Багатокамерна установка для дифузійного зміцнення поверхні металевих виробів

Номер патенту: 31606

Опубліковано: 15.12.2000

Автор: Пастух Ігор Маркович

Завантажити PDF файл.

Текст

БАГАТОКАМЕРНА УСТАНОВКА ДЛЯ ДИФУЗІЙНОГО ЗМІЦНЕННЯ ПОВЕРХНІ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ Винахід відноситься до хіміко-термічної обробки металів, зокрема - де устаткування для процесів дифузійного насичення поверхні ioHHO-roia3MOBHN методом. Відома двокамерна установка для іонного азотування, яке проходить і розрідженому газовому середовищі, що вміщує дифундуючий компонент, наприклад - азот або аміак, інертний та активуючий компоненти, наприклад аргон, при наявності електричного поля між корпусом камери, котра виконує роль аноду, або спеціальним анодом та оброблюваними виробами - катодом, при цьому установка складається з двох нагрівальних камер, роз'єднувачів, джерела живлення, блоку вимірювання та регулювання температури, устаткування для підготовки газового середовища, вакуумного насоса, ручної арматури для комутації камер установки з устаткуванням для підготовки газового середовища та вакуумним насосом. [1]. Недоліком вказаної установки є відсутність можливості дистанційного управління роботою камер, можливість створення небезпечних та несанкціонованих ситуацій, які були б пов'язані з подачею високої напруги на відкриту камеру, розгерметизація камер, що знаходяться під вакуумом, вихід газової суміші через відкриту камеру тощо. При цьому може виникнути загроза для обслуговуючого персоналу як шляхом ураження електричним током, так і через забруднення атмосфери, особливо в тому випадку, коли основним компонентом газової суміші є аміак, а також можливе пошкодження оброблюваних виробів в разі непередбаченого порушення умов технологічного процесу. Поставлене завдання створення багатокамерної установки для дифузійного зміцнення поверхні металевих виробів, в якій би забезпечувалась можливість дистанційного управління всіма процесами та унеможливлювались би небезпечні ситуації подачі високої напруги на непрацюючу або відкрит} камери, їх розгерметизація в робочому стані вирішується за рахунок того, ще установка додатково складається з вакуумного та газового комутаторів комутатора високої напруги, що жорстко з'єднаний з комутатором системі управління, з допомогою якого до системи управління підключаються апаратура блокувань та управління вакуумом і газовим середовищем тільки тіе камери, в якій в даний час проходить процес дифузійного зміцнення. Суть запропонованого винаходу пояснюється кресленням. Установк складається з декількох розрядних камер (для прикладу - трьох) 1,2,3, в кожн з них може бути завантажено металевий виріб 4,5,6, який передбачаєтьс зміцнити, вакуумного насоса 7, вакуумного комутатора у складі клапанів 8,9,1 та вакуумних систем окремих камер 11,12,13, клапанів розгерметизації каме 14,15,16, системи для підготовки газового середовища 17, газового комутатор. у складі клапанів 18,19,20, блока живлення 21, комутатора високої напруги 2.' кількість позицій 23,24,25 якого відповідає числу камер, комутатора систем управління 26, жорстко з'єднаного з комутатором високої напруги, кожна позицій комутатора системи управління 27,28,29 сполучена з відповідник апаратами блокування на камерах 30,31,32, системи управління 33, в склад як входять блоки управління окремими камерами 34,35,36. Устаткування працює наступним чином. В одну з камер 1,2, або 3, в як в даний час передбачається провести процес зміцнення поверх] завантажується металевий виріб 4,5 або 6, причому всі камери заземлені, оскільки заземлено позитивний полюс джерела живлення 21, то корпуси кам є анодами. Комутатор високої напруги 22 перемикається на одну з позж 23,24,25, що відповідають робочій камері, таким чином оброблюваний ви{ з 4,5, або 6 з'єднується з комутатором високої напруги 22, а оскільки центральна шина його сполучена з від'ємним полюсом джерела живлення 21, то виріб є катодом. Комутатор високої напруги 22 жорстким механічним зв'язком з'єднаний з комутатором системи управління 26, який підключає через позиці" 27, 28 або 29 апарати блокування камер 30,31 або 32 до системи управління 33 що забезпечує керуючу роль тільки одному з блоків управління камерами 34,3або 36. З допомогою блоків управління камерами 34,35 або 36 можливі підключення тільки робочої в даний час розрядної камери через клапан] вакуумного комутатора 8,9 або 10 та вакуумні системи 11,12 або 13 д вакуумного насоса 7, в камері створюється вакуум, необхідний дл провадження відповідних фаз процесу; через клапани газового комутатор 18,19 або 2 0 - з системою підготовки газового середовища 17, в камера створюється необхідна по технологічному режиму газова атмосфера необхідним тиском; неможливе включення одного з клапанів розгерметизаі 14,15 або 16, який відповідає робочій розрядній камері. Оскільки до ано, (корпуса камери) та катода (оброблюваного виробу) прикладена напруга в блоку живлення 21, то в камері створюється тліючий розряд, починаєть процес дифузійного насичення поверхні з метою її зміцнення. Таким чином, запропонована багатокамерна установка для дифузійно зміцнення поверхні металевих виробів дозволяє забезпечувати можливіс дистанційного управління всіма процесами та унеможливлює небезпе т ситуації подачі високої напруги на непрацюючу або відкриту камери, розгерметизацію в робочому стані. Джерела інформації 1 .Химико-термическая обработка металлов. Учебное пособие для вуз Лахтин Ю.М., Aj^aMaCOs H.M.: Металлургия, 1985. сД78. БАГАТОКАМЕРНА УСТАНОВКА ДЛЯ ДИФУЗІЙНОГО ЗМІЦНЕННЯ ПОВЕРХНІ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ Автор Пастух І.М,

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Multiple-cavity plant for diffusion strengthening of metal products surface

Автори англійською

Pastukh Ihor Markovych

Назва патенту російською

Многокамерная установка для диффузионного укрепления поверхности металлических изделий

Автори російською

Пастух Игорь Маркович

МПК / Мітки

МПК: C23C 10/14, C23C 10/10

Мітки: виробів, зміцнення, дифузійного, багатокамерна, установка, металевих, поверхні

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-31606-bagatokamerna-ustanovka-dlya-difuzijjnogo-zmicnennya-poverkhni-metalevikh-virobiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Багатокамерна установка для дифузійного зміцнення поверхні металевих виробів</a>

Подібні патенти