Спосіб вимірювання частотних характеристик

Номер патенту: 31604

Опубліковано: 15.12.2000

Автор: Любчик Віталій Романович

Завантажити PDF файл.

Текст

MKBG 01 R 27/28 частотних характеристик. Винахід відноситься до області електронно-вимірювальної техніки, а саме, до вимірювачів амплітудно-частотних характеристик лінійних В області вимірювань відомий спосіб вимірювання із застосуванням у якості тестового - псевдошумового сигналу [1]. Відомий спосіб вимірювання амплітудно-частотних характеристик із використанням у якості тестового сигналу 8-імпульсу [2]. Але ці способи вимагають проведення великої кількості вимірювань для знаходження амплітудно-частотної характеристики. Найбільш близьким амплітудно-частотних технічним характеристик, рішенням що є спосіб передбачає вимірювання використання фазоманшульованого меандровогс сигналу в якості багаточастотного тестового сигналу [3]. Такий сигнал має широкий частотний діапазон, за рахунок чого усувається дія динамічних похибок на процес вимірювання. При цьому амплітудно-частотна характеристика є пропорційною відношенню амплітуд спектральних складових на виході та вході чотирьохполюсника у кожній точці Однако відомий спосіб має наступні недоліки. Через нерівномірність спектру тестового сигналу, необхідно проводити два вимірювання: спектрів на вході чотирьохполюсника та на його виході, що в два рази збільшує час вимірювання. Після чого, потрібно знайти відношення амплітуд гармонік, що призводить до значних апаратурних затрат та вимагає багато часу. Задачею запропонованого способу є зменьшення часу вимірювання аплїтудно-частотних характеристик лінійних чотирьохполюсників. Поставлена задача вирішується тим, що на вхід лінійного чотирьохполюсника подають багаточастотний тестовий сигнал із прямокутною огинаючою спектральної характеристики, форма якої змінюється пропорційно до амплітудно-частотної характеристики чотирьохполюсника і вимірюють спектр вихідного сигналу, що відповідає амплітудно-частотній характеристиці На креслені представлен процес вимірювання (фіг. 1.). На діаграмі 1 представлен спектр зондуючого сигналу із прямокутною огинаючою, який подаємо на вхід чотирьохполюсника, що досліджується. На діаграмі 2 реальна АЧХ (амплітудно-частотна характеристика) пристрою, що досліджується. При пропусканні зондуючого сигналу через чотирьохполюсник, спектр тестового сигналу змінюється. За формою огинаючої він буде повторювати амплітудночастотну характеристику пристрою. Спектр сигналу на виході пристрою представлено на діаграмі 3= Отже амплітудно-частотна характеристика чотирьохполюсника пропорційна спектру зондуючого сигналу на його виході. Для знаходження АЧХ пристрою необхідно вимірювати спектр тестового сигналу на виході чотирьохполюсника. На фіг. 2 представлена схема реалізації способу, що пропонується. Вихід генератора сигналу із спектром, що має прямокутну огинаючу 1, підключається до входу чотирьохполюсника 2, що досіджується. Вихід чотирьох полюсника 2 підключено до входу блоку вимірювання спектру 3. Вихід блок вимірювання спектру 3 з'єднано із входом пристрою індикації 4. Генератор 1 формує радіосигнал із прямокутною огинаючою спектру. Створений сигнал подається на взід чотирьохполюсника 2, що досліджується. Блок вимірювання спектру 3 проводить вимірювання спеуктру вихідного сигналу чотирьохполюсника 2. Сигнал з якого подається на пристрій індикації Винахід спрощує процес вимірювання частотних характеристик лінійних чотирьохполюсників, дозволяє зменьшити час вимірювання, також досягається оптимальне відношення точності вимірювання і швидкості вимірювання. 1. А.С. №136517 А.В. Андрианов, М.Н. Антипин, С.Н. Жураковский и А.Л. Микрюков. Устройство для измерения импульсной характеристики четырехполюсникаю 1985г. 2. A.C. №1425563 СИ. Серов. Устройство для автоматического контроля амплитудно-частотных характеристик четырехполюсников. Бюл.№35, ' 1988г. 3. А.С №1308941. М.Я. Минц, В.Н. Чинков, В.И. Анохин, СИ. Буданов, Г.К. Кальянов и Ю.А. Немиилов. Устройство для определения частотных характеристик четырехполюсников. Бюл»№17, 1987г. Проректор оботи Каплун В.Г. S(a>) вимірювання частотних характеристик. S(©) Любчик В.Р. со (0

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for measurement of frequency characteristics

Автори англійською

Liubchyk Vitalii Romanovych

Назва патенту російською

Способ измерения частотных характеристик

Автори російською

Любчик Виталий Романович

МПК / Мітки

МПК: G01R 27/28

Мітки: характеристик, спосіб, частотних, вимірювання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-31604-sposib-vimiryuvannya-chastotnikh-kharakteristik.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб вимірювання частотних характеристик</a>

Подібні патенти