Завантажити PDF файл.

Текст

MFIK6F16C25/02 ; Підшипниковий вузол I Винахід відноситься до приладо- та машинобудування, зокрема до гладких циліндричних з'єднань руху, які містять підшипники ковзання і може бути використаним в інших галузях народного господарства, де застосовується тертя ковзання. Відомий підшипниковий вузол, який містить корпус з розташованими в середині його підшипниками і валом, а також пружину кручення, підтисну втулку і нарізне кільце з торцевим отвором, яке закріплене до валу за допомогою гвинта, при цьому пружина розміщена навколо вала між нарізним кільцем і підтискною втулкою, а кінці пружини розміщені в отворах нарізного кільця і підтискної втулки [див. А.с. СРСР № 1409793 МКВ F 16 С 25/06, 1986 p.] Недоліком такого підшипникового вузла є те, що між валом і корпусами підшипника і втулки з'являється щілина за рахунок зношування пари тертя під час роботи, яке зумовлює виникнення вібрацій. Найбільш близьким за технічною . ; суттю до запропонованого підшипникового вузла є підшипниковий вузол, який містить цапфу вала і розташований на ній корпус підшипника, в якому виконані змащувальні отвори та встановлені ущільнення, крім цього в корпусі підшипника змонтовані самоустановні сегментні вкладиши з утворенням кількох зазорів клинової форми між сегментами вкладишами, а також гвинти для ручного регулювання положення сегментних вкладишів [Див. В.Т.Павлище. основи конструювання та розрахунок деталей машин, Київ, «Вища школа», 1993 р., с. 453. мал. 33.2 б]. Суттєвим недоліком такого підшипникового вузла є те, що в ньому неможливо отримати високу точність роботи за рахунок ручного регулювання положення сегментних вкладишів за допомогою гвинтів, а крім того такий підшипниковий вузол має невисоку довговічність, так як при його роботі матиме місце утворення щілини і при певній величині останньої з'являються вібрації. і В основу винаходу поставлене завдання у підшипниковому вузлі шляхом зміни конструкції отримати новий технічний результат, який виявляється у 1 2 ! відсутності щілини при його роботі на різних режимах і за рахунок цього підвищити точність роботи, безвібраційність та довговічність. Поставлене завдання досягається тим, що у відомому підшипниковому вузлі, що містить цапфу валу і розташований на ній забезпечений вкладишами корпус підшипника, в якому виконані змащувальні отвори та ущільнення, згідно з запропонованим винаходом на спряженій з корпусом підшипника поверхні цапфи вала виконана зі зменшуючимся діаметром дна в напрямку обертання гвинтова канавка, в якій встановлений з можливістю кутового переміщення гвинтовий вкладиш у формі криволінійного клину, а змащувальні отвори виконані у вигляді двох кільцевих канавок по краях корпусу підшипника, з'єднаних між собою і з ємністю мастила отворами. Всі суттєві ознаки винаходу направлені на досягнення однієї мети, а саме: на підвищення точності роботи підшипникового вузла, його безвібращйності та довговічності. На приведених кресленнях схематично зображений підшипниковий вузол. На фіг. І - приведено його схематичне зображення в цілому, на фіг. 2 переріз одного витка вкладишу, на фіг. З - альтернативне розміщення вкладишу для коротких підшипників. j Підшипниковий вузол містить цапфу 1 вала, з розташований на ній корпусом 2 підшипника, гвинтові канавки 3, виконані на цапфі вала 1 та гвинтовий вкладиш 4 з перерізом у формі криволінійного клину з кутом а. Гвинтовий вкладиш 4 має прямокутний змінний переріз, утворений постійною шириною канавки і діаметром D спряження та змінним діаметром d гвинтово' канавки. У корпусі 2 підшипника виконані дві кільцеві канавки 5 та з'єднувальн отвори 6 для розміщення мастила. З'єднувальні отвори 6 сполучені з ємністк мастила. На краях корпусу 2 підшипника розташовані ущільнюючі манжети для запобігання витікання мастила. ! Можливе і оппозитне розташування вкладишів, а саме не на поверх? цапфи 1 вала, а в корпусі 2 підшипника, тоді поверхня цапфи І вала буд виконана гладкою. Можливе розміщення вкладишу 4 і іншим чином для коротких корпусі підшипників (як вказано на фіг. 3), тоді вкладиш 4 кільцевий зі змінним розмірами клину у перерізі. S Підшипниковий вузол працює наступним чином. При обертанні валу з частотою п в напрямку кута а криволінійного клину гвинтового вкладиша 4, за рахунок кута здійснюється розпирання гвинтового вкладишу 4 та притискання його до спряженої поверхні корпусу 2 підшипника. , і За рахунок самогальмування клина гвинтового вкладишу 4 рух його розтискування - однобічний, направлений на усунення можливої щілини. Мастило, що поступає в праву кільцеву канавку 5, за рахунок гвинтової форми вкладишу 4 примусово подається на поверхні ковзання підшипника, збирається в лівій кільцевій канавці і через з'єднувальний отвір 6 попадає в праву канавку 5. Для реверсивного обертання валу гвинтову канавку 3 виконують двохзахідною з протилежними кутами а. Оскільки гвинтовий вкладиш 4 виконаний змінним, то при великому зношуванні його замінюють на новий. Робота короткого підшипника з кільцевим вкладишем здійснюється аналогічно. Запропонований підшипниковий вузол практично є безмуфтовий завдяки усуненню кільцевих щілин під час роботи, що і забезпечує високу точність, безвібраційність і довговічність. ________^._ — А £ mopu; И-. Гриюр'Еёа. f.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Bearing unit

Автори англійською

Shabaikovych Viktor Antonovych, Hryhorieva Natalia Serhiivna, Rud Viktor Dmytrovych

Назва патенту російською

Подшипниковый узел

Автори російською

Шабайкович Виктор Антонович, Григорьева Наталья Сергеевна, Рудь Виктор Дмитриевич

МПК / Мітки

МПК: F16C 25/00

Мітки: підшипниковий, вузол

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-31585-pidshipnikovijj-vuzol.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Підшипниковий вузол</a>

Подібні патенти