної порожнини культю підшлунквої залози, яка залишалася після резекції, що значно підвищує ефективність роботи дренажа, так як практично весь ексудат попадає в просвіт дренажа і виводиться на зовні. Цьому сприяє і вибір відповідних розмірів еластичної капсули. Винахід роз'яснюється кресленням, де схематично відображено загальний вигляд дренажа для підшлункової залози. Дренаж має еластичну трубку І з двома наскрізь каналами 2, 3, які проходять вздовж її повздовжньої вісі. На дистальному кінці трубки 1 виконано потовщення 4, яке переходить в еластичну тонкостінну циліндричну капсулу 5. Розміри капсули 5 вибираються . . . відповідно розмірам дренуючого органа. Наприклад, у випадку дренування підшлункової залози дорослих пац іє н т ів ка пс ул а 5 м о ж е м ати д іам етр в ід 20 д о ЗО мм і довжину 50-60 мм. Пристрій може бути виконано з любого біоінертного полімеру, наприклад з латекса. Дренаж використовується наступним чином. Після закінчення резекції підшлункової залоз, накладення швів та гемостазу культі залози вміщують в капсулу 5Э край якої фіксують за допомогою окремих швів або спеціального клею, а трубку і виводять зовні як звичайну. В процесі утворення патологічного ексудата він збирається в капсулі 5 і через канали 2, 3 трубки 1 виводиться зовні. В разі необхідності в 1 з каналів 2а 3 можна ввести промиваючий чи лікуючий розчин. Після закінчення лікування дренаж видаляють як звичайний. Така форма дренажа дозволяє значно підвищити ефективність дренування підшлункової залози. ПЕ Р ШО Д ЖЕ РЕ ЛА ІНФ ОР М АЦІЇ 1. Види дренажів та способи дренування. - В кн.: Раны раневая инфекция (Под ред. Академика АМН СССР проф.М.И.Кузинад проф.В.И.Костючанок).М. Медицина, 198L-C.364-365. 2. Авторське свідоцтво СРСР № 1673129, МПК А 61М25/00, 1991, Бюл.№ 32, с.97 - прототип. Д РЕНАЖ ЛАЯ ПІДШЛУНКОВО/ ЗАЛОЗИ КОПЧАК &М. ШЁБКОЛЕНКО Г Г. ДРОНОВСЦ ТОДУРОВ 1М. КРЕСТЬЯНОВМ.Ю

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Kopchak Volodymyr Mykhailovych, Dronov Oleksii Ivanovych, Todurov Ivan Mykhailovych

Автори російською

Копчак Владимир Михайлович, Дронов Алексей Иванович, Тодуров Иван Михайлович

МПК / Мітки

МПК: A61M 25/00

Мітки: залози, підшлункової, дренаж

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-31765-drenazh-dlya-pidshlunkovo-zalozi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Дренаж для підшлункової залози</a>

Подібні патенти