Багатопозиційна установка для поверхневого зміцнення металів

Номер патенту: 31609

Опубліковано: 15.12.2000

Автор: Пастух Ігор Маркович

Завантажити PDF файл.

Текст

МПКС23С 10/10, С23СГО//4 БАГАТОПОЗИЦІЙНА УСТАНОВКА ДЛЯ ПОВЕРХНЕВОГО ЗМІЦНЕННЯ МЕТАЛІВ Винахід відноситься до хіміко-термічної обробки металів, зокрема - до устаткування для процесів дифузійного насичення поверхні іонно-плазмовим методом. Відома установка для поверхневого зміцнення металів, яка включає дві нагрівальні (розрядні камери) з роз'єднанням частин камери в площині, перпендикулярній поздовжній осі камери, систему управління, джерело струму, вакуумний насос, установку для підготовки газової суміші, інші допоміжні пристрої [І]. Корпус розрядної камери служить анодом, оброблювані об'єкти - катодом, при відповідному низькому тискові в камері виникає тліючий розряд, який інтенсифікує дифузійне зміцнення металеви> виробів. Недоліками вказаної конструкції є те, що незалежно від кількості камер один і той же час (за виключенням фази охолодження) працює тільки ОДНІ Оскільки розрядна камера є найбільш металоємною частиною установки, і вказаний недолік приводить до нераціонального використання матеріалів для виготовлення. Крім того, завантаження, розвантаження камер, профілактичне обслуговування спричиняють складність: для вантажних ро( необхідно мати високе приміщення, яке б дозволяло піднімати оброблюв; об'єкти на повну висоту вище камер; чистка вузьких та високих камер взаг проблематична. Поставлене завдання створення багатопозиційної установки поверхневого зміцнення металів, яка забезпечувала зниження матеріалоємн конструкції, покращувала б умови для вантажно - розвантажувальних р< вирішується за рахунок того, що установка має одну камеру, дві частини як* роз'єднуються в площині поздовжньої осі, шарнірне з'єднання двох части камери, штангу радіального переміщення камери, поворотну напрямну штанг та центральну колону, яка встановлена в центрі симетрії розташування позиції причому частини камери можуть розкриватись на шарнірному з'єднанні, а допомогою штанги радіального переміщення та поворотної напрямно встановленої на центральній колоні камера може підводитись до однієї позицій і герметично охоплювати її разом з розташованими на ній металічним виробами. Суть винаходу пояснюється кресленням. Установка складається системи управління 1, вакуумної системи 2, системи підготовки газової середовища 3, позицій 4, на кожній з яких змонтовано ізолятор - токовві катоду 5, стіл 6 з встановленими металічними виробами 7 або (та) підвіску 8 підвішеними металічними виробами 9; камери 10, шарнірного з'єднання 1 штанги радіального переміщення 12, поворотної напрямної 13, центральні колони 14, блоку живлення 15. Металічні вироби 7 або 9, які передбачаєтьс зміцнювати, встановлюються на столі 6 або підвішуються на підвісці причому доступ до позиції4 , яка завантажується, з усіх сторін вільний. Каме^ 10 з роз'єднанням частин в площині поздовжньої осі завдяки шарнірно?* з'єднанню 11 може розкриватись, охоплювати одну з позицій 4 і в закритої^ стані з допомогою гумових ущільнювачів герметично охоплює позицію, в то\ числі - і в місці ізолятора - токовводу 5. Вакуумна система 2 створює в каме необхідний за технологічним режимом тиск, а система підготовки газової середовища 3 - відповідну атмосферу. Блок живлення 15 забезпечу виникнення тліючого розряду, а система управління 1 - керування процесе зміцнення. Після його завершення та охолодження камера розкривається, допомогою штанги радіального переміщення відводиться в сторої центральної колони 14, завдяки поворотній напрямній повертається в б наступної позиції, на якій вже підготовлені металічні вироби для поверхневої зміцнення методом іонно-плазмової дифузії. Установку доцільно застосовував в тому випадку, коли фази зміцнення та охолодження порівняно короті наприклад, при обробці мілких деталей, інструменту тощо. Таким чином, багатопозиційна установка для поверхневого зміцнені металів, забезпечує зниження матеріалоємності конструкції, покращує умо1 для вантажно - розвантажувальних робіт. У варіанті трипозиційної установ матеріалоємність установки може бути знижена в два рази. Джерела інформації 1 .Химико-термическая обработка металлов. Учебное пособие для вузе Лахтин Ю.М., Арзамасов Н.М.: Металлургия, 1985. с.178. 17. БАГАТОПОЗИЦІИНА УСТАНОВКА ДЛ! ПОВЕРХНЕВОГО ЗМІЦНЕННЯ МЕТАЛИ Автор Пастух I.TV

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Multiple-stations mounting for superficial metals strengthening

Автори англійською

Pastukh Ihor Markovych

Назва патенту російською

Многопозиционная установка для поверхностного укрепления металлов

Автори російською

Пастух Игорь Маркович

МПК / Мітки

МПК: C23C 10/10, C23C 10/14

Мітки: поверхневого, багатопозиційна, металів, установка, зміцнення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-31609-bagatopozicijjna-ustanovka-dlya-poverkhnevogo-zmicnennya-metaliv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Багатопозиційна установка для поверхневого зміцнення металів</a>

Подібні патенти